Deze e-mail online lezen

 

Verhalen vertellen

Pas sprak ik een recruiter die actief is in de tuinbouw. Die vertelde dat hij steeds vaker gesprekken had met jongeren die in de tuinbouw willen werken. Hun belangrijkste motivatie: je eigen voedsel verbouwen en de wereld vergroenen. Aan de recruiter de schone taak om ze te vertellen dat je in de tuinbouw niet alleen je eigen groenten en bloemen teelt, maar dat dat bovendien gebeurt in duurzame, circulaire en high tech systemen en dat we die gezonde verse producten produceren voor heel West-Europa …

Die ontwikkeling vertelt veel. Allereerst dat we in de picture staan bij jongeren. Dat is dus winst. En dat het beeld dat ze hebben van werken in de tuinbouw enigszins bijgesteld moet worden. (Daarvoor neemt de betreffende recruiter ze mee naar onder meer het World Horti Center). Én dat de jongeren een positief imago hebben van de sector. De tuinbouw wordt gezien als sector van betekenis! [Verder lezen]

[Lees de blogs van Greenport West-Holland]

Prijs en waarde onlosmakelijk aan elkaar verbonden, of niet?

Tel alle directe kosten én alle indirecte kosten van de productie op, deel ze door het aantal producten en tadaa! Daar is de kostprijs per product. Handig te weten. Met die kostprijs kan een ondernemer namelijk bepalen wat hij of zij minimaal voor een product moet ontvangen.

Maar de kostprijs is maar één zijde van de medaille. Het vertelt iets over de prijs, maar niets over de waarde. Schrijver Oscar Wilde schijnt ooit geschreven te hebben: ‘Een cynicus is iemand die van alles de prijs en van niets de waarde kent’. Mooi, niet? Wie de waarde van zijn of haar product kent, weet pas echt wat een goede prijs voor het product is. [Lees verder]

Webinars over Brexit

Het World Horti Center, Internationale Association of Horticultural Producers (AIPH) en FloraCulture International Magazine verzorgen twee webinars over de gevolgen van de Brexit voor de sierteelt. Op 2 december ligt de focus op de teelt, ex- en import van planten, bomen en bloembollen en op 4 december op de teelt en handel van snijbloemen. [Lees verder voor meer informatie over de webinars]

Programmamanager Greenport: Jolanda Heistek
EU Coördinator Greenport: Marga Vintges

13 nieuwe MKB-deals voor regionale ondersteuning mkb

Met 13 nieuwe MKB-deals stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) regionaal het midden- en klein bedrijf. De in totaal 7,5 miljoen uit het MKB-Actieplan geeft gemeenten en provincies meer middelen om te doen wat het MKB in hun regio nodig heeft. De tweede lichting MKB-deals is 26 november toegekend. Wethouder Saskia Bruines heeft een van de deals in relatie tot internaliseren MKB Den Haag en regio in ontvangst genomen. [Lees verder]

Coördinator Energie: Menno Laan (Provincie Zuid-Holland)
Programmaregisseur EnergieAkkoord: Nico van Ruiten
Projectcoördinator Water: Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland)

Meet & Greet Energie over 'Energie voor kas en stad'

Woensdagmiddag 9 december is de jaarlijkse Meet & Greet van het EnergieAkkoord van de Greenport. Dit jaar is het een digitale bijeenkomst, waar al 160 deelnemers aangemeld zijn. Thema is 'Energie voor kas en stad'. Keynote speaker is wethouder Liesbeth van Tongeren van Den Haag: haar presentatie staat in het teken van de samenwerking tussen de tuinbouw en de stad in de energietransitie. [Heeft u zich al aangemeld?!] [Lees meer over de Meet & Greet]

Volgende fase EnergieAkkoord

In 2017 werd het EnergieAkkoord van Greenport West-Holland ondertekend. In dat Akkoord werken we met zo’n 50 partijen aan terugdringing van CO2-emissie in de tuinbouw. Het ultieme doel is een klimaatneutrale tuinbouwsector in 2040. Op 1 januari 2021 gaat de volgende fase van het EnergieAkkoord van start (2021-2025). De Meet & Greet Energie op 9 december is de aftrap voor dit vernieuwde Akkoord.

Coördinator: Eric Poot (Wageningen University & Research)
Programmaregisseur Innovatiepact: Woody Maijers
Projectleider K&I Greenports Nederland
 Jan-willem Donkers (Hogeschool Inholland)
Programmaregisseur Human Capital Agenda: Gerard van Oosten

‘Wij willen het onderwijs naar de maatschappij willen brengen’

“De taak van het onderwijs is meer dan het bijbrengen van kennis en vaardigheden; het gaat ook om bijdragen aan maatschappelijke opgaven én bedrijven helpen,” vertelt Bart Combee, de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Inholland. “De tuinbouw moet zijn voorsprong verder uitbouwen.” [Lees verder]

Eerste transdisciplinaire consortium aan de slag met transitie voedselsysteem

Onder de vlag van de Nationale Wetenschapsagenda start een breed consortium van 30 wetenschappers uit het wo en hbo samen met een groot aantal bedrijven, NGO’s en innovatieve netwerken - waaronder de Greenport - met het driejarige programma ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’. Het is het eerste transdisciplinaire consortium in Nederland dat aan de transitie van het voedselsysteem als geheel gaat werken. Ook Greenport West-Holland is partner. [Lees verder]

Online bijeenkomst over veerkrachtige, regeneratieve en gezonde stad

Studenten van Mission Zero THUAS organiseerden afgelopen week een online sessie om inzichten op te doen voor de belangrijkste aspecten van dit soort toekomstbeelden. Deze open sessie biedt de kans om samen met ondernemers, bewoners, studenten, docenten te duiken in thema's als hernieuwbare energie, organisch afval & stedelijke ecologie. De Greenport werkt hierin samen met de Haagse Hogeschool aan vraagstukken rond Plastics en Circulaire Metropool. 

Netwerkbijeenkomst Dutch Fresh Port

Onlangs organiseerde Dutch Fresh Port een netwerkbijeenkomst. Sprekers waren onder meer Adri Bom-Lemstra (gedeputeerde Provincie Zuid-Holland, voorzitter van de Greenport), Johan in ’t Veld en Thijs van den Heuvel (ondernemers op Dutch Fresh Port en bestuurslid Greenport West-Holland) en Dineke van Meeuwen (Loods38). Titel van de bijeenkomst was Dutch Fresh Port, what’s in it for me? Bekijk de volledige stream van de bijeenkomst:

Kenniscafé Inholland over Beroepen in transitie en Duurzame Learning Communities

Op 9 december, 14.00-16.30 uur organiseert Hogeschool Inholland een Kenniscafé over de projecten Beroepen in transitie en Duurzame Learning Communities. Beide projecten zijn ontstaan uit de samenwerking van het Human Capital Agenda van de Greenport. U kunt zich aanmelden via N.vanderVoort-Remkes@hhs.nl.

Sustainable Career Day van Greenport, HortiHeroes en World Horti Center

Greenport West-Holland, HortiHeroes en World Horti Center organiseerden 25 november de Sustainable Career Day. Het webinar werd uitgezonden vanuit TU Delft. Sprekers waren onder meer ondernemers Bart van Meurs (Bart van Meurs Productontwikkeling), Liesanne Wieleman (Thermeleon) en Tom Vroegop (Koppert Biological Systems) en namens HortiHeroes Fabienne van der Klugt-Gram. Het webinar werd afgesloten met een oproep voor een vervolgmeeting in het World Horti Center in december. Bedrijven die daarbij aanwezig willen zijn en zich willen presenteren aan studenten kunnen daarvoor contact opnemen via petervandersar@worldhorticenter.nl.

Zuid-Holland steekt € 1,5 miljoen in ‘jongerenwerkplekken’

Jongeren betalen de prijs van de coronacrisis. De groei in werkgelegenheid onder jongeren tot 25 jaar is zo’n 8% lager dan bij andere leeftijdscategorieën. Zuid-Holland start daarom een unieke pilot en steekt €1,5 miljoen in startersbanen voor mbo- en hbo-opgeleide jongeren. Jeffrey van Meerkerk, voorzitter van de Zuid-Hollandse taskforce Human Capital: “We zijn in gesprek met het Rijk om onze pilot landelijk op te schalen. Dan kunnen we geen 150 maar 1500 jongerenwerkplekken creëren.” De pilot is onderdeel van de Zuid-Hollandse GroeiAgenda en sluit aan op de ambities van de Human Capital-agenda Greenport. [Lees verder]

Martin van Gogh: ’Glastuinbouw dreigt achterop te raken’

De Nederlandse glastuinbouw weer op nummer 1 van de wereld. Dat is het doel van het Innovatiepact waartoe Martin van Gogh, directeur van Batenburg Techniek en Hoogendoorn, en andere partners in 2018 het initiatief nam. "Te veel partijen werkten los van elkaar aan de toekomst. Ik zie nu meer samenwerking, ook met partijen buiten de tuinbouw.” [Lees het interview met Martin van Gogh op de website van Vakblad voor de Bloemisterij]

Future Trends & Innovations - the next step in Horticulture Technology 

Laat u inspireren door de innovaties van nu, straks en later tijdens het “Future Trends & Innovations, the next step in horticulture technology”-event. Op 1 december as. 1530-1700 zal de vierde editie plaatsvinden georganiseerd door AVAG, TNO, Hortivation en GreenTech. Een volledig digitaal event met inspirerende sprekers op het gebied van technologische trends en innovaties. Tijdens dit event wordt ook een film gepresenteerd van het Fieldlab FreshTeq, waarin naast ondernemers en kennisinstellingen vanuit de Greenport Horti Campus Gert Kant (Lentiz) en Jolanda Heistek (Greenport West-Holland) aangeven waarom technology belangrijk is voor de toekomst van ons cluster. [Meer informatie en aanmelden]

Coördinator Strategische Gebiedsontwikkeling: Anouk Schönau (provincie Zuid-Holland)
Regio Coördinator Oostland: Etwin Grootscholten (provincie Zuid-Holland)

Goede woon- en werkomstandigheden arbeidsmigranten hoog op agenda

Greenports Nederland onderschrijft de hoofdlijnen van het tweede advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten van Emile Roemer; werkomstandigheden voor arbeidsmigranten moeten eerlijk en veilig zijn. Veel werkgevers in de tuinbouwsector bieden dit. Zo niet, dan moet dit worden bestraft. [Lees verder]

Nexus-Inspiratie magazine over water, voedsel en energie-opgaven (Wa-V-En)

Onlangs verscheen een inspiratiemagazine van Nexus van Provincie Zuid-Holland. Het magazine bevat toekomstverkenningen over de samenhang tussen water, voedsel en energie-opgaven (Wa-V-En) binnen de provincie. In het magazine is ook aandacht voor de Greenport. “De glastuinbouw staat voor fundamentele keuzes in investeringen: zullen die individueel, collectief of in publiek belang geoptimaliseerd worden?” [Download het inspiratiemagazine Nexus en zie het artikel op pagina 49]

Maand van de Ruimtelijke Kwaliteit afgesloten

Oktober was de Maand van de Ruimtelijke Kwaliteit. Op 30 oktober sloot Provincie Zuid-Holland de maand af met een online slotbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde Harm Veenenbos zijn Panorama Zuid-Holland aan gedeputeerde Anne Koning. [Bekijk het Panorama Zuid-Holland op de website van de provincie]

Coördinator: Frans Pijls (Gemeente Westland)
Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Studenten ontwikkelen nieuwe producten van reststromen groente

De afgelopen twee jaar ontwikkelden verschillende Lentiz-studenten Voeding&Technologie en Voeding&Kwaliteit nieuwe producten uit reststromen van groenten. Dit gebeurde in het kader van de landelijke MBO Challenge Voedselverspilling. Dit jaar werkten elf studenten verdeeld in twee teams aan een challenge van Sophyn Greens. Dat bedrijf droogt groenten met behulp van zonne-energie en zoekt nieuwe toepassingen in consumentenproducten van de tot poeders vermalen groentes. [Lees verder op de website van Food Innovation Academy]

2,8 miljoen euro voor versneld bereiken van gezond en duurzaam voedselsysteem

Het Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft binnen het NWA-programma Transitie naar een duurzaam voedselsysteem één aanvraag toegekend van een consortium van onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke partners. Samen gaan ze op zoek naar manieren om de transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem in Nederland te versnellen. Met de toekenning is een bedrag van 2,8 miljoen euro gemoeid. Greenport West-Holland doet als regio mee met dit unieke project. [Lees verder op de website Duurzaam ondernemen]

Siertelers gezocht voor Community of Practice Biodiversiteit

Biodiversiteit staat steeds meer in de belangstelling. Daarom is de Greenport West-Holland een Community of Practice gestart. De Community of Practice (CoP) is een netwerk van personen werkend bij overheden, kennis- en onderwijsinstellingen en ondernemers die door samen te werken verder willen komen op dit thema dan ze alleen zouden kunnen doen. Het netwerk bestaat nu uit 23 actieve leden en 7 belangstellende leden. Er zijn binnen de CoP Biodiversiteit vier verschillende werkgroepen opgericht. We zijn nog op zoek naar sierteelttelers die zich willen aansluiten bij de CoP Biodiversiteit. [Lees verder]


Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Een uur radio over biobased

Willem Kemmers was onlangs een uur lang co-host van het radioprogramma KAS Live op Paprika Tasty Radio. Tijdens het programma werd uitgebreid stilgestaan bij de ambities van Biobased Greenport West-Holland. De podcast van de uitzending is te beluisteren. [Beluister de podcast]

Eerste circulair verbouwde biolab ter wereld in voormalig Tropicana

Het BlueCity Lab heeft haar deuren geopend. Op deze Rotterdamse maakplek worden de materialen en producten van de toekomst ontwikkeld, denk aan leer van planten, zelfhelend beton van bacteriën of zelfs een urn van schimmels. Zo werkt Biobased Greenport West-Holland met het BlueCity Lab aan de ontwikkeling van onder andere tomatentextiel. De Rotterdamse wethouder Duurzaamheid, Arno Bonte, opent deze plek feestelijk online. [Lees verder]

Financiële steun voor producenten van voeding op basis van insecten

Het ValuSect-partnerconsortium lanceert op 1 december 2020 een voucher voor voedingsproducten op basis van insecten. Ondernemers kunnen een voucher ter waarde van €10.000, €20.000 of €40.000 aan diensten van de projectpartners ontvangen. Er zullen 40 voorstellen worden geselecteerd over een periode van 3 jaar. Biobased Greenport West-Holland is associate partner van ValuSect-partnerconsortium. [Meer informatie op de website van Interreg]

De meelworm: kringloopsluiter en eiwitbom ineen

De website Nieuw Voer (ondersteund door Greenport, Priva, Rechtstreex, gemeente Rotterdam) heeft een maandelijks gesprek met een innovatieve ondernemer over de landbouwtransitie. Afgelopen maand sprak Nieuw Voer met Remco Mensinck van BioDuPro. Na zijn studie zag Mensinck kansen in de kweek van meelwormen. Een klein insect met grote potentie. Maar de kweek ervan en opschaling gaan gepaard met de nodige uitdagingen.

Winnaar Challenge Entreegebouw Floriade 

Een startende ondernemer van 67 jaar is de winnaar van de Challenge voor een circulair bouwsysteem voor het Entreegebouw van Floriade Expo 2022: Rob van Hove met BB Block. Zijn systeem scoorde uitstekend op alle drie de beoordelingscriteria: de hoeveelheid tuinbouwreststromen (het gebouw zal voor 75% uit paprikastengels bestaan), het systeem is modulair en demontabel en is betaalbaar. Rob van Hove gaat nu samen met Floriade het ontwerp uitwerken. [Lees verder op de website van de Floriade]

Position paper over duurzame verpakkingen van orchideeën

ACCEZ heeft in samenwerking met Greenport West-Holland en Orchidee Nederland een position paper gemaakt op basis van een concreet vraagstuk over verduurzamen van verpakkingen van kweker Stolk Flora. Daarvoor hebben ze een groep van diverse wetenschappers en kennisinstellingen geraadpleegd. De resultaten hiervan zijn tijdens een rondgang van kwekers en andere betrokkenen besproken. Dit alles heeft geleidt tot een position paper dat gratis te downloaden is. Het programma plastics van de Greenport en ACCEZ werken aan een follow-up. [Lees verder]

Belangrijke data

juni/december – IFAMA Digitaal platform
1 december – Future Trends & Innovations
2 december - Webinar over Brexit
4 december - Webinar over Brexit

9 december - Online Kenniscafé - Inholland en De Haagse Hogeschool
9 december – Meet & Greet Energie
10 december - Stuurgroep EnergieAkkoord
11 december - Greenboard

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze website voor het laatste nieuws.