Deze e-mail online lezen

 

Vrouwen!

Het is 2021. Maar nog steeds doen vrouwen veel vaker de boodschappen dan mannen. Omgerekend ongeveer twee keer zo veel, zo las ik in een onderzoek waarover Marketingtribune schreef. En ook als het gaat om het koken is de vrouw vaker aan de beurt. In acht op de tien huishoudens verzorgt de vrouw de maaltijd, las ik in dit bericht op 1Vandaag. “Ik heb 20 jaar geleden één keer gekookt. Het leek mij heerlijk, maar mijn vrouw vond het niet te eten, dus het was meteen de laatste keer”, vertelde een mannelijke deelnemer aan het betreffende onderzoek. En ja, ook bloemen worden vaker gekocht door vrouwen, las ik op Nu.nl.

Je zou dus kunnen zeggen dat vrouwen de belangrijkste klant zijn van de tuinbouw. Dat kan geen verbazingwekkende conclusie zijn. Maar tot pak ‘m beet tien jaar geleden hadden vrouwen nauwelijks topposities in de sector. Gelukkig is dat de laatste jaren een beetje rechtgetrokken. Inmiddels heeft bijvoorbeeld Greenports Nederland en AVAG een vrouwelijke voorzitter, GroentenFruit Huis een vrouwelijke directeur, Brightlands heeft een vrouw aan het roer, het topteam T&U een vrouw aan boord, en meerdere vrouwen nemen zitting in de directie van (meestal familie-)bedrijven. Ook onze eigen Greenport West-Holland heeft (nu nog) een vrouwelijke voorzitter. En met enige bescheidenheid mag ik me zelf daaraan toevoegen als directeur/programmamanager.
[Lees verder]

[Lees de blogs van Greenport West-Holland]

Cybercrime: geluk of wijsheid?

Cybercrime komt steeds dichterbij. Om de haverklap hoor en lees je berichten over instanties waarvan bijvoorbeeld gegevens zijn gestolen of worden gegijzeld. De ene moet een paar Bitcoins betalen om de gegevens terug te krijgen, de ander heeft al weken geen toegang tot het eigen bedrijfsnetwerk. Ook loert het gevaar dat persoonsgegevens van medewerkers buit worden gemaakt. Het gaat niet meer alleen om geld, maar steeds vaker om persoonlijke data. En geloof me: het zijn niet de minste instanties die dat overkomt. [Lees verder]

Adri Bom-Lemstra nieuwe voorzitter Glastuinbouw Nederland

Adri Bom-Lemstra is vanaf 1 mei de nieuwe voorzitter van brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland. Daarmee stopt ze als voorzitter van Greenport West-Holland, een functie die ze bekleedt sinds 2016. We gaan Adri enorm missen als voorzitter. Dankzij haar inzet, kennis, energie, enthousiasme, steun en goede vooruitstrevende ideeën hebben we Greenport West-Holland weten uit te bouwen tot een grote, solide en daadkrachtige partij die zich inzet voor de belangen van het regionale tuinbouwcluster, met (inter)nationale impact. Maar de nieuwe functie betekent geen definitief afscheid: Glastuinbouw Nederland en Greenport West-Holland zijn partners én goede buren. Zo blijven we ons samen inzetten voor een gezonde, vitale en duurzame toekomst voor de (regionale) tuinbouwsector. [Lees verder]

Al het nieuws ook te vinden op onze website

Alle berichten in deze digitale nieuwsbrief vindt u ook op onze website www.greenportwestholland.nl. Een selectie van de nieuwsberichten vindt u op onze LinkedIn-pagina en op ons Twitter-account. Video’s vindt u vanzelfsprekend op ons Youtube-kanaal.

Jaarplan 2021 nu ook Engelstalig

Onlangs presenteerde Greenport West-Holland het Jaarplan 2021. Dit plan is de concretisering van de visie 2030 en de hierop gebaseerde strategie Feeding & Greening the Megacities en bevat de opgaven per ambities voor het komende jaar. Alle ambities sluiten aan op het Programma 2019 – 2025 en op de Sustainable Development Goals van de VN. Het Jaarplan is nu ook beschikbaar in het Engels. Download de Engelse vertaling van het Jaarplan 2021

Erasmus Centre for Entrepreneurship zoekt groeibedrijven

Het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) stelt de Top 250 Groeibedrijven samen. Deze scale-ups zullen tijdens het BusinessBoost Live evenement bekend worden gemaakt; de nummer 1 krijgt de Gouden Groeier Award. ECE voert het onderzoek naar de groeibedrijven uit in samenwerking met NLgroeit, en zoekt bedrijven in de Greenport die ook snel groeien. [U kunt uw scale-up zelf aanmelden via de website van ECE]

Informatiesessie Investor Readiness Program ‘Green & Sustainable’ 

Op 30 maart, 13.00-14.00 uur is een informatiesessie over het Investor Readiness Program ‘Green & Sustainable’. Doel van dit programma is het ondersteunen van impactvolle ondernemers die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van de Zuid-Hollandse industrie/economie. Er kunnen tien bedrijven meedoen. [Meer informatie vindt u op de website van InnovationQuarter]

Coördinator: Eric Poot (Wageningen University & Research)
Programmaregisseur Innovatiepact: Woody Maijers
Projectleider K&I Greenports Nederland
 Jan-willem Donkers (Hogeschool Inholland)
Programmaregisseur Human Capital Agenda: Gerard van Oosten

Honk1: ‘We zijn de Cruyff Courts voor de arbeidsmarkt’

Honk1 lijkt in weinig op een traditionele plek waar je terecht kunt voor een nieuwe baan. Geen balie en wachtruimtes, maar een lange clubtafel en verschillende inspiratieplekken. “En goede koffie”, vertelt mede-oprichter Jaap Hermsen. Honk1 zoekt naar een match tussen persoonlijke skills en beschikbare banen. In de vestiging in Den Haag is ook de tuinbouw present. [Lees verder]

Naar een betere digitale veiligheid

Een consortium van partners van Greenport West-Holland en The Hague Security Delta is gestart met een programma voor creëren van bewustzijn en daarmee het verbeteren van de digitale veiligheid in het tuinbouwcluster. Een van de resultaten wordt een roadmap met uitvoeringsagenda, dat moet leiden tot een Cyber Weerbaarheid Centrum. Aan het consortium doet een groot aantal triple helix-partijen mee, zoals Lectoraat Cyber Security & Safety van De Haagse Hogeschool, brancheorganisaties, InnovationQuarter en een aantal ondernemers. Projectleider is Marcel Spruit vanuit het lectoraat Cyber Security & Safety. Met het programma geeft de Greenport invulling aan een van de thema’s van het Innovatiepact.

‘Als veel bedrijfsprocessen gedigitaliseerd zijn, kan impact digitale aanval groot zijn’

Kennis is een van de belangrijkste ‘eigendommen’ van het glastuinbouwcluster. Die kennis wordt steeds meer digitaal opgeslagen en gebruikt. Des te belangrijker is het dat de digitale veiligheid van de tuinbouw op orde is. Volgens lector Cyber Security and Safety Marcel Spruit van De Haagse Hogeschool is er alle reden voorzichtig te zijn. “Vaak is er eerst aandacht voor de functionaliteit van digitale middelen, en dan pas voor de veiligheid ervan.” [Lees verder]

‘Cybercriminelen zijn geen jongetjes op een zolderkamer’

Ondernemers, steek je kop niet in het zand, is de oproep van Joris den Bruinen, algemeen directeur The Hague Security Delta (HSD), partner van de Greenport. De kans dat de sector doelwit wordt van cybercriminaliteit is aannemelijk. Er is voldoende te halen voor criminelen: data, hoogwaardige kennis én - niet te vergeten - geld. “Neem maatregelen om ellende te voorkomen, en weet wat je moet doen als het toch misgaat om schade te beperken.” [Lees verder]

‘Probeer je te verplaatsen in een hacker; wat zou die van jouw bedrijf willen?’

Royal FloraHolland is de grootste marktplaats van de wereld: het heeft duizenden kwekers en kopers als relatie. Een goede, veilige en betrouwbare IT-infrastructuur is voor Royal FloraHolland dus van levensbelang, vertelt André van der Linden, sinds 2019 Chief Information Officer (CIO). “Ransomware is nu een van de grootste gevaren.” [Lees verder]

Bijeenkomst ‘Data delen’ op 13 april

Floricode organiseert op 13 april namens Tuinbouw Digitaal een online bijeenkomst vanuit het World Horti Center over ‘’Data Delen’ in de tuinbouw. Studentenadviesbureau YAG presenteert de resultaten van een analyse in de sierteelt naar de wensen en mogelijkheden om tot een goede governance structuur voor het ‘data delen’ in de sierteelt te komen, Lan van Wassenaer (Wageningen UR) vertelt over De toegevoegde waarde van blockchain technologie voor transparantie door de keten heen, André van der Linden (Royal FloraHolland) geeft een presentatie met als titel ‘‘Integer omgaan met data is een belangrijke randvoorwaarde voor het gebruik van Floriday’ en Gerard van der Hoeven (iShare Foundation) vertelt over lessen uit andere sectoren op het gebied van standaarden voor governance. De gratis, online bijeenkomst start om 15.00 uur. [Meer informatie op de website van Floricode]

Einde IFAMA 2020 Goes Digital

Greenport West-Holland was afgelopen jaar partner van IFAMA 2020 Goes Digital. Wegens de coronacrisis was het jaarlijkse congres van de International Food and Agribusiness Management Association (IFAMA) online: er waren tientallen digitale chats met mensen uit verschillende landen, bedrijfstakken en specialisaties. IFAMA 2020 Goes Digital werd georganiseerd door IFAMA, gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Greenport West-Holland, Leiden Delft Erasmus Alliance of Universities, Inholland University of Applied Sciences, Wageningen University en Foodlog. Meer informatie: Woody Maijers. Hieronder vindt u de hoogtepunten van IFAMA 2020. 

Coördinator Energie: Menno Laan (Provincie Zuid-Holland)
Programmaregisseur EnergieAkkoord: Nico van Ruiten
Projectcoördinator Water: Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland)

Goede reacties op ‘Een glazen wereld, met een warm hart’

Onlangs lanceerde het EnergieAkkoord van Greenport West-Holland twee korte films over de energietransitie. ‘Een glazen wereld, met een warm hart’ gaat over de boodschap dat de tuinbouw de energietransitie kan versnellen, ‘Energie voor kas en stad’ legt laagdrempelig uit hoe die boodschap er in de praktijk uitziet. De reacties op beide films zijn enorm goed. Heeft u de films al gezien? En helpt u met het verspreiden van de boodschap? [Ga naar de webpagina #eenwarmhart]

Start project 'Borging van effluent RWZI voor glastuinbouwsector'

Het tuinbouwcluster wil minder water gebruiken. Hergebruik van water is daarbij een belangrijke route. Dit kan bijvoorbeeld door effluent water (afvalwater van de rioolzuiveringsinstallatie) te gebruiken voor de gietwatervoorziening. Dit effluent water is goed op te werken tot veilig gietwater. Onlangs startte een onderzoek naar ‘hoe de kwaliteit van dit gietwater kan worden geborgd’. Doel is dat risico’s voor gewas en volksgezondheid worden voorkomen én dat het gebruik geaccepteerd wordt binnen de gehele keten. [Lees verder op de website van Glastuinbouw Waterproof]

‘Parels tot een ketting van warmtenetten rijgen’

Er zou een nationaal plan met een gebiedsgerichte aanpak moeten komen. Daarmee kan de energievoorziening in alle regio’s klimaatneutraal gemaakt worden. Dat vertelt Jolanda Heistek, programmamanager Greenport West-Holland, in een artikel in Nieuwe Oogst, dat onlangs verscheen. Het verbinden van de glastuinbouw met de industrie en de bebouwde omgeving kan bijdragen aan een integrale energietransitie. “Glastuinders hebben al veel duurzame oplossingen in het eigen bedrijf doorgevoerd en op verschillende plaatsen warmtecoöperaties gevormd. Nu is het zaak om deze parels tot een ketting van warmtenetten te rijgen.” [Lees het artikel in Nieuwe Oogst (alleen voor abonnees)]

Coördinator Strategische Gebiedsontwikkeling: Anouk Schönau (provincie Zuid-Holland)
Regio Coördinator Oostland: Etwin Grootscholten (provincie Zuid-Holland)

Groeiagenda Zuid-Holland gepresenteerd

De Groeiagenda voor Zuid-Holland is officieel gepresenteerd. Dat gebeurde tijdens een live-uitzending, waarin onder meer Jaap Smit (Commissaris van de Koning en voorzitter Economic Board Zuid-Holland), Rinke Zonneveld (directeur InnovationQuarter) en Tim van der Hagen (rector magnificus en voorzitter CvB TU Delft) werden geïnterviewd. Het tuinbouwcluster werd in veel gesprekken genoemd als cruciale sector voor onder meer de regionale economie, mogelijke cross-overs en export. Hieronder kunt u de uitzending terugkijken. [Lees de Groeiagenda] of [bekijk een toelichting op de website van de EBZ]

Coördinator: Coen Meijeraan (Royal FloraHolland)

MoVe: hoe blijven wegen, spoor en binnenvaart geschikt voor Greenport-functies?

Komende maanden doet MoVe [www.move-rdh.nl] samen met de Greenport West-Holland onderzoek naar efficiënte én schone logistiek binnen de regio. Het gaat daarbij onder meer om vervoer over weg, spoor en water vanuit de Greenport en de Mainport naar het ‘achterland’. De ‘Verkenning versterking Mainport-Greenport agrologistiek’ dient als basis voor toekomstig landelijk, provinciaal en regionaal beleid, vertelt Peter Verbon van MoVe. “Bedenken wat je zelf wilt bijdragen aan de toekomst. Wat is je verhaal?” [Lees verder]

Programmamanager Greenport: Jolanda Heistek
EU Coördinator Greenport: Marga Vintges

Greenport West-Holland aangesloten bij agROBOfood-netwerk

Greenport West-Holland is toegelaten tot het agROBOfood-netwerk. agROBOfood ondersteunt bedrijven in heel Europa bij het toepassen van door robotica-gedreven innovatie in agrifood en in hun bedrijfsprocessen. Het netwerk van Digital Innovation Hubs telt tientallen Digital Innovation Hubs en competentiecentra en maakt het mogelijk grensoverschrijdend te werken en op Europees niveau de krachten te bundelen.

Coördinator: Frans Pijls (Gemeente Westland)
Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Greenport West-Holland start Community of Practice Gezonde inhoudstoffen

Urgentie van preventie. Juist nu, tijdens de COVID-19 pandemie, is het belangrijk dat Nederlanders het belang van een gezonde leefstijl leren kennen en dat ze kennis daarover krijgen aangereikt. Daarom start Greenport West-Holland met een Community of Practice Gezonde inhoudstoffen. Natasja van der Lely wordt de community manager. [Lees verder]

Thema Dutch Food Week 2021: Aan tafel!

Dutch Food Week (DFW) vindt dit jaar plaats van 9 tot en met 16 oktober en heeft als thema 'Aan tafel!' Daarnaast vinden gedurende het jaar events plaats over de positieve kracht van ons voedsel. Ook Greenport West-Holland is founding partner van DFW en zal ook dit jaar weer evenementen organiseren. Wilt u met uw bedrijf of organisatie deelnemen aan DFW? [Lees dan de online folder van Dutch Food Week]

‘Een gezonde lunch hoeft niet duurder te zijn dan een zak snoep’

Gezond, lekker en verrassend. Met dank aan de Westlandse chef Robèrt en Rob Baan van Koppert Cress krijgen honderd kinderen in Alphen aan den Rijn vier keer in de week een kakelverse schoolmaaltijd met groenten en fruit uit de kassen voorgeschoteld. Het is een klein begin van wat mogelijk tot iets groots uitgroeit. ,,Uiteindelijk willen we dit op scholen in alle grote steden gaan doen.” zegt Rob Baan. 


Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Investor Readiness Program ‘Green & Sustainable’ helpt impactvolle ondernemers

Innovatief ondernemerschap is cruciaal om de Zuid-Hollandse economie te verduurzamen. Juist het starten van een innovatief bedrijf is een risicovolle aangelegenheid. Onderzoek toont aan dat maar liefst 90% niet in slaagt om een gezond bedrijf op te bouwen. Het Investor Readiness Program ‘Green & Sustainable’ helpt impactvolle ondernemers die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van de Zuid-Hollandse industrie/economie, om hun kans op succes te vergroten. [Lees verder]

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze website voor het laatste nieuws.