Deze e-mail online lezen

 

Wat de oorlog ons leert

Vol ongeloof las ik de afgelopen twee jaar de krant. Zijn we echt in een wereldwijde pandemie beland? Ik kon me niet voorstellen ooit nog zoiets ingrijpends mee te maken. Maar toen viel Rusland Oekraïne binnen. En weer lees ik vol ongeloof de kranten. Bombardementen, doden, vluchtelingen, verwoeste steden. Op de rand van Europa, in 2022!

Die oorlog raakt alle inwoners van Oekraïne. De impact op ons eigen leven, hier in Nederland, is in dat licht bezien relatief klein. Maar toch gaat het me aan het hart hoe ook Nederlandse ondernemers de dupe worden van deze internationale crisis. Ze hebben net de Corona crisis doorstaan, zitten midden in een energiecrisis en krijgen nu de volgende over zich heen. [Lees verder]

 

Lees onze blogs

Op de website van de Greenport staan alle blogs die afgelopen jaren zijn verschenen, over onder meer geopolitiek, de energiecrisis en ook digitaal veiligheid. [Ga naar de blogs]

Jaarevent 2022 op 10 juni

Zet alvast in uw agenda: 10 juni is het Jaarevent van Greenport West-Holland. Informatie over de programmering en aanmelden volgt.

​​Het bestuur van Greenport West-Holland stelt zich voor: Coen Meijeraan

De komende maanden stellen de bestuursleden van Greenport West-Holland zich voor. Deze keer: Coen Meijeraan. Coen werkt bij Royal FloraHolland en is vanaf het eerste moment (1 november 2014) actief betrokken bij de huidige Greenport West-Holland. Hij zet zich in het bestuur van de Greenport onder meer in voor de bereikbaarheid van de regio.

Kamerleden Van Strien en Valstar bezoeken Greenport Horti Campus

Onlangs brachten Tweede Kamerleden Pim van Strien en Peter Valster een bezoek aan het World Horti Center, een van de locaties van de Greenport Horti Campus. Aanleiding was de motie die Van Strien indiende waarin hij de regering oproept “actief in gesprek te gaan met de campussen om te bezien hoe de handvatten uit de strategie-ecosystemen versneld kunnen worden gerealiseerd”.

Minister Staghouwer op bezoek in de Greenport

Henk Staghouwer, de kersverse minister voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, bracht op maandag 14 maart een bezoek aan het World Horti Center, Rijk Zwaan, Beekenkamp Group en Koppert Biological Systems. Tijdens zijn rondleiding door het WHC nam hij onder meer een kijkje bij de stand van Biobased Greenport West-Holland. Daar werd hij ontvangen door onze voorzitter Meindert Stolk (gedeputeerde Zuid-Holland) en vertelde Greenport-directeur Jolanda Heistek hem over onder meer bloempapier, Theelers en de mycelium-blokken, die SIGN binnenkort ook presenteert op de Floriade. De minister heeft veel aandacht voor de tuinbouw: zo bracht hij onlangs ook een bezoek aan Duijvestijn Tomaten en enkele telers in de regio, en samen met minister Rob Jetten aan Van den Bosch paprikakwekerij in Bleiswijk om te praten over de energiecrisis. [Lees verder]

Jaarplan 2022 nu ook in het Engels

Onlangs presenteerde Greenport West-Holland het Jaarplan 2022. Deze vindt u online via www.greenportwestholland.nl/jaarplan-2022. Het Jaarplan is inmiddels ook in het Engels beschikbaar. Deze versie vindt u op hier .

Radio-interview over Gezondheid & Geluk en campusvorming

Directeur Jolanda Heistek van Greenport West-Holland heeft maandelijks een gesprek met Jacco Strating  van het programma KAS Live op Paprika Tasty Radio. Dit keer ging het gesprek over Gezondheid & Geluk, de campusvorming én de aandacht vanuit de landelijke politiek voor het tuinbouwcluster. [U kunt het interview naluisteren (na 16:45)]

Floriade vanaf 14 april geopend voor publiek

Vanaf 14 april is de Floriade in Almere geopend voor het publiek. Onder het thema Growing Green Cities presenteert Floriade oplossingen die nodig zijn om steden groener, gezonder en leuker te maken. Een thema dat nu belangrijker is dan ooit. In 2050 zal namelijk maar liefst 68% van de wereldbevolking in de stad wonen, op slechts 2% van het totale aardoppervlak. Floriade Expo 2022 is tot en met 9 oktober 2022 dagelijks geopend van 10.00 tot 19.00 uur. [Bezoek de website van de Floriade]

Coördinator: Eric Poot (Wageningen University & Research)
Programmaregisseur Innovatiepact: Woody Maijers
Projectleider K&I Greenports Nederland
 Jan-willem Donkers (Hogeschool Inholland)

Dertien projectconsortia vragen AgriTech-voucher aan

Tot vorige week konden ondernemingen uit de tuinbouw samen met technologieleveranciers subsidie aanvragen voor een gezamenlijk innovatieproject in het innovatieprogramma AgriTech. Dertien projectconsortia dienden een aanvraag in. Programmamedewerker Brenda van den Berg: “Minder aanvragen dan vorige keer, maar de kwaliteit ligt hoger. Het programma wordt beter gevonden door die partijen voor wie dit programma bedoeld is met goede voorstellen.”

Komende dagen is de beoordeling van de projecten. Uiterlijk 13 april wordt bekend welke consortia een voucher (tot € 100.000) krijgen om hun project te ondersteunen. Het Innovatieprogramma AgriTech is een initiatief van InnovationQuarter, Greenport West-Holland, MRDH, de provincie Zuid-Holland en TNO. [Lees verder op de website van InnovationQuarter]

Workshop voor tuinbouwondernemers over digitale veiligheid

Het CyberWeerbaarheidsCentrum Greenport West-Holland en MKB Cyberadvies organiseren voor de tweede keer op 7 april in het World Horti Center de workshop ‘Digitale Weerbaarheid’. Tijdens deze bijeenkomst leren ondernemers in het tuinbouwcluster welke cyberrisico’s hun bedrijf loopt. Vragen die aan bod komen zijn onder meer: Hoe groot is de digitale afhankelijkheid van uw bedrijf, welke risico’s loopt uw bedrijf en hoe veilig zijn mijn (keten)partners? Ofwel: hoe weerbaar is uw bedrijf? [Lees verder] of [Lees de flyer] en meld U aan!

Workshop ‘Hack in de Kas’ voor ondernemers

Het CyberWeerbaarheidsCentrum Greenport West-Holland en MKB Cyberadvies organiseren op 12 april in het World Horti Center een workshop ‘Hack in de Kas’. Doel van de workshop is dat ondernemers leren wat kwetsbare onderdelen zijn van de automatisering in en om de kas. Daarvoor gaan ze onder begeleiding van de professionele ethische hackers van LBVD Consultancy zelf aan de slag met het hacken van een modelkas. Daarnaast geeft cybersecurity-auteur en internationaal spreker Peter Zinn een lezing. [Lees verder] of [lees de flyer].

'Voor zover we weten zijn we nog nooit gehackt’

De workshop voor ‘Digitale Weerbaarheid’ en ‘Hack in de kas’ werden enkele maanden geleden voor het eerst gegeven. TV West maakte daarvan toen een verslag. “'Voor zover we weten zijn we nog nooit gehackt', vertelde toen een deelnemer. Maar het is goed om je erop voor te bereiden. Als er iets gebeurt, hoe ga je daar als bedrijf mee om?” Een andere deelnemer over digitale dreiging: “Je hoort vaak: het gaat mij niet raken. Maar juist omdat de tuinbouw bezig is met ontwikkelingen als digitalisering en vertical farming is dat een onderschatting.”

‘Maak een afweging: welk risico op bijvoorbeeld een hack accepteer je wel, en welke niet?’

Hackers wisten de afgelopen jaren overheden, grote bedrijven en zelfs havens plat te leggen. Ook ondernemingen in de tuinbouw lopen risico. Dat het risico reëel is bleek onlangs: een bekende hackersgroep maakte bekend de pijlen op de agrarische sector te richten.  Peter Zinn (MKB Cyberadvies) en Niels Peeters (LBVD Consultancy) verzorgen op 12 april de workshop ‘Hack in de Kas’ (zie elders in deze Update). “Maak je eigen risicoprofiel en neem je verantwoordelijkheid.” [Lees verder]

Voortzetting community Indoor Farming Nederland 

De community Indoor farming Nederland gaat de volgende fase in. Greenport West-Holland ziet indoor farming ook de komende jaren als speerpunt op hun agenda. De Greenport investeert daarom in een community builder en Fieldlab om de sector verder te professionaliseren en een hoofdrol te gaan spelen op het internationale podium. Community builder Judith van Heck schreef een artikel over de activiteiten van de community. [Lees het artikel]

Coördinator: Marleen Scholten (Gemeente Westland)
Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Ambitiedocument Gezondheid & Geluk gepresenteerd

“Het Nederlandse tuinbouwcluster is een partner van de samenleving bij het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken op het gebied van gezondheid en geluk. De vernieuwing, kennis, innovatie en het ondernemende karakter van het cluster worden ingezet om deze maatschappelijke vraagstukken op te lossen.” Dat is de kern van het ambitiedocument Gezondheid & Geluk dat vorige week is aangeboden aan voorzitter Meindert Stolk en ambassadeur Gezondheid & Geluk Albert Abee tijdens de Greenboard van de Greenport. [Lees verder]

Projectleider Biobased: Willem Kemmers

‘Beslisbomen maken het kiezen voor de meest duurzame verpakking makkelijker’

De ene plastic verpakking is de andere niet. Zo kunnen sommige plastics in het ene land wél gerecycled worden, en in het andere niet. “Dat kan heel verwarrend zijn, bijvoorbeeld voor telers en handelaren die bewust duurzame keuzes willen maken. Welke verpakking is wel verstandig, of juist niet?”, vertelt strategy officer Matthijs Plas van Modiform. “De Beslisbomen Duurzaam Verpakken van Greenport West-Holland helpen met het maken van de juiste keuzes.”

Theelers - thee met kracht, gekweekt op Nederlandse bodem

Er zijn veel goede, inspirerende voorbeelden van biobased oplossingen. Die staan verzameld op de website Bioboost-platform.com. Eén daarvan is Theelers, de thee van reststromen. Charl Goossens, één van de vier betrokkenen bij Theelers. Thee gemaakt van innovatieve Nederlandse teelt. Hij neemt ons mee in het ontstaan van Theelers en de toekomst hiervan. “Theelers is een thee die zowel lekker, gezond én in Nederland gekweekt is.” Bij het bezoek van minister Staghouwer heeft Jolanda Heistek een zakje thee aan de minister aangeboden, namens de Theelers. [Lees verder]

Dutch Extract Library in beeld

De Dutch Extract Library is een unieke collectie van 2.240 extracten uit tuinbouwplanten. De extracten zijn beschikbaar voor screening op bioactieve stoffen voor innovatieve producten. Afgelopen week publiceerde vakblad Bionieuws een uitgebreid artikel over de Dutch Extract Library. Benieuwd wat de bibliotheek voor u kan betekenen? Ga dan naar www.dutchextractlibrary.nl. [Lees het artikel van Bionieuws online]

Coördinator Energie: Nellie-Anne Guijt (Provincie Zuid-Holland)
Programmaregisseur EnergieAkkoord: Nico van Ruiten
Projectcoördinator Water: Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland)

Leeropdracht Peter van Bodegom om transitie in de tuinbouwsector te versnellen

Professor Peter van Bodegom, hoogleraar Milieubiologie aan de Universiteit Leiden, verbindt zich gedurende vier jaar voor een dag in de week aan tuinbouw gerelateerde vraagstukken. Dit doet hij binnen de leerstoel ‘Circulaire Internationale Tuinbouwsystemen’, op initiatief van Gemeente Westland. Afgelopen week gaf Van Bodegom in World Horti Center een startcollege over zijn leeropdracht. [Lees verder] en [bekijk hieronder het interview].

Nieuwe praatplaat over biodiversiteit

Wat gebeurt in de Greenport op het gebied van biodiversiteit? Om dat inzichtelijk te maken ontwikkelde Greenport West-Holland een praatplaat voor de Community of Practice biodiversiteit. Deze zal worden gebruikt in onder meer presentaties van de CoP. Op 21 april organiseert de CoP een informele bijeenkomst. De bijeenkomst is bestemd voor bedrijven die actief betrokken zijn of waren bij de CoP, of erbij betrokken willen raken. Meer informatie via biodiversiteit@greenportwestholland.nl. [Download praatplaat in hogere resolutie]

Symposium op Floriade over circulaire tuinbouw

Van woensdag 17 mei tot en met donderdag 19 mei organiseert de Floriade het symposium ‘Circular Greenhouse’. Tijdens het symposium komen zes onderwerpen aan bod: water, plastics, meststoffen, substraten, geïntegreerde gewasbescherming en CO2 & Energie. Projectleider Else Boutkan van Greenport West-Holland is een van de sprekers. U kunt zich online aanmelden voor deelname aan het symposium. [Bekijk het volledige programma] of [bekijk de flyer]

‘Circulariteit gaat verder dan alleen de CO2-footprint’

De Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen van Wageningen University & Research onderzoekt de komende jaren wat circulaire glastuinbouw betekent voor tuinbouwondernemingen. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Club van 100; een aantal van de leden van dat initiatief zit ook in de begeleidingscommissie (bco) van het onderzoek, zoals veredelingsbedrijf Florensis. Teeltspecialist/onderzoeker Alex Leinenga en manager duurzaamheid en communicatie Regina Dinkla: “Circulariteit gaat verder dan alleen de CO2-footprint.” [Lees verder]

sub-header-water-.jpg

Slimme oplossingen voor verbetering waterkwaliteit glastuinbouwgebieden

Het samenwerkingsverband Emissieloze Kas heeft in een challenge €45.000,- beschikbaar gesteld voor innovatieve, praktische oplossing(en) voor het tegengaan van lekkages van gewasbeschermingsmiddelen en voedingsstoffen naar het water in de glastuinbouwgebieden Oostland en Westland. Van de tweeëntwintig ingezonden ideeën heeft de jury twee winnaars gekozen: Michael Meijler met de automatische lekdetectie teeltvloer en Martijn van Riel (TNO) met het ontwikkelen van een lekvrije druppelaar. De challenge was een initiatief van enkele ondertekenaars van de Waterambitie van Greenport West-Holland: Glastuinbouw Nederland, Provincie Zuid-Holland, hoogheemraadschap van Delfland, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeentes Westland, Midden-Delfland, Waddinxveen, Pijnacker-Nootdorp, Zuidplas en Lansingerland. [Lees verder]

Programmamanager Greenport: Jolanda Heistek
EU Coördinator Greenport: Marga Vintges

Presentatie over ecosystemen tijdens SIVAL-conferentie

Marga Vintges (EU-coordinator Greenport West-Holland) heeft tijdens de Franse vakbeurs SIVAL een presentatie gegeven over het Nederlandse tuinbouw-ecosysteem en de Europese samenwerking van de Greenport binnen het Plant Inter Cluster en speciaal met Vegepolys Valley. De belangrijkste boodschap was dat (internationale) ecosystemen samen moeten optrekken om meer erkenning voor de plant en de plantproductie te krijgen. De presentatie vond plaats in het kader van een handelsmissie Bedekte teelten naar Frankrijk. [Lees verder]

International Horticultural Congress

Elke vier jaar vindt het International Horticultural Congress plaats: van 17 tot en met 19 augustus vindt het evenement plaats in Angers, Frankrijk. Zorg dat u erbij bent. [Bekijk de flyer]. Plant Inter Cluster (PIC) organiseert een ‘learning expedition’: een programma van 2,5 dag met een aantrekkelijke korting. [U kunt zich nu aanmelden]

Achttien ambitieuze Haagse ondernemers gaan voor internationaal succes

Peter Kievoet (Directeur Economie, Mobiliteit en Ruimte van de gemeente Den Haag) gaf onlangs het startschot voor de vijfde editie van het International Market Entry Coaching (IMEC) traject. In dit gratis programma worden 18 mkb-ondernemingen uit de regio Den Haag in negen maanden tijd klaargestoomd om ook internationaal succes te boeken. Ook Greenport West-Holland is partner van dit programma. [Lees verder]

Virtuele handelsmissie naar China met minister Schreinemacher

RVO organiseert van 9 tot en met 12 mei een virtuele handelsmissie naar China, geleid door de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher. De handelsmissie staat in het teken van duurzaamheid en is bedoeld voor ondernemingen op het gebied van fresh logistics, circulaire economie of offshore-windenergie. [Meer informatie op de website van RVO]

Themacoördinator Slimme & Efficiënte Logistiek: Eline van den Berg (Royal Flora Holland)

Vruchtbaar webinar over kansen sierteeltvervoer per spoor

Het vervoeren van sierteeltproducten per spoor heeft grote potentie: de kosten zijn lager en de betrouwbaarheid is hoog. Bovendien is vervoer per spoor een stuk duurzamer dan over de weg. Desondanks is er nog veel onbekendheid over deze vorm van transport. Daarom organiseerden Greenport West-Holland, NewWays Zuid-Holland en de VGB een webinar ‘Kansen voor sierteeltvervoer per spoor vanaf het Westland’ voor exporteurs en transporteurs. [Lees verder]

‘Segment agrofood blijft groeien bij Havenbedrijf Rotterdam’

Foto: Havenbedrijf Rotterdam - Fotograaf: Eric Bakker

Jaarlijks passeren ruim vijftien miljoen containers de Rotterdamse haven. Een groot deel daarvan bevat verse groenten en fruit voor de import of export. Al die containers moeten snel, goed en betrouwbaar getransporteerd worden, van én naar de haven. Anne Saris, business manager agrofood bij Havenbedrijf Rotterdam: “Het is belangrijk dat ondernemers betrokken worden bij nieuwe initiatieven.” [Lees verder]

Synergie tussen haven en het Greenportcluster

De tweede fase van het MoVe programma Haven-Greenport cluster is afgerond. In de derde fase wordt samen met ondernemers toegewerkt naar een ‘Ontwikkelagenda 2023-2027 Regionaal Versnetwerk’. In de uitwerking van het programma wordt de synergie tussen Greenport West-Holland en de Rotterdamse haven beschreven. Naast deze onderlinge afhankelijkheid in goederenstromen en infrastructuur, wordt er ook de koppeling gelegd met de corridors naar het Europese achterland (Goederenvervoercorridors). [Lees verder]

Coördinator Strategische Gebiedsontwikkeling: Anouk Schönau (provincie Zuid-Holland)

Intensieve en inspirerende sessies voor Tuinbouw Jongeren Oostland

De toekomst van de Greenport is in de handen van de ondernemers. Daarom organiseren Tuinbouw Jongeren Oostland, Provincie Zuid-Holland en ACCEZ voor jonge productieondernemers tien intensieve sessies om het strategisch vermogen van de productietuinbouw te vergroten. Daarvan hebben er inmiddels vijf plaatsgevonden. Zo was er onlangs een sessie over de positie in de keten bij Van Gelder groenten & fruit in de Dutch Fresh Port. Komende maanden zijn er nog vijf sessies. [Lees verder]

Programmamanager Greenport Jolanda Heistek

Greenports bezoeken Tomatoworld

De programmamanagers van de Greenports in Noord-Holland en Zuid-Holland; Aalsmeer, Boskoop, Duin- en Bollenstreek, Noord-Holland Noord en West-Holland, hebben afgelopen week een bezoek gebracht aan Tomatoworld. Met enige regelmaat komen de programmamanagers samen om kennis en ervaring te delen. Daarnaast is er een intensieve samenwerking op verschillende thema’s, zoals plastics, biodiversiteit, logistiek, innovatie en digitalisering.

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze website voor het laatste nieuws.