Deze e-mail online lezen

 

Jaarrond Dag van de Tuinbouw 

Trots op de ondernemers in de Greenport, dat is de reden waarom verschillende bestuursleden van de Greenport tijdens Dag van de Tuinbouw in de radio-interviews de ondernemers een hart onder de riem staken. Wat mij betreft is het elke dag Dag van de Tuinbouw. Want zonder tuinders geen gezonde verse groenten op ons bord, geen fleurige bos bloemen in de vaas en geen potplant voor een gezond binnenklimaat. Zonder de tuinder geen handel, geen logistiek en geen techniek. Zonder de tuinder geen Greenport.

Veel tuinders hebben het momenteel echter moeilijk door de energiecrisis. Bij een aantal ondernemers is de rek eruit, en dat doet pijn. Anderen zetten een stap bij in energiebesparing en zoeken andere creatieve oplossingen. Want ondernemers zitten gelukkig nooit stil. [Lees verder]

[Lees de blogs van Greenport West-Holland]

The Dutch Way

U heeft misschien wel eens gehoord van Zeswoordverhalen. Dat zijn verhalen die bestaan uit – inderdaad 6 woorden. Bijvoorbeeld ‘Passagiers, dit is niet uw gezagsvoerder’ of ‘De bus vertrok. Zij bleef achter.’ Maar het kan nóg korter. Want soms vertelt één woord al een heel verhaal.

Dat geldt bijvoorbeeld voor de woorden die we gebruiken voor een van de belangrijkste economieën van Nederland: die waarbij duizenden ondernemingen producten telen in een beschermde omgeving, en waar duizenden ondernemingen zorgen voor toelevering en advies, of voor verwerking en handel. [Lees verder]

Kandidaten gezocht voor Tuinbouw Ondernemersprijs 2023

Innovatieve ondernemers in de tuinbouw kunnen zich aanmelden voor de Tuinbouw Ondernemersprijs 2023. Naast de ondernemersprijs wordt dit jaar ook een themaprijs ‘Nieuwe teelten, nieuwe toepassingen’ uitgereikt. Voor deze themaprijs slaat de Tuinbouw Ondernemersprijs de handen ineen met Greenport West-Holland. De winnaars worden op het jaarlijkse evenement op 29 maart 2023, in de regio West-Holland, bekend gemaakt. [Lees verder]

Druk bezocht Nationaal Tuinbouwcongres op Floriade-terrein

(Foto: Rolf van Koppen Fotografie)

Op woensdag 5 oktober werd op de Floriade het Nationaal Tuinbouwcongres gehouden. Verschillende sprekers namen de deelnemers mee in de geopolitieke ontwikkelingen, de inrichting van Nederland in de toekomst voor de tuinbouw, en vernieuwing zoals vertical farming. Daarnaast waren er workshops. Zo verzorgde Else Boutkan (Greenport West-Holland) een bijeenkomst over lokale ketens. Lees het verslag op de website van Greenports Nederland

Coördinator: Marleen Scholten (Gemeente Westland)
Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Enthousiaste deelnemers aan De Gezondste Lunch

Vele tientallen medewerkers van bedrijven uit het Greenport-cluster kregen onlangs door hun werkgever De Gezondste Lunch geserveerd. Aanleiding daarvoor was de oproep van Greenport West-Holland om op de Nationale Groente- en Fruitdag van 14 oktober extra aandacht te besteden aan gezondheid. Deelnemers waren onder meer Greenpack, Kickstad, Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard, DOES Adviesgroep, Floréac, The Young Digitals, VB en Koppert Cress.

‘Actief in groente en fruit? Zorg er dan ook voor dat je medewerkers gezond eten’

Vrijdag 14 oktober was het Nationale Groente- en Fruitdag. De Greenport riep ondernemers op die dag hun medewerkers De Gezondste Lunch te serveren. Eén ondernemer doet niet anders: Rob Baan, directeur van Koppert Cress. In het bedrijfsrestaurant kunnen medewerkers alleen maar gezond eten. Dus 250 gram groente, zonder zout. Baan roept andere ondernemers op ook een gezonde lunch te serveren. Niet alleen tijdens de  Nationale Groente- en Fruitdag, maar liefst jaarrond. “Als werkgever wil je toch dat medewerkers gezond hun pensioen halen?” [Lees verder]

Haagse Moerwijk maakt kennis met gezonde tuinbouwhelden

In het kader van de Gezondste Lunch tijdens de Dutch Food Week deelde Greenport West-Holland dinsdag 11 oktober BroccoCress uit in Buurtkamer De Luyk 119 in de Haagse wijk Moerwijk. Moerwijk is een van de drie focuswijken van de Haagse netwerkorganisatie Gezond en Gelukkig Den Haag. Chronische ziekten zoals obesitas en diabetes type 2 komen in deze wijk veel voor en daarom wordt hier door de gemeente ingezet op het bevorderen van gezonde leefstijlkeuzes. In lijn met de ambitie Gezondheid en Geluk van Greenport West-Holland worden kansen verkend om de krachten van het Zuid-Hollandse tuinbouwcluster in te zetten voor het oplossen van deze maatschappelijke vraagstukken. [Lees verder]

Coördinator Energie: Nellie-Anne Guijt (Provincie Zuid-Holland)
Programmaregisseur EnergieAkkoord: Nico van Ruiten en Martin van der Hout
Projectcoördinator Water: Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland)

Martin van der Hout nieuwe Programmaregisseur EnergieAkkoord

Martin van der Hout zal vanaf 1 januari 2023 de functie Programmaregisseur van het EnergieAkkoord van Greenport West-Holland overnemen. Hij volgt Nico van Ruiten op, die sinds begin 2018 de functie bekleedde. Van der Hout is al meer dan 15 jaar werkzaam in verschillende rollen in de energiesector. [Lees verder]

‘Ondernemers maken in de energietransitie andere afwegingen dan bewoners’

Nellie-Anne Guijt is Beleidsmedewerker warmte en glastuinbouw bij de Provincie Zuid-Holland. Vanuit die functie is ze coördinator Energie binnen Greenport West-Holland. Onlangs interviewde de provincie Nellie-Anne over haar rol en over de tuinbouw. “Als je aan de energietransitie wil werken en daar stappen in wil maken, dan zit je bij de provincie Zuid-Holland goed. Het is een dichtbevolkte provincie en er zijn veel mogelijkheden." [Lees verder op de website van Provincie Zuid-Holland]

Meet & Greet Energie op 15 december: Groene stroom voor de glastuinbouw

Op donderdag 15 december vanaf 16.30 uur organiseren wij de jaarlijkse Meet & Greet Energie. Het thema van de bijeenkomst is ‘Groene stroom voor de glastuinbouw’. De bijeenkomst vindt plaats in het moderne pand van VB langs de A20 in het Westland. Aanmelden is binnenkort mogelijk.

Edward Verbakel van VB zal een korte introductie geven over VB en hun kijk op energietransitie. Blue Terra onderzoekt in opdracht van Greenport West-Holland hoe de elektriciteitsvoorziening in een klimaatneutrale glastuinbouw er in de toekomst uit kan zien: in een presentatie zal Blue Terra enkele beelden schetsen. Daarnaast komt er een keynote speaker die vanuit landelijk perspectief zijn of haar visie geeft op het thema van de bijeenkomst. De bijeenkomst wordt van 19.00- 20.00 uur afgesloten met een (stamppot)buffet.

Aftrap Platform RES Rotterdam Den Haag

Tien organisaties, waaronder Greenport West-Holland, trapten onlangs het Platform RES Rotterdam Den-Haag af. Dit onafhankelijke orgaan draagt met reflecties en adviezen bij aan de ontwikkeling van de RES 2.0 en de uitvoering van de ambities van de RES 1.0. Het Platform brengt een aantal keer per jaar verschillende perspectieven bij elkaar vanuit de vertegenwoordigende stakeholders. [Lees verder]

‘Circulaire Tuinbouw College’ met Ted Duijvestijn

Op 14 november organiseert WUR samen met Lentiz en Inholland een ‘Circulaire Tuinbouw College’. In de stijl van het TV programma College Tour kunnen studenten vragen stellen aan Ted Duijvestijn over zijn visie en ervaringen met circulaire tuinbouw en biobased economy.  De opnames worden gemaakt tussen 15 en 16 uur bij Inholland Hogeschool in Delft. Ben je student, wil je erbij zijn, en heb je misschien ook een vraag voor Ted? Meld je dan uiterlijk 8 november aan bij Hetty.Ottenheijm@wur.nl.

Online magazine provincie over geothermie

De Zuid-Hollandse bodem is op veel plekken geschikt voor geothermie. De provincie telt dan ook de meeste geothermie-bronnen van het land. De glastuinbouw is daarin de grote initiator. De provincie maakte een online magazine over de kansen van diepe aardwarmte, met onder meer een interview met Leon Ammerlaan (The Green Innovator) en een link naar de Warmte Transitie Atlas. [Ga naar de website van Provincie Zuid-Holland]

Coördinator: Eric Poot (Wageningen University & Research)
Programmaregisseur Innovatiepact: Woody Maijers
Projectleider K&I Greenports Nederland
 Jan-willem Donkers (Hogeschool Inholland)

Cyberweerbaarheidscentrum Greenport gelanceerd

Het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport is gestart. Dit initiatief van Greenport West-Holland, Security Delta en verschillende organisaties zet zich in voor een digitaal veilig tuinbouwcluster. Vanaf nu kunnen bedrijven uit het cluster, zoals productiebedrijven, veredelaars, handel en toelevering, zich als deelnemer bij dit Cyberweerbaarheidscentrum aansluiten. Zij krijgen vervolgens hulp bij het verbeteren van hun cyberveiligheid, onder meer door advies, hulp van cybersecurityexperts en dreigingsinformatie. Het startschot voor het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport was op vrijdagochtend 7 oktober op de HSD Campus in Den Haag. [Lees verder]

Video van de lancering van het Cyberweerbaarheidscentrum

Greenport partner van ImpactFest

Op 15 november 2022 komen innovatieve ondernemers, impact investeerders, NGO’s, beleidsmakers en corporates van over de hele wereld bij elkaar in Den Haag voor de zevende editie van ImpactFest. Greenport West-Holland is partner van ImpactFest. Namens de Greenport zijn Natasja van der Lely, Wendy van Vliet en Judith van Heck host van de meet-up ‘Eat or be eaten: ownership needed for a future-proof food strategy’. De meet-up gaat over de vraag: “How can we reconnect the city and the urban environment with our food, ensure ownership of this challenge and work together towards a sustainable solution?”. Willem Kemmers verzorgt een round-about over ‘Biobased Tuinbouw: Grondstoffenleverancier voor nieuwe materialen’. Jolanda Heistek zal tijdens de plenaire sessie ‘Creating the future of circular economy’ als panellid deelnemen. [Lees verder]

Challenge tijdens Hackathon for Good over dashboard voor tuinbouwondernemers

Greenport West-Holland en LG Flowers hebben samen een challenge ingebracht bij de vijfde editie van Hackathon for Good, die plaatsvindt van 19 tot en met 27 november. De challenge gaat over het ontwikkelen van een dashboard met relevante gegevens van binnen én buiten het bedrijf. Doel daarvan is dat ondernemers in de tuinbouw betere beslissingen kunnen nemen. Aan de Hackathon for Good doen circa 200 tech-experts mee. De Greenport en LG Flowers zoeken nog tuinbouwondernemers die willen meewerken aan de challenge. Voor aanmelden: [bezoek de website van de Greenport]

‘Iedereen moet met respect voor de aarde omgaan’

De Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen van Wageningen University & Research onderzoekt de komende jaren wat circulaire glastuinbouw betekent voor tuinbouwondernemingen. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Club van 100; een aantal van de leden van dat initiatief zit ook in de begeleidingscommissie (bco) van het onderzoek, zoals Yara. Hanco Leuvenink en Peter de Vries van Yara: “Een circulaire tuinbouw vraagt om samenwerking tussen verschillende partijen binnen een sector.” [Lees verder]

Bijeenkomst Indoor Farming NL

De community Indoor Farming NL kwam onlangs samen in het World Horti Center. Er waren onder meer dialoogsessies over energie, kennis, netwerk, internationalisering en consumenten. Bovendien was er een Grow Inside met als thema ‘Beyond leafies, what else?’

Division Q van Koppert Cress gaat tuinbouw helpen innoveren

Op het gebied van energie zijn er de laatste jaren veel innovaties binnen het glastuinbouwcluster. Bij veel van die innovaties is één bedrijf betrokken: Koppert Cress. De Monsterse kweker van cressen is een proeftuin voor startups en andere uitvinders. Koppert Cress wil dat die innovaties nog beter hun weg vinden naar andere bedrijven in de glastuinbouw, en richt daarom een eigen innovatiebedrijf op: Division Q. Innovatiespecialist Bart van Meurs van Koppert Cress gaat dit nieuwe bedrijf leiden: “Voor innoverende techbedrijven wordt Division Q een toegangspoort tot de tuinbouw.” [Lees verder]

‘Geen enkele plant groeit hetzelfde: dat maakt automatisch meten complexer’

Betrouwbare data zijn essentieel voor telers. Daarom steken ze veel energie in het meten en monitoren van hun gewas. Vaak gebeuren die metingen handmatig. Met automatische beeldherkenning en AI kan dat sneller én betrouwbaarder. Een consortium bestaande uit AI-bedrijf Sobolt, Growers United en dataspecialist LetsGrow.com werkt aan een systeem voor automatische gewasregistratie. Dit consortium ontving een voucher van het Innovatieprogramma AgriTech. Jasper van der Auweraert, Innovation developer bij AI-bedrijf Sobolt: “Het gaat erom dat je weet wáárom een teler iets wil meten.” [Lees verder]

Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Een duurzamere wereld met circulaire verpakkingen

Er is niet één duurzame verpakking. Welk materiaal de beste keuze is, is vooral afhankelijk van het gebruik en het doel van de verpakking. Dat was de belangrijkste conclusie van de Inspiratiebijeenkomst Biobased en circulair verpakken op 18 oktober bij Houweling Groep in Bleiswijk. De bijeenkomst was georganiseerd door Biobased Greenport West-Holland en Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN). [Lees verder]

Wouter Duijvestijn (Beyond Chrysanten) over circulair verpakken

Voor de Inspiratiebijeenkomst Biobased en circulair verpakken interviewde Dewi Hartkamp (SIGN) Wouter Duijvestijn van Beyond Chrysanten. Hoe kijkt hij als sierteler aan tegen het onderwerp circulair verpakken?

‘Royal FloraHolland wil dat kwekers juiste verpakking kiezen’

Begin dit jaar lanceerde de Greenport twee Beslisbomen Duurzaam Verpakken. Hiermee kunnen ondernemers in de sierteelt en de AGF kiezen hoe zij het verpakken van hun producten verder kunnen verduurzamen. Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) interviewde Auke Boerma van Royal FloraHolland over de beslisbomen: “Wij zien dat het kwekers steeds meer kennis oplevert en dat zij zich steeds meer bewust worden van de positieve impact van duurzaam verpakken.” [Lees het interview op de website van KIDV]. De Beslisbomen Sierteelt en AGF zijn gratis te downloaden [via onze website]. Wilt u meer informatie, mail dan naar circulair@greenportwestholland.nl

Duijvestijn maakt impact met het hergebruik van tomatenstengels 

Op het gebied van biobased verpakken komen er steeds meer nieuwe initiatieven bij. Een al langer bestaand project is verpakkingen gemaakt van de reststromen van tomatenstengels en bladeren door Duijvestijn Tomaten. Roos Zurel, communicatiemanager bij Duijvestijn Tomaten, vertelt ons meer over dit project en over hun lessen in de afgelopen jaren. [Lees verder]

Nieuw Voer over regeneratieve zee-bouw met zeewier

Maandag 31 oktober, 20:00 interviewt Nieuw Voer Joost Wouters van The Seaweed Company over regeneratieve zee-bouw met zeewier. The Seaweed Company heeft de regie over hun gehele waardeketen, van boerderij tot de verschillende toepassingen. Hun innovatie drive heeft verschillende spin-offs en unieke samenwerkingsverbanden tot gevolg. Het interview is via Zoom of live bij te wonen. Greenport West-Holland ondersteunt Nieuw Voer in de communicatie. [Koop een kaartje]

Themacoördinator Slimme & Efficiënte Logistiek: Eline van den Berg (Royal Flora Holland)

MoVe-webinar over duurzame Verslogistiek Mainport-Greenport

MoVe organiseerde onlangs een webinar over de verslogistiek in de regio. De online bijeenkomst stond in het teken van kansen om de verslogistiek tussen de Rotterdamse Haven en de Greenport West-Holland te verduurzamen. Sprekers waren: Jolanda Heistek (Greenport West-Holland), Michiel Jak (Greenport West-Holland), Peter Verbon (MoVe), Anne Saris (Havenbedrijf Rotterdam), Johan in ’t Veld (Dutch Fresh Port), Rogier Rook (Nature’s Pride) en Eric Mekenkamp (Buck consultants). Host is Marjolijne Blankevoort (MoVe).

Bijeenkomst ‘Van weg naar water en spoor’ op 1 december bij Royal Lemkes

Ervaart u problemen of maakt u zich zorgen over uw import en export van goederen over de weg door het groeiende chauffeurstekort, krapte van beschikbare capaciteit, congestie op de autowegen en in de zeehavens, veiligheid en diefstal onderweg, en klimaatmaatregelen? Dan is het belangrijk om te weten dat er betrouwbare en hoogfrequente transportmogelijkheden zijn om deze goederen te importeren en exporteren via het water of het spoor. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw bedrijf, dan kunt u zich [aanmelden via de website go-off-road.nl]

Programmaregisseur Human Capital Agenda: Gerard van Oosten

Goed bezocht kenniscafé over SLIM

Greenport West-Holland organiseerde onlangs een kenniscafé over het Project SLIM. In dat project wordt de opleidingsbehoefte bij een aantal bedrijven in de Greenport in kaart gebracht, zodat duidelijk wordt welke competenties in de toekomst nodig zijn. De bijeenkomst werd bezocht door zo’n dertig belangstellenden uit het cluster, zoals HR- professionals en vertegenwoordigers van Hogeschool Inholland, Handel Groeit, HortiHeroes, Lentiz Cursus en Consult en Kasgroeit. [Lees verder]

The Young Digitals on tour

Sinds eind vorig jaar ondersteunt sociale onderneming The Young Digitals de Greenport met de communicatie. Om het tuinbouwcluster beter te leren kennen bezochten enkele Young Digitals onlangs twee Greenport-bedrijven. Erik Persoon van Forever Plants Group vertelde over hoe het telen van tropische planten in zijn werk gaat. Waar komt het uitgangsmateriaal vandaan, waar komt de energie vandaan, en hoe en waar verkoop je tropische planten? Marc Middeldorp en Lindy van der Drift van Van der Hoeven Horticultural Projects gaven een inspirerende presentatie over complexe tuinbouwprojecten. Hoe teel je bijvoorbeeld tomaten in de woestijn?

Aandacht voor Human Capital tijdens Het Diner

Foto: Daniel Verkijk

Hoe zorgen we dat grote projecten uit de Groeiagenda Zuid-Holland écht gaan renderen voor de regio? Die vraag stond centraal tijdens de derde editie van Het Diner van Provincie Zuid-Holland in Naturalis in Leiden. MBO, Leven Lang Ontwikkelen en Human Capital zijn belangrijke antwoorden op die vraag, bleek tijdens de bijeenkomst in Naturalis in Leiden. Namens Greenport West-Holland was programmadirecteur Jolanda Heistek aanwezig.

Talentdag bij Dutch Fresh Port

Op 4 november komen leerlingen van het Farel College (vmbo) en Lentiz (mbo) op bezoek bij ondernemers op Dutch Fresh Port tijdens de eerste Talentdag. Ze willen graag kennis maken met de ondernemers om zich daarmee te oriënteren op een carrière in de foodsector. Op deze manier laten we jong talent de vele mogelijkheden van onze sector zien. Tijdens de Talentdag zetten ACH, Fresh2You, Olympic Food Group en Miguel González Fruit hun deuren open. [Lees verder op de website van Dutch Fresh Port]

Hulp bij energiecrisis

Staat u voor personele uitdagingen als gevolg van de energiecrisis? Hebt u vragen over uw personeelsplanning of de impact op uw personeel? Kasgroeit staat voor u klaar om samen met u te kijken naar de beste aanpak in deze energiecrisis. Met een uitgebreide vacaturebank en een groot netwerk in de sector, koppelt Kasgroeit werknemers aan bedrijven, aan de hand van competenties en wensen. [Lees meer]

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze website voor het laatste nieuws.