Deze e-mail online lezen

 

#eenwarmhart

Het blijft me verrassen en verblijden: wat gebeuren er toch een hoop mooie dingen in het tuinbouwcluster! De inspiratie en energie spatten van het cluster af. Nieuwe initiatieven, jongeren die de sector betreden, nieuwe innovaties, noem maar op.

In alle bescheidenheid: de Greenport deed afgelopen maand een aardige duit in het zakje. Om te beginnen met het vernieuwde Innovatiepact, dat 12 februari werd ondertekend door vele tientallen ondernemers, overheden en kennisinstellingen en loopt tot 2025. Met die ondertekening spreken ze af samen de schouders te zetten onder het realiseren van doorbraakinnovaties.

Dat klinkt voor sommigen wat vaag, ‘samen de schouders te zetten onder het realiseren van doorbraakinnovaties’. Maar laat ik het concreet maken. Tijdens de eerste fase van het InnovatiePact werd een groot aantal thema’s opgepakt. Een aansprekend voorbeeld is Vertical Farming. De Nederlandse tuinbouw dreigt op dit onderwerp internationaal de slag te missen: andere landen zijn zeer ver in het ontwikkelen van kennis en expertise. Het beste antwoord: een ecosysteem ontwikkelen van Nederlandse bedrijven en onderzoek- en onderwijsinstellingen die actief zijn of worden op het gebied van vertical farming, zodat ze samen een vliegwiel vormen. En dat is gelukt: dankzij het Innovatiepact is bijvoorbeeld een Fieldlab opgericht. En daar worden meters gemaakt. [Lees verder]

[Lees de blogs van Greenport West-Holland]

Hoe zet je een ladder tegen een wolk?

Kijk even weg van je beeldscherm, en kijk om je heen. Bijna alle dingen die je ziet zijn ooit uitgevonden. Er was een tijd dat ze niet bestonden. Mensenhoofden en
-handen hebben ze bedacht en gemaakt. Wat nu normaal is, was ooit een innovatie.

Je mag nu weer terugkijken naar je scherm, wat bovendien een van de ingrijpendste innovaties van de laatste eeuw is. [Lees verder]

Jaaroverzicht 2020 gereed

“Het afgelopen jaar heeft bewezen: het cluster is sterk, innovatief en flexibel. Daar mogen we trots op zijn, dat geeft vertrouwen en daar kunnen we verder op bouwen. Laten we daar komend jaar samen onze schouders onder zetten.” Dat zegt gedeputeerde Adri Bom-Lemstra, voorzitter van de Greenport in het digitale jaaroverzicht over 2020. [Bekijk het jaaroverzicht]

Jaarplan 2021

Het tuinbouwcluster in Greenport West-Holland loopt wereldwijd voorop. De Greenport heeft de perfecte combinatie in huis: excellente veredeling en teelt, hoogstaande technologische toeleveranciers, de nabijheid van twee Mainports, een efficiënt logistiek systeem en de inzet op kennis en innovatie, met een hoogstaand kenniscluster. Hierdoor heeft West-Holland internationaal een toppositie als productie- en handelsland voor vers- en sierteeltproducten. En vooral als gebied waar nieuwe innovatieve technieken worden ontwikkeld.

Als concretisering van de visie 2030 en de hierop gebaseerde strategie Feeding & Greening the Megacities werkt de Greenport aan een aantal ambities en opgaven. Alle ambities (opgaven en activiteiten) voor 2021 sluiten aan op het Programma 2019 – 2025 en op de Sustainable Development Goals van de VN. Deze verbinding worden in de uitwerking van het jaarplan verder uitgewerkt en gevisualiseerd. [Meer lezen/downloaden]

Bent u partner? Klopt uw informatie nog?

Bent u partner van de Greenport? Dan staat de naam van uw organisatie of bedrijf en het logo op onze website. Kunt u het aan ons doorgeven als bijvoorbeeld het logo is gewijzigd, zodat onze website en andere uitingen actueel blijven.
Als u nog geen partner van de Greenport bent en wel een steentje bij wil dragen aan het Greenport netwerk. Dan kunt u contact opnemen met onze programmamanager Jolanda Heistek[Bekijk de pagina met partners]

"Kabinet, gun mensen kleurrijk voorjaar in en om huis”

Bied gelegenheid om het voorjaar in en om huis te halen met bloemen en planten. In de ontluikende lente brengt een kleurrijke woon- en leefomgeving gezondheid en geluk, na de lange lockdown. “Kabinet, gun mensen dit perspectief! Laat tuincentra en bloemenwinkels begin maart de deur weer openen. Dat kan veilig én voorkomt dat het mooie versproduct opnieuw massaal vernietigd moest worden”, zegt Jaap Bond, voorzitter van de Regiegroep van de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw, waar ook onze voorzitter Adri Bom-Lemstra (gedeputeerde Provincie Zuid-Holland lid van is). [Lees verder]

Groeiagenda Zuid-Holland

Zuid-Holland heeft een plan voor noodzakelijke investeringen in verdienvermogen, brede welvaart en werkgelegenheid. Met als doel de economie van Zuid-Holland sterker te maken - en daarmee heel Nederland: #ZuidHolland4NL. Dit is de Groeiagenda Zuid-Holland: een meerjarige strategische investerings- en actieagenda van de triple helix sleutelspelers in Zuid-Holland (bedrijven, kennisinstellingen, overheden). Verbinding met Greenport West-Holland wordt gemaakt op een aantal onderdelen; Kennis & Innovatie ecosystemen + Sleuteltechnologieën. Hergebruik van CO2, logistieke transitie. [Lees verder op de website van Zuid-Holland]

Coördinator: Eric Poot (Wageningen University & Research)
Programmaregisseur Innovatiepact: Woody Maijers
Projectleider K&I Greenports Nederland
 Jan-willem Donkers (Hogeschool Inholland)
Programmaregisseur Human Capital Agenda: Gerard van Oosten

Verlenging Innovatiepact ondertekend

Ruim 40 bedrijven, onderwijsinstellingen, kennisinstellingen en overheden hebben het vernieuwde Innovatiepact van Greenport West-Holland ondertekend. Daarmee spreken ze af zich in te zetten voor het verbeteren van het innovatieklimaat voor de regionale glastuinbouw. Dat gebeurt onder meer door het opzetten van Communities of Practice voor kansrijke ‘doorbraakinnovaties’. [Lees verder]

Greenport West-Holland en InnovationQuarter presenteren Digitaliseringsvisie

Greenport West-Holland en InnovationQuarter hebben 18 februari hun gezamenlijke visie op digitalisering in de tuinbouw gepresenteerd. Dat gebeurde tijdens een besloten bijeenkomst voor de Greenboard, partners van het innovatiepact en regionale bestuurders, stakeholders en vakorganisaties. De visie zal tijdens interactieve sessies worden uitgewerkt tot concrete actieplannen. Greenport West-Holland en InnovationQuarter stelden de visie op in overleg met onder meer tuinbouwondernemers, toeleveranciers, handel en experts op het gebied van digitalisering.

Video over Fieldlab Freshteq 

Kan voedsel vaker lokaal geproduceerd worden in steden? Dat is een van de onderzoeksvragen van Fieldlab Freshteq, waarvan de Greenport (Horti Campus) een van de initiatiefnemers was. In deze video wordt uitgelegd welke rol vertical farms kunnen spelen bij lokale voedselproductie. Daarvoor kijkt WUR onder meer naar energieverbruik en de integratie in de stad.

‘We moeten groot durven denken’

Het gebied aan de Bleiswijkse Violierenweg is al meer dan tien jaar het Horti Science Park (Greenport Horti Campus Oostland). Onderzoeksinstellingen, ondernemers en onderwijsinstellingen werken er samen aan thema’s als Fossielvrije Glastuinbouw en Digital Greenhouse. De betrokken partijen willen de campus verder laten groeien, vertelt wethouder Jan-Willem van den Beukel (Lansingerland) van Glastuinbouw en Greenport. “Als we ‘Home of Horti Science’ willen zijn en blijven, dan moeten we groot durven denken.” [Lees verder]

Op bezoek bij het Horti Science Park

Sustainable College Tour van 1 tot en met 5 maart

Op maandag 1 maart gaat de Sustainable College Tour 2021 van start, de jaarlijkse duurzaamheidsweek van Studievereniging FMC. Thema dit jaar is Sustainable Future. Zo is er op 3 maart het gastcollege ‘Impact in de Food & Flower industrie met tech, talent en tuinbouw’ met Maikel Hogervorst (Rijk Zwaan), Liesanne Wieleman (Thermeleon), Ted Duijvestijn (Duijvestijn Tomaten) en Fabienne van der Klugt (HortiHeroes). [Lees verder]

Monitoring eerste fase Human Capital gereed

De monitoring van de eerste fase van het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland is afgerond. Uit de monitoring blijkt dat ruim dertig partijen in de regio actief zijn op een of meer sporen van het deelakkoord. Die initiatieven bereiken en bereikten ruim 3.000 deelnemers uit de verschillende doelgroepen. Het Deelakkoord Human Capital lanceerde afgelopen maand een mini-website waarop voortaan alle initiatieven te vinden zijn, alsmede inspirerende voorbeelden. [Lees verder]

Young AVAG versterkt netwerk en kennis

Branchevereniging AVAG startte twee jaar geleden met een ontwikkelprogramma voor jonge talenten: Young AVAG. Het programma bestaat uit een nadere kennismaking met de tuinbouw én aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, vertelt voorzitter Annie van de Riet. Inmiddels werkt AVAG samen met onder meer HortiHeroes. “We zijn geen concurrenten, maar kunnen elkaar juist goed aanvullen.” [Lees verder]

Coördinator Energie: Menno Laan (Provincie Zuid-Holland)
Programmaregisseur EnergieAkkoord: Nico van Ruiten
Projectcoördinator Water: Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland)

EnergieAkkoord lanceert film ‘Een glazen wereld, met een warm hart’

Het EnergieAkkoord van Greenport West-Holland heeft twee korte films over de energietransitie gemaakt: ‘Een glazen wereld, met een warm hart’ en ‘Energie voor kas en stad’. Boodschap van films is dat de tuinbouw de energietransitie mogelijk maakt en kan versnellen. Voorwaarde is wel dat de maatschappij investeert in bijvoorbeeld warmtenetten. [Lees verder] 

Twee films over één onderwerp, waarom?

In de korte film ‘Een glazen wereld, met een warm hart’ vertelt het EnergieAkkoord de kijker dat de tuinbouw kan bijdragen aan de energietransitie. Een duidelijke en krachtige boodschap. De film ‘Energie voor kas en stad’ is zeg maar het vervolg op de eerste film: deze vertelt in eenvoudige bewoordingen hoe die bijdrage er in de praktijk uitziet. Vandaar dat de link van de tweede film te vinden is aan het eind van de eerste film.

Helpt u met het verspreiden van de twee films over energie?

De twee films die het EnergieAkkoord maakte over de tuinbouw zijn bedoeld om te delen. Daarom roepen we u op om de films te verspreiden en te gebruiken. Bijvoorbeeld op uw social media, uw website of in presentaties. U vindt de beide films op onze website. Op die pagina vindt u de link naar een online toolkit met onder meer mogelijke berichten voor uw social media. Alvast bedankt!

Nieuwe brochure EnergieAkkoord

Meer dan 50 bedrijven en organisaties hebben het nieuwe EnergieAkkoord van Greenport West-Holland ondertekend. Dit akkoord heeft betrekking op de periode 2021-2025 en heeft als doel onder meer een forse beperking van de CO2-emissie. Belangrijk instrument daarbij is de planvorming en realisatie van warmtenetten in de glastuinbouwgebieden. Bezoek de webpagina over het EnergieAkkoord of download de nieuwe brochure over het EnergieAkkoord.

Greenport feliciteert Ammerlaan TGI

Ammerlaan The Green Innovator won vorige maand de EZK Energy Award 2020. De jury roemt het bedrijf voor de brede verbinding met de omgeving: de met geothermie opgewekte energie is niet alleen voor het familiebedrijf. De warmte wordt ook gebruikt door 24 andere kwekers, appartementen in Pijnacker-Noord, het Stanislas College, een sportcentrum en een zwembad. Programmamanager Jolanda Heistek feliciteerde Leon en Menno Ammerlaan met deze aansprekende prijs.

Energiecoöperatie Lansingerland zoekt daken voor zonnepanelen

Energiecoöperatie Nieuwe Lansinger Stroom zoekt bedrijfspanden met grote daken voor het plaatsen van zonnepanelen. De eigenaren van die panden maken dan aanspraak op verschillende financiële voordelen. Bovendien zetten ze zich daarmee in voor de energietransitie in Lansingerland. Ondernemers met beschikbare daken kunnen zich tot half maart melden. [Lees verder]


Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Stream webinar 'T-shirts van tomaten'

Willem Kemmers (Biobased Greenport West-Holland) en Nienke Binnendijk (BlueCity Lab) verzorgden onlangs het webinar 'T-shirts van tomaten'. De digitale bijeenkomst vond plaats in het kader van de Week van de Circulaire Economie. Willen en Nienke vertelden over hoe verschillende partijen samenwerken aan het ontwikkelen van onder meer leer van tomatenvezels. Bekijk hieronder de stream van het webinar.

Artikel over leer uit tomatenstengels

Vakblad Groenten & Fruit schreef naar aanleiding van het webinar 'T-shirts van tomaten' van Biobased Greenport West-Holland en BlueCity Lab een artikel over de ontwikkeling van ‘tomatenleer’. “Het voorkomt verspilling van waardevol materiaal en kan zorgen voor nieuwe en aanvullende verdienmodellen.” [Lees het artikel van Groenten & Fruit (alleen voor abonnee’s)]

Nederlandse bedrijven spreken zich uit voor een circulaire sierteeltketen

Biobased Greenport West-Holland nam onlangs deel aan een online ontmoeting tussen de sierteeltketen, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarbij is afgesproken samen de schouders onder een circulaire sierteeltketen te zetten. De Greenport was aangesloten via het programma Plastics. [Lees verder]

Haagse studenten brengen reststromen tuinbouw in kaart

Studenten van De Haagse Hogeschool starten deze maand een onderzoek naar reststromen bij tuinders en hoe zij daar duurzamer mee kunnen omgaan. Met dit project willen de studenten werken aan een circulaire economie in de tuinbouw, waarin nu nog reststromen overblijven na het productieproces. In het onderzoek wordt een breed scala aan stromen onder de loep genomen die rechtstreeks afkomstig zijn uit verschillende teelten. De drie partners in dit project zijn: Het Kenniscentrum Mission Zero van De Haagse Hogeschool, de gemeente Waddinxveen en Greenport West-Holland. Meer informatie? circulair@greenportwestholland.nl. [Lees verder op de website van Nieuwe Oogst]

Coördinator Strategische Gebiedsontwikkeling: Anouk Schönau (provincie Zuid-Holland)
Regio Coördinator Oostland: Etwin Grootscholten (provincie Zuid-Holland)

Samenwerken aan een toonaangevend, duurzaam en innovatief Dutch Fresh Port

De ondernemers van Dutch Fresh Port, de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam en de provincie Zuid-Holland zetten de komende drie jaar samen hun schouders onder de ontwikkeling van Dutch Fresh Port tot een toonaangevend, duurzaam en innovatief cluster van bedrijven in de Agro, Vers & Food. [Lees verder]

Mogelijk introductieprogramma over tuinbouwscenario’s

Greenports Nederland wil peilen of er interesse is bij erfbetreders om een introductieprogramma over de tuinbouwscenario’s te volgen zodat zij samen met hun tuinbouw klanten aan de slag kunnen. Bij voldoende interesse zal hier een speciaal programma voor worden ontwikkeld. [Lees verder]

Coördinator: Frans Pijls (Gemeente Westland)
Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Kenniscafé VIA FIA: ‘Over smaak en gezondheid valt (niet) te twisten’

Food Innovation Academy organiseert op 9 maart van 16.00 tot 17.00 uur een online kenniscafé met als thema ‘Over smaak en gezondheid valt (niet) te twisten’. Sprekers zijn Peter Klosse (eigenaar van Hotel De Echoput) en Hidde de Brabander (o.a. televisiekok bij 24Kitchen). [Lees verder]

"Nederlands beleid voor gezonde voedselomgeving kan veel beter"

De Nederlandse rijksoverheid laat kansen liggen als het gaat om een gezonde voedselomgeving: een omgeving die het mensen makkelijk maakt om gezonde voedselkeuzes te maken. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research. Ze roepen de overheid op om in actie te komen. [Lees verder]

Rabobank geeft programma Food Forward vervolg in Zuid-Holland

Rabobank-directeur Maurice DameRabobank start het programma Food Forward in de regio Bollenstreek, Leiden, Haaglanden, Delft, Oost- en Westland. Een dichtbevolkt gebied dat zich economisch gezien kenmerkt door glastuinbouw, bollenvelden en technische innovatie. Wie op zoek gaat naar voedseloplossingen moet in deze regio vooral inzetten op verbinding. ‘Dorpen en steden liggen in deze regio bij elkaar om de hoek. Dat biedt kansen op het gebied van dialoog en vernieuwing.’ [Lees verder]
(Op de foto: Rabobank-directeur Maurice Dame)

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze website voor het laatste nieuws.