Deze e-mail online lezen

 

Live!

Tot een paar jaar geleden gebruikte ik heel soms Skype. Dat was altijd een beetje wennen. Maar toen kwam corona, en zat ik wekelijks tientallen uren achter Zoom, Whereby en Teams. Dat ging eigenlijk prima. Ok, soms haperde de techniek, en niet iedereen is even goed met online vergaderen (“Je staat nog op mute”), maar het was een redelijk goede vervanging voor fysieke bijeenkomsten. En wat betreft tijdsindeling heel efficiënt, zo zonder reistijd. 

Maar de laatste maanden mogen we weer naar buiten. En ik geniet met volle teugen. Allereerst omdat het veel gezelliger en effectiever is om echte mensen te zien, in plaats van alleen het bovenste kwart. Maar ook omdat je met fysieke contacten veel beter in staat bent ideeën en gedachten uit te wisselen. Tijdens een meeting maar ook in ‘de wandelgang’ en bij het koffiezetapparaat.  

Zo was ik vorige week op bezoek bij de uitreiking van de Tuinbouw Ondernemersprijs op het Floriade-terrein. En dat was een feest. Een samenzijn van een groot tuinbouw-netwerk met boeiende gesprekken. We hebben namelijk veel te bespreken samen, ideeën uit te wisselen. Door die contacten weten we nog beter wat anderen bezighoudt, waar iemand mee bezig is, en hoe je elkaar kunt helpen. Ook tijdens de partnerbijeenkomst van het EnergieAkkoord afgelopen vrijdag waren alle ondernemers het met elkaar eens: niet over de hoge energieprijzen, maar wel dat als je elkaar ziet je veel sneller met elkaar tot actie kan komen. [Lees verder]

[Lees de blogs van Greenport West-Holland]

Partner van de samenleving

De verhouding overheid-bevolking is een ingewikkelde, zelfs in ons beschaafde polderland. Want burgers zijn redelijk vrij in hun doen en laten. Maar mag de overheid ze desondanks vragen, stimuleren of zelfs dwingen gezond te leven? En voordat u antwoord geeft, bedenk dan: een ongezonde levensstijl kost de maatschappij veel geld. Dus is hier sprake van betutteling of van gezond beleid? Zegt u het maar.

Hoe dan ook: we zijn er allemaal van overtuigd dat een gezonde en gelukkige bevolking een goede zaak is. Financieel, ethisch, maatschappelijk enzovoorts. De overheid kan dat echter niet alleen. Daarvoor is dus ook de bevolking, U, de buurman en buurvrouw en ik aan zet. En in die samenwerking kunnen beide partijen wel een steuntje in de rug gebruiken. [Lees verder]

Jaarevent Greenport West-Holland op 10 juni 2022

Vrijdagmiddag 10 juni is het Jaarevent van Greenport West-Holland. Het thema is ‘Green & Digital’. Tijdens het Jaarevent geven experts hun visie op de mogelijkheden van digitalisering voor het tuinbouwcluster en de (maatschappelijke) impact daarvan. Dit jaar zijn we te gast in het nieuwe duurzame gebouw van Van Gelder groente & fruit in Ridderkerk, een AGF-handelsbedrijf dat volledig geautomatiseerd is. Het programma is binnenkort bekend, maar u kunt zich hier nu al aanmelden voor het Jaarevent 

Greenboard-leden stellen zich voor: Iwan van der Knaap

Wie zijn die organisaties, bedrijven en mensen die zich inzetten voor de regio? De leden van de Greenboard van Greenport West-Holland stellen zich voor in korte video-interviews. Deze keer: Iwan van der Knaap, directeur van Anthura en bestuurslid VNO-NCW Oostland.

Felicitaties aan winnaars Tuinbouw Ondernemersprijs 2022

Greenport West-Holland feliciteert alle genomineerden en de winnaars van de Tuinbouw Ondernemersprijs 2022, die onlangs werd uitgereikt op het Floriade-terrein. Groenteteler Wijnen Square Crops Noord-Limburg was de winnaar van de Tuinbouw Ondernemersprijs 2022. De eerste editie van de speciale themaprijs Robotisering en datagedreven telen is gewonnen door Gearbox Innovations uit Maasdijk. FruitTechCampus en TomatoWorld kregen van de jury van de Tuinbouw Ondernemersprijs de Erkenning als innovatieve hubs. [Lees verder]

‘Jongeren krijgen kans door samenwerking met Greenport West-Holland’

“We zijn heel blij met de kans die Greenport West-Holland onze jongeren biedt.” Dat vertelt directeur Sjoerd Hauptmeijer van The Young Digitals in een online interview tussen hem en programmadirecteur Jolanda Heistek. Sinds eind vorig jaar werkt de Greenport nauw samen met de sociale onderneming: de jongeren maken content, zoals posts voor social media en video’s. “Het mes snijdt aan twee kanten: opdrachtgevers krijgen goede online communicatie-support en onze jongeren doen waardevolle werkervaring op.” [Lees verder op de website van The Young Digitals]

Coördinator: Eric Poot (Wageningen University & Research)
Programmaregisseur Innovatiepact: Woody Maijers
Projectleider K&I Greenports Nederland
 Jan-willem Donkers (Hogeschool Inholland)

Herkenbaarheid Learning Community Greenport Horti Campus

De Learning Community Greenport Horti Campus heeft een eigen logo. De activiteiten van de Learning Community vinden plaats in het World Horti Center. Daar wordt binnenkort een ruimte ingericht waar studenten van Lentiz, InHolland en LDE in één ruimte samen kunnen werken en elkaar ontmoeten. Dan is zichtbaarheid voor ondernemers ook van belang. De LC is nu herkenbaar met een eigen logo. [Lees verder]

Aandacht voor Learning Community Greenport Horti Campus

Het tijdschrift KAS Magazine besteedde onlangs uitgebreid aandacht aan de Learning Community Greenport Horti Campus (LCGHC) Westland. De Learning Community werkt aan een betere match tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Het is immers belangrijk dat er voldoende talent beschikbaar blijft voor de tuinbouw, en dat die talenten bij kunnen dragen aan de innovaties van de toekomst. [Lees het artikel]

Radioprogramma over digitale veiligheid in de keten

Het radioprogramma KAS Live stond onlangs in het teken van digitale veiligheid. Presentator Jacco Strating ontving Bert Feskens, programmaregisseur Cyberweerbaarheidscentrum bij Greenport West-Holland. Daarnaast waren er telefonische interviews met Bart Stengs ( Achmea) en Johan in 't Veld (Dutch Fresh Port), beide partners van Greenport West-Holland. [Beluister de uitzending online terug]

‘Tuinbouwstudenten zich vaak nog niet bewust van cyberdreiging’

De digitale veiligheid staat steeds meer onder druk, ook in de tuinbouw: steeds meer ondernemingen worden gehackt, en kunnen bijvoorbeeld niet bij hun data. Daarom is digitale veiligheid een belangrijk thema binnen het Innovatieprogramma AgriTech. Belangrijk voorwaarde voor veiligheid is dat ondernemers en werknemers zich bewust zijn van hun digitale kwetsbaarheid. Daarom krijgen studenten van de mbo-opleiding Horti Technics & Management van Lentiz les over digitale weerbaarheid. [Lees meer]

Nul-meting digitale veiligheid tuinbouwcluster

De Haagse Hogeschool heeft een analyse gemaakt van de digitale veiligheid van het regionale tuinbouwcluster. De nul-meting laat onder meer zien dat er een grote variatie is in het kennisniveau over relevante dreigingen voor de digitale systemen. Het tuinbouwcluster is een van de eerste sectoren waarvoor een dergelijke analyse is gemaakt. [Lees verder]

Gevolgen van hacks kunnen groot en ketenbreed zijn

Hacks in de agrarische sector. Je hoort er weinig over, dus zal het zo’n vaart niet lopen. Helaas. Een toenemend aantal bedrijven wordt getroffen door digitale aanvallen. Ze kunnen daardoor bijvoorbeeld niet bij hun eigen data, of na betaling van een aantal bitcoin. Daarover praten gebeurt weinig, deels uit schaamte, deels uit angst wéér slachtoffer te worden. Maar hoe groot is het probleem? [Lees verder]

'Data stroomt door de hele keten'

"Data stroomt door de hele keten. Dan is het goed als partijen samenwerken, en als een partij - zoals Hortivation - daarin de regie pakt." Dat stelde keynote spreker Daan Kersten tijdens het Future Trends & Innovations Event, the next step in Horticulture Technology. De mede-oprichter van Brainport Industries en CEO van PhotonFirst vertelde tijdens een online interview over hoe hightechbedrijven in de regio samenwerken aan onder meer technologieontwikkeling, en wat bedrijven in de greenhouse technology daarvan kunnen leren. Het Future Trends & Innovations Event in het World Horti Center trok 120 deelnemers. Het thema sluit aan bij de Digitaliseringsvisie Glastuinbouw die vorig jaar werd gelanceerd door Greenport West-Holland i.s.m. InnovationQuarter. [Lees verder]

Wat brengen robotica en AI in de glastuinbouw; vandaag en morgen?

Op 18 en 19 mei organiseren FME, World Horti Center en InnovationQuarter het jaarlijks terugkerende evenement RoboCrops. Dit evenement is voor wereldwijde innovatieve bedrijven uit de tuinbouw en hightech. Zij komen samen om actuele uitdagingen en potentiële hightech oplossingen te vinden en verbinden. RoboCrops is een initiatief van FME, AVAG, TU Delft, RoboHouse, Glastuinbouw Nederland, InnovationQuarter, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Greenport West-Holland, Wageningen University & Research, World Horti Center en Provincie of Zuid-Holland. [Lees verder]

Onderzoek naar biodiversiteit bij vier bedrijven in Oostland

De teeltbedrijven OVATA (Bleiswijk), Stolk Brothers (Bergschenhoek), Duijvestijn Tomaten (Pijnacker) en Themato (Berkel en Rodenrijs) hebben ieder een gelijk stuk beplanting op hun perceel laten aanleggen om de biodiversiteit in het Oostland te verhogen. Onderzoekers hebben de beplanting specifiek uitgezocht om zoveel mogelijk natuurlijke vijanden aan te trekken. Wageningen University & research (WUR) gaat bij de vier tuinbouwondernemers twee jaar lang monitoren naar insecten. [Lees verder]

Topsector T&U Innovation Prize in teken verduurzamen versketen

Innovatieve startups met een idee voor een duurzame (circulaire) versketen kunnen zich tot zondag 1 mei aanmelden voor de Topsector T&U Innovation Prize. In deze 4e editie staat het optimaliseren van de waardeketen centraal: van nieuwe tuinbouwproducten die leiden tot hogere toegevoegde waarde en korte ketenconcepten tot aan het sluiten van de keten door de reststromen te verwaarden. De winnaar ontvangt 25.000 EU en een nationaal podium in de Food & Flower industrie. [Aanmelden kan t/m zondag 1 mei 2022 via deze link]

Coördinator Strategische Gebiedsontwikkeling: Anouk Schönau (provincie Zuid-Holland)

‘De tuinbouw heeft veel in zijn mars en daar draag ik graag aan bij’

Werkboek Oostland is een samenwerkingsverband van de gemeenten Zuidplas, Waddinxveen, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland en de provincie Zuid-Holland. Hierin werken zij samen aan een duurzame, gezonde en vitale regio voor in de toekomst. Aan het woord is Chris Bos, werkzaam bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp. In het kader van het Werkboek Oostland houdt hij zich bezig met herstructurering. Lees welke rol Werkboek Oostland kan hebben voor de ondernemers in het gebied. “Ik zie het als mijn taak om tuinders binnen de randvoorwaarden zo goed mogelijk te begeleiden. De tuinbouw heeft veel in zijn mars en daar draag ik graag aan bij.” [Lees verder]

‘WEF-nexus in cities’ tijdens Floriade

Op 12 mei is op het Floriade-terrein een nexus-event over Water-Energy-Food (WEF) i.s.m. Closer Cities. De bijeenkomst is een vervolg op het nexus-event dat plaatsvond tijdens de World Expo in van Dubai. Greenport-directeur Jolanda Heistek zal een van de tafels voorzitten. Samen met Anouk Schonau (themacoördinator Ruimte Greenport) en Koen Smekens (TNO, mede ontwikkelaar dashboard). Ze gaat met aanwezigen in gesprek over hoe het samenwerkende cluster opgaven op het gebied van water en energie ruimtelijk kunnen inpassen en zal ingaan op het dashboard waarop de impact van het cluster inzichtelijk wordt gemaakt. [Bekijk het dashboard dat mede ontwikkeld is door TNO, Deltares en WUR] 

Coördinator Energie: Nellie-Anne Guijt (Provincie Zuid-Holland)
Programmaregisseur EnergieAkkoord: Nico van Ruiten
Projectcoördinator Water: Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland)

‘Telers passen teeltstrategie aan door hoge energieprijzen’

Door de explosief gestegen energieprijzen passen glastuinbouwondernemers hun teeltstrategie aan. Hun ambitie blijft om klimaatneutraal te telen. Daarom steunen ze de brief die Glastuinbouw Nederland deze week naar het kabinet stuurde met daarin een aanbod om binnen vijf jaar 900 mln m3 aardgas te besparen. Dat bleek tijdens een bijeenkomst van het EnergieAkkoord van Greenport West Holland. [Lees verder]

Programma Floriade Symposium Circular Greenhouse bekend

Van woensdag 17 mei tot en met donderdag 19 mei organiseert de Floriade het symposium ‘Circular Greenhouse’. Tijdens het symposium komen zes onderwerpen aan bod: water, plastics, meststoffen, substraten, geïntegreerde gewasbescherming en CO2 & Energie. Projectleider Else Boutkan van Greenport West-Holland is een van de sprekers. Vragen? Mail naar: circulair@greenportwestholland.nl [Lees verder]

Rondleiding over circulariteit

Circulariteit is een belangrijk thema voor de Greenport. Daarom organiseerde de provincie Zuid-Holland samen met de Greenport onlangs een ‘circulaire bedrijventoer’ met voorzitter Meindert Stolk. De toer startte bij Koppert Cress: daar was een demonstratie door Ourkilo; dit bedrijf won de Pact to Act-challenge van Provincie Zuid-Holland en ontwikkelde een circulair concept voor de plastic teeltbakken van Koppert Cress. Tijdens een rondetafelgesprek gingen Meindert Stolk, Wethouder Albert Albee (gemeente Westland), Wethouder Pieter Varekamp (gemeente Westland), Tweede Kamerlid Kiki Hagen, Else Boutkan (Greenport West-Holland) en diverse ondernemers in discussie over het gebruik van plastics in de glastuinbouw keten. [Lees verder]

‘We hebben allemaal behoefte aan een duidelijk toekomstbeeld’

De Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen van Wageningen University & Research onderzoekt de komende jaren wat circulaire glastuinbouw betekent voor tuinbouwondernemingen.

Het onderzoek wordt gefinancierd door de Club van 100; een aantal van de leden van dat initiatief zit ook in de begeleidingscommissie (bco) van het onderzoek, zoals Modiform. Strategy officer Matthijs Plas: “Als je weet in welke richting de toekomst zich beweegt, dan kun je er makkelijker samen invulling aan geven.” [Lees verder]

Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Greenport en SIGN organiseren Inspiratieweek Biobased bouwen & huisvesten

Greenport West-Holland en Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) organiseren van 30 mei tot 2 juni een inspiratieweek Biobased bouwen & huisvesten. De inspiratieweek bestaat onder meer uit een college over mycelium en een seminar op het Floriade-terrein over het ontwerpen met biobased bouwmaterialen. [Lees verder]

‘Werkzame plantenstoffen zijn ook interessant voor bijvoorbeeld de medische sector’

Er zijn veel goede, inspirerende voorbeelden van Biobased oplossingen. Die staan verzameld op de website Bioboost-platform.com. Eén daarvan is het onderzoek van Hogeschool Rotterdam (HR) naar het verwaarden van reststromen van Roos en Dahlia. Barbara Schrammeijer van Hogeschool Rotterdam: “Met studenten uit het logistieke domein onderzoeken we welke logistieke aanpassing dit vraagt: wat betekent dit voor de teler, en hoe brengen we dit op de markt?” [Lees verder]

Coördinator: Marleen Scholten (Gemeente Westland)
Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Wasabi Kroket winnaar van de MBO Challenge Voedselverspilling

De wasabi kroket is de winnaar van de MBO Challenge Voedselverspilling. “Het was een interessante samenwerking met de studenten en docenten. De komende tijd gaan we op zoek naar de juiste partners om deze bijzondere snack een stap verder te brengen op weg naar een succesvolle marktintroductie”, zegt Sander van Kampen (directeur Dutch Wasabi). [Lees verder]

Dutch Food Week zoekt enthousiaste social media reporters

Wil jij dit jaar de boer op voor Dutch Food Week? Ook dit jaar zoekt de Dutch Food Week (waarvan de Greenport een van de partners is) studenten - en andere enthousiaste jongeren - die als reporter verslag willen doen van inspirerende #DFW2022-activiteiten via onze social media kanalen. Win-win: leren omgaan en gebruik maken van social media EN heel veel plezier hebben tijdens de vele initiatieven van Dutch Food Week. Meer weten? Mail naar lbonder@dutchfoodweek.nl

Investeringen kabinet in duurzame economische groei en toekomstige welvaart

Een investering van € 5 miljard en daarnaast een reservering van € 1,3 miljard voor in totaal 28 projecten moeten zorgen voor duurzame economische groei in Nederland. Het kabinet investeert met dit geld uit het Nationaal Groeifonds onder meer in de digitalisering van het hoger onderwijs en mbo, groene waterstofprojecten en de verbetering van de preklinische fase van kankeronderzoek. Dat hebben minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat en minister Kaag van Financiën vandaag bekendgemaakt. In de Greenport hebben de investeringen onder meer betrekking op Nieuwewarmte.nu, en dus versnellen van het EnergieAkkoord. En het programma NXTGEN HIGHTECH, dat verbonden is aan de uitvoering van de Digitaliseringsvisie Glastuinbouw van Greenport West-Holland en InnovationQuarter. [Lees verder op de website van de Rijksoverheid]

Programmamanager Greenport: Jolanda Heistek
EU Coördinator Greenport: Marga Vintges

Floriade geopend

De Floriade is geopend, de internationale tentoonstelling van de land- en tuinbouw. Koning Willem Alexander verrichtte op 13 april de openingshandeling. Pronkstuk van de Floriade is The Green House, de hoogste kas van de wereld. In de Green House wordt het verhaal van Green Love verteld: ‘Groenten, fruit, bloemen en planten uit Nederlandse kassen maken ons leven gezonder, gelukkiger en duurzamer. Ze geven ons GreenLove. Leef groen, leef met liefde en voel die flower and veggie power!’ [Lees verder]

Europees netwerk bezoekt Zuid-Hollandse innovatieve land- en tuinbouwsector

Meer dan 60 partners van NEFERTITI, een Europees netwerk voor land- en tuinbouw, zijn van 5 tot en met 7 april afgereisd naar Zuid-Holland. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Europese samenwerkingsverband hebben de partners kennisgemaakt met de manier waarop we in onze regio de land- en tuinbouw innoveren. Marga Vintges (EU-coördinator Greenport West-Holland) gaf daarover een presentatie. Op deze manier versterken we de samenwerking van ‘groene’ clusters in Europa. [Lees verder op de website van Zuid-Holland]

Themacoördinator Slimme & Efficiënte Logistiek: Eline van den Berg (Royal Flora Holland)

Presentatie over verslogistiek bij ‘Green meets Ports’

Michiel Jak heeft onlangs namens Greenport West-Holland een presentatie gegeven tijdens het ondernemersnetwerk ‘Green meets Ports’. Zijn presentatie ging over de versnetwerk-strategie in de regio en de verbinding met de Haven Rotterdam en de verbinding met de nationale Goederenvervoercorridors. Een goede doorstroming is belangrijk voor het vervoer van verse producten, maar vervoer over de weg als onderdeel van een multimodaal netwerk komt zwaar onder druk. Daarom is het belangrijk slim samen te werken aan een regionale meerjarige programmatische aanpak die aansluit op de landelijke en europese verbindingen. 

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze website voor het laatste nieuws.