Deze e-mail online lezen

 

Het beste wensen

Sommige vragen horen bij een specifieke maand. ‘Gaan jullie nog weg?’ wordt vaak gevraagd  in juli, in december hoor je vaak ‘Weet je al wat je gaat maken?’ En tot half januari is de meest gestelde vraag: ‘Mag het nog?’ Waarmee wordt bedoeld: kunnen we elkaar nog het allerbeste voor het komende jaar toewensen, of zijn we volgens de etiquette te laat?

2020 Leerde ons dat je het hele jaar iemand het beste mag toewensen. We verdienden elkaars schouderklopjes en steunbetuigingen niet alleen in januari, maar vooral ook de maanden die daarna kwamen. Want voor velen was 2020 een vervelend jaar. Een jaar dat maar niet op gang kwam. Alsof het jaarrond Blue Monday was.

Het is inmiddels alweer bijna één maand 2021. Een jaar dat lijkt door te gaan waar 2020 eindigde. Dus daarom durf ik u nog al het goede en Gezondheid & Geluk voor het komende jaar te wensen. [Lees verder]

[Lees de blogs van Greenport West-Holland]

Verbindend leiderschap

Terwijl door corona de wereld soms lijkt stil te staan, zitten we in een tijdperk van grote veranderingen. Verduurzaming en energietransitie, internationale verhoudingen (geopolitiek), digitalisering. Zo maar enkele thema’s die bepalend zijn voor ons doen en laten de komende decennia.

De vraag is: wie geeft richting aan die veranderingen? In de ‘oude wereld’ was die vraag makkelijk te beantwoorden. Het waren de machthebbers die aangaven waarheen de wereld zou moeten gaan. Zij bepaalden wanneer oorlog werd gevoerd, en met wie vrede werd gesloten. [Lees verder]

Bekijk ons Jaarplan 2021

Het Jaarplan 2021 van Greenport West-Holland is gereed. In het Jaarplan staan de inhoudelijke en randvoorwaardelijke ambities van de Greenport, en de doorvertaling daarvan in concrete opgaven en acties voor het komend jaar. Binnenkort verschijnt een folder met de samenvatting van het Jaarplan; de complete tekst kunt u vinden op onze website.

Jorn Schulting nieuwe programmasecretaris Greenport West-Holland

Jorn Schulting is aangesteld als de nieuwe programmasecretaris van Greenport West-Holland. Hij zal zich bezighouden met onder meer het verbinden van het netwerk en het bewaken van de voortgang van processen. “Toen ik de kans kreeg om bij Greenport West-Holland aan de slag te mogen gaan, twijfelde ik geen moment.” [Lees verder]

Bezoek ons Youtube kanaal

Heeft u zich al geabonneerd op het YouTube-kanaal van de Greenport? Daar worden maandelijks films geplaatst met onder meer interviews en verslagen. Als abonnee ziet u de films als eerste. [Ga nu naar ons YouTube-kanaal]

Programmamanager Greenport Jolanda Heistek

‘Tuinbouw zit in ons Ridderkerkse DNA’

“De Greenport biedt het goede klimaat voor samenwerkingen op belangrijke thema’s”, vertelt Marco Oosterwijk. Hij is sinds twee jaar wethouder regionale economie, financiën, grondbeleid, ruimtelijke ontwikkeling en wonen bij de gemeente Ridderkerk, de gemeente die zich onlangs opnieuw aansloot bij de Greenport. “Goede zaken ontstaan pas als mensen elkaar ontmoeten en spreken.” [Lees verder]

Coördinator: Frans Pijls (Gemeente Westland)
Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Tuinbouw en de Sustainable Development Goals 

De glastuinbouw levert een bijdrage aan de meeste van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Buiten de sector is dat echter nog onvoldoende bekend. Daarom wil de Greenport in de communicatie steeds meer nadruk leggen op de SDG’s. Ook andere organisaties hebben die uitdaging opgepakt. Zo publiceerde de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen een digitale uitgave met voorbeelden uit de praktijk. [Lees de uitgave]

Breed programma ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’

Een breed consortium van dertig wetenschappers, bedrijven, NGO’s en innovatieve netwerken werkt aan het driejarige programma ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’. Greenport West-Holland is een van de werkveldpartners van dit programma, dat plaatsvindt onder de vlag van de Nationale WetenschapsAgenda (NWA). [Lees verder op de website van NWO]

Coördinator: Eric Poot (Wageningen University & Research)
Programmaregisseur Innovatiepact: Woody Maijers
Projectleider K&I Greenports Nederland
 Jan-willem Donkers (Hogeschool Inholland)
Programmaregisseur Human Capital Agenda: Gerard van Oosten

Glastuinbouw Nederland presenteert jaarplan 2021

Samenwerkingspartner Glastuinbouw Nederland heeft het nieuwe jaarplan gepresenteerd. Het jaarplan van de brancheorganisatie staat voor een groot deel in het teken van Gezondheid & Geluk. Dat thema is ook bij de Greenport een van de centrale ambities. Vanzelfsprekend hebben we ook komend jaar nauw contact en werken we samen met Glastuinbouw Nederland aan het gezamenlijk invullen van het thema. [Lees het jaarplan van Glastuinbouw Nederland]

Concrete innovaties in vertical farming

Greenport West-Holland zet zich – samen met partners – in voor concrete innovaties op het gebied van vertical farming. In deze video vertellen Greenport West-Holland, Indoor Farming Nederland, Wageningen U&R, Fieldlab, Delphy en Innovation Quarter hoe zij hier momenteel invulling aan geven.

(Virtueel) bezoek aan de WUR

In de kassen bij de WUR wordt hoogstaand onderzoek uitgevoerd. Bij verschillende projecten is Greenport West-Holland of een van haar partners betrokken. Er wordt onder meer gewerkt aan Fieldlab Vertical Farming, een initiatief van het Innovatiepact van de Greenport. Wilt u de WUR ook bezoeken? Dat kan wegens corona even niet live. Maar u kunt de onderzoekslocatie wel digitaal bezoeken? De WUR lanceerde namelijk een VR-tour in 360°C. [U kunt deze hier bekijken]

Uitgave afscheidsrede Olaf van Kooten

Olaf van Kooten nam onlangs afscheid als lector Duurzame verbindingen in de Greenport. De online afscheidsrede die hij gaf bij die gelegenheid is uitgegeven in boekvorm met als titel ’Het Nieuwe Denken’. In de rede ging Van Kooten in op de ontwikkelingen die de komende decennia nodig zijn in de tuinbouw voor een duurzame en gezonde toekomst van mens, dier en planeet. [Lees Het Nieuwe Denken]

Campussen belangrijk resultaat Innovatiepact

“Het Innovatiepact kun je zien als een oliespuitje om samenwerking te entameren”, vertelde Gert Kant, voorzitter Raad van Bestuur van Lentiz en ambassadeur Kennis & Innovatie van de Greenport, in het boekje dat de Greenport onlangs uitgaf over de eerste fase van het Innovatiepact. De campussen in het Westland, Oostland en Dutch Fresh Port zijn belangrijke resultaten van het Greenport Horti Campus programma en verbonden in het Innovatiepact. Het World Horti Center is onderdeel van de Greenport Horti Campus Westland. Over het GHC verscheen enkele jaren geleden een inspirerend boekje, dat de start betekende van het huidige Innovatiepact en de doorontwikkeling van de campussen. [Dat boekje is nu ook digitaal beschikbaar]

Videoserie over Fieldlab FreshTeq

In het Fieldlab Freshteq, onderdeel van Smart Industries,  vindt innovatie en productontwikkeling plaats ten behoeve van concrete behoeften aan systeemoplossingen voor veilige en duurzame voedselvoorziening in internationale markten voor het tuinbouwcluster Greenport West-Holland en de Greenport Horti Campus zijn twee van de partners (penvoerder) van het fieldlab, dat een initiatief is van InnovationQuarter. Uitvoerende partners zijn o.a. Demokwekerij, TU Delft, TNO en Wageningen University & Research i.s.m. ondernemers. In plaats van een slotevent is er een serie video’s over het Fieldlab gemaakt, waaronder deze video, waarin de opzet van de samenwerking Fieldlab wordt toegelicht.

Webinar over biodiversiteit

Het Global Sustainable Enterprise System (GSES) is een overkoepelend certificeringssysteem. Onlangs organiseerde het een online symposium over biodiversiteit. Eveline Stilma, projectleider Functionele biodiversiteit bij de Greenport, gaf een presentatie over de Community of Practice. Andere sprekers waren Evert Hamblok (Koppert Biological Systems), Eddy Schabbink (IPC Groene Ruimte) en Kelly Ruigrok (initiatiefnemer van GSES). [Bekijk de Powerpoint over de Community of Practice Functionele biodiversiteit]

‘Ruimte op markt voor Nederlands biologisch-dynamisch product’

Onlangs was de eerste conferentie Community of Practice Biodiversiteit, georganiseerd door Greenport West-Holland. Deelnemers zagen onder meer een video-interview met Frank de Koning van BIO Kwekerij Frank De Koning uit Brielle. In de video vertelde De Koning dat Nederland een kans laat liggen als het gaat om de productie van biologisch-dynamisch geteelde producten. “In landen om ons heen groeit het aanbod gestaag.”

Initiatief voor ‘jongerenwerkplekken’ Zuid-Holland van start

Vanuit de Human Capital Agenda Zuid-Holland is het initiatief gestart om 150 jongeren in Zuid-Holland aan een baan te helpen. Dit zijn plekken voor jongeren die op dit moment moeilijk aan een baan kunnen komen. Via de website www.kickstartyourcareer.nl kunnen bedrijven en jongeren zich nu aanmelden. De Human Capital Agenda Zuid-Holland is het startpunt voor het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland, dat een jaar geleden werd ondertekend. [Lees verder]

Inspiratiegids Circulaire stad overhandigd

Vijf studenten van Hogeschool Inholland hebben een inspiratiegids gemaakt over de Circulaire Metropool. Ondertitel van de inspiratiegids is: ‘De circulaire stad komt tot bloei in Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland’. Het document werd overhandigd tijdens een digitale bijeenkomst aan Frank van Kuppeveld (wethouder Pijnacker-Nootdorp, bestuurslid van de Greenport) en Theo Ammerlaan (Glastuinbouw Nederland regio Oostland, bestuurslid van de Greenport). [Lees verder]

Succesvol  Tuinbouw Symposium 2021 over duurzame bedrijfsvoering

Vierdejaars studenten van de HBO opleiding Tuinbouw & Agribusiness te Inholland organiseerden onlangs het Tuinbouw Symposium 2021. De digitale bijeenkomst ging over duurzame bedrijfsvoering en telde ruim 130 deelnemers. Hans Ligtenberg (Inholland) gaf een presentatie over duurzaam personeelsbeleid, Rudolf de Vetten (Blue Radix) vertelde over de ontwikkeling naar autonoom telen en beslisondersteunende systemen en Ted Duijvestijn (Duijvestijn Tomaten) over circulair ondernemen in de glastuinbouw. Directeur Michiel de Haan van Royal Lemkes ging in op de vraag hoe ‘profit’ zich verhoudt tot streven naar een betere wereld. “We cannot be succesful in a world that fails”, vertelde hij. Ook Thomas Bunnik was aanwezig om zijn visie te delen met de toekomstmakers. 


Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Workshop over textiel en leer van tomatenstengels

Van 1 tot en met 6 februari is de Week van de Circulaire Economie. Op woensdag 3 februari, 13.00-14.30 uur organiseren Biobased Greenport West-Holland en BlueCIty Lab een online event ‘Een Tomaten T-shirt? De ontwikkeling tomatenstengel-textiel en -leer’. Deelname aan dit event is gratis. [Lees verder]

'Biobased producten lijken soms duurder, maar hebben geen verborgen kosten'

Papier van versnipperde tomatenstengels, hardloopschoenen van plantenresten en een online voedselmarkt die verspilling tegengaat. Zulke initiatieven vragen dat je als ondernemer anders gaat denken, vertelde Willem Kemmers van Biobased Greenport West-Holland in een interview aan Groenpact. “Realiseer je dat de biobased economy je fantastische mogelijkheden biedt en dat er voor meervoudig verwaarden van plantaardige productie echt economische kansen liggen.” [Lees verder op de website van Groenpact]

Artikel in Groenten & Fruit over Theelers

Vorig jaar werd met assistentie van Biobased Greenport West-Holland Theelers gelanceerd: een theemelange gebaseerd op de inhoudstoffen van bromelia, basilicum, curry en laurier. Charl Goossens en Pieter Boekestijn zijn twee telers uit het Theelers-team. Ze werden onlangs geïnterviewd door Groenten & Fruit. “Ons doel was een verkoopbaar product op de markt te zetten met een gezondheidsaspect.” [Lees het artikel op de Facebook-pagina van Theelers]

‘Biobased bouwmaterialen kunnen nieuwe business case worden’

Huizen of kantoren gebouwd van reststromen uit de paprikateelt. Het kan, vertelt Ineke Lemmen van de Buyer Group Biobased Bouwmaterialen. Belangrijk voor een doorbraak is dat publieke en private opdrachtgevers, zoals woningcoöperaties, overheden, maar ook transformatie van bankgebouwen, of winkels gestimuleerd worden te kiezen voor biobased bouwmaterialen én ondersteund worden op technisch en juridisch gebied. “Ons doel is business cases ontwikkelen voor bijvoorbeeld reststromen uit de tuinbouw en toepasbaar maken voor bouwprojecten.” [Lees verder]

Coördinator Energie: Menno Laan (Provincie Zuid-Holland)
Programmaregisseur EnergieAkkoord: Nico van Ruiten
Projectcoördinator Water: Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland)

Greenport feliciteert Ammerlaan The Green Innovator

Ammerlaan The Green Innovator heeft de EZK Energy Award gewonnen. Het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat wil met deze prijs meer bekendheid geven aan het belang en de mogelijkheden voor verduurzaming van de energiehuishouding van ondernemingen. Ammerlaan The Green Innovator was het enige genomineerde tuinbouwbedrijf. De Greenport feliciteert Leon en Menno Ammerlaan van harte met deze schitterende prijs.

Webinar Waterkwaliteit snel in beeld

Donderdag 21 januari 2021 vond het webinar Water van Glastuinbouw Nederland plaats. Het webinar stond in het teken van het project Waterkwaliteit snel in beeld. De resultaten van het onderzoek en de mogelijkheden van een meetinstallatie op uw bedrijf zijn tijdens het webinar toegelicht. [Het webinar kunt u nakijken op de website van Glastuinbouw Waterproof]

‘We willen medezeggenschap over de leiding’

Warmtecoöperatie Wilgenlei in Bleiswijk is in gesprek met RoCa voor warmtelevering. De komende periode overleggen de partijen over de voorwaarden voor de aanleg van een warmtenet, vertelt Maikel van den Berg van de warmtecoöperatie. “We willen de vrijheid hebben ook andere partijen op het warmtenet aan te sluiten.” [Lees verder]

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze website voor het laatste nieuws.