Deze e-mail online lezen

 

Energie krijgen van praten over energie

Onlangs was ImpactFest, het jaarlijkse festival in Den Haag over ‘Doing good and doing business’. De Greenport was er aanwezig. En hoe! Een aantal collega’s en Greenport-partners gingen in een zaal of rond de tafel in gesprek met een internationaal publiek. En ik mocht zelf deelnemen aan een paneldiscussie over circulaire economie. Op het hoofdpodium, met een doosje op schoot, maar daarover later meer.

Ik heb wel eerder deelgenomen aan discussies of op podia gezeten. Maar ImpactFest is een verhaal apart, als ik zo onbescheiden mag zijn. Het is een festival met 2.000 bezoekers op 1 middag. Vooral jonge, innovatieve talenten en sociale ondernemingen komen om te praten over de dag van morgen - ‘Creating the future of impact’. [Lees verder]

[Lees de blogs van Greenport West-Holland]

What’s in a name

Het schrijven van een blog of artikel is elke keer weer spelen met woorden. De Nederlandse taal kent daarvoor veel regels, maar biedt elke keer in ieder geval voor mij weer nieuwe dingen om te leren. Daar heb ik gelukkig een hele goede leermeester voor die elke keer over mijn schouder meekijkt.

Zelf kleur ik altijd een beetje buiten de lijntjes van de Nederlandse taal. Zo verzin ik vaak nieuwe samenstellingen en andere zaken die eigenlijk niet kunnen volgens de Nederlandse taalregels. Bijvoorbeeld het woord ‘samenwerken’ met een streepje ertussen (samen-werken), waarmee ik duidelijk wil maken dat samenwerken écht samen werken is. Wederkerigheid dus. [Lees verder]

Bestuur van Greenport West-Holland stelt zich voor: Leon Hoek

Het bestuur van Greenport West-Holland stelt zich voor. Deze keer: Leon Hoek, wethouder Economie bij gemeente Lansingerland.

‘We gaan graag met de Tuinbouw Ondernemersprijs het land in’

“We gaan graag met de Tuinbouw Ondernemersprijs het land in.” Dat vertelt Michiel F van Ginkel, voorzitter van de Tuinbouw Ondernemersprijs. Deze prestigieuze award wordt 29 maart wederom uitgereikt en ditmaal op een locatie in Greenport West-Holland. Welke locatie dat is, wordt binnenkort bekendgemaakt. Bovendien wordt 29 maart tevens de themaprijs ‘Nieuwe teelten, nieuwe toepassingen’ uitgereikt. [Lees verder]

Bezoek Leden Provinciale Staten aan Ammerlaan TGI

Elf leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland brachten onlangs een bezoek aan tuinbouwondernemers op de locatie van potplantenkwekerij Ammerlaan TGI in Pijnacker-Nootdorp. Tijdens het bezoek maakten de Statenleden kennis met hoe duurzaam de glastuinbouw produceert en gebruikmaakt van onder meer geothermie en restwarmte, en hoorden ze verhalen over hoe het Greenport-cluster werkt aan de energietransitie. [Lees verder]

Economische monitor 2022: Zuid-Holland in een onstuimige wereld

De Economische monitor 2022 voor Zuid-Holland is gepresenteerd. De monitor biedt inzicht in economische kerncijfers van Zuid-Holland en in randvoorwaarden voor groei. De Zuid-Hollandse economie blijft achter binnen Nederland, maar groeit harder dan Europese vergelijkbare regio’s. Met verder aandacht voor de sterke toename van buitenlandse investeringen in tuinbouwtoeleveranciers . [Lees verder op de website van Economic Board Zuid-Holland]

Coördinator: Eric Poot (Wageningen University & Research)
Programmaregisseur Innovatiepact: Woody Maijers

Twee challenges tijdens Hackathon for Good

Greenport West-Holland bracht afgelopen week twee challenges in tijdens de Hackathon voor Good. Met Provincie Zuid-Holland was een challenge geformuleerd op het gebied van de energietransitie. Doel is dat een tool wordt ontwikkeld waarmee telers betere beslissingen kunnen nemen over investeringen in alternatieve energiebronnen. Daarnaast bracht de Greenport met LG Flowers en andere ondernemers een challenge in over een dashboard waarmee ondernemers in één oogopslag relevante informatie kunnen zien. [Lees verder]

Workshop voor tuinbouwondernemers over digitale veiligheid 

Het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport organiseert woensdagmiddag 18 januari de workshop ‘Digitale Weerbaarheid’. De workshop is bestemd voor ondernemers in het Greenport-cluster. De locatie van de workshop (die wordt verzorgd door MKB Cyberadvies) wordt later bekendgemaakt. Deelname kost €75 per persoon; partners van het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport mogen gratis deelnemen. [Lees verder]

Samenwerking Connect2Trust en Cyberweerbaarheidscentrum Greenport

Toegang tot de meest actuele en relevante dreigingsinformatie is een belangrijke voorwaarde om als ondernemer sneller betere beslissingen te nemen over de digitale veiligheid van je bedrijf. Belangrijke economische sectoren zoals het Nederlandse tuinbouwcluster hebben tot op heden echter nog zeer beperkt toegang hiertoe. Dat is waarom Connect2Trust en het Cyberweerbaarheids-centrum Greenport een nauwe samenwerking aangaan. De dreigingsinformatie die Connect2Trust, als erkende schakelorganisatie door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, ontvangt van o.a. het Nationaal Cyber Security Centrum en het Nederlands Security Meldpunt, wordt daardoor een integraal onderdeel van de dienstverlening van het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport. [Lees verder]

Nieuwe projectleider Fieldlab Vertical Farming 

Per november neemt Judith van Heck de taak van projectleider van het Fieldlab Vertical Farming Zuid Holland over van Gus van der Feltz. Judith is vanuit haar rol als community builder Indoor Farming Nederland, vanuit Greenport West-Holland, al bekend met het project. Ze is door Greenport West-Holland in overleg met de consortiumpartners van het Fieldlab gevraagd de taken van Gus over te nemen. [Lees verder]

ImpactFest maakt kennis met ondernemende Greenport West-Holland

‘Doing good and doing business’ is het thema van ImpactFest, het Haagse festival dat sinds 2016 zogenoemde impact-bedrijven samenbrengt. Dit jaar was Greenport West-Holland een van de partners. Zo nam directeur Jolanda Heistek deel aan een paneldiscussie, en waren er workshops over onder meer gezondheid en biobased tuinbouw. “Wat een positieve buzz!”. [Lees verder]

Radio-interview over ImpactFest

Directeur Jolanda Heistek van Greenport West-Holland werd onlangs geïnterviewd door Jacco Strating tijdens het radioprogramma KAS Live op Paprika Tasty Radio. [Beluister het interview (vanaf 33:30)].

Coördinator Energie: Nellie-Anne Guijt (Provincie Zuid-Holland)
Programmaregisseur EnergieAkkoord: Nico van Ruiten
Programmareggisseur EnergieAkkoord (per 01/01/2023): Martin van der Hout

Projectcoördinator Water: Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland)

Meet & Greet Energie: Groene stroom voor de glastuinbouw

Op 15 december is de jaarlijkse Meet & Greet Energie van Greenport West-Holland. Het thema van de bijeenkomst is ‘Voldoende stroom voor de glastuinbouw’. De bijeenkomst vindt plaats in het moderne pand van VB langs de A20 in het Westland. Aanmelden voor de Meet & Greet is door grote belangstelling helaas niet meer mogelijk. Partners van Greenport West-Holland en het EnergieAkkoord hebben de mogelijkheid voor eerste inschrijving. Ook partner worden? We horen het graag. In de Update van januari 2023 zal een terugblik worden gedeeld.

‘Grote bedrijven moeten hun denkkracht gebruiken voor volgende stap in duurzaamheid’

De Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen van Wageningen University & Research onderzoekt de komende jaren wat circulaire glastuinbouw betekent voor tuinbouwondernemingen. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Club van 100; een aantal van de leden van dat initiatief zit ook in de begeleidingscommissie (bco) van het onderzoek, zoals Priva. Jan Westra, strategic business developer: “Je kunt het zien als een kwestie van goed rentmeesterschap.” [Lees verder]

‘Geef elkaar de ruimte om écht samen te werken’

Ted Duijvestijn (Duijvestijn Tomaten en bestuurslid Greenport West-Holland) werd onlangs geïnterviewd over duurzaam en circulair ondernemen in het glastuinbouwcluster. In de stijl van het tv-programma College Tour werden studenten in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. De bijeenkomst vond plaats bij InHolland in Delft. Interviewer was Eric Poot, teamleider Teelt & Gewas bij WUR Glastuinbouw & Bloembollen en themacoördinator Kennis & Innovatie Greenport West-Holland. [Lees het verslag door The Young Digitals]

‘Papier van suikerbieten populair bij consument’

Er zijn veel goede, inspirerende voorbeelden van Biobased oplossingen. Die staan verzameld op de website Bioboost-platform.com. Crown Van Gelder werkt sinds drie jaar aan de ontwikkeling van papier op basis van reststromen van suikerbieten. Jan Rops, productmanager bij Crown Van Gelder: “Ook Warchild gebruikt ons papier!” [Lees verder]

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze website voor het laatste nieuws.