Deze e-mail online lezen

 

Een touw van 25 km

Er is ongetwijfeld een tuinbouwtoeleverancier die lange stukken touw verkoopt. Stel: we kopen een stuk van 25 kilometer. Een flink eind. We zullen een flinke kabelhaspel en grote vrachtwagen nodig hebben. Want met dat stuk touw rijden we naar de Euromast in Rotterdam. We knopen het ene uiteinde aan het puntje van de mast, en trekken het touw strak.

In de cirkel - met een doorsnede van 50 kilometer - vinden we vervolgens alle kennis en expertise die nodig zijn voor een succesvolle, duurzame en gezonde toekomst. Tuinbouwbedrijven, de haven, universiteiten, onderwijsinstellingen, logistieke bedrijven, noem maar op. Die 50 kilometer is bijna een wereld op zich, wij noemen het de Greenport. En net zo groot als Sillicon Valley, het internationale voorbeeld van Innovatie. [Lees verder]

'Een Greenport-brief aan de minister’

Jolanda Heistek blogt maandelijks voor de websites van Goedemorgen. Deze blogs zijn ook te lezen op de website van de Greenport.

Gedurende de jaren ’50 kantelde de Nederlandse economie. Dat kwam enerzijds door het herstel van de Tweede Wereldoorlog, maar vooral door de winning van aardgas in het noorden van het land. Eerst werden kleinere velden gevonden in onder meer Coevorden, Staphorst en Denekamp. En in 1959 werd bij Slochteren een grote bel van honderden miljarden kuubs ontdekt. [Lees verder]

 
Themacoördinator: Peter Verbon (Provincie Zuid-Holland)

Roadmap Next Economy Greenport gepresenteerd

De Roadmap Next Economy Greenport West-Holland 2050 is gepresenteerd. Dat gebeurde tijdens een druk bezochte bijeenkomst in het World Horti Center. Een van de sprekers was transitieprofessor Jan Rotmans, die samen met ondernemers van binnen en buiten de Greenport en  zijn team van DRIFT tevens de Roadmap Next Economy Greenport richting heeft gegeven. Lees het verslag van de presentatie.

Bekijk video RNE

 

Bekijk de video Roadmap Next Economy Greenport

Streefbeelden, transitiepaden en businessideeën

De Roadmap Next Economy Greenport is de richtingwijzer voor de toekomst en beschrijft ‘streefbeelden’ voor de Greenport in 2050, de transitiepaden daarnaartoe tussen nu en 2030 en businessideeën voor vandaag en morgen. Opdrachtgever van de Roadmap Next Economy Greenport is de Greenport West-Holland i.s.m. Rabobank Westland, Gemeente Westland en Provincie Zuid-Holland  Bekijk meer informatie over de Roadmap Next Economy Greenport.

Themacoördinator: Menno Laan (Provincie Zuid-Holland)
Programma regisseur Energieakkoord: Nico van Ruiten

WarmteSamenwerking Oostland (WSO) gestart

LTO Noord Glaskracht Midden Zuid-Holland, gemeente Lansingerland en gemeente Pijnacker-Nootdorp verkennen de mogelijkheden voor een robuust en gebiedsdekkend warmte- en CO2-net voor het gebied Oostland. Zij gaan de samenwerking aan:  de WarmteSamenwerking Oostland (WSO). [Lees verder]

Energietransitie in het HortiVERSum

De Greenport is gevestigd in het HortiVERSum in Zoetermeer, samen met enkele van onze partners o.a. LTO Glaskracht Nederland, GroentenFruit Huis. En ook dit pand werkt aan de energietransitie. Binnenkort worden er 300 zonnepanelen op het dak van het HortiVERSum geplaatst. En wat doet u aan de energietransitie in uw bedrijf, gebouw of organisatie?

Themacoördinator: Jan-willem Donkers (Hogeschool Inholland)
Programma regisseur Innovatiepact: Woody Maijers

Innovatiepact aan de slag met Vertical Farming

Onlangs werd het Innovatiepact ondertekend. Doel is innovatievragen uit het tuinbouwcluster te koppelen aan kennis- & innovatiepartners binnen en buiten ons cluster. Vertical Farming is het eerste onderwerp waarmee het team achter het Innovatiepact zich bezighoudt, vertelt Isabelle Ottens. “Vertical Farming is een Hot Topic.” [Lees verder]

Kennis- en innovatieprogramma ACCEZ gelanceerd

In de Rotterdamse Maassilo is begin april ACCEZ gelanceerd. ACCEZ is een kennis- en innovatieprogramma van de provincie, het Zuid-Hollandse bedrijfsleven en universiteiten om de overgang naar de circulaire economie te versnellen. De provincie investeert tot 2022 €5 miljoen euro in het programma, universiteiten en het bedrijfsleven leveren kennis, kunde en menskracht. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra, voorzitter van de Greenport, heeft de deur naar versnelling van circulair zuid-holland hiermee opengezet, samen met VNO-NCW West en Universiteiten Leiden, Delft, Erasmus, Wageningen.  [Lees verder]

Themacoördinator: Margreet Schoenmakers  (LTO Glaskracht)

Waterambitie gepresenteerd

De Greenport heeft haar Waterambitie voor de komende jaren gepresenteerd. Doel van de Waterambitie is de verschillende partners binnen de Greenport – ondernemers, onderzoeksinstellingen, onderwijs en overheden – samen te laten werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit en -kwantiteit, onder meer door het maken van onderlinge afspraken en uitgangspunten. [Lees verder]

COASTAR-conferentie in mei

Op 18 mei wordt de volgende fase van COASTAR ingeluid. Dat gebeurt tijdens een conferentie in Scheveningen. De Greenport is een van de partners van dit gezamenlijke project in de regio Den Haag, Westland en Rotterdam.  [Lees verder]

Themacoördinator: Frans Pijls (Gemeente Westland)
Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Al meer dan 32.000 leerlingen aan de slag met groen

Het werkboekje van Groen Doen in de Klas! is al voor meer dan 32.000 basisschoolleerlingen besteld.
De leerlijn Groen Doen in de Klas! heeft als doel om ‘groen, creativiteit & handenarbeid’ terug te brengen in de educatie van de jongere generatie.
[Lees verder]

Geslaagde workshop ‘Business met plantenstoffen’

Greenport West-Holland, InnovationQuarter en TKI Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen hebben 25 april een workshop ‘Business met plantenstoffen’ verzorgd. Enkele tientallen telers, onderzoekers, veredelaars en afnemers werkten samen aan concrete businessmodellen. Presentaties waren er van Alexander Prinsen (‏Van Blankensteyn, zeepmakers), Marianne van Keep (Verstegen Spices & Sauces) en Ronald Geerts (Van Eeghen Functional Ingredients). In de Update van mei vindt u een verslag van de workshop.

Themacoördinator: Coen Meijeraan (Royal FloraHolland)

Komende maand beslissing over Holland Rail Terminal

Zowel Alphen aan de Rijn als Lansingerland maken werk van een railterminal voor versvervoer in hun gemeenten. Vervoer over spoor is een belangrijk aandachtspunt voor verduurzaming van de logistiek. Alphen verwacht dat de terminal na volgend jaar zomer actief is. Voor de Holland Rail terminal langs de A12 bij Lansingerland wordt binnenkort een beslissing genomen voor de volgende stap richting realisatie.

In de film hieronder, een korte impressie van de beoogde duurzame Holland Rail terminal.

Bekijk de film over de Holland Railterminal

Belangrijke data

12-19 mei – Handelsmissie Zuid-Holland naar China, onder leiding van Adri Bom-Lemstra

18 mei – Coastar Conferentie

26 mei – Feest van de Smaak – WUR

4 juni – Greenport Jaarevent

13 september – Festival van de toekomst

oktober 2018 – Dutch Agri Food Week

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze nieuwspagina voor het laatste nieuws.