Deze e-mail online lezen

 

Niet te kopiëren

T-Hub: Be the change you wish to see in the world (Mahatma Gandhi)

Als programmamanager van de Greenport vertoef ik vaak in Zuid-Holland. Heel af en toe mag ik de provincie verlaten, bijvoorbeeld om met andere tuinbouwregio’s te overleggen of met andere partijen samen te werken aan nieuwe verdienmodellen, bijvoorbeeld met Green Chemistry Campus in Noord- Brabant. November was mijn reisdoel iets verder: India, en zelfs zuidelijk India. Een waanzinnig land met mooie mensen. En met enorm veel interesse wat wij doen op het gebied van tuinbouw.

Wethouder Saskia Bruines van gemeente Den Haag - partner van de Greenport - had de handelsmissie georganiseerd, en nodigde daarvoor een aantal regionale samenwerkingspartners uit. Zo ook de Greenport. Een eer. En tegelijkertijd een bevestiging van onze positie, regionaal en internationaal. Het regionale tuinbouwcluster is een economische factor van betekenis, en staat wereldwijd hoog in aanzien. [Lees verder]

[Lees de blogs van Greenport West-Holland]

Global Challenges, Dutch Solutions

Het regionale tuinbouwcluster is wereldwijd nummer 1 als het gaat om product en proces. Maar in de toekomst zijn wellicht andere thema's belangrijker. De gezondheid en het geluk van de stedelijke bevolking bijvoorbeeld, en duurzame productie. Die overgang is een flinke puzzel. Een puzzel bovendien die de tuinbouw niet alleen kan oplossen. [Lees verder]

Ben jij onze expeditieleider? 

12 kersverse bedrijfseigenaren, 12 doorbraakinnovaties en 1 avontuur. Ben jij de expeditieleider die we zoeken?

In februari starten we met de eerste groep Next Generation ondernemers. Met deze kersverse bedrijfseigenaren gaan we het avontuur aan om tot duurzame doorbraakinnovaties in hun bedrijven te komen. We missen alleen nog een expeditieleider die ons daarbij helpt. [Lees verder]

In de pers

Het tijdschrift Food Locaties besteedt deze maand in een groot artikel aandacht aan Greenport West-Holland. [Het artikel kunt u online lezen].

Subsidie- en financieringswijzer van RVO

Zoekt u financiële ondersteuning voor uw plannen? Bij RVO vindt u een breed aanbod aan subsidie- en financieringsregelingen. Deze voert RVO uit namens verschillende ministeries en de Europese Unie. [Ga naar de subsidie- en financieringswijzer].

‘Be good and Tell it'-film World Economic Forum

Verschillende ondernemers maken zich voor de gehele tuinbouwsector sterk op verschillende podia. Dit keer speelt Duijvestijn Tomaten - het bedrijf van Greenport-bestuurslid Ted Duijvestijn -  een belangrijke rol in een nieuwe film van het World Economic Forum: ‘Farmers in the Netherlands are growing more food using less land, energy and water’. 

Programmamanager Greenport: Jolanda Heistek
EU Coördinator Greenport: Marga Vintges

Succesvolle handelsmissie naar India

Jolanda Heistek - programmamanager van de Greenport - nam afgelopen maand deel aan een handelsmissie naar India. De delegatie bestond verder uit Innovation Quarter/The Hague Security Delta, The Hague Tech, World Startup Factory, The Hague Business Agency. De handelsmissie was georganiseerd door de gemeente Den Haag en werd voorgezeten door wethouder Saskia Bruines, tevens Greenboard-lid van de Greenport. [Lees verder]

Handelsmissie naar China

Jaap Smit, Commissaris van de Koning, en gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (tevens voorzitter van de Greenport West-Holland) zijn afgelopen maand op handelsmissie naar China geweest. Deze reis stond in het teken van duurzame ontwikkeling en modernisering van land- en tuinbouw - Feeding & Greening the Megacities. Circa dertig bedrijven (verschillende partners van de Greenport West-Holland) namen deel aan de handelsmissie. [Lees verder]

TRACK-Webinar ‘Growing data: 4.0 Technologies for Agribusiness’ op 11 december

Rocío de la Rosa van de Technological Corporation of Andalusia (CTA) verzorgt op 11 december van 9.00 tot 11.00 uur een TRACK-webinar over het thema: ‘ICT voor agrifood - EU-financiering voor O & O & i Agrotech-projecten onder leiding van SMES’. In dit webinar worden drie Europese projecten gepresenteerd waaraan CTA. [Meer informatie/aanmelden op onze website]

Coördinator Energie: Menno Laan (Provincie Zuid-Holland)
Programmaregisseur EnergieAkkoord: Nico van Ruiten
Projectcoördinator Water: Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland)

Meet & Greet Energie in teken van restwarmte en geothermie

Hoe kan de glastuinbouw in Greenport West-Holland de aanwezige geothermie maximaal benutten? En hoe kan er voldoende duurzame restwarmte uit de Rotterdamse haven op de tuinbouwbedrijven komen? Daarover gaat dit jaar de Meet & Greet Energie van Greenport West-Holland op dinsdag 17 december in Lansingerland. De bijeenkomst heeft als thema 'Warmte in balans'. [Lees verder]

ODE is geen ode aan een duurzame glastuinbouw

Op dinsdag 12 november overhandigde Glastuinbouw Nederland (Sjaak van der Tak) samen met Greenports Nederland (Adri Bom-Lemstra) en met steun van Greenport West-Holland een petitie over de gevolgen van de ODE-heffing aan de vaste Kamercommissie Financiën van de Tweede Kamer. In het verlengde van de 1.500 steunbetuigingen van tuinbouwondernemers, spraken ook diverse warmtecoöperaties hun zorgen uit over de gevolgen van de forse stijging van de Opslag Duurzame Energie. [Lees verder]

Project Emissieloze kas werpt vruchten af

Het gaat goed met het project Emissieloze kas. De gebiedsgerichte aanpak werpt zijn vruchten af. Zo is de waterkwaliteit in de Zuid-Hollandse polders inmiddels verbeterd. Aandacht voor het onderwerp blijft wel hard nodig. Dat vertelt Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland), themacoördinator Water bij de Greenport. [Lees verder]

Onderzoek naar gebiedsgerichte voorkeurenlijst voor gietwater

Regenwater is het schoonst mogelijke gietwater. Maar enig nadeel: er is niet altijd voldoende van. Welk alternatief een bedrijf heeft, verschilt per gebied. Student Koen Heijstek onderzoekt namens  Glastuinbouw Nederland en  Greenport West-Holland welk gietwater in welke regio de voorkeur heeft. Een mooi voorbeeld van gebiedsgerichte aanpak, die past in de WaterAmbitie van onze Greenport. [Lees verder]

Projectleider Biobased: Willem Kemmers

9 t/m 13 december: De week van tuinbouwreststromen en papier en textiel

Tuinbouwreststromen, zoals van paprika, bevatten veel vezels. Daarmee zijn die reststromen zeer geschikt voor de productie van papier, karton en textiel. Langzaamaan zijn er steeds meer voorbeelden van zulke biobased producten. Om te zien wat nog meer mogelijk is organiseert Biobased Greenport West-Holland van 9 tot en met 13 december ‘De week van tuinbouwreststromen en papier en textiel’.

Programma mini-symposium ‘Tuinbouwreststromen & papier en textiel’ bekend

Onderzoeker Edwin Keijsers van Wageningen University & Research is een van de sprekers tijdens het mini-symposium ‘Tuinbouwreststromen & papier en textiel’ op 9 december. Keijsers is expert op het gebied van gebruik van biobased grondstoffen voor de productie van onder meer papier. Tijdens het mini-symposium in Zoetermeer is daarnaast aandacht voor onder meer de ontwikkeling van tomaten-T-shirt. [Lees verder]

Excursie naar Schut Papier op 12 december

Op 12 december van 10.30 tot 13 uur organiseren Biobased Greenport West-Holland en BioBoost een excursie naar Schut Papier in Heelsum (Gelderland). De historie van dit bedrijf voert terug naar de Gouden Eeuw. Vandaag de dag loopt Schut Papier voorop met innovatieve programma’s om organische vezels uit reststromen te gebruiken voor biobased papierproducten.

Aanmelden

Deelname aan het mini-symposium op 9 december en de excursie op 12 december is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht: 

aanmelden voor het mini-symposium op 9 december
aanmelden voor de excursie op 12 december

Website bioboost-platform.com gelanceerd

Wethouder Karin Zwinkels (gemeente Westland) heeft de website bioboost-platform.com gelanceerd tijdens een bijeenkomst van BioBoost, het Interreg-project onder leiding van Westland dat werkt aan biobased toepassingen. Op de website staan voorbeelden van biobased oplossingen in en rond de tuinbouw. Greenport West-Holland en Green Chemistry Campus hebben tijdens de bijeenkomst een samenwerkingsovereenkomst getekend. Dankzij deze overeenkomst is onder meer het voortbestaan van het digitale platform gewaarborgd na afronding van het BioBoost Interreg-project in het voorjaar van 2020. [Lees verder]

Coördinator: Coen Meijeraan (Royal FloraHolland)

Connected Transport Corridor van start in de provincie Zuid-Holland op 12 december 

De Connected Transport Corridor Groot Rotterdam gaat op 12 december 2019 officieel van start in de provincie Zuid-Holland, met een bijeenkomst bij The Greenery in Bleiswijk. Deelnemende vervoerders zijn voorzien van connected technologie, die communicatie mogelijk maakt met intelligente verkeerslichten. Daarnaast zullen vrachtwagens als konvooi worden ingepland en op ruime en veilige volgafstand achter elkaar rijden. Deze aanpak moet de huidige en toekomstige verkeersknelpunten in het tuinbouw productie en handelsgebied ontlasten. Partners van Connected Transport Zuid-Holland zijn: Vervoerders, Provincie Zuid-Holland, MRDH, Connected Transport Corridors, Ministerie I&W, VNO-NCW West en Greenport West-Holland.

Adrie Visbeen over Holland Rail Terminal

Adrie Visbeen is CEO van Visbeen Holding BV en vanaf begin zeer betrokken bij de ontwikkeling van de Holland Terminal in Bleiswijk. De gemeente Lansingerland vroeg Visbeen naar het belang van de Holland Rail Terminal. En ook energiecommissaris Ruud Koornstra is positief over de Holland Rail Terminal. [Lees verder]

Coördinator: Eric Poot (Wageningen University & Research)
Programmaregisseur Innovatiepact: Woody Maijers
Projectleider K&I Greenports Nederland
 Jan-willem Donkers (Hogeschool Inholland)

Partnerbijeenkomst Innovatiepact over Vertical Farming

Het Innovatiepact organiseert op 18 december een partner bijeenkomst die in het teken staat van vertical farming. Woody Maijers (Innovatiepact) vertelt over de huidige stand van zaken en ambities 2020 van het Innovatiepact, daarna vertelt Anne-Claire van Altvorst (InnovationQuarter) over het katapultcentrum Vertical Farming. Ook andere partners laten zien wat de samenwerking tot nu toe heeft gebracht. Aansluitend geeft Ted Duijvestijn een rondleiding door de vertical farming-unit bij Duijvestijn Tomaten. De bijeenkomst is bestemd voor partners van het Innovatiepact. Zij krijgen een persoonlijke uitnodiging.

Belangrijke data

9-13 december – De week van tuinbouwreststromen en papier en textiel
9 december – Mini-symposium ‘Tuinbouwreststromen en papier en textiel’
11 december – Gereedschapskist van de energietransitie, Nico Persoon
12 december – Connected Transport Kick-off
12 december – Excursie ‘Tuinbouwreststromen en papier en textiel’
17 december - Meet & Greet Energie
18 december – partnerevent Vertical farming
13 februari – LET OP: gewijzigde datum: Tuinbouw ontmoet Biotech, Biotech Campus Delft
15-18 juni – IFAMA 2020

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze website voor het laatste nieuws.