Deze e-mail online lezen

 

Koffie, koekjes en snoepgroente

Als je een feestje organiseert, dan is het altijd maar afwachten hoe veel visite er komt en wie een bloemetje meeneemt. Spannend. Want hoe meer visite, hoe meer koffie en koekjes en snoepgroente je moet inslaan. Maar ook: bij een hoge opkomst doe je blijkbaar ‘iets’ goed. Bijvoorbeeld omdat je de vorige keer ook al een goed feestje hebt gevierd. [Lees verder]

 

Jaarevent Greenport op 4 juni

Het Jaarevent van de Greenport vindt plaats op 4 juni. Thema van de bijeenkomst is de ‘Next economy’. De locatie en het programma worden later bekend gemaakt, maar u kunt zich wel vast online aanmelden.

Let op: er zijn al veel stoelen bezet! [Aanmelden]

 

 

Koningin Máxima opent World Horti Center

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft World Horti Center in Naaldwijk officieel geopend. Het mondiale kennis- en innovatiecentrum in het hart van de Nederlandse glastuinbouw heeft met de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid een wereldwijde primeur. [Lees verder]

De Greenport en de AVG

Op 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze wet betreft de omgang met persoonlijke gegevens. De Greenport neemt uw privacy zeer serieus. Daarom neemt de Greenport alle nodige acties om te voldoen aan de AVG. Alle betrokkenen zullen binnenkort hierover bericht ontvangen.

 

 

 

 

 

Meer informatie over dit thema: Peter Verbon | 06-1869 1149
Themacoördinator Strategische Gebiedsontwikkeling (Provincie Zuid-Holland)

Afsluitende sessie Roadmap Greenport

Op 9 april is de inspiratiebijeenkomst van de Roadmap Next Economy Greenport; ‘Hoe ziet de toekomst eruit’. De bijeenkomst vindt plaats in het Rabotorium in het World Horti Center. Een van de sprekers is Jan Rotmans (transitieprofessor DRIFT, voorzitter strategy group Roadmap Next Economy). Ruud van der Vliet (Rabobank Westland) geeft zijn visie op de kansen van morgen voor ondernemers met het zicht op de toekomst. Arnoud Walrecht toont met de Regioscan Circulaire Economie de kansen voor vandaag (namens Rabobank, KPMG, MVO Nederland) [Bekijk de uitnodiging]

‘Werken aan duurzaamheid houdt niet op bij de gemeentegrens’

In 2040 moet Voorne-Putten energieneutraal zijn. Dat is de ambitie voor de Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040. De tuinbouw kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren, vertelt wethouder Dick Verbeek van Brielle. "We verduurzamen samen." [Lees verder]

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over dit thema: Frans Pijls  | 06 - 24 25 18 24
Themacoördinator Gezondheid & Geluk (Gemeente Westland)

Workshop Business met plantenstoffen

TKI, InnovationQuarter en de Greenport verzorgen op 25 april een workshop Business met plantenstoffen in het HortiVERSum. Deelname aan de workshop is gratis. De bijeenkomst start met drie plenaire presentaties door Ronald Geerts (Van Eeghen Functional Ingredients), Marianne Keep (Verstegen Kruiden) en Alexander Prinsen (Van Blankensteyn zeepmaker). Meer informatie: Willem Kemmers[Lees verder]

Groen Doen in de Klas

Waarnemend burgemeester van de gemeente Westland, Agnes van Ardenne-van der Hoeven, heeft op de eerste dag van de lente het eerste werkboekje van de leerlijn Groen Doen in de Klas! uit handen van initiatiefnemer Pim van den Akker, bloemsierkunstenaar. [Lees verder]

Start Rabobank Circular Economy Challenge

Circulair ondernemen heeft de toekomst. Dat klinkt mooi, maar wat betekent het concreet? Hoe kan een ondernemer de juiste stappen zetten richting een gezond verdienmodel? Daarover gaat de Rabobank Circular Economy Challenge (Rabobank, KPMG, MVO Nederland), die dit jaar ook actief is in Greenport West-Holland. [Lees verder]

Foto: Maarten Prins

 

 

 

 

 

Meer informatie over dit thema: Jan-willem Donkers  06 15 27 96 03  
Themacoördinator Kennis & Innovatie (Hogeschool Inholland)

Woody Maijers | Programma Regisseur Innovatiepact

Lentiz MBO Oostland groeit!

Komende zomer begint Lentiz MBO Oostland met lesgeven in de Melanchthon Business School in Bleiswijk. Een bescheiden start met een klein aantal leerlingen, vertelt Rick van Dam, lid van het Raad van Bestuur van Lentiz. Maar de komende jaren zal dat aantal zeker groeien, vooral door beter aan te sluiten op de behoeften van het regionale bedrijfsleven. [Lees verder]

 

 

 

 

 

Meer informatie over dit thema: Margreet Schoenmakers  
Themacoördinator Water (LTO Glaskracht)

Waterambitie Greenport op 6 april

Op 6 april staat de Waterambitie Greenport centraal op de agenda van de Greenboard. Doel van de Waterambitie is het leggen van een basis voor samenwerking op het gebied van een duurzaam waterbeheer, dat rekening houdt met onder meer klimaatveranderingen.

Waterinnovaties in beeld

De gemeente Westland en InnovationQuarter hebben een interactieve kaart gerealiseerd met waterinnovaties en -oplossingen.  [Lees verder]

 

 

 

 

 

Meer informatie over dit thema: Menno Laan | 06 218 44 368 |
Themacoördinator Energie (Provincie Zuid-Holland)

Greenports doen minister Wiebes gezamenlijk aanbod voor verlaging aardgasverbruik

De gezamenlijke Greenports hebben minister Wiebes van Economische Zaken aangeboden de energietransitie samen aan te pakken en zo een flinke stap te zetten in het halen van de klimaatdoelen. De Greenport West-Holland heeft binnen de landelijke Impulsagenda Greenport 3.0 een coördinerende rol voor het thema: Klimaatneutrale tuinbouw.

Kern van het voorstel is een vermindering van het verbruik van laagcalorisch gas. [Lees verder]

 

 

 

 

Meer informatie over dit thema: Marga Vintges | EU Coördinator Greenport

‘Europa vraagt een lange adem’

‘Europa’ heeft een groot aantal fondsen en regelingen voor de agrarische sector en voor samenwerking van regio’s en sectoren. De glastuinbouw maakt daarvan nog onvoldoende gebruik, vindt Marga Vintges, Strategisch Adviseur bij de gemeente Westland en projectcoördinator EU bij de Greenport. Daarom startte ze enkele jaren geleden met het ontwikkelen van een strategie voor het aanspreken van Europese fondsen. “Het is een kwestie van lange adem.” [Lees verder]

‘Buitenlandse bedrijven zijn zeer geïnteresseerd in de Greenport’

Let op: spraakverwarring ligt op de loer: Rotterdam Partners uit Rotterdam is namelijk partner van de Greenport. Rotterdam Partners is actief met citymarketing, internationale acquisitie van investeerders, bedrijven en congressen, toerisme en internationale medewerkers aantrekken voor regionale economische groei van Rotterdam en omgeving. Aansluiting bij de Greenport lag daarom voor de hand, vertelt Chantal Roest. [Lees verder]

Handelsmissie naar China

Van 12 tot en met 19 mei gaat een Zuid-Hollandse handelsdelegatie naar China, onder leiding van Adri Bom-Lemstra (voorzitter van de Greenport en gedeputeerde) en Jeannette Baljeu (gedeputeerde). Twee belangrijke onderwerpen tijdens de handelsmissie zijn tuinbouw en integrale oplossingen voor stedelijke problemen. [Lees verder]

 

Belangrijke data

9 april – Inspiratiebijeenkomst RNE Greenport

9-10 april – Bezoek Commissaris van de Koning Jaap Smit aan Boao Forum for Aisa (Hainan, China)

3 april – TKI TU Netwerkevent

17 april – Receptie voor deelnemers handelsmissie naar China, Provinciehuis Zuid-Holland.

25 april – Workshop Business met plantenstoffen

12-19 mei – Handelsmissie Zuid-Holland naar China, onder leiding van Adri Bom-Lemstra

26 mei – Feest van de Smaak – WUR

4 juni – Greenport Jaarevent

13 september – Festival van de toekomst

oktober 2018 – Dutch Agri Food Week

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze nieuwspagina voor het laatste nieuws.