Deze e-mail online lezen

 

De Greenport: regio, organisatie en ecosysteem Nederland

Toegegeven, het kan verwarrend zijn. Naast Greenport West-Holland zijn er nog 5 regionale Greenports. Daarnaast is er Greenport Holland én sinds kort Greenports Nederland. Ik kan me voorstellen dat u het overzicht soms een beetje kwijt bent en zich afvraagt: wat doen ze allemaal en werken ze wel samen. Zorgen maken is nergens voor nodig, het biedt kansen. En ik hoop u uit te leggen waarom.

Drie rollen, één visie, één werkwijze;

De Greenports - zoals die van ons - zijn regionale clusters. Zo is Greenport West-Holland een samenwerking van de triple helix in het gebied rondom Rotterdam, Delft en Den Haag. Die samenwerking hebben we op onze eigen manier georganiseerd, met onder meer een Greenboard, het hoogste bestuursorgaan van onze samenwerking. Bedrijfsleven, overheid, onderwijs en onderzoek uit deze regio werken via de organisatie en het ecosysteem nauw samen. [Lees verder]

OK Plant wint zilver bij International Grower of the Year 2019

OK Plant heeft de zilveren prijs gewonnen bij de strijd om de International Grower of the Year 2019. De jury roemt het bedrijf uit Naaldwijk voor onder meer de kwaliteit, de innovatie en de klantgerichtheid. OK Plant won zilver in de categorie finished plants & trees. De Belgische chrysantenteler Gediflora won de eerste prijs. Het Innovatiepact van de Greenport West-Holland is in 2018 bij dit innovatieve bedrijf ondertekend. En tijdens de rondleiding waren de aspecten innovatie, kwaliteit en duurzaam toen al duidelijk zichtbaar. [Lees verder]

Anthura wint Tuinbouw Ondernemersprijs 2019

Anthura uit Bleiswijk is de grote winnaar van de 33e editie van de Tuinbouw Ondernemersprijs. Een jaar lang mag het veredelings- en vermeerderingsbedrijf zich ambassadeur van de tuinbouwsector noemen. Anthura ontving de prestigieuze prijs uit handen van voorzitter Michel F. van Ginkel vanwege de indrukwekkende ontwikkeling die het bedrijf doormaakte, de duurzame agenda en goed werkgeverschap. De prijsuitreiking vond plaats tijdens de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van de tuinbouw op 9 januari in Keukenhof, Lisse. Al drie keer mocht de Greenport haar jaarevent bij het gastvrije Anthura organiseren. [Lees verder]

Greenports Nederland opgericht

Op 14 december is stichting Greenports Nederland opgericht. De reden hiervoor was om zo de regionale Greenports te versterken en te verbinden op landelijke thema’s voor de tuinbouw. Greenports Nederland staat voor samenwerking en wil doorbraken en versnelling realiseren op de tuinbouwthema’s die een landelijke aanpak vragen en die niet door andere partijen worden opgepakt. Zo praat het tuinbouwcluster met één mond, in Nederland en buitenland. De belangrijkste tuinbouwthema’s zijn energie, ruimte, logistiek, innovatie, arbeid & onderwijs, gezonde teelt en internationalisering. [Lees verder]

[Lees de blogs van Greenport West-Holland]

Een economie van netwerken

Alles stroomt, luidt een oude Griekse wijsheid (die wordt toegeschreven aan Heraclitus: Panta rhei). Ofwel: niets staat stil, alles verandert, water blijft stromen. Maar tegelijk blijft een rivier een rivier. We kunnen met gemak stellen dat de wereld op dit moment stroomt. Geopolitieke verhoudingen staan op zijn kop, burgers wereldwijd laten van zich horen, verhoudingen staan op scherp. En ook de tuinbouw verandert in rap tempo door onder meer professionalisering, schaalvergroting en verduurzaming. [Lees verder]

EU Coördinator Greenport: Marga Vintges

Meer informatie beschikbaar over Europese big data-project TRACK 

De website van TRACK is gereed: www.trackgrowingdata.eu. TRACK is het Europese project van de Greenport West-Holland en vier Europese partners. Doel van TRACK is de samenwerking tussen de Europese regio’s te bevorderen voor de toepassing van big data en de verbetering van de traceerbaarheid van de agrofood, vooral in teelttoepassingen en speciale aandacht voor het MKB. [Lees verder]

Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Studenten Inholland bedenken biobased-communicatiestrategie

Een aantal communicatie studenten van Hogeschool Inholland heeft tijdens een hackaton een communicatiestrategie voor biobased tuinbouw ontwikkeld. Het voorstel van de studenten is om het gesprek aan te gaan met consumenten en tuinders over de mogelijkheden van reststromen. Om dat gesprek te starten ontwikkelden ze een giftbox. [Lees verder]

Tuinbouw zoekt alternatieven voor plastic verpakkingen

De tuinbouwsector gebruikt nog veel plastic, onder meer voor verpakkingen. Een groot deel daarvan kan vervangen worden door verpakkingen van andere materialen. Maar soms zorgt plastic wél voor de minste milieubelasting of verlengen van de houdbaarheid. Dat bleek tijdens de bijeenkomst ‘Minder Plastic, meer business in de Greenport-keten’ in het World Horti Center in Naaldwijk dat georganiseerd werd door Greenport West-Holland samen met gemeente Westland en Nederland Circulair. [Lees verder]

Werken naar een match van vraag en aanbod van biobased alternatieven

Op het gebied van biobased materialen is technisch gezien al veel mogelijk; voor veel op olie gebaseerde materialen bestaan al biobased alternatieven. Maar voor een echte doorbraak van de biobased alternatieven is een betere match van vraag en aanbod nodig. Tijdens de bijeenkomst ‘Dare2Cross | Beauty and the Biobased’ van Greenport-partner InnovationQuarter werkten tientallen experts uit verschillende sectoren aan doorbraken op gebied van onder meer biobitumen, 3D-printen en natuurvezels. [Lees verder op de website van Dare2Cross]


Bekijk de video online

Themacoördinator: Eric Poot (Wageningen University & Research)
Programmaregisseur Innovatiepact: Woody Maijers
Projectleider K&I Greenport Nederland
 Jan-willem Donkers (Hogeschool Inholland)

Sustainable Collegetour bij Inholland

Op 5, 6 en 7 maart organiseert Hogeschool Inholland in Delft de jaarlijkse Sustainable Collegetour. Tijdens dit evenement laten onderwijs en onderzoek zien welke wat ze doen op het gebied van duurzaamheid. Dit jaar zal het evenement in het teken staan van Feeding and Greening the Mega-cities. [Lees verder]

Symposium ‘Meer rendement door biodiversiteit’

Kan biodiversiteit in en om de kas u een hoger rendement opleveren en resulteren in duurzamere teelt en producten? Deze vraag staat centraal tijdens het symposium ‘Meer rendement door biodiversiteit’ op dinsdag 12 februari in De Westlandse Druif in Monster. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en InnoPlant en is gratis te bezoeken. Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt door Greenport West-Holland en haar partners Glastuinbouw Nederland, Provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap Delfland. [Lees verder]

Project Vertical Farming opgenomen in talentenprogramma

 

Het project Vertical Farming van Greenport West-Holland en Inholland is opgenomen in het talentenprogramma ‘Verzilver je talenten’. Het talentenprogramma in de regio Zuid Holland is een samenwerking tussen Erasmus University, TU Delft, Willem de Kooning Academy, het bedrijfsleven en overheden. Het doel van het programma is om toptalenten met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen en samen te laten werken aan innovatieve oplossingen. [Bekijk de uitgave over het talentenprogramma ‘Verzilver je talenten’]  

Bijeenkomst 5 jaar MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Zuid-Holland

Een innovatief idee is zo bedacht. Maar van een idee een product of dienst maken vraagt meer. En dat vervolgens naar de markt brengen, is niet voor iedereen weggelegd. Daarvoor zijn kennis, geld en relaties nodig. Hoe pakken ondernemers dit aan, wat kan de overheid voor het innovatief MKB betekenen en in welke projecten is de afgelopen 5 jaar geïnvesteerd? Antwoorden hierop en meer krijgt u tijdens de bijeenkomst 5 jaar MIT op 13 februari. [Meer informatie en aanmelden]

Bijeenkomst over financieren voor startups en corporates

Op 13 februari is het World Horti Center de Master Track | 'How to Finance Innovation by HortiHeroes, Catalyze and Arnold & Siedsma'. Een bijeenkomst voor (inter)nationale startups en corporates. De bijeenkomst bevat onder meer 1-op-1 sessies en pitches. [Meer informatie en aanmelden]

Nieuwe subsidiemogelijkheden Zuid-Holland

‘Samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2019' en ‘Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland’ zijn twee nieuwe subsidieregelingen van provincie Zuid-Holland. Heeft u interesse in deze regelingen, neem dan contact op met Willem Kemmers. Hij kan tevens met u bekijken of een aanvraag vanuit het Europese project BioBoost (gemeente Westland i.s.m. andere Europese regio’s) mogelijk is. Dat project stimuleert het gebruik van tuinbouwafvalstromen voor nieuwe toepassingen. [Lees verder]

Themacoördinator: Peter Verbon (Provincie Zuid-Holland)

InnovationQuarter organiseert Het Diner over samenwerken

Samenwerken loont! Dat was het centrale thema van Het Diner dat Innovation Quarter onlangs organiseerde. Op uitnodiging van Commissaris van de Koning Jaap Smit, burgemeester Ahmed Aboutaleb (Rotterdam), burgemeester Pauline Krikke (Den Haag), voorzitter van de Economic Board Zuid-Holland Jan Kees de Jager en directeur Rinke Zonneveld van InnovationQuarter kwamen ruim 150 van de belangrijkste spelers uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in de regio bijeen. Programmamanager Jolanda Heistek was namens de Greenport aanwezig, samen met veel andere Greenport-partners. De Greenport staat dus weer als belangrijk cluster op de kaart in de regio. [Lees verder op de website van InnovationQuarter]

Hoe zien jongeren de toekomst?

Wat is het toekomstbeeld en hoe komen we er? Die twee onderwerpen lagen op tafel tijdens de werksessie van vertegenwoordigers van maatschappelijke partijen en leden van het team van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Voordat de vertegenwoordigers van de maatschappelijke partijen hun reactie gaven op hoe zij de toekomst zien en hoe dat nu is verwoord in het concept ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie, kregen zij een visuele blik op de toekomst door de ogen van een aantal jongeren voorgeschoteld. [Lees verder op de website van de Nationale Omgevingsvisie]


Bekijk de video

Themacoördinator: Menno Laan (Provincie Zuid-Holland)
Programmaregisseur Energieakkoord: Nico van Ruiten

Verkenning Warmtesysteem Westland (WSW)

Telers van LTO Glaskracht Westland (nu Glastuinbouw Nederland Westland) hebben afgelopen halfjaar een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van een Warmtesysteem Westland (WSW). Dit traject is ondersteund door specialisten van Energie Transitie Partners (ETP), Warmtebedrijf Westland (WBW), gemeente Westland en de joint venture van Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie (JV). Dit document bevat de belangrijkste bevindingen en maakt duidelijk hoe WSW kan slagen. Nico van Ruiten (programmaregisseur EnergieAkkoord Greenport West-Holland) was nauw betrokken bij deze verkenning. [Lees het verslag]

Warmte Samenwerking Oostland van start 

Warmte Samenwerking Oostland is van start gegaan. WSO onderzoekt de mogelijkheid van een gebiedsdekkend warmtenet voor glastuinbouw en een deel van de stedelijke omgeving. Zowel technisch als financieel worden een globaal ontwerp uitgewerkt voor het beoogde warmtesysteem. Ook in dit proces heeft de programmaregisseur van het Greenport EnergieAkkoord een actieve bijdrage geleverd aan de initiatie fase. Voor het vervolg en realisatie neemt Stijn Schlatmann als projectleider het stokje van hem over. [Lees verder]

Themacoördinator: Frans Pijls (Gemeente Westland)
Projectleider Biobased: Willem Kemmers

‘Kosten voor aanschaf planten zijn in 1 jaar terugverdiend’

De kosten voor de aanschaf en het onderhoud van planten kunnen over het algemeen al binnen één jaar worden terugverdiend. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research in samenwerking met Fytagoras en een aantal instellingen en bedrijven. De resultaten werden gepresenteerd op het DGBC congres Building Green, Smart and Healthy. [Lees verder]

Belangrijke data

12 februari - Symposium 'Meer rendement door biodiversiteit'
13 februari - Master Track | 'How to Finance Innovation by HortiHeroes
13 februari - MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Zuid-Holland
15 februari 2019 - Greenboard
15 februari 2019 - TRACK meeting
27 februari/ 1 maart - TRACK, Nefertiti, Albarese (IT)
5, 6, 7 maart - Sustainable Collegetour, Hogeschool Inholland
8 maart - Slim bereikbaar Westland
27/29 maart - ERIAFF, Florence (IT)
11 april - HeroFestival, World Horti Center, Naaldwijk
14 mei - ESA Innovation Exchange Horticulture, World Horti Center
24 mei - Greenboard
11-12-13 juni - GreenTech (Amsterdam)
27 september - Greenboard
29 november - Greenboard

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze website voor het laatste nieuws.