Deze e-mail online lezen

 

Zonder wrijving geen glans

Maart was de maand van de provinciale verkiezingen. Veel provinciale, gemeentelijke en ook landelijke politici waren te vinden op straat, in verschillende zalen en op tv om hun ‘eigen’ verhaal te vertellen voor de komende 4 jaar. Ik hoop dat - nu ze gekozen zijn - we ze ook komende 4 jaar geregeld zien en niet pas weer vlak voor de volgende verkiezingen. Op dit moment weten we wat de uitslag is in onze provincie, maar wat dat werkelijk gaat betekenen is nog onbekend.

De ‘nieuwe’ wethouders zijn net gewend aan hun nieuwe taak, hebben net de dossiers en in ons geval de belangrijke thema’s rondom de Greenport onder knie. Samen kunnen we nu meters maken. En dan verandert het politieke landschap mogelijk weer in de provincie. Ik ben blij dat ik in een democratie mag wonen en stemrecht heb, die heb ik dus ook goed gebruikt. Echter, ik kan na 8,5 jaar Greenport nog steeds niet wennen aan deze 2-jaarlijkse onderbrekingen. Uiteraard geven veranderingen nieuwe kansen, maar als je werkt aan een langetermijnstrategie en aan transities, dan is een consistente basis soms wel handig. [Lees verder]

[Lees de blogs van Greenport West-Holland]

Leven Lang ontwikkelen

Na mijn eerste bakje thee vanochtend controleerde ik mijn mail, controleerde op mijn smartphone welke afspraken ik vandaag heb, en logde toen in voor mijn eerste Zoom-meeting. Allemaal activiteiten dus die ik zo’n dertig jaar geleden nog niet kon (met uitzondering van het drinken van een bak thee). En grote kans dat ik over tien jaar nóg meer nieuwe dingen heb geleerd. De ontwikkelingen staan immers niet stil. Misschien schrijft de AI-bot ChatGPT dan mijn blogs. Hoewel ik dat liever niet zie gebeuren, want de persoonlijke boodschap die ik met deze blogs kan realiseren is mij veel waard. Ik zet die AI-chatbot dan liever in voor alle ‘verantwoordingsrapporten’ die ik moet schrijven. [Lees verder]

Jaaroverzicht Greenport West-Holland 2022

Het Jaaroverzicht over 2022 is gereed. U kunt het online lezen op onze website. In het Jaaroverzicht vindt u per ambitie de belangrijkste resultaten. [Bekijk het Jaaroverzicht 2022]

Uitreiking Tuinbouw Ondernemersprijs

Op woensdag 29 maart wordt bekendgemaakt wie de winnaars zijn van de Tuinbouw Ondernemersprijs en van de themaprijs 'Nieuwe teelten, nieuwe toepassingen'. De uitreiking vindt plaats in de fossielvrije kas van oud-winnaar Koppert Cress en is alleen voor genodigden. Minister Adema zal aanwezig zijn. Greenport-Westland is dit jaar de regiopartner van de Tuinbouw Ondernemersprijs en zal de themaprijs uitreiken. Bezoek de website van de Tuinbouw Ondernemersprijs voor interviews met alle genomineerden en voor een interview met Jolanda Heistek.

Seminar ‘Post Covid-19 zakendoen in China’

Netherlands Enterprise Agency (RVO), Provincie Zuid-Holland, InnovationQuarter, Rotterdam Partners en de Embassy of the Kingdom of the Netherlands in China organiseren op 6 april een seminar over zakendoen in China. De bijeenkomst is bestemd voor ondernemers in het glastuinbouwcluster die actief zijn in China, of daar plannen voor hebben. Het seminar vindt plaats op 6 april in het Van Der Valk Hotel Nootdorp van 9:00 tot 13:00 uur. [U kunt zich aanmelden tot 31 maart 2023 via deze link]

Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Serie online interviews over biobased glastuinbouw

Greenport West-Holland heeft een serie van vijf video-interviews  over biobased glastuinbouw gemaakt. De interviews gaan over het verwaarden van reststromen uit het glastuinbouwcluster, zoals bouwmaterialen van bloembladeren en thee van een aantal tuinbouwgewassen. De serie – met als titel ‘De waarde van reststromen’ is de aanloop van de uitreiking van de Tuinbouw Ondernemersprijs, die dit jaar als thema heeft ‘Nieuwe teelten, nieuwe toepassingen’. Hieronder ziet u de 5 verschillende video’s:

Coördinator: Eric Poot (Wageningen University & Research)
Programmaregisseur Innovatiepact: Woody Maijers

Greenport Horti Campus lanceert nieuwe website

De Greenport Horti Campus heeft een nieuwe website. De site werd gelanceerd tijdens de Greenboard-vergadering van Greenport West-Holland door de ambassadeur Kennis & Innovatie Rick van Dam (voorzitter College van Bestuur Lentiz) en voorzitter Meindert Stolk (gedeputeerde Zuid-Holland). In de gemeenten Barendrecht/Ridderkerk, Lansingerland en Westland liggen de fysieke locaties van de Greenport Horti Campus. De website is www.greenport-horticampus.nl. [Lees verder]

‘Campusvorming zeer belangrijk voor het glastuinbouwcluster’

Bekijk de video van de lancering van de website van de Greenport Horti Campus:

‘Versterken van de regionale toekomst door Leven Lang Ontwikkelen’

De Greenport Horti Campus doet in april 2023 een aanvraag voor een financiële bijdrage uit het Nationaal Groeifonds. Die bijdrage zal gebruikt worden voor het stimuleren van de actieve leercultuur in de regio. Of de aanvraag wordt goedgekeurd is van een aantal zaken afhankelijk, en dan vooral: werken ondernemers mee?

Programmaregisseur Nico van Hemert van De Greenport Horti Campus: “We hebben al veel bereikt. Nu zetten we samen de volgende stap.” [Lees verder]

‘Medewerkers leren omgaan met nieuwe uitdagingen, zoals digitalisering en energie’

De Greenport Horti Campus werkt aan een aanvraag in het kader van het Nationaal Groeifonds. De financiële bijdrage zal worden gebruikt voor het versterken van de innovatiekracht van ondernemers in Greenport West-Holland, met name op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Erik Persoon is Bestuurslid van de Greenport West-Holland en van de Greenport Horti Campus. “We moeten medewerkers helpen met nieuwe uitdagingen, zoals het omgaan met digitalisering en nieuwe ideeën over energie.” [Lees verder]

‘Cyber security gaat om de betrouwbaarheid van de hele sierteeltketen’

Zo ongeveer 24/7 worden de computers en netwerken van Royal FloraHolland aangevallen door hackers. “Er wordt voortdurend op onze deur geklopt”, vertellen André van der Linden (Chief Information Officer, CIO) en Bas Wevers (Chief Information Security Officer, CISO) bij Royal FloraHolland. Daarom stelt Royal FloraHolland hoge security-eisen aan haar digitale diensten. Ook telers en handelaren lopen een reële kans gehackt te worden of het slachtoffer te worden van cybercriminaliteit. Dat is zeer vervelend voor zo’n bedrijf. Maar een hack is óók een gevaar voor de hele keten. [Lees verder]

DigitaliseringsEvent: Hoe kan ik aan de slag met digitalisering in mijn teelt?

Hoe kan ik aan de slag met digitalisering in de groente- en sierteelt? Op deze vraag geven een inspirerende spreker, een veelvoud van workshops en leveranciers van digitalisering op de bedrijvenmarkt u de antwoorden tijdens het DigitaliseringsEvent van 9 mei. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Delphy, Glastuinbouw Nederland, Priva, Zentoo, Inholland en Greenport West-Holland vanuit het project ‘Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw’. [Lees verder]

AGROS-project gaat spannende fase in: autonome teeltsturing bij komkommer

De Business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research (WUR) heeft onlangs drie komkommergewassen geplant. De teelt van deze gewassen wordt op verschillende manieren aangestuurd: in de ene kas worden operationele beslissingen genomen door een groep gewas- en irrigatiedeskundigen, terwijl de andere twee kassen op afstand worden bestuurd door Digital Twin en een algoritme met kunstmatige intelligentie. Het onderzoek is onderdeel van het AGROS-project waarin het Innovatiepact van Greenport West-Holland partner is. [Lees verder]

∑-Grow Inside-webinar over ‘Hoe reageert een plant in een indoor farm?’

Op dinsdag 28 maart organiseert World Horti Center het vierde ∑-Grow Inside webinar. Het nieuwe panel van professionals en moderator duiken in een heel interessant onderwerp: ‘Hoe reageert een plant in een indoor farm?’. Dit evenement wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de community Indoor Farming NL en mogelijk gemaakt door Greenport West-Holland, FarmTech Society en GreenTech. [Lees verder]

Jonge ondernemers ‘zoomen uit’

Afgelopen jaar startten Tuinbouw Jongeren Westland, Provincie Zuid-Holland, ACCEZ en Greenport West-Holland het traject ‘Tuinbouw Toekomst Westland’. Onder leiding van Florpartners worden 15 jonge tuinbouwondernemers en leidinggevenden begeleid met ‘uitzoomen’, ofwel: erachter komen of je ideeën de juiste zijn door te spiegelen met andere ondernemers. Onlangs was er een bijeenkomst over het thema Circulaire Keten. Else Boutkan (Greenport West-Holland), Matthijs Plas (Modiform, BBBLS Energy Saving Greenhouses) en Pim van Adrichem (HortiTech) gaven een inspirerende presentatie. De Greenport zal de input uit de bijeenkomst gebruiken voor het verder aanscherpen van het programma Circulaire Greenport.

‘Zonder wrijving geen glans’

Zonder wrijving geen glans. Dat geldt ook voor transities. En echte doorbraken in transities vragen vooral om persoonlijke transformatie. Dat vertellen Else Boutkan (programmaregisseur Circulair bij Greenport West-Holland) en Ted Duijvestijn (Duijvestijn Tomaten, bestuur Greenport West-Holland) in een tweegesprek in een uitgave van ACCEZ, een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, TU Delft, Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, Wageningen University and Research en VNO-NCW West. Onder de naam ‘Transitiezones’ presenteert ACCEZ manieren voor het omgaan met weerstand bij duurzaamheidstransities. [Lees het gesprek met Else en Ted op de website van ACCEZ]

Programmaregisseur Human Capital Agenda: Gerard van Oosten

Samenwerking met The Young Digitals verlengd

Sinds ruim een jaar werkt Greenport West-Holland samen met The Young Digitals. Deze sociale onderneming helpt jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt aan relevante werkervaring, zodat ze aan de slag kunnen als digital marketeer. De samenwerking hebben we onlangs verlengd. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst bij de Rotterdamse vestiging van The Young Digitals. Tijdens de bijeenkomst gingen jongeren van The Young Digitals aan de slag met een communicatiecase van Greenport West-Holland. Dat deden ze samen met onder meer gedeputeerde Willy de Zoete van Provincie Zuid-Holland (verantwoordelijk voor onder meer Human Capital) en medewerkers van het programma We-IT. [Lees verder]

Fase 2 deelakkoord Human Capital goedgekeurd

Provincie Zuid-Holland heeft de subsidie voor fase 2 van het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland goedgekeurd. Het werkplan - dat start in 2023 - geeft de mogelijkheid om samen met de deelnemende partijen voort te bouwen op de resultaten van de periode tot en met 2022. Kern van de aanpak is de verdere ontwikkeling en uitbreiding van de Horti Academy als samenwerking van een aantal opleiders. Daarin gaan we met meerdere bedrijven de vraaggestuurde aanpak die in het SLIM-project is ontwikkeld gebruiken. Het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van flexibele arbeidskrachten blijft ook nadrukkelijk onder de aandacht. [Lees meer over de activiteiten op de HCA-pagina op de Greenport-website]

Human Capital-monitor met nieuwe resultaten  

Met het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland – voortgekomen uit het Innovatiepact van de Greenport – werken we samen aan het beter aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarvoor verbindt en initieert de Greenport initiatieven in de regio, onder meer op het gebied van werving/instroom, flexibele arbeid en begeleiden naar de arbeidsmarkt. [Bekijk de Human Capital-monitor] (Om de interactieve pdf te kunnen lezen, dient deze te worden gedownload)

Coördinator: Marleen Scholten (Gemeente Westland)
Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Samen met Haagse Moerwijkers werken aan gezondere eetpatronen

Elke dag netjes 250 gram groente eten: voor ruim 85% Nederlanders blijft het een flinke uitdaging. Zeker in wijken waar armoede veel voorkomt. Greenport West-Holland start daarom een onderzoeksproject in het Haagse Moerwijk. Buurthuizen gaan er samen met bewoners de proef op de som nemen: wat is het effect van gezonde voeding op je gezondheid? Het Rabo Impactfonds stelt 25.000 euro beschikbaar voor dit initiatief, dat nu al naar meer smaakt. [Lees verder]

Coördinator Energie: Nellie-Anne Guijt (Provincie Zuid-Holland)
Programmaregisseur EnergieAkkoord: Martin van der Hout
Projectcoördinator Water: Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland)

Symposium natuur-inclusieve tuinbouw op 29 juni

Hoe kunnen glastuinbouw-ondernemers meer natuur-inclusief ondernemen? Hoe verhogen we de biodiversiteit in de regio? Daarover organiseert Greenport West-Holland op donderdag 29 juni een symposium in het World Horti Center in Naaldwijk. Tijdens het Symposium natuur-inclusieve tuinbouw geven enkele telers en toeleveranciers, zoals OVATA en Stolk Brothers, hun visie. Daarnaast zijn er presentaties en workshops over onder meer plantweerbaarheid, biomimicry en het monitoren van insectenranden. Het exacte programma maken we binnenkort bekend, maar u kunt zich al wel [aanmelden voor het Symposium natuur-inclusieve tuinbouw]

Haalbaarheidsstudie zonne-energie op waterbassins gepresenteerd

Onlangs is de haalbaarheidsstudie van zonne-energie op waterbassins gepresenteerd. Drijvende zonnepanelen op waterbassins bij telers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de ambities uit de Regionale Energiestrategie (RES) Rotterdam Den Haag en het EnergieAkkoord van de Greenport West-Holland. Met pilotprojecten is onderzocht welke (on)mogelijkheden er zijn voor opschaling. [Lees verder op de website van RES Rotterdam Den Haag]

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze website voor het laatste nieuws.