Deze e-mail online lezen

 

Een solide basis - de Greenport

Doodstil was het donderdagmiddag 14 maart in de centrale hal van Koppert Biological Systems. Bergbeklimmer Katja Staartjes vertelde op het Nationaal Tuinbouwcongres van  Greenports Nederland over haar avonturen op een aantal bergen van meer dan 8.000 meter hoogte. Dat deed ze ijzersterk. Nagenoeg de hele zaal kreeg kippenvel bij haar verhalen over afzien, doorzettingsvermogen, leiderschap en zelfkennis.

Natuurlijk had Greenports Nederland Katja niet alleen gevraagd omdat ze zo boeiend kan vertellen en mooie foto’s heeft gemaakt. Katja had ook een paar wijze lessen voor de tuinbouw, en meer specifiek: voor de ondertekenaars van het eerste Tuinbouwakkoord. Die wijze lessen gingen over vooral samenwerken. Daar weten de ondertekenaars van het Tuinbouwakkoord alles van: het document is tot stand gekomen door innige samenwerking en afstemming. Zoals Katja vertelde: ‘voor het bereiken van de top zijn de dragers en de kok, je ondersteuners dus, van cruciaal belang’. Vaak werd dan ook instemmend geknikt door de zaal, en zag ik de programmamanagers van de regionale greenports en ambtenaren van de provincies en het ministerie elkaar aankijken!

Maar één wijze les was écht onverwacht. [Lees verder]

[Lees de blogs van Greenport West-Holland]

Wat de tuinbouw aan gezondheid doet

'Je bent wat je eet'. Een schitterend credo. En bovendien een spreuk waarbij de tuinbouw een grote rol kan - en moet - spelen. Want als we beseffen dat voeding zó belangrijk is voor de gezondheid en het geluk van onze eindklanten, dan betekent dat we alles in het werk moeten stellen om daarbij te helpen. Onder meer door duurzaam te produceren en duidelijk te maken waar voeding vandaan komt. Alleen zo kan een consument leven volgens het credo. [Lees verder]

Eerste Tuinbouwakkoord ondertekend

Het allereerste Tuinbouwakkoord is een feit: minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Jaap Bond (gedeputeerde van Noord-Holland) en voorzitter van Greenports Nederland en Niek Jan van Kesteren van Greenport Holland bekrachtigden het akkoord tijdens het Nationaal Tuinbouwcongres dat op 14 maart plaatsvond bij Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs.

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Provincie Zuid-Holland) heeft als voorzitter namens de Greenport West-Holland het akkoord ondertekend. Het programma van het akkoord is omschreven in de Nationale Tuinbouwagenda 2019-2030. 
[Lees verder]

Wat staat er in de  Nationale Tuinbouwagenda?

De Nationale Tuinbouwagenda 2019-2030 omvat de prioriteiten van en voor de sector, die de draagkracht en slagkracht van de regionale Greenports, individuele bedrijven, ketens en clusters overstijgen en die bijdragen aan maatschappelijke opgaven. De zeven transitiethema’s van de Nationale Tuinbouwagenda zijn:

  • Energie
  • Ruimtelijke inrichting
  • Vers-logistiek
  • Gezonde Planten/Gezonde Mensen
  • Innovatie
  • Arbeidsmarkt en Onderwijs
  • Internationalisering.

[Lees het Tuinbouwakkoord]

Tuinbouwakkoord naar Tweede Kamer verstuurd

Het Tuinbouwakkoord - dat onlangs werd ondertekend - is door minister Carola Schouten verstuurd naar de Tweede Kamer. "De kracht van deze agenda is dat deze van onderop tot stand is gekomen en een gezamenlijk beeld geeft van wat de komende jaren nodig is om de tuinbouw versneld circulair te maken", schrijft de minister. [De brief is te downloaden via de website Rijksoverheid.nl]

'Economisch succes en maatschappelijke impact gaan hand in hand'


"Door de samenwerking met Greenport West-Holland verwachten we een grotere impact te kunnen maken op het gebied van voedselveiligheid en nieuwe technologie voor productie- en ketenproces." Dat vertelt Saskia Bruines, wethouder Onderwijs, Kenniseconomie, Internationaal van Den Haag. Die gemeente sloot zich onlangs aan als partner van de Greenport. "Bedrijven uit de Greenport en de gemeente Den Haag kunnen van elkaar profiteren en samenwerken op het gebied van innovatie. Het besluit om aan te sluiten bij de Greenport lag dan ook voor de hand." [Lees verder]

Coördinator: Eric Poot (Wageningen University & Research)
Programmaregisseur Innovatiepact: Woody Maijers
Projectleider K&I Greenports Nederland
 Jan-willem Donkers (Hogeschool Inholland)

Gerard van Oosten gestopt als directeur bij Inholland

Onlangs is Gerard van Oosten gestopt als directeur van het domein Agri, Food & Life Sciences en de vestiging Delft van Hogeschool Inholland. De Greenport bedankt Gerard voor zijn inzet om alle partijen - onderwijs, kennisinstellingen, overheden en ondernemers - binnen de Greenport te verbinden op het gebied van onderwijs, innovatie en duurzaamheid. Gerard heeft een actieve bijdrage geleverd bij het tot stand komen van het Innovatiepact en was lid van de regiegroep en Greenboard. Hij heeft een mooie basis van samenwerking gelegd die zijn opvolger Dirk van der Bijl verder uit kan bouwen.  [Lees het interview op de website van Inholland]

Start van project ‘Jongeren als ambassadeur’

Op 15 april start het project ‘Jongeren als ambassadeur’. Doel van dit project is scholieren en studenten een reëel beeld geven van de mogelijkheden van de glastuinbouw. [Lees verder]

Coördinator: Coen Meijeraan (Royal FloraHolland)

Sneller groen voor vrachtwagencolonnes in de Greenport

Binnenkort rijden de eerste ‘vrachtwagencolonnes’ over de A4. De combinaties van drie vrachtwagens krijgen prioriteit bij verkeerslichten, en rijden dus sneller van Royal FloraHolland in Naaldwijk naar Aalsmeer. Dat is afgesproken tijdens de bijeenkomst Slim Bereikbaar Westland. [Lees verder]

Bijeenkomst ‘Oostland, logistieke regio van de toekomst!’

Hoe blijft het Oostland bereikbaar? Daarover gaat de bijeenkomst die VNO-NCW Oostland organiseert op 9 april. Er zijn presentaties over onder meer de A12-corridor, de Holland Rail Terminal en Connected Transport. [Lees verder]

Coördinator: Frans Pijls (Gemeente Westland)
Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Greenport werkt aan nationaal programma Dutch Agri Food Week

Van 5 tot en met 13 oktober is de vijfde editie van Dutch Agri Food Week, waarvan de Greenport een van de initiatiefnemers was. Ook dit jaar zullen tijdens DAFW verspreid over het land honderden evenementen plaatsvinden over de duurzame productie van natuurlijke gezonde voeding. De Greenport is in gesprek met regionale partners over het programma en organiseert zelf de tweede editie van de Solex Groente Tour. Wilt u ook een evenement organiseren tijdens DAFW? Mail dan naar communicatie@greenportwestholland.nl.

[Bekijk het programma van Dutch Agri Food Week 2018 in de Greenport]

Studenten geven hun ideeën op biobased-communicatiestrategie

Onlangs ontwikkelde  een aantal communicatie studenten van Hogeschool Inholland Rotterdam tijdens een driedaagse hackathon een communicatiestrategie voor biobased tuinbouw. Het voorstel van de studenten is om het gesprek aan te gaan met consumenten en tuinders over de mogelijkheden van reststromen. Het eindrapport van de studenten is nu beschikbaar. Op deze manier verbinden we studenten uit ‘niet-groene domeinen’ aan de tuinbouwsector. [Download rapport]

Nieuwsbrief Bioboost verschenen

De digitale nieuwsbrief van Bioboost is verschenen. In de nieuwsbrief staat onder meer een bericht over studenten van VIVES die een dipsaus op basis van reststromen hebben ontwikkeld. VIVES is mede-partner van Bioboost. In het project BioBoost werken triple helix-partners samen om de ontwikkeling van een biobased economie in de tuinbouwsector in Europa te stimuleren. Gemeente Westland is een van de Nederlandse partners. Greenport West-Holland geeft uitvoering aan een deel van het BioBoost programma in opdracht van de gemeente Westland. [Lees de nieuwsbrief van Bioboost]

Lustrum Healthy Food Congres:  Meer groenten en fruit in de zorg.

Op 5 april is de lustrum-editie van het Healthy Food Congres. Het evenement vindt tegelijk plaats met het congres Arts & Leefstijl in de Jaarbeurs in Utrecht. Daardoor is zowel de gehele groenteketen als de zorgsector vertegenwoordigd. Ruim 600 artsen, diëtisten en andere zorgverleners op één locatie: dat biedt kansen voor mooie verbindingen tussen professionals in de zorg en de groente- en fruitsector. Sprekers zijn onder meer sportcoach Jac Orie, Peter Jens van Koppert Biological Systems, Rob Baan van Koppert Cress en staatssecretaris Paul Blokhuis. [Meer informatie op de website van Healthy Food Congres.]

Boekje met innovatieve food-concepten

In oktober vond de eerste editie van studentenevent Markt Match plaats in Rotterdam. Jongeren bedachten innovatieve concepten op het gebied van plantaardig eten, voedselverspilling en het werven van jong talent. De winnaar was ’Goed Brood’ (brood met 50% restgroente), de tweede prijs ging naar ‘Happy Confetti’ (groenteconfetti voor kinderen). Van de innovaties die werden ontwikkeld tijdens Markt Match is een boekje gemaakt: ‘Mooie oogst’.  Verschillende partners van de Greenport hebben dit event mogelijk gemaakt. [Download boekje]

Coördinator Energie: Menno Laan (Provincie Zuid-Holland)
Programmaregisseur EnergieAkkoord: Nico van Ruiten
Projectcoördinator Water: Margreet Schoenmakers

Aardwarmte klaar voor opschaling

Aardwarmte kan voorzien in een derde van de warmtebehoefte van Zuid-Holland. Dat zegt de Geothermie Alliantie in haar visiedocument. Er is voldoende kennis opgedaan om de techniek op te schalen. Hierdoor profiteren behalve kassen straks ook woningen, kantoren en instellingen van aardwarmte. De Geothermie Alliantie bood haar visie aan tijdens het congres Trias Westland in Naaldwijk aan Meindert Smallenbroek, directeur Warmte & Ondergrond bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. [Lees verder op de website van de provincie Zuid-Holland.]

Vervolgbijeenkomst symposium ‘Meer rendement door biodiversiteit’

Greenport West-Holland, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Glastuinbouw Nederland  en InnoPlant organiseren op 5 april een vervolg op het symposium ‘Meer rendement door biodiversiteit’. Tijdens deze bijeenkomst wordt gewerkt aan een praktijknetwerk en een actieagenda op het gebied van biodiversiteit. Sprekers zijn onder meer Woody Maijers (Innovatiepact Greenport West-Holland) en Helma Verberkt (Glastuinbouw Nederland). De bijeenkomst is van 10.00 - 12.00 uur in het HortiVersum in Zoetermeer. [U kunt zich online aanmelden.]

EU Coördinator Greenport: Marga Vintges

Negende Europese PIC Meeting in Nederland van 11-13 juni

Op 12 en 13  juni organiseert Greenport West-Holland de negende PIC Meeting (Plant Inter Cluster). Ondernemers, kennisinstellingen en overheden uit een aantal Europese landen brengen dan een bezoek aan onder meer enkele beurzen (GreenTech en FlowerTrails), het World Horti Center en tuinbouwbedrijven. Daarnaast nemen ze deel aan een centraal programma en netwerkbijeenkomsten. De PIC Meeting  is ook voor Nederlandse ondernemers die samenwerking met Europese partners willen verkennen of verbreden. Dat betekent dat u in korte tijd uw Europese netwerk kunt uitbreiden. [Lees verder]

In Europa samenwerken op gebied van big data? Neem deel aan TRACK!

Bent u actief in een onderneming gespecialiseerd in ICT en gegevensverwerking en bent u geïnteresseerd in de agrofoodsector? TRACK is een Europees project dat mede is opgezet door het COSME-programma om interregionale ecosystemen te creëren. Het belangrijkste doel is het volgen van kansen om gegevensverzameling en big data in de agrovoedingsketen te ontwikkelen en te versterken om het concurrentievermogen van MKB te vergroten. Greenport West-Holland is een van de Europese samenwerkingspartners [Lees verder]

Europarlementariër Schreijer Pierik bezoekt tuinbouw

Annie Schreijer Pierik, lid van de Europarlementscommissies voor Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid, bracht onlangs een bezoek aan Kwekerij Verboom in Zevenhuizen. Ook Danny de Vries (Ondernemersclub 010) was aanwezig vanuit de kansen verbinding stad en tuinbouw en MKB ondernemerschap. Verschillende tuinbouwondernemers uit gemeente Zuidplas waren aanwezig. [Lees verder]

Belangrijke data

5 april - Vervolgbijeenkomst symposium ‘Meer rendement door biodiversiteit’
5 april - VNO NCW, Collegetour Kom in de K(l)as
9 april - VNO NCW, Oostland, logistieke regio van de toekomst!
11 april - HeroFestival, Schiecentrale Rotterdam
15 april - 'Landbouw zonder chemie' - Koppert Biological Systems
15 april - Kick-off project 'Jongeren als ambassadeur'
16 april - Symposium Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie
14 mei - ESA Innovation Exchange Horticulture, World Horti Center
17 mei - Greenport Jaarevent
24 mei - Greenboard
11-13 juni - PIC Meeting (Nederland)
11-12-13 juni - GreenTech (Amsterdam)
19-20 september - TRACK Data growing for agri-food, Romania
27 september - Greenboard
9 oktober - Oostlanddag
5-13 oktober - Dutch Agri Food Week
29 november - Greenboard

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze website voor het laatste nieuws.