Deze e-mail online lezen

 

Succesvolle Meet & Greet Energie en bijeenkomst over duurzaam verpakken

2023 is voorbij gevlogen. De laatste jaarwisseling lijkt nog maar zo kort geleden. Maar ondanks die snelheid hebben we afgelopen jaar weer veel bereikt. Dat was niet gelukt zonder samenwerking. We willen u - lezer in ons netwerk - bedanken voor uw bijdrage daaraan. In deze Update kijken we terug op een paar opvallende zaken van de afgelopen maand. Zo waren er twee bijeenkomsten: de jaarlijkse Meet & Greet Energie en een mooie bijeenkomst over duurzaam verpakken. We wensen u veel leesplezier en vooral: prettige feestdagen!

Gezondheid & Geluk en Horti Academy in KAS Magazine

“Op straat vliegen de reclames voor ongezonde producten je om de oren. Om die patronen te doorbreken, en als sector die staat voor gezondheid onder andere bij de overheid een voet tussen de deur te krijgen, vereist een lange adem.” Dat vertelt Natasja van der Lely van Greenport West-Holland in KAS Magazine over het project in Moerwijk om inwoners te helpen regie te krijgen over hun gezondheid. [Lees hier]. In KAS Magazine is deze editie ook aandacht voor de Horti Academy: Gerard van Oosten (Greenport West-Holland) en Walter de Waal (Lentiz Cursus & Consult) worden geïnterviewd in zowel de reguliere editie van KAS Magazine [Lees hier] als in de studenteneditie [Lees hier].

Het Greenport-team stelt zich voor: Woody Maijers

Een groot aantal inhoudelijk deskundigen is betrokken bij Greenport West-Holland. In een serie video’s stellen ze zichzelf voor. Deze keer Woody Maijers. Woody is programmaregisseur van het Innovatiepact van Greenport West-Holland. 

Dag Yvette

Afgelopen week nam Greenport West-Holland afscheid van Yvette Nikolic. Sinds de start van de Greenport was Yvette actief als office manager. Zo organiseerde ze de vergaderingen van het bestuur en de Greenboard en was zij verantwoordelijk voor het relatie managementsysteem van de Greenport. We danken Yvette enorm voor haar inzet en professionaliteit! We zullen haar missen.

Coördinator Energie: Nellie-Anne Guijt (Provincie Zuid-Holland)
Programmaregisseur EnergieAkkoord: Martin van der Hout

Energietransitie glastuinbouw afhankelijk van techniek, economie én van discussie met maatschappij

De glastuinbouw levert nu al een flinke bijdrage aan de energietransitie, vooral dankzij de vele geothermie-projecten. Die bijdrage kan verder vergroot worden door onder meer regionaal warmtenetwerken en oplossingen voor pieken in gebruik. Een minstens zo grote opgave is het contact met de maatschappij: hoe kan de tuinbouw uitleggen aan bijvoorbeeld burgers en consumenten dat het niet alleen mooie producten teelt, maar ook duurzame energie produceert? Dat was het belangrijkste vraagstuk van de Meet & Greet Energie van het EnergieAkkoord van Greenport West-Holland, die plaatsvond bij Eneco/AgroEnergy in Rotterdam. [Lees verder]

Bekijk de video van de Meet & Greet Energie

‘Het onderwerp ‘Duurzaam verpakken’ leeft’

Greenport West-Holland, Florpartners, Tuinbranche.nl, Royal FloraHolland en VGB organiseerden onlangs een bijeenkomst over duurzaam verpakken: ‘Samen naar een circulaire tuinbouwketen - het kan: Informatie en Inspiratie rondom verpakkingen’. Meer dan 80 deelnemers wisten de weg te vinden naar deze bijeenkomst, die plaatsvond bij Ter Laak in Wateringen. Matthijs Plas (Greenport West-Holland): “Vaak wordt bij het onderwerp ‘duurzame verpakkingen’ gedacht dat er zaken níet kunnen; wij wilden laten zien dat er juist veel wél kan.” [Lees verder]

Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Verwaarden van verliezen in de voedselketen; het begint vaak klein. Hoe maken we het groot?

Foto: Een bijeenkomst van de Upcycling community van Foodvalley NL

Voedselgrondstoffen gaan op meerdere momenten in de keten verloren. Deze verliezen dragen flink bij aan broeikasgasemissies wereldwijd en vertegenwoordigen ook een economisch verlies. Gelukkig zijn er veel initiatieven om reststromen uit de voedselketen op te waarden ofwel ‘upcyclen’, zelfs weer als ingrediënt voor andere voedingsproducten. Maar de grote vraag is: hoe kunnen die initiatieven opschalen? Daarmee helpt de Wageningse organisatie Foodvalley NL, waarmee Greenport West-Holland een samenwerking verkent voor de mogelijkheden van ‘upcycled voedsel & voedselingrediënten’. “Samenwerking in de keten is cruciaal voor het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor circulaire grondstoffen.” [Lees verder]

Coördinator: Eric Poot (Wageningen University & Research)
Programmaregisseur Innovatiepact: Woody Maijers

Website Fieldlab Vertical Farming live

De website met de resultaten van de eerste fase van het Fieldlab Vertical Farming is live: www.fieldlabverticalfarming.nl. Het project telde vier vier werkpakketten: Marktbewerking en Vraagarticulatie, Innovatie en Demonstratie,  Educatie en Training en Business Versneller. Doel van het Fieldlab was een bijdrage leveren aan het duurzaam versterken van de concurrentiepositie van de tuinbouwsector in Zuid-Holland. Onlangs startte de tweede fase van het Fieldlab. 

‘Versnellen Groene Digitalisering in de Glastuinbouw’ afgerond

Het project ‘Versnellen Groene Digitalisering in de Glastuinbouw’ is afgerond. Het projectteam kwam onlangs voor een laatste keer samen tijdens een afsluitende lunch in Naaldwijk. Aad van den Berg, Managing director bij Delphy, bedankte alle leden van het team voor hun inzet om de tuinbouw te helpen met de ontwikkeling en implementatie van groene digitalisering, ofwel: digitale producten rondom het gewas. Hij bedankte met name projectleider Peggy Keijzer voor het in goede banen leiden van het project. [Lees verder]

Nieuwe editie Market Readiness Program

Op 1 februari start de volgende editie van het regionale Market Readiness Program (MRP). Dit 10-weekse programma helpt ondernemers om systematisch klantinzicht te verzamelen en dit om te zetten naar een propositie die naadloos aansluit op het kernprobleem van hun klant, om daarmee uiteindelijk een betalende (kern)klant aan zich te binden. Deelname aan een MRP vergt geen financiële bijdrage, maar wel een serieus commitment qua tijd van de ondernemer (reken op circa 20 uur per week). [Lees meer informatie in dit document] of [ga naar de website van InnovationQuarter over het programma]

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze website voor het laatste nieuws.