Deze e-mail online lezen

 

Greenport-bril

Vakantie. Je neemt jezelf voor even niet aan werk te denken, en jezelf even helemaal ‘uit’ te zetten. Dat was ook mijn voornemen dit jaar. Maar ja… Als ik tijdens mijn vakantie in een restaurant een tomaat zie liggen, dan vraag ik me toch even af waar die vandaan komt. Van de plant die ik zie staan in dat ene leuke winkeltje bekijk ik toch even het label of de onderkant van de pot. En bij het duurzame restaurant in Westvoorne las ik aandacht het informatiebord over restwarmte, warmte/koude-opslag, duurzame energie, helofyten filters, ondergrondse wateropslag en zuivering. Als ik langs de Rotterdamse haven vaar, kijk ik met een agrologistieke bril. Ik lach als ik in mijn cocktail een papieren rietje zie, en niet een plastic exemplaar. Ik verdraai mijn hoofd als een ‘agrologistieke’ vrachtwagen voorbij rijdt, en geniet van de spiegeling van de Hollandse lucht in het glas van kassen. 

En zo kan ik nog wel even doorgaan. [Lees verder]

[Lees de blogs van Greenport West-Holland]

Samenwerken en de taal die we spreken

De Nederlandse glastuinbouw is groot geworden door samen te werken. Daar is geen speld tussen te krijgen. Maar hoe doe je dat, samenwerken? Moet je daarvoor heel dicht bij elkaar zitten? Of moet je met één mond spreken? Of in ieder geval dezelfde taal spreken? Ofwel: hoe belangrijk zijn ‘proximity’ en ‘stigmergie’?

Ik moet eerlijk bekennen: van het ene woord ‘Stigmergie’ had ik ook nog nooit gehoord. ‘Proximity’ kon ik wel plaatsen: dat heeft iets te maken met nabijheid. Maar hoe die twee begrippen zich verhouden tot samenwerking, daarover had ik tot voor kort ook nooit stil gestaan. Toch? Of wel? [Lees verder]

Het bestuur van Greenport West-Holland stelt zich voor: Albert Abee

De komende maanden stellen de bestuursleden van Greenport West-Holland zich voor. Albert Abee bijt het spits af. Albert is wethouder voor de gemeente Westland en heeft binnen het bestuur van Greenport West-Holland de portefeuille Gezondheid & Geluk.

Interview over opstarten van een Greenport

Jolanda Heistek, directeur Greenport West-Holland, en Adri Bom, Voorzitter Greenports Nederland en voorheen voorzitter Greenport West-Holland, werden onlangs geïnterviewd door GreenTechPort Brabant. Het interview ging over de vraag: hoe start je een Greenport, en waarom is een Greenport belangrijk. Adri Bom: “De opgaven voor de tuinbouw zijn supergroot. Dat kan een bedrijf, overheid of kennisinstelling niet alleen; dat moet je samen doen.” 

In memoriam: Bert Mooren 

Met verdriet hebben we kennisgenomen van het overlijden van Bert Mooren. Bert was als directeur van VNO-NCW West vanaf het begin (2014) nauw betrokken bij de oprichting van de triple helix-samenwerking Greenport West-Holland. En ook daarna zette hij zich met veel energie in voor die samenwerking vanuit de Greenboard, met een gulle en sterke persoonlijkheid. Ook zijn strategische kennis en ervaring om belangen van ondernemers en overheden aan elkaar te verbinden was van grote waarde. Bert was een echte lobbyist, maar één met daarin aandacht voor de mensen in de organisaties. Een aimable wijze man, waarmee de Greenport als organisatie een sprong vooruit heeft kunnen maken. We zullen Bert missen, en wensen zijn vrouw, kinderen en familie veel sterkte. Bekijk het in memoriam op de website van VNO-NCW West.

GFFX wordt 100 % eigenaar van WHC Expo b.v.

Vertify (voorheen Proeftuin Zwaagdijk / Demokwekerij Westland) verkoopt per 1 september 2021 haar 50% aandeel in het onderdeel World Horti Center Expo b.v. aan mede-eigenaar GFFX. Vertify zal meer en meer focus gelegd op de kernactiviteiten: het doen van onderzoek en begeleiden van innovatie (Explore & Explain). De onderzoeksactiviteiten van Vertify in het WHC worden gewoon voortgezet. GFFX ziet volop kansen voor WHC Expo: het beste van de Nederlandse tuinbouw laten zien aan buitenlandse delegaties, studenten, bedrijven en andere geïnteresseerden. Vertify en WHC Expo zijn partners van de Greenport West-Holland. [Lees verder]

Wellantcollege, Citaverde en Helicon samen verder als Yuverta

Wellantcollege, Citaverde en Helicon gaan vanaf nu samen verder als één onderwijsorganisatie: Yuverta. De nieuwe organisatie telt 12.000 vmbo-leerlingen, 8.800 mbo-studenten en 8.500 cursisten. Yuverta heeft 53 locaties. Het bestuur bestaat uit Annemarie Moons (voorzitter), Cyrille van Bragt, Jan-Pieter Janssen en Gabe van der Zee. Voorheen was Wellantcollege kennis-partner van Greenport West-Holland, nu dus Yuverta.

Coördinator: Eric Poot (Wageningen University & Research)
Programmaregisseur Innovatiepact: Woody Maijers
Projectleider K&I Greenports Nederland
 Jan-willem Donkers (Hogeschool Inholland)

Nieuwe AgriTech-projecten van start en meer aandacht voor cross-sectorale samenwerking

Ondernemingen uit het tuinbouwcluster en technologieleveranciers konden tot 21 juni subsidie aanvragen bij innovatieprogramma AgriTech voor een gezamenlijk project. Twee projectconsortia ontvingen afgelopen week een voucher en starten september met het valideren van een prototype dat gewasanalyse digitaliseert. De ene oplossing sluit aan bij de behoefte van tuinders om gewasziektes te voorkomen. De andere oplossing helpt de tuinder de ideale omgevingsfactoren te vinden om zo efficiënt en duurzaam mogelijk te produceren. Voor een tweede ronde start, zet het programma actief in op ondersteuning bij het aanscherpen van vragen, business cases en vormen van consortia. 
Het Innovatieprogramma AgriTech is een initiatief van MRDH, InnovationQuarter, Greenport West-Holland, TNO en provincie Zuid-Holland. [Lees verder]

Serie workshops over toepassen van Artificial Intelligence

Artificial Intelligence is veelbelovend: met data zijn bijvoorbeeld nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Maar hoe organiseer je dat? Daarover start in oktober een serie van zes workshops voor tuinbouwondernemingen. De bijeenkomsten zijn het vervolg op sessies die onlangs plaatsvonden met onder meer Koppert Cress. Stijn Baan: “Artificial Intelligence is geen doel, maar een middel.” [Lees verder]

Wapen u tegen hackers

Is uw bedrijf voldoende gewapend tegen hackers? Daarover leert u meer tijdens de workshop ‘Bedrijfscontinuïteit in de glastuinbouw in tijden van digitale afhankelijkheid’, in oktober. Meer informatie hierover ontvangt u binnenkort. Daarnaast start dit najaar ‘Hack in de kas’: doel van deze training - voor ondernemers en hun IT-specialist - is te denken als een hacker. Ook hierover ontvangt u binnenkort meer informatie.

‘Niet redeneren vanuit het klimaat, maar vanuit de plant’

Autonoom telen komt binnen handbereik. Er zijn immers steeds meer digitale technologieën beschikbaar, zoals sensoren en algoritmes. Maar is de ‘gereedschapskist’ voor het autonoom telen voldoende gevuld, of ontbreken er instrumenten? En worden de bestaande instrumenten op de juiste manier ingezet? Dat wordt onderzocht in het AGROS-project, waarvan Greenport West-Holland een van de partners is. Projectleider Anja Dieleman: “We willen een transitie tot stand brengen.” [Lees verder]

Goud zichtbaar maken: Flexibele deeltijdopleiding Tuinbouw & Agribusiness

Hoe kunnen we de groeiende wereldbevolking blijven voeden, zonder dat de aarde uitgeput raakt? Daarover maakte Hogeschool Inholland, domein Agri, Food & Life Sciences de uitgave ‘Goud zichtbaar maken’. In een aantal video’s besteedt Greenport West-Holland aandacht aan die uitgave. In deze video vertellen Sjoerd Nieboer en Jeroen Ammerlaan over Flexibele deeltijdopleiding Tuinbouw & Agribusiness van Inholland. 

Coördinator: Frans Pijls (Gemeente Westland)
Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Gezond en kleurrijk lunchen en snacken op 14 oktober

Tijdens de Dutch Food Week laat de agrarische sector zien wat voor gezonde, lekkere én duurzame producten we produceren. Een belangrijke boodschap: niet alleen richting consumenten, maar ook richting onszelf. Daarom roept Greenport West-Holland alle bedrijven en organisaties op: maak van 14 oktober de gezondste dag. Zorg voor een gezond tussendoortje met de ‘Ga voor kleur Break’ of voor de allergezondste lunch van het jaar. Doet u mee? Dan zetten we uw bedrijf of organisatie in het zonnetje. [Lees verder]

Programma Dutch Food Week steeds mooier

Van 9 tot en met 16 oktober is Dutch Food Week. Dutch Food Week laat de laatste innovaties zien op het gebied van voedsel en voedselproductie. Tijdens regionale en nationale activiteiten ontdekt de bezoeker van Dutch Food Week alles over de meest productieve, maar ook een innovatieve sector in Nederland. En hoe we samenwerken aan de voedselsystemen van vandaag én morgen. Het programma van DFW vindt u op www.dutchfoodweek.nl.

Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Provincie Zuid-Holland ondertekent overeenkomst beheer en exploitatie extractenbibliotheek

Ondernemers en onderzoekers die zich bezighouden met plantenstoffen voor bijvoorbeeld gezondheid of gewasbescherming kunnen vanaf nu terecht bij de extractenbibliotheek. Deze bibliotheek bevat een uitgebreide verzameling van plantenextracten die getoetst kunnen worden op specifieke eigenschappen. Provincie Zuid-Holland, eigenaar van de bibliotheek, ondertekende een overeenkomst met het Institute of Biology van de Universiteit Leiden (IBL) om deze bijzondere bibliotheek te beheren en exploiteren. Willem Kemmers (Biobased Greenport West-Holland): “De extractenbibliotheek biedt de kans om de kracht van planten uit de tuinbouw in beeld te krijgen.” [Lees verder]

Aandacht voor tomatenleer tijdens Dag van de Tuinbouw

Op 13 september is de Dag van de Tuinbouw in Evenementenhal Gorinchem. Een van de programmaonderdelen is Het Grote Horti Diner. Tijdens dat diner zijn verschillende presentaties, waaronder over de productie van leer van tomatenloof, een gezamenlijk project van Greenport West-Holland, Biophilica, Blue City en Den Ouden. De presentatie wordt verzorgd door Willem Kemmers (Biobased Greenport West-Holland) en Luuk Braam (Den Ouden). [Lees verder op de website Goedemorgen]

Coördinator Strategische Gebiedsontwikkeling: Anouk Schönau (provincie Zuid-Holland)
Regio Coördinator Oostland: Etwin Grootscholten (provincie Zuid-Holland)

Een gezamenlijke visie op het logistieke versnetwerk

Logistiek is belangrijk voor de internationale concurrentiepositie van de Greenport. Maar aan welke eisen moet het vervoer over weg, spoor en water voldoen? Daarnaar doet MoVe onderzoek. De eerste verkenning van het versnetwerk is inmiddels gereed, dit najaar verschijnt de gezamenlijke visie op agrologistiek in en om de regio. [Lees verder]

Coördinator Energie: Menno Laan (Provincie Zuid-Holland)
Programmaregisseur EnergieAkkoord: Nico van Ruiten
Projectcoördinator Water: Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland)

Inspirerend webinar over ‘Glastuinbouw heeft energie’

Het regionale tuinbouwcluster heeft letterlijk én figuurlijk veel energie. Dat bleek tijdens de tweede Innovatietour van Provincie Zuid-Holland. Deze online bijeenkomst liet zien hoe de tuinbouw kan bijdragen aan de energietransitie, bijvoorbeeld door het leveren van warmte aan een grootschalig regionaal warmtenet. [Lees verder]

Leon Ammerlaan over geothermie

Tijdens de Innovatietour ‘Glastuinbouw heeft energie’ van provincie Zuid-Holland werd een korte film vertoond met in de hoofdrol ondernemer Leon Ammerlaan van Ammerlaan The Green Innovator. In die film vertelt hij hoe geothermie werkt, en hoe daarmee niet alleen de plantenkwekerij maar ook onder meer bedrijven, appartementen en een tuincentrum worden verwarmd. De film staat nu op het Youtube-kanaal van de provincie. 

Maatschappelijke verdienmodellen dankzij biodiversiteit

Functionele biodiversiteit is geen kostenpost: het kan het glastuinbouwcluster juist meer waarde opleveren. Dat betoogt Ted Duijvestijn (Duijvestijn Tomaten, bestuurslid Greenport West-Holland) in deze film. “Als we toekomstbestendig willen zijn, dan moeten we werken aan maatschappelijke verdienmodellen.” 

Aandacht in Telegraaf voor duurzame glastuinbouw

De Telegraaf besteedde onlangs uitgebreid aandacht aan de duurzaamheid van de Nederlandse glastuinbouw. Voor het artikel werden onder meer Ted Duijvestijn (Duijvestijn Tomaten, bestuurslid Greenport West-Holland), Leo Marcelis (Wageningen University & Research) geïnterviewd. “Misschien gaan we over tien jaar wel naar ruimtebesparende verticale tuinbouw. Als wij het niet doen, zit de volgende generatie in de problemen.” [Lees het artikel op de website van de Telegraaf (alleen voor abonnees)]

‘Kennisdeling en samenwerking belangrijk voor circulaire tuinbouw’

De Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen van Wageningen University & Research onderzoekt de komende jaren wat circulaire glastuinbouw betekent voor tuinbouwondernemingen. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Club van 100 van de WUR; een aantal van de leden van dat initiatief zit ook in de begeleidingscommissie van het onderzoek. Zoals toeleverancier Royal Brinkman. Productmanager Crop Support Mark van Antwerpen: “Een verandering in de sector kun je niet alleen bereiken.” [Lees verder]

Programmamanager Greenport: Jolanda Heistek
EU Coördinator Greenport: Marga Vintges

Online workshop over rol demonstratiebedrijven

Op 12 oktober, 16.30-18.00 uur is er een online workshop ‘The role of Demo Farms in Agricultural Knowledge and Innovation Systems: a policy perspective’. De workshop vindt plaats in het kader van de Europese Week van Regio's en Steden 2021. Doel is een bijdrage te leveren aan de verbetering en bredere toepassing van beleidsinstrumenten op nationaal en regionaal niveau. [Lees verder]

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze website voor het laatste nieuws.