Deze e-mail online lezen

 

De waarheid laat zich niet in cijfers vangen

De waarheid heeft het moeilijk in deze verwarrende tijden. Zo zijn er presidenten - ik noem geen namen - die zo vaak hun eigen waarheid rondstrooien, dat de echte waarheid ondersneeuwt. ‘Flooding the zone’ heet dat. 
Ik ga er maar verder niet op in. Ook niet omdat ik pas zelf een halve waarheid poneerde. Op deze plek nota bene. In het voorwoord van de vorige Update schreef ik namelijk over Charles Darwin. Ik citeer mezelf: “Die schreef: “Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het is het soort dat het beste reageert op veranderingen.’” Daarop kreeg ik prompt een reactie, namelijk van Eline. [Lees verder]

[Lees de blogs van Greenport West-Holland]

#anderhalvemeternetwerk

De tuinbouw heeft iets met afmetingen en afstanden. Om te beginnen de kasconstructie. De maatvoering daarvan is helemaal toegespitst op het gewas en het gewenste klimaat. En dan de ruimte in de kas. Planten worden op een optimale afstand van elkaar geplaatst, de schuur is zo efficiënt mogelijk ingericht en de kar wordt zo vol mogelijk gevuld. Het vervoer is vaak over een lange afstand: Duitsland, de rest van Europa of verder. [Lees verder]

‘De coronacrisis raakt de sector hard’

Ondernemers in de tuinbouw ontvingen onlangs een vragenlijst van de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw. Met die vragen wil de organisatie inventariseren wat de effecten zijn van de crisis. Adri Bom-Lemstra (Gedeputeerde Land- en tuinbouw provincie Zuid-Holland, voorzitter van Greenports Nederland en van Greenport West-Holland): "Iedereen houdt de adem in." [Lees verder]

Speciale webpagina over coronacrisis

Op de website van Greenport West-Holland is een speciale webpagina over het coronavirus ingericht. Hierop vindt u berichten van Greenport West-Holland of onze partners. De pagina vindt u op: www.greenportwestholland.nl/update-coronavirus/.

Frank ten Have wethouder in Midden-Delfland

Frank ten Have wordt wethouder in de gemeente Midden-Delfland. Hij volgt de onlangs overleden Hans Horlings op. Ten Have (CDA) was voorheen onder meer wethouder in Voorschoten en persoonlijk medewerker van een aantal Kamerleden. Greenport West-Holland verwelkomt Ten Have en kijkt uit naar de samenwerking. Tegelijkertijd zullen we Hans Horlings altijd in ons hart blijven dragen. [Lees verder op de website van CDA Midden-Delfland]

Coördinator: Eric Poot (Wageningen University & Research)
Programmaregisseur Innovatiepact: Woody Maijers
Projectleider K&I Greenports Nederland
 Jan-willem Donkers (Hogeschool Inholland)

‘De tuinbouw is een open sector’

Amber Akerboom is de nieuwe ondersteuner van het Innovatiepact, naast programmaregisseur Woody Maijers. De Inholland-studente zal zich bezighouden met onder meer Circulaire stad, Vertical Farming en de Digitaliseringsagenda. "De tuinbouw is een open sector met veel mensen met goede ideeën." [Lees verder]

MRDH keurt aanvraag Learning Community goed

Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft de aanvraag voor een Learning Community goedgekeurd. Dat betekent dat het project gedurende twee jaar een financiële bijdrage krijgt van de MRDH en vier jaar van gemeente Westland. Doel van de Learning Community is de realisatie van een samenwerkingsomgeving waarin onderwijs en onderzoek (WO, HBO, MBO) en bedrijven nauw met elkaar samenwerken aan innovatievraagstukken. Het gaat hierbij om onderzoekend leren zowel voor studenten in initiële opleidingen, als voor bestaand personeel (leven lang ontwikkelen). Vanuit dit project zal er worden samengewerkt met de Human Capital Agenda (Greenport West-Holland). Thuisbasis wordt het World Horti Center, partners zijn LDE, Inholland, Lentiz, WHC en Greenport Horti Campus als penvoerder.

'Dutch Fresh Port is een ijzersterke draaischijf in vers'

Ondernemers van drie bedrijventerreinen in Ridderkerk en Barendrecht maakten in 2019 hun nieuwe naam bekend: Dutch Fresh Port. De terreinen delen niet alleen hun naam, maar ook hun ambitie: een innovatief, duurzaam en bereikbaar cluster voor agrologistiek in AGF. Kwartiermaker Gertjan Verstoep: "Wij zijn een ijzersterke draaischijf in vers en willen dit in de toekomst ook blijven." [Lees verder]

Loods38: 'een doetank voor de toekomst van het voedselsysteem'

In Loods38 op Dutch Fresh Port worden initiatieven op het gebied van agrologistiek getoond, en kunnen de verssector en omwonenden elkaar ontmoeten. Initiatiefneemster Dineke van Meeuwen: "Loods38 wordt een doetank voor de toekomst van het voedselsysteem." [Lees verder]

Partners gezocht voor PPS ‘Circulaire Glastuinbouw 2030’

In de komende jaren zal de glastuinbouw een transitie doormaken naar de circulaire economie. Wageningen Universiteit & Research (WUR) heeft enkele knelpunten gedefinieerd die grote kansen bieden voor partijen in de sector. Doel is samen de weg te banen voor de overgang naar een efficiënte, schone en verbonden glastuinbouw. Daarom zoekt WUR partners om te participeren in een publiek-private samenwerking. De Greenport West-Holland zal met de WUR samenwerken vanuit het Biobased en Plastics programma. [Lees verder]

Onderzoek naar optimaliseren agro-ecologie met techniek

De maatschappij stelt allerlei vragen en eisen aan de glastuinbouw, akkerbouw en melkveehouderij. De huidige systemen kunnen daar maar beperkt oplossingen voor bieden. Een omslag naar een gezond en veerkrachtig land- en tuinbouwsysteem is daarom gewenst. In het nieuwe project AGROS wordt onderzocht hoe techniek kan helpen bij deze omschakeling. Dit project sluit aan bij de digitaliseringsagenda van het Innovatiepact van de Greenport. De Greenport West-Holland is daarom een van de samenwerkingspartners. [Lees verder op de website van WUR]

Webinar over SLIM-subsidie en regeling MKB!dee

VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische zaken en Klimaat op 16 juni een webinar over twee aantrekkelijke subsidieregelingen voor het midden- en kleinbedrijf: de SLIM-subsidie en MKB!dee. Deze subsidieregelingen helpen ondernemers met het creëren van een scholings- en ontwikkelingscultuur in hun bedrijf. [Lees verder]

Programmamanager Greenport: Jolanda Heistek
EU Coördinator Greenport: Marga Vintges

‘Nederland is niet alleen sterk in techniek, maar ook in ecosysteem en triple helix’

De wereldwijde tuinbouw weet: voor innovatieve technieken moet je in Nederland zijn. Maar om internationaal een toppositie te bekleden moet je niet alleen op techniek focussen. Laat het buitenland daarom het complete Nederlandse ecosysteem zien, vindt Edwin Vanlaerhoven van kassenbouwer en projectontwikkelaar Certhon. [Lees verder]

Speech voor deelnemers webinar China Agriculture University

Greenport-voorzitter Adri Bom-Lemstra mocht onlangs de deelnemers aan het online evenement van CAU Futong toespreken. CAU Futong is onderdeel van de China Agriculture University en partner van Tomatoworld. Het webinar ging onder meer over stedelijke landbouw en tuinbouwtechnologie. Bom-Lemstra liet in haar online speech zien waarin de Nederlandse tuinbouw sterk is, en welke rol de triple helix daarin speelt.

Interesse in zaken doen in de Golfregio? 

Dutch Greenhouse Delta en InnovationQuarter zoeken bedrijven voor een PIB-aanvraag (Partners for International Business). Doel van een bundeling van individuele bedrijven is beter te kunnen concurreren op de internationale markt van overheden en investeerders, vertelt Anne-Claire van Altvorst (InnovationQuarter). [Lees verder]

Online bijeenkomst 10-jarig bestaan ​​Plant Inter Cluster Network

De 10e editie van de jaarlijkse bijeenkomst van Plant Inter Cluster (PIC Meeting) wordt een online evenement, van 22 tot 26 juni. De PIC Meeting zal bestaan uit onder meer matchmaking, workshops Natural Ingredients & AgTech en virtuele rondleidingen. De vorige PIC Meeting werd in 2019 georganiseerd door Greenport West-Holland. [Lees verder]

Coördinator: Frans Pijls (Gemeente Westland)
Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Eerste webinar over plastics

Onlangs organiseerde Else Boutkan van Greenport West-Holland een webinar over het Programma Plastics. Deelnemers waren onder andere Royal Flora Holland, Duijvestijn Tomaten, Stolk Flora, Modiform en Vereniging Afvalbedrijven. [Lees verder]

Eerste succes voor project valorisatie reststromen

Van snoeiafval tot handdesinfectie met krachtige plantinhoudsstoffen. Een prachtig voorbeeld van hoe uit de coronacrisis duurzame en circulaire (en deels regionale) producten kunnen ontstaan. De handdesinfectie is een resultaat van het onderzoek naar het nuttig gebruik van ‘corona’-overschotten in sierteelt- en tuinbouwproducten, dat VARTA uitvoert in opdracht van de gemeente Westland, de provincie ZuidHolland, Interreg project BioBoost, Greenport West-Holland en SIGN. [Lees meer]

Vijf videolessen voor insectenkweek

Meer en meer ondernemers zien potentieel in insectenkweek. Als extra bron van inkomsten, als veevoeder of als verwerker van tuinbouwreststromen. Overweegt u zelf ook iets te ondernemen met deze kleine beestjes? BioBoost-partners Inagro en Vives hebben meegewerkt aan het maken van een vijftal online videofilmpjes die een antwoord geven op vragen over de opstart en de implementatie van insectenkweek op een landbouwbedrijf. [Lees verder]

Coördinator: Coen Meijeraan (Royal FloraHolland)

Website van A12-corridor live

De website van de A12-corridor staat online! Op de website vindt u informatie over de corridor, het laatste nieuws en informatie over de kernpartijen: www.a12-corridor.nl.

Belangrijke data

25 juni - Digitale Meetup Greenports Nederland
25-26 juni - Plant Intercluster Meeting, Lyon (Frankrijk)
26 juni - Stuurgroep EnergieAkkoord
juni/december - IFAMA Digitaal platform
8 juli - Regiegroep Innovatiepact
9 september - Regiegroep Innovatiepact
9-11 september - Plant Health Agriculture & Bioscience Conference
2 oktober - Greenboard
16 oktober - Stuurgroep EnergieAkkoord
27 oktober - ImpactFest, Den Haag
11 november - Regiegroep Innovatiepact 
9 december - Meet & Greet Energie
10 december - Stuurgroep EnergieAkkoord
11 december - Greenboard

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze website voor het laatste nieuws.