Deze e-mail online lezen

 

Afscheid van Adri, welkom aan Meindert

Onlangs werd bekend dat Adri Bom-Lemstra afscheid neemt als voorzitter van onze Greenport: ze bekleedt die functie voortaan bij onze partner en buurman/buurvrouw Glastuinbouw Nederland. Dus ze blijft dicht in de buurt. En kort daarna kwam het goede nieuws: Meindert Stolk is de nieuwe gedeputeerde Zuid-Holland en dus onze nieuwe voorzitter. Een mooie gelegenheid dus voor een bedankje aan Adri en een welkomstwoord voor Meindert.

Mijn vorige voorwoord voor de Update stond in het teken van vrouwen. De aanleiding voor dat onderwerp was vooral het naderende afscheid van Adri Bom-Lemstra, de vrouw die de afgelopen vijf jaar aan het roer stond van onze mooie Greenport. Maar Adri is zoveel meer dan een vrouw. Ze is een inspirerende, enthousiaste en ondernemende bestuurder, die ervoor zorgde dat onze organisatie een spin in het web van de regio is geworden. [Lees verder]

[Lees de blogs van Greenport West-Holland]

Verkenningsfase

Onlangs werden 150 Tweede Kamerleden geïnstalleerd. Het zal u niet ontgaan zijn. Wat een feest van de democratie zou moeten zijn, werd overschaduwd door het debat over gelekte stukken van de beide verkenners. En wie goed keek naar de beelden van dat debat, zag op 59 bankjes een mooi boeket bloemen liggen. Die waren bestemd voor nieuwe Kamerleden. En alle Kamerleden kregen van de BoerBurgerBeweging een pakket met onder meer Tommies-snoeptomaten en -komkommers en een prachtige roos.  Dat had eigenlijk het belangrijkste persmoment van de dag moeten zijn… Aandacht voor bloemen en groenten, het pr-moment voor de glastuinbouw! [Lees verder]

Coördinator: Eline van den Berg (Royal FloraHolland)

‘Samenwerken aan slimme én schone logistiek’

Zeker als het gaat om logistiek is samenwerking tussen regio’s belangrijk. Dat vertelt Eline van den Berg. Zij volgde onlangs Coen Meijeraan op als Themacoördinator Slimme & Efficiënte Logistiek. “Elke regio heeft natuurlijk eigen uitdagingen op het gebied van logistiek. Maar het belangrijkste is: hoe kunnen die regio’s samenwerken en elkaar versterken?” [Lees verder]

Coördinator: Eric Poot (Wageningen University & Research)
Programmaregisseur Innovatiepact: Woody Maijers
Projectleider K&I Greenports Nederland
 Jan-willem Donkers (Hogeschool Inholland)

AgriTech opent eerste voucherronde voor innovatie tuinbouw 

Ondernemers uit het-Greenport cluster kunnen samen met technologieleveranciers tot 21 juni 2021 subsidie aanvragen voor een gezamenlijk innovatieproject. Het innovatieprogramma AgriTech stelt vouchers beschikbaar met een waarde tot € 100.000,- per projectconsortium. Met de vouchers kunnen bedrijven de uren of materialen tijdens een haalbaarheidsonderzoek of praktijktest bekostigen. Zo wil het programma de glastuinbouw stimuleren toepassingen door te ontwikkelen tot toekomstbestendige verdienmodellen. [Lees verder]

‘Mkb kan meer uit kunstmatige intelligentie halen’

Door samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en koplopers uit het bedrijfsleven kunnen nóg meer mkb-ondernemers kunstmatige intelligentie leren toepassen. Dat was de belangrijkste boodschap van het webinar ‘De impact van kunstmatige intelligentie op het mkb’ van provincie Zuid-Holland. Onder meer door fieldlabs en mkb-werkplaatsen kunnen ondernemers kennismaken met kunstmatige intelligentie en leren hoe het ingepast kan worden in bedrijfsprocessen. De Greenport werd als een van de kansrijke clusters benoemd en Jolanda Heistek was als panellid aanwezig. [Lees verder]

‘Persoonlijk voedingsadvies en leefstijlgeneeskunde worden steeds belangrijker’

Groente is gezond. Maar hoe zijn de gezondheidseffecten te claimen, en hoe kunnen ondernemers producten en proposities ontwikkelen die specifiek gericht zijn op gezondheid? De Community of Practice Gezonde Plantinhoudstoffen van Innovatiepact Greenport West-Holland brengt koplopers van binnen en buiten de tuinbouw samen om doorbraken in de markttoepassing te realiseren. Community Manager Natasja van der Lely (Koppert Cress/Vers+): “De beweging is in gang gezet. Bij huidige projecten zijn onderzoeksinstellingen vaak in de lead en dus bepalen zij de agenda. Voor verdere vermarkting is de marktkant echter leidend. Deze community gaat marktpartijen samenbrengen om met elkaar doorbraken te realiseren”. [Lees verder]

Telers denken mee in AGROS-project ‘Naar een autonome kas’

De business unit Glastuinbouw van Wageningen Universiteit & Research werkt samen met bedrijfsleven aan de realisatie van de autonome kas in het project AGROS ‘Naar een autonome kas’. Het uiteindelijke doel van dit project is het sturen van de teelt op afstand op basis van de stand van het gewas, waarbij plantsensoren een grote rol spelen. Greenport West-Holland is een van de partners van dit project. [Lees verder]

‘Fieldlab Data Gedreven Kas geopend in Tomatoworld’

De data gedreven kas van Tomatoworld is geopend door burgemeester Bouke Arends van gemeente Westland en Tomatoworld-directeur Miranda van den Ende. De opening viel samen met de viering van het 12,5-jarig bestaan van Tomatoworld. Bij data-gedreven teelten wordt 24/7 data verzameld uit de  klimaatcomputer, sensoren en camera's in de kas. Deze ruwe data worden omgezet in slimme informatie, weergegeven in dashboards. De Greenport is samen met de Provincie en Hagelunie een van de financiers van dit project. [Lees verder]

Tuinbouw-projecten ontvangen MIT-subsidie

Een aantal tuinbouw-projecten heeft onlangs een subsidie voor de MIT R&D samenwerkingsprojecten 2020 (MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland) toegewezen gekregen. [Lees verder]

Interpolis sluit zich aan bij Innovatiepact Greenport West-Holland

Interpolis heeft zich aangesloten bij het Innovatiepact van Greenport West-Holland. Inmiddels hebben vele tientallen partijen het Innovatiepact ondertekend - zie website. [Lees verder]

Coördinator Strategische Gebiedsontwikkeling: Anouk Schönau (provincie Zuid-Holland)
Regio Coördinator Oostland: Etwin Grootscholten (provincie Zuid-Holland)

‘Lansingerland werkt met ondernemers én burgers aan Horti Science Visie’

Wie denkt aan Horti Science, denkt al snel aan Lansingerland, met onder meer een aantal toonaangevende kennisinstellingen en de campus Horti Science Park. Maar hoe kan de gemeente Lansingerland verder invulling geven aan dat profiel? Daarover kwam onlangs voor het eerst de klankbordgroep Horti Science Visie samen. Wethouder Jan-Willem van den Beukel: “We willen het profiel invullen met ondernemers én inwoners.” [Lees verder]

Programmaregisseur Human Capital Agenda: Gerard van Oosten

Digitale flyer ‘Werkkansen in het Westland’

Naar aanleiding van de sectordeal Tuinbouw en Agro-Logistiek Westland is een digitale flyer gemaakt: ‘Werkkansen in het Westland’. Binnen de sectordeal Tuinbouw en Agro-Logistiek Westland bundelen de gemeenten Den Haag en Westland de krachten om de werkkansen van mensen in een uitkeringssituatie te verbeteren. Samen met Glastuinbouw Westland, Greenport West-Holland, werkgeversorganisaties en opleidingsinstituten wordt ingezet op het beter koppelen van langdurig werkzoekenden en bedrijven in het Westland binnen de tuinbouwcluster en de agro-logistieke sector. [Download de flyer]

Coördinator Energie: Menno Laan (Provincie Zuid-Holland)
Programmaregisseur EnergieAkkoord: Nico van Ruiten
Projectcoördinator Water: Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland)

Greenport West-Holland te gast bij radioprogramma over circulaire tuinbouw

Paprika Tasty Radio stond onlangs twee weken in het teken van de circulaire tuinbouw. Bijna dagelijks werden experts geïnterviewd over hun visie op circulariteit. Greenport West-Holland was daarbij goed vertegenwoordigd: beluister de radioprogramma’s met:

‘Circulaire tuinbouw heeft Gideonsbende nodig’

De Nederlandse tuinbouw moet duurzaamheid en circulariteit serieus aanpakken vanuit ondernemers zelf. "Ondernemers moeten de leiding nemen en een Gideonsbende vormen die een doorbraak forceert. Er moet een cultuurverandering plaatsvinden, maar dat gaat alleen van binnenuit." Dat zei Jan Rotmans tijdens een uitzending van Paprika Tasty Radio over circulaire tuinbouw, waarbij programmamanager Jolanda Heistek co-host was. [Lees verder op de website van Goedemorgen]

‘Een glazen wereld, met een warm hart’ bij Kom in de Kas

De films ‘Een glazen wereld, met een warm hart’ en ‘Energie voor kas en stad’ van het EnergieAkkoord zijn afgelopen maand gedeeld door Kom in de Kas. In beide korte films wordt verteld op welke manier de tuinbouw bijdraagt aan het versnellen van de energietransitie. [Lees verder]

Webinars over verwaarden reststromen en bijproducten >>
Glastuinbouw Nederland maakt manifesten voor landelijke politiek >>
MIT open voor innovatieve mkb-ers >>
Schop in de grond voor koppelleiding Warmtesysteem Westland >>

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze website voor het laatste nieuws.