Deze e-mail online lezen

 

Deskundig en betrokken

Angelique de WitGreenport West-Holland kende ik als organisatie al vanaf de start en regelmatig kwam ik Jolanda Heistek of een van de programmamanagers tegen in het tuinbouwnetwerk, waarin ik ook al jaren rondliep. Dat ik mij nu sinds 1 februari directeur van deze mooie club mag noemen, vind ik bijzonder en eervol! Ik ben vooral vereerd als ik zie wat er in al die jaren is opgebouwd door Jolanda en haar team, die ik vanaf deze plek hartelijk dank voor al het goede werk dat ze voor het cluster heeft verricht!

De afgelopen vier weken voelden als een warm bad. Het welkom was super. In korte tijd heb ik met alle medewerkers kennisgemaakt: van het projectbureau tot themadeskundigen. En wat me telkens weer opvalt, is hoe enorm betrokken en deskundig zij zijn. De projectleiders en programmaregisseurs zijn stuk voor stuk zeer goed ingevoerd in hun vakgebied; vaak zijn ze zelfs op landelijk niveau dé expert. [Lees verder]

Tuinbouwmonitor Zuid-Holland gepubliceerd

De Tuinbouwmonitor van Zuid-Holland staat online. Het doel van de monitor is om relevante trends in de sector in beeld te brengen. Dat gebeurt op basis van 8 thema’s: Kwalitatief betere en duurzame productie, Energietransitie, Versnelling door innovatie, Verbeterde biodiversiteit, Waterkwaliteit en verduurzaming van de gietwatervoorziening, Duurzame bereikbaarheid en logistiek tuinbouw, Human Capital, Vermarkten van kennis naar landen buiten Europa en Versterken tuinbouwnetwerk. De Tuinbouwmonitor kan gezien worden als een nulmeting. [Bezoek de website van Zuid-Holland]

Het Greenport-team stelt zich voor: Martin van der Hout

Een groot aantal inhoudelijk deskundigen is betrokken bij Greenport West-Holland. In een serie video’s stellen ze zichzelf voor. Deze keer Martin van der Hout. Martin is programmaregisseur van het EnergieAkkoord van Greenport West-Holland. 

Coördinator Energie: Nellie-Anne Guijt (Provincie Zuid-Holland)
Programmaregisseur EnergieAkkoord: Martin van der Hout

Internationale kennisdeling voor overgang fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie 

Greenport West-Holland is een van de partners van in het Interreg-project RE-Greenhouse, dat onlangs van start is gegaan. Doel van dit internationale project is kennisdeling bij de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie in de glastuinbouw. Het project richt zich op de glastuinbouw in Noord-West Europa en zal leiden tot betere beslissingsondersteuning in keuzes van energiebronnen en daarbij uniform vergelijk tussen de regio’s. Dit draagt bij in de verdere uitwerking van de gebiedsvisie binnen het EnergieAkkoord. RE-Greenhouse is een samenwerking van 11 partners uit België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland. [Lees verder]


EU Coördinator Greenport: Marga Vintges

‘Greenport denkt en werkt actief mee aan sterk tuinbouwcluster in Marokko’

Marokko is een groot tuinbouwland. Op vele duizenden hectares worden – vaak in plastic kassen – gewassen als groenten en fruit geteeld. De teelt kan echter veel duurzamer, onder meer op het gebied van minder plastic, water en gewasbeschermingsmiddelen. Om die stap te kunnen zetten, zou het tuinbouwcluster beter georganiseerd moeten worden. Daarvoor werkt de Marokkaanse overheid samen met onder meer Greenport West-Holland, universiteiten Leiden-Delft-Erasmus en hogeschool Inholland. “Een belangrijk onderdeel bij de ontwikkeling van een cluster is de vraag: wat doe je als eerste?” [Lees verder]

Coördinator: Marleen Scholten (Gemeente Westland)
Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Interview over gezondheid

Natasja van der Lely, programmamanager Gezondheid bij Greenport West-Holland, was onlangs te gast bij KAS Live, het wekelijkse radioprogramma van KAS Magazine op Hortibiz Newsradio. Het interview ging onder meer over het project in Moerwijk, waar inwoners geholpen worden bij het verbeteren van hun levensstijl. [Luister het interview terug]

Coördinator: Eric Poot (Wageningen University & Research)
Programmaregisseur Innovatiepact: Woody Maijers

Kickoff Digitalzh

Op 12 maart is de kickoff van Digitalzh in het World Horti Center. Digitalzh is gericht op het toepassen van digitale technologieën bij het oplossen van alledaagse uitdagingen. Sprekers zijn onder meer Adrienne Vertooren (i_lab), Rudolof de Vetten (Blue Radix) en Edwin Pompe (Schilte). [Lees verder]

Weerbare sierteeltsector

De sierteeltsector is vanwege haar fijnmazige internationale logistiek kwetsbaar voor criminele inmenging. De aanpak Weerbare sierteeltsector wil die kwetsbaarheid aanpakken door meer aandacht voor preventie. Daarvoor worden onder meer trainingen en kennissessies georganiseerd voor ondernemers in de sierteeltsector. [Bezoek weerbaresierteeltsector.nl]

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze website voor het laatste nieuws.