Deze e-mail online lezen

 

Voorwoord

Tijdens de ondertekening van het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland, afgelopen maand, gebruikte Leonard Geluk van de Economic Board Zuid-Holland een schitterend woord uit het oosten van het land: ‘noaberschap’. In West-Holland zouden we het kunnen vertalen als een netwerk waar men elkaar wil helpen om aangenaam te wonen, te werken en te leven. Waar gedeelde verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen, talenten inzet en wederkerigheid de nieuwe ongeschreven regels zijn. [Lees verder]

[Lees de blogs van Greenport West-Holland]

Het buitenland, dat is óók Europa

‘Greenport op de kaart’ is een van de ambities van de Greenport West-Holland. Daarmee bedoelen we dat het regionale tuinbouwcluster in het westelijk deel van Zuid-Holland internationaal zichtbaar(der) moet zijn. Bij politiek, handelspartners, consumenten etc. En dus leest u met enige regelmaat over bezoeken van onder meer onze ambassadeurs (ondernemers en bestuurders) aan verre landen. En ontvangsten van buitenlandse gasten, zoals recent de Amerikaanse landbouw minister bij de opening van de KAS2030 (klimaatneutraal en emissieloos) bij WageningenUR-Glastuinbouw in Bleiswijk. [Lees verder].

Jaarplan 2020 gereed

Het Jaarplan 2020 van Greenport West-Holland is gereed. Het plan is gebaseerd op het Programma 2019-2025, een survey, werksessies met programmateam, partners, stakeholders, het ambtelijk overleg en met een aanvullende interviewronde. Het is dus een jaarplan van ons allemaal; de Greenport en haar netwerk (ecosysteem).
[Bekijk het Jaarplan 2020]

Onze resultaten in 2019

“2019 was een jaar waarin we ambitie hebben getoond en onze nek hebben uitgestoken”, vertelt Adri Bom-Lemstra Voorzitter Greenport West-Holland en Gedeputeerde land- en tuinbouw, provincie Zuid-Holland. Wij zetten de belangrijkste resultaten over 2019 voor u op een rij. [Bekijk het Jaarverslag 2019]

2019 in beeld

Bekijk de video die we maakten van een aantal van de events van Greenport West-Holland in 2019.

LNV Community zoekt telers

Voor de LNV Community is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op zoek naar veehouders, akkerbouwers en tuinders die willen meedenken over actuele landbouwthema’s. De LNV Community is een besloten online onderzoeksplatform waarop 300 veehouders, akkerbouwers en tuinders met elkaar én met het ministerie van LNV in gesprek gaan over actuele landbouwthema’s. De opbrengst van deze gesprekken wordt gebruikt om beleid van LNV beter te laten aansluiten op de praktijk. [Ga voor meer informatie naar lnvcommunity.nl].

Coördinator: Eric Poot (Wageningen University & Research)
Programmaregisseur Innovatiepact: Woody Maijers
Projectleider K&I Greenports Nederland
 Jan-willem Donkers (Hogeschool Inholland)

Samenwerken aan een betere aansluiting vraag en aanbod op arbeidsmarkt

Ruim 30 organisaties en bedrijven hebben het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland ondertekend. Onderdeel van het Human Capital Akkoord Zuid-Holland van de Economic Board Zuid-Holland (EBZ). Daarmee spreken ze af zich in te zetten voor een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De ondertekening van het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland gebeurde tijdens een bijeenkomst van de Greenboard, waarin de partners van Greenport West-Holland zitting hebben. Met en door de deelnemers aan het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland is de inhoud en aanpak ontwikkeld en wordt deze komende tijd tot uitvoering gebracht. [Lees verder]

Bekijk het videoverslag van de ondertekening

Bekijk de foto's van de ondertekening

Ook meewerken aan een betere arbeidsmarkt?

Werkt uw bedrijf of organisatie mee aan een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de regio? Meldt u zich dan aan als partner van het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Meer informatie - zoals de partners - en de complete tekst van het deelakkoord vindt u op onze website.

Greenport West-Holland start met 'expeditie' Next Generation Entrepeneur voor jonge ondernemers

Greenport West-Holland start met de expeditie Next Generation Entrepeneur: een traject van verkennen, kennisdelen, samen ontwikkelen en leren voor jonge ondernemers die een bedrijf hebben overgenomen, of plannen daarvoor hebben. Tijdens Next Generation Entrepeneur - dat twee jaar duurt - leren de ondernemers de vaardigheden en kennis die nodig zijn om doorbraakinnovaties te realiseren. De inhoud wordt verzorgd door partijen uit het netwerk van Greenport West-Holland. [Lees verder]

Bekijk de video

Inschrijving RoboCrops geopend

Op 23 en 24 april 2020 vindt de eerste editie van RoboCrops, een jaarlijks event gericht op het versnellen van de ontwikkelingen van robotica in de kas, plaats in World Horti Center in Naaldwijk en RoboHouse bij de TU Delft. Vanaf nu is het mogelijk om je als bezoeker te registreren. [Lees verder]

Zullen robots de mens in de kas vervangen?

TRACK - het Europese samenwerkingsverband op het gebied van Big Data, waar Greenport West-Holland een van de partners is - organiseert met enige regelmaat een webinar. Onlangs stond het webinar in het teken van ‘ICT For Agrifood - Will robots replace humans in the Greenhouse?’. [Meer informatie op de TRACK website]

Klik hier om het webinar online terug te kijken.

Coördinator: Frans Pijls (Gemeente Westland)
Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Slotevent BioBoost 2020 op 22 april: Naar een circulaire (glas)tuinbouwsector


Op 22 april is het slotevent van het BioBoost-project. De bijeenkomst heeft als thema: Naar een circulaire (glas)tuinbouwsector. Diverse sprekers gaan in op de toekomst van de circulaire tuinbouw en de lessons learned vanuit het BioBoost-project. Het event start om 12.00 uur met een inloop en eindigt om 17.30 uur met aansluitend een netwerkborrel. [Lees verder]

Videoverslag bijeenkomst ‘Tuinbouw ontmoet biotech’

Greenport West-Holland en BioTech Campus Delft organiseerden 13 februari ‘Tuinbouw ontmoet biotech’. Tijdens deze bijeenkomst ging het over mogelijke samenwerking tussen de biotechnologie en de tuinbouw, bijvoorbeeld op het gebied van reststromen verwaarden. Er waren sprekers, interactieve sessies en een rondleiding bij BioProcess Facility. De bijeenkomst telde 75 deelnemers: een zaal vol met ondernemers uit het hele cluster.

Aan het eind van de bijeenkomst kwam vanuit verschillende deelnemers de opmerking; ‘Wat goed dat we nu eens op een ander terrein konden kijken, en hier moeten we verder met elkaar over in gesprek. Kansen verkennen, krachten bundelen, volume creëren’. Een mooie taak voor Willem Kemmers als projectleider BioBased Greenport West-Holland om op te pakken, samen met andere partners. Bekijk het videoverslag

Interview over plantinhoudsstoffen op Horticontact

Foto: Maurice Wubben

Onlangs was in Gorinchem de beurs Horticontact. In de KAS2020 News Lounge waren gedurende de beurs interviews over actuele tuinbouwonderwerpen. Ook de Greenport was daar aanwezig. Zo werden Ted Duijvestijn (Duijvestijn Tomaten, bestuurslid Greenport) en Willem Kemmers (Biobased Greenport West-Holland) op het podium geïnterviewd over Inhoudsstoffen van groenten, bloemen en planten.

Coördinator Energie: Menno Laan (Provincie Zuid-Holland)
Programmaregisseur EnergieAkkoord: Nico van Ruiten
Projectcoördinator Water: Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland)

ACCEZ akkoord met project ‘Kringlooptuinbouw: de waarde van water’

De board van ACCEZ heeft ingestemd met het projectplan ‘Kringlooptuinbouw: de waarde van water’. De ACCEZ-Board ziet de potentie van het project voor de versnelling van de circulaire economie in Zuid-Holland en is onder de indruk van de krachtige partijen die hun schouders hieronder willen zetten. Dat betekent dat geïnvesteerd wordt in kennisontwikkeling op het brede gebied van water. ACCEZ is een kennisprogramma van de provincie Zuid-Holland, het Zuid-Hollandse bedrijfsleven (VNO-NCW West) en universiteiten (WUR en LDE) om de overgang naar de circulaire economie te versnellen. [Lees verder]

25e Rainlevelr in gebruik genomen bij Lugt Lisianthus

Bij kwekerij Lugt Lisianthus in Monster is op 12 februari de 25e Rainlevelr in gebruik genomen. Dat gebeurde in het bijzijn van de colleges van Hoogheemraadschap van Delfland en gemeente Westland. Deelnemers aan Rainlevelr zetten hun waterbassin in om regenwater op te vangen bij piekbuien. In totaal is nu een totale glasoppervlakte van 139 hectare aangesloten, samen goed voor tenminste 13.900 m3 waterberging. [Lees verder]

Programmamanager Greenport Jolanda Heistek

Nieuwe wethouders voor Westland en Lansingerland

Foto: gemeente Lansingerland en gemeente Westland

De gemeenteraad van Westland heeft recent Albert Abee benoemd tot wethouder. Hij was tot eind januari wethouder in de gemeente Lansingerland. Vanuit die functie bestuurslid van de Greenport, en ook vanuit zijn nieuwe functie heeft hij zitting in het Greenport-bestuur. Jan-Willem van den Beukel heeft Albert Abee opgevolgd als wethouder in Lansingerland. Ook Jan-Willem zal zitting hebben in het dagelijks bestuur van de Greenport. Wij wensen beide heren een succesvolle start en samenwerking in het Greenport-netwerk.

Programmamanager Greenport: Jolanda Heistek
EU Coördinator Greenport: Marga Vintges

Greenport organiseert programmaonderdeel van IFAMA 2020

Van 15 tot 18 juni is in Rotterdam de 30e editie van IFAMA (International Food and Agribusiness Management Association). Het thema van de bijeenkomst is 'Food for the Future'. Het evenement brengt agrofood-professionals van over de hele wereld samen om waarden te verbinden en innovatie te versnellen. Greenport West-Holland organiseert op 16 juni een van de programmaonderdelen van IFAMA: World of Horticulture. Kaarten voor IFAMA zijn nu te koop. [Bezoek de website van IFAMA 2002]

Nieuwe website helpt bij internationalisering tuinbouw

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Greenports Nederland lanceren een nieuwe website: www.dutchhorticulture.nl. Deze site informeert internationale bezoekers over de kansen en mogelijkheden van de Nederlandse tuinbouw. Via de site kunnen buitenlandse bedrijven en overheden snel in contact komen met Nederlandse bedrijven die hen verder helpen met al hun vragen op het gebied van tuinbouw. [Lees verder]

Belangrijke data

12 maart - Waterevent
2 april - Minisymposium MKB-deals
6-10 april - Kennis en Technologie Innovatiemissie India - Climate Smart Agriculture
14 april - Stuurgroep EnergieAkkoord
15 april - Regiegroep Innovatiepact
22 april - Slotevent BioBoost
23-24 april - RoboCrops
15 mei - Jaarevent Greenport West-Holland
5 juni - Greenboard
15-18 juni - IFAMA 2020
25-26 juni - Plant Intercluster Meeting, Lyon (Frankrijk)
26 juni - Stuurgroep EnergieAkkoord
8 juli - Regiegroep Innovatiepact
9 september - Regiegroep Innovatiepact
2 oktober - Greenboard
16 oktober - Stuurgroep EnergieAkkoord
11 november - Regiegroep Innovatiepact 
9 december - Meet & Greet Energie
10 december - Stuurgroep EnergieAkkoord
11 december - Greenboard

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze website voor het laatste nieuws.