Deze e-mail online lezen

 

Maandelijks vertellen we u in deze digitale Update wat er speelt in Greenport West-Holland. Deze keer doen we dat net even anders. De Update staat namelijk helemaal in het teken van Biobased Greenport West-Holland.

Sinds half maart lijkt het alsof mensen bewuster worden: bewuster van wat we hadden, hebben en zouden willen. Opeens is er nauwelijks meer een vliegtuig in de lucht. De lucht lijkt zelfs veel blauwer, en PV-panelen leveren meer energie dan andere jaren. [Lees verder]

Projectleider Biobased Willem Kemmers

Meer weten over Biobased Greenport West-Holland? [Ga naar onze website]

Pop-up show in World Horti Center

In de eerste week van juli opent in het World Horti Center in Naaldwijk de pop-up show van Biobased Greenport West-Holland en BioBoost. Doel van de show is bezoekers aan het WHC te inspireren. Door het zien van voorbeelden en bijbehorende uitleg is de wens van de initiatiefnemers dat bezoekers gaan nadenken over biobased toepassingen in de tuinbouw en met tuinbouw(rest)producten. Daarmee is te zien op welke manier Biobased Greenport West-Holland, samen met haar partners, zich inzet voor de biobased economy.

Samenwerking met Circular Biobased Delta

Biobased Greenport West-Holland gaat nauw samenwerken met Circular Biobased Delta (CBBD). Binnenkort sluiten beide organisaties een partnership. CBBD is, net als de Greenport, een netwerkorganisatie maar dan specifiek voor circular biobased. CBBD is een samenwerking van provincies, bedrijven en kennisinstellingen in Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Naast het voeren van een lobby in Den Haag en Brussel, steunt het bovenregionale initiatieven die zich richten op het gebruik van biomassa als grondstof voor de chemie, de bouw en de verpakkingsmaterialen. 

Eerste succes voor project valorisatie reststromen

Van snoeiafval tot handdesinfectie met krachtige plantinhoudstoffen. Een prachtig voorbeeld van hoe uit de coronacrisis duurzame en circulaire (en deels regionale) producten kunnen ontstaan. De handdesinfectie is een resultaat van het onderzoek naar het nuttig gebruik van ‘corona’-overschotten in sierteelt- en tuinbouwproducten, dat VARTA uitvoert in opdracht van de gemeente Westland, de provincie Zuid-Holland, Interreg project BioBoost, Greenport West-Holland en SIGN. [Lees verder]

‘Fabrikanten willen een kant-en-klaar potje met inhoudstoffen’

De start van de coronacrisis leverde veel reststromen op, met name van sierteeltproducten die niet verkocht werden. ValorisatieLab VARTA kreeg van BioBoost, Biobased Greenport West-Holland, SIGN en de gemeente Westland de opdracht de inhoudstoffen van 20 bloemen en planten te onderzoeken. Dat leverde al een eerste product op: een desinfectiemiddel van onder meer celosia en laurier. Directeur Charl Goossens van VARTA: “Het gaat erom dat je van een plantje een ‘potje met inhoudstoffen’ kunt maken.” [Lees verder]

Verkenning naar doorbraakprojecten in de sierteelt

De komende maanden worden doorbraakprojecten in de sierteelt geïnventariseerd. De inventarisatie is onderdeel van het Versnellingshuis: Nederland Circulair! van het ministerie van IenW, dat sneller en effectiever ketensamenwerkingen en investeringen in kansrijke oplossingsrichtingen tot stand wil laten komen. De verkenning wordt uitgevoerd door Leo Swart (Cresultant) en Willem Kemmers (Innoventuri & Biobased Greenport West-Holland). [Lees verder]

Reststroom tulpenteelt blijkt interessant voor de cosmeticasector

Met steun van BioBoost is onderzocht of reststromen uit de bollensector stoffen bevatten die in cosmeticaproducten kunnen worden gebruikt. De uitkomst is positief. Bovendien heeft een cosmeticaproducent inmiddels interesse getoond om een werkzaam extract als actief ingrediënt te gebruiken in een nieuwe productlijn. [Lees verder]

Mijlpaal voor bioboost-platform.com

Onlangs is het 70e initiatief aangemeld op de website bioboost-platform.com. Doel van dit platform is voorbeelden van biobased oplossingen in en rond de tuinbouw zichtbaar te maken. BioBoost-platform.com werd eind 2019 gelanceerd tijdens een bijeenkomst van BioBoost, het Interreg-project onder leiding van gemeente Westland, dat werkt aan biobased toepassingen. [Lees verder]

BioBoost verlengd tot einde 2020

Het 2 Zeeën Interreg-programma heeft besloten de projectperiode van BioBoost te verlengen tot eind december van dit jaar. Hierdoor kunnen projectpartners die in hun planning gehinderd zijn door de coronacrisis alsnog hun activiteiten afronden. Daarnaast maakt de verlenging het mogelijk een slotevent te organiseren: deze bijeenkomst stond gepland op 22 april, maar werd wegens de corona uitbraak afgelast. In augustus wordt bekend hoe het slotevent eruit komt te zien en op welke datum.

Veel draagvlak voor verminderen gebruik plastics

Er is veel draagvlak voor het gezamenlijk verminderen van het gebruik van plastics in de tuinbouw. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van kwartiermaker Else Boutkan van het Programma Plastics van Greenport West-Holland. “Er zijn ook al heel veel initiatieven. Maar, zo geven ook de geïnterviewde partijen aan, er is meer nodig.” [Lees verder]

PPS Circulaire tuinbouw / deelnemende bedrijven gezocht voor PPS

Het Programma Plastics van Greenport West-Holland participeert actief in het onderdeel plastics van de Publiek-Private Samenwerking ‘Circulaire Glastuinbouw 2030’, die samen met WUR wordt vormgegeven. Zo zal de Greenport zich inzetten voor communicatie en valorisatie, is de proefkas van de PPS een geschikte plek om concrete samenwerkingen samen te brengen, en kunnen via de PPS kennisvragen vanuit het Programma Plastics worden ingebracht. [Lees verder]

Tuinbouw goed voor bijna 3 procent van de Nederlandse economie

Bedrijven in het tuinbouwcluster dragen direct en indirect 15,3 miljard euro bij aan de Nederlandse economie. Dat blijkt uit de Tuinbouwcijfers 2019, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wageningen Economic Research vandaag bekend hebben gemaakt. De sector laat een jaarlijkse groei zien in productie, werkgelegenheid en R&D. [Lees verder]

1 juli: webinar ‘Droogte: de volgende crisis’

Water is er altijd. In Nederland. Niet dus… In 2018 hadden we een droog jaar, het voorjaar van 2020 was droger dan ooit gemeten. Is het mogelijk dat we steeds vaker grote watertekorten krijgen in onze rivierdelta? Ja, dat kan. Hoe moeten we daarmee omgaan? En wat zijn de gevolgen voor het voedselsysteem. Daarover organiseren Greenport West-Holland en de Voedselfamilies op woensdagmiddag 1 juli het webinar: ‘Droogte: de volgende crisis’. [Lees verder/aanmelden]

Adri Bom-Lemstra: ‘Crisis geeft extra versnelling aan het Tuinbouwakkoord’

Is het Tuinbouwakkoord crisisproof? Dat was de centrale vraag van een Digitale Meet up op donderdag 26 juni. Twee leden van het Regieteam van de crisisorganisatie, Adri Bom en Jaap Bond, bespraken de kracht van het tuinbouwcluster, keken terug op de afgelopen periode en maakten een doorkijkje naar de toekomst.

Belangrijke data

juni/december - IFAMA Digitaal platform
8 juli - Regiegroep Innovatiepact
9 september - Regiegroep Innovatiepact
9-11 september - Plant Health Agriculture & Bioscience Conference
1 oktober – Nationaal Tuinbouwcongres – Greenports Nederland
2 oktober - Greenboard
16 oktober - Stuurgroep EnergieAkkoord
27 oktober - ImpactFest, Den Haag
11 november - Regiegroep Innovatiepact 
9 december - Meet & Greet Energie
10 december - Stuurgroep EnergieAkkoord
11 december - Greenboard

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze website voor het laatste nieuws.