Deze e-mail online lezen

 

Aandacht

Aandacht, wie is er niet groot mee geworden? Het is een van de belangrijkste voorwaarden om te kunnen groeien, voor mensen en planten. Aandacht voor de ander, maar ook aandacht voor jezelf. En aandacht is ook de kern van netwerken. Alleen als je aandacht hebt voor je gesprekspartner, krijg je aandacht terug. Wederkerigheid heet dat.
Aandacht geven en krijgen tijdens netwerkmomenten was voor corona zo vanzelfsprekend. Voor een vergadering even samen aan een tafeltje bijpraten, onder genot van een bakje koffie. Tijdens de vergadering veelbetekenende blikken over en weer. En na de vergadering elkaar nog even aanspreken. Tot de volgende keer. Ja, en de groeten thuis. [Lees verder]

[Lees de blogs van Greenport West-Holland]

Green Deals? Wij zijn er klaar voor!

Goede ideeën bedenken, dat is vaak geen probleem. Waar het vaak misgaat, dat is de uitvoering. Want wie doet wat, waar en wanneer? De uitvoering, dat is dus de crux van een goed idee.

Datzelfde geldt voor het Europese klimaatbeleid. De Europese Commissie wil dat de Europese economie in 2050 klimaatneutraal is, en dat in 2030 de kooldioxide-uitstoot met 50% gedaald moet zijn. 

Een continent klimaatneutraal maken. Hoe voer je dat uit? Een groot deel van het antwoord ligt in de Europese regio’s. Niet gek dus dat afgelopen weken dit bericht werd verspreid: Europese Green Deal gaat lokaal. De uitvoering van een deel van het klimaatbeleid komt dus in de regio’s te liggen. En Greenport West-Holland is er klaar voor! [Lees verder]

‘Crisis geeft extra versnelling aan het Tuinbouwakkoord’


Is het Tuinbouwakkoord crisisproof? Dat was de centrale vraag van een Digitale Meet up op donderdag 26 juni. Twee leden van het Regieteam van de crisisorganisatie, Adri Bom en Jaap Bond, bespraken de kracht van het tuinbouwcluster, keken terug op de afgelopen periode en maakten een doorkijkje naar de toekomst. [Bekijk het webinar]

Coördinator: Eric Poot (Wageningen University & Research)
Programmaregisseur Innovatiepact: Woody Maijers
Projectleider K&I Greenports Nederland
 Jan-willem Donkers (Hogeschool Inholland)

Greenport West-Holland organiseert webinar-reeks ‘World of Horticulture’ tijdens IFAMA 2020

Greenport West-Holland organiseert komend jaar een groot aantal online bijeenkomsten over het thema ‘World of Horticulture’. De webinars zijn onderdeel van het internationale event IFAMA 2020. Sprekers tijdens de eerste online bijeenkomst van Greenport West-Holland zijn Adri Bom-Lemstra (gedeputeerde provincie Zuid-Holland, voorzitter Greenport West-Holland), David Hughes (Sainsbury's) en Ernst van den Ende (Managing Director Plant Sciences Group WUR). [Lees verder]

‘Biodiversiteit kan het antwoord zijn op veel uitdagingen van de tuinbouw’

Biodiversiteit was lang een onderwerp waar veel organisaties van buiten de tuinbouw over spraken. Inmiddels zijn binnen de sector ook enkele initiatieven. Zo heeft Glastuinbouw Nederland een project gericht op functionele biodiversiteit in en om de kas en doet Wageningen Universiteit & Research verschillende onderzoeken. Het Innovatiepact van Greenport West-Holland werkt aan verbinding tussen initiatieven binnen de sector én daarbuiten. 
Eveline Stilma (Innoplant) houdt zich voor het Innovatiepact van de Greenport bezig met het onderwerp biodiversiteit. [Lees verder]

Fieldlab Vertical Farming gestart

Onlangs is het Fieldlab Vertical Farming van start gegaan. Door de coronauitbraak had de start enige vertraging. Toch is in de verschillende werkpakketten voortgang geboekt. [Lees verder]

‘De opleiding van de toekomst: groen, en in een stedelijke ruimte’

“Ik ontwikkel concepten waarbij ik groen, creativiteit en business verbind”, vertelt Kim van der Leest. Zij koppelde het onlangs geopende Klimaatbos aan de ontwikkeling van Loods38 op Dutch Fresh Port. De bomen uit het bos worden de komende jaren onderzocht door TU Delft op onder meer effecten op verkoeling. En dat is nog maar het begin van de groene business-ideeën op en rond Loods38. [Lees verder]

 

Aanmelding Studio RoboCrops geopend

Covid-19 toont aan dat het relevanter is dan ooit om betrouwbare Robots voor de kas te ontwikkelen. Daarom verbindt RoboCrops ook deze zomer robotontwikkelaars, telers en tech-bedrijven met elkaar. Het is vanaf nu mogelijk om je aan te melden voor Studio RoboCrops, een serie online lunchlezingen over robotica in de glastuinbouw. RoboCrops is een initiatief van InnovationQuarter, Provincie Zuid-Holland, World Horti Center, TU Delft, Greenport West-Holland en Robohouse Delft. [Lees verder]

Greenport West-Holland werkt aan ontwikkeling Circulaire Stad

Foto: Astrid Steijger, stadsgids Rotterdam

Steden groeien. En inwoners van steden willen eten, zich vermaken, werken. Een logische vraag is: hoe kunnen in de stad van de toekomst productie en consumptie van voeding samenkomen, met hergebruik van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen? Daarom is Greenport West-Holland gestart met een programma Circulaire Stad. Kern van dit programma is circulair voeden, circulair bouwen en gezonde leefomgeving. [Lees verder]

‘Samenwerking zoeken met initiatieven op gebied van circulaire stad’

Ineke Lemmen startte onlangs als regisseur van het programma Circulaire Stad van Greenport West-Holland. Binnen de thema’s Circulair voeden, Circulair bouwen en Gezonde leefomgeving zoekt ze naar verbindingen met andere projecten en partners. “De ontwikkeling naar een circulaire stad is een kwestie van verbinden en verbonden worden.” [Lees verder]

Zuid-Holland investeert bijna half miljoen euro in betere aansluiting arbeidsmarkt tuinbouwsector

Ruim 30 organisaties en bedrijven tekenden afgelopen februari het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Daarmee spraken ze af zich in te zetten voor een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De provincie Zuid-Holland heeft maximaal € 483.760,00 subsidie toegekend voor de uitvoering van de eerste fase van het deelakkoord. [Lees verder]

Kunstmatige intelligentie verslaat teler in wedstrijd Autonome Kas 2019/2020

In de tweede editie van de Autonome Kas-wedstrijd bij Wageningen University & Research (WUR) in Bleiswijk winnen alle teams die gebruik maakten van kunstmatige intelligentie (AI) van de referentietelers. De winnaar van de 2de challenge is het team Automatoes, een team bestaande uit medewerkers, onderzoekers en studenten van Van der Hoeven Horticultural Projects, Hoogendoorn Growth Management, Keygene en TU Delft. Dit werd vandaag bekendgemaakt tijdens een publiek Webinar met ongeveer 560 deelnemers vanuit de hele wereld, georganiseerd door Greentech. [Lees verder]

Start Topsector T&U Innovation Prize 

Tot 1 september kunnen ondernemers met een idee op het gebied van ‘onbemande processen in de tuinbouw’ zich aanmelden voor de Topsector T&U Innovation Prize. De winnaar ontvangt €25.000 onderzoeksbudget. [Lees verder]

Programmamanager Greenport: Jolanda Heistek

Webinar over Kansen Oostland op 13 juli

Ondernemers, kennisinstellingen en andere geïnteresseerden uit het Oostland kunnen op 13 juli (16.30-18.00 uur) deelnemen aan een webinar over de kansenkaarten uit het Werkboek Oostland. Dit werkboek - dat in februari werd gelanceerd - gaat over de toekomstige inrichting van het Oostlandse deel van de Greenport-regio. Tijdens het webinar staan vragen centraal als: wat zijn kansen, wat heeft het tuinbouwcluster in Oostland nu vooral nodig en waar is er hulp van overheden nodig? Wilt u deelnemen of meer informatie? Stuur dan een mail naar verkenningoostland@pzh.nl

Westland investeert in Greenport Horti Campus

Het college van de gemeente Westland wil gelden vrij maken voor onder andere het stimuleren van kennis en innovatie in de glastuinbouw en ontwikkeling van het gebied rond de Greenport Horti Campus in Naaldwijk. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt in de Perspectiefbrief 2020. De Perspectiefbrief is de opmaat naar de meerjarenbegroting 2021-2024 en schetst het financiële beeld en de beleidsvoornemens van het college voor de komende jaren. Wethouder Albert Abee: “We willen onze koppositie als meest toonaangevende glastuinbouwgemeente van de wereld verder uitbouwen.” [Lees verder op website van gemeente Westland]

Coördinator: Frans Pijls (Gemeente Westland)
Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Doet u mee aan de Dutch Food Week?

Van 10 – 17 oktober is Dutch Food Week (DFW). Tijdens Dutch Food Week delen partijen als de wetenschapper, boer, kok, voedselproducent, foodexpert en retailer, hun enthousiasme, kennis en kunde met heel Nederland. Heeft uw bedrijf of organisatie een evenement op het gebied van voeding? Meld uw event aan bij DFW en Greenport West-Holland. [Lees verder]

Coördinator Energie: Menno Laan (Provincie Zuid-Holland)
Programmaregisseur EnergieAkkoord: Nico van Ruiten
Projectcoördinator Water: Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland)

Succesvol webinar ‘Droogte: de volgende crisis’

Het webinar ‘Droogte: de volgende crisis’ dat onlangs georganiseerd werd door Greenport West-Holland en Voedselfamilies trok ruim 80 kijkers. Tijdens het webinar was er onder meer een presentatie van Dolf Kern (Hoogheemraadschap van Rijnland) over de situatie in Zuid-Holland Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland) en Ted Duijvestijn (Duurzame Tomaten) werden geïnterviewd over de gevolgen voor de tuinbouw. Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt van het Hoogheemraadschap van Delfland zei: “De urgentie en het belang zijn te groot. Deze tijden vragen om fundamentele bezinning over de duurzaamheid van ons handelen.” Binnenkort vindt u op de website van de Greenport de video’s van het webinar. 

Verkenning gietwatervoorziening Westland afgerond

Hoe kan de glastuinbouw na juli 2022 het tekort aan gietwater invullen? Daarover ging het (afstudeer)onderzoek van Koen Heijstek, dat hij deed in opdracht van de Greenport West-Holland, en onder begeleiding van Margreet Schoenmakers van Glastuinbouw Nederland. Hij onderzocht mogelijke gietwatervoorzieningen in de regio Westland. [Lees verder]

Programmamanager Greenport: Jolanda Heistek
EU Coördinator Greenport: Marga Vintges

Laatste webinar TRACK

TRACK – het Europese samenwerkingsverband op het gebied van Big Data, waar Greenport West-Holland een van de partners is – organiseert met enige regelmaat een webinar. Vrijdag 17 juli is de laatste: ‘”From idea to concrete solution with Applied Drone Innovations (ADI), The Netherlands”. [Meer informatie/aanmelden/terugkijken]

Belangrijke data

juni/december – IFAMA Digitaal platform
13 juli - Webinar over Kansen Oostland 
17 juli – TRACK webinar – ADI
9 september - Regiegroep Innovatiepact
9-11 september - Plant Health Agriculture & Bioscience Conference
1 oktober – Nationaal Tuinbouwcongres – Greenports Nederland
2 oktober - Greenboard
10-17 oktober – Dutch Food Week
16 oktober - Stuurgroep EnergieAkkoord
27 oktober - ImpactFest, Den Haag
11 november - Regiegroep Innovatiepact 
9 december - Meet & Greet Energie
10 december - Stuurgroep EnergieAkkoord
11 december - Greenboard

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze website voor het laatste nieuws.