Deze e-mail online lezen

 

Voorwoord

“The best way to predict the future is to invent it”, schijnt de Amerikaanse computerwetenschapper Alan Kay ooit gezegd te hebben tijdens een bijeenkomst in 1971. Een schitterende quote (die overigens ook aan anderen wordt toegeschreven, zoals aan managementgoeroe Peter Drucker). En de tuinbouw bewijst momenteel het gelijk van die stelling.

De ontwikkelingen binnen de sector gaan namelijk momenteel snel. Opvallend voorbeeld daarvan is vers+, dat werkt aan een nieuwe waardeketen gebaseerd op plantinhoudstoffen. Daarmee is de gezonde belofte van groente pas écht waar te maken, en kan de tuinbouw werken aan nieuwe verdienmodellen én het verlagen van de zorgkosten. Nogal een innovatie, vindt u niet? [Lees verder]

[Lees de blogs van Greenport West-Holland]

Wat leren de Toekomstmakers van morgen?

De een houdt van tomaten, de ander meer van komkommer. De een eet graag spinazie, de ander liever bloemkool. Ofwel: de ene mens is de andere niet. En die verschillen gaan verder dan alleen smaakvoorkeuren, veel verder. Want de ene mens heeft ook andere bouwstoffen nodig dan de ander. Het lichaam van bijvoorbeeld een kleuter zit immers anders in elkaar dan van een senior. [Lees verder]

Geslaagde kennismaking nieuwe wethouders en raadsleden

De afgelopen maanden zijn veel nieuwe wethouders en raadsleden gestart bij de verschillende Greenport-gemeenten. Begin juli heeft de Greenport voor deze bestuurders en politici twee kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd. De wethouders en raadsleden waren blij verrast over de rol van het tuinbouwcluster met betrekking tot de maatschappelijke opgaven. De kracht en perspectieven van de triple-helix samenwerking binnen de Greenport en de reeds behaalde resultaten, zoals het energieakkoord, innovatiepact en waterambitie. Onze partner FloraHolland was gastheer en heeft de wethouders geïnformeerd over de sierteeltketen.

Laat zien dat u partner bent van de Greenport

Bent u partner van de Greenport en wilt u dat laten weten aan uw relaties? Op de website van de Greenport vindt u een korte, standaardtekst die u kunt gebruiken voor bijvoorbeeld uw website of social media. De tekst vindt u op de webpagina Publicaties, en vervolgens: Bent u partner van de Greenport?. [Naar Publicaties]

 

Themacoördinator: Frans Pijls (Gemeente Westland)
Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Mooi programma tijdens Dutch Agri Food Week

Een masterclass ‘ Gezonde productontwikkeling’ van Hogeschool Inholland, het festival It’s All About Food van het Haagse Nutshuis en een solextour voor studenten en vloggers. Drie mooie events die dit jaar plaatsvinden tijdens Dutch Agri Food Week (5-16 oktober) in de Greenport. Bekijk alle events in de regio op de website.

Solex Groente Tour voor studenten en vloggers

Zo’n twintig studenten en vloggers stappen op 11 oktober op de solex voor een rondrit door een deel van de Greenport. Bij Tomatoworld krijgen ze een workshop Soep met ballen (ofwel: Leer zelf Oma’s Ambachtelijke Tomatensoep maken) en bij Westlandpeppers is er The Pepper Challenge. De Greenport organiseert de Solex Groente Tour in het kader van de Dutch Agri Food Week. Deelname is op basis van uitnodiging.

Workshop 'Feeding the (mega)city' tijdens Festival van de Toekomst

De Greenport verzorgt tijdens het Festival van de Toekomst van Provincie Zuid-Holland een workshop met als titel 'Feeding the (mega)city'. Het Festival van de Toekomst vindt plaats op 13 september in de Fokker Terminal in Den Haag. Aanmelden voor het festival en voor de workshop is vanaf heden mogelijk. [Lees verder]

Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Nieuwsbrief Bioboost verschenen

Bioboost is een Nederlands-Brits-Belgisch EU Interreg-project om meer praktijkgerichte kennis op het gebied van biobased te ontwikkelen en uit te wisselen. De focus van het project ligt op het gebruik van plantaardige reststromen. De Greenport voert, namens Gemeente Westland, een deel van dit programma uit; Bioboost is hierbij onderdeel van het bredere Biobased-programma van de Greenport. Onlangs verscheen de Bioboost-nieuwsbrief. Deze kunt u online lezen. [Lees de Bioboost-nieuwsbrief]

Online cursus over business development in Biobased Economy

Stel: u heeft een goed idee waarmee u geld verwacht te verdienen in de Biobased Economy. Maar hoe realiseert u dat plan? De MOOC Biobased Business Development van het Centre of Expertise Biobased Economy (CoEBBE) helpt. Greenport West-Holland heeft mede de ontwikkeling van deze online cursus mogelijk gemaakt. [Lees verder]

Cursus over toepassing biomassa

De WUR start in november met een tweedaagse cursus over de toepassing van biomassa in de biobased en circulaire economie. Hierbij wordt ingegaan op hoe biomassa CO2 uit de lucht vastlegt, en hoe dit kan worden gebruikt voor voedsel, veevoer, materialen, chemie en energie. [Meer informatie op de website van de WUR]

Tweede participatiebijeenkomst Circulair Zuid-Holland

Onlangs kwamen professionals uit kennisinstellingen, bedrijven, koepelorganisaties en overheden bijeen voor de tweede bijeenkomst over de transitie naar een circulair Zuid-Holland. Aan de hand van eerste onderzoeksresultaten gingen zij met elkaar in gesprek over de governance van deze transitie en over materiaalstromen in de bouw, de chemie en de agri-food sector.

Tijdens de bijeenkomst van 28 juni bleek dat er een brede behoefte is om aan de slag te gaan met de transitie naar de circulaire economie. Tegelijk blijft maatschappelijke bewustwording van nut, noodzaak en kansen van deze transitie een aandachtspunt. Zonder deze bewustwording komt de vraag vanuit consumenten naar circulaire producten en diensten onvoldoende op gang. [Lees verder]

Themacoördinator: Menno Laan (Provincie Zuid-Holland)
Programmaregisseur Energieakkoord: Nico van Ruiten

Hoe is de Greenport betrokken bij de Klimaattafels?

Afgelopen jaar startten de 'Klimaattafels': minister Wiebes gaf voor vijf thema’s de opdracht om voorstellen te doen over een deel van de CO2 -opgave. Greenport West-Holland is samen met de andere Greenports betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe Klimaat- en Energieakkoord. [Lees verder]

Prominenttelers luiden noodklok: groot tekort aan externe CO2

Deze week kregen wij een ‘brandbrief’ van Prominent, een van de partners van het Greenport Energieakkoord. Hierin wordt duidelijk uitgelegd dat er in de tuinbouw een groot tekort is aan externe CO2 en hoe dat zo is gekomen. Op korte termijn zullen er oplossingen voor gevonden moeten worden, anders zien de telers van Prominent het somber in met de verduurzaming van de glastuinbouw. Ze doen een oproep aan iedereen die hier op welke wijze dan ook bij betrokken is om nu echt in de hoogste versnelling toe te werken naar oplossingen. [Lees verder]

Themacoördinator: Eric Poot (Wageningen University & Research)
Programmaregisseur Innovatiepact: Woody Maijers
Projectleider K&I Greenport Nederland
Jan-willem Donkers (Hogeschool Inholland)

Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie - Banen voor de toekomst

Energietransitie vraagt om betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, (nieuwe) kennis en vaardigheden. Het Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie (KPE) is recent van start gegaan. Het KPE is een initiatief van de Haagse Hogeschool (Greenport-partner) en ROC Mondriaan en sluit aan bij de regionale en de Greenport-ambitie op gebied van energie en CO2-neutraal. [Lees verder]

3,8 miljoen euro voor innoverende MKB-bedrijven

De provincie Zuid-Holland stelt 3,8 miljoen euro subsidie beschikbaar aan innoverende MKB-bedrijven. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra, voorzitter van de Greenport, geeft aan zeer trots te zijn op bedrijven die “samenwerken en hoogwaardige kennis en kunde inzetten om baanbrekende innovaties mogelijk te maken. En ook nog eens innovaties waarmee we maatschappelijke vraagstukken oplossen en die de regionale economie versterken.” 155 ondernemers in Zuid-Holland hebben een subsidie ontvangen voor een zogeheten Haalbaarheids- en innovatieadviesproject, verdeeld over de verschillende topsectoren. Vijftien daarvan vallen onder de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, en acht onder Agri & Food. [Lees verder]

Horticity wint HeroFestival

HortiCity heeft het eerste HortiHeroes intrapreneurship-programma gewonnen. Dat werd bekendgemaakt tijdens het HeroFestival van Hortiheroes. HortiCity won daarmee een bedrag van 25.000 euro om verder te investeren. Greenport-voorzitter Adri Bom-Lemstra en Greenport-bestuurslid Ted Duijvestijn waren sprekers tijdens het HortiFestival. Zij gingen onder meer in op het vernieuwen van ondernemingen. Ook Woody Maijers (Regisseur Greenport Innovatiepact) was als jurylid actief betrokken bij het Festival. HortiHeroes en Greenport werken in het Innovatiepact samen aan Talentontwikkeling van de toekomst. [Lees verder op de website van Hortiheroes].

Kennis in je kas

Veel technieken en teeltkennis zijn het resultaat van onderzoek. De ondernemersgroep Kennis in je Kas van LTO Glaskracht Nederland heeft gewerkt aan het formuleren van het zwaarwegend advies over de inhoud, de financiering en de aansturing van de innovatieprogramma’s. Daarmee geeft de ondernemersgroep invulling aan de samenwerking van het Innovatiepact van de Greenport. [Lees verder op de website van Kennis in je kas].

Westland Event 2018 over Datagedreven tuinbouw

De tiende editie van het Westland Event vindt plaats op vrijdag 7 december 2018 bij Royal FloraHolland in Naaldwijk. Dit jaar is het thema ‘Datagedreven tuinbouw’. Wat houden begrippen als Internet of Things, Big Data, Data Science, Artificial Intelligence en Blockchain: in, en wat zijn de mogelijkheden en kansen hiervan voor de glastuinbouw? Meer informatie op de website van Westland.

Themacoördinator: Margreet Schoenmakers  (LTO Glaskracht)

'Blij met de Waterambitie van de Greenport'


Foto: www.duurzaambedrijfsleven.nl

Samenwerking is essentieel bij het verbeteren van de waterkwaliteit. Dat stelt Piet-Hein Daverveldt, sinds 1 juni dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland. Daarom is hij blij met de samenwerking binnen de Greenport. Want ondanks de Waterambitie zijn er nog knelpunten binnen de tuinbouw die zouden moeten worden opgelost. [Lees verder]

Themacoördinator: Coen Meijeraan (Royal FloraHolland)

College Lansingerland steunt realisatie CO2-neutrale treinterminal

Het College van Lansingerland steunt ondernemers bij realisatie CO2-neutrale treinterminal langs de A12 in Bleiswijk. De locatie is ideaal gelegen in het glastuinbouwgebied waardoor hoge volumes en een constante goederenstroom gegarandeerd kunnen worden. Ook de verbinding met de andere delen van de Greenport ligt binnen bereik. Inzet op spoor past binnen het verduurzamen van de logistiek in de regio. Vanuit de railterminal kunnen de Duitse, Scandinavische, Oostenrijkse, Zuid-Europese en Chinese markten van (vers)product worden voorzien en zijn retourstromen verzekerd. [Lees verder]

‘Grotere markten vragen grote oplossingen’

Een kas verkopen aan een teler in het buitenland, dat lukt over het algemeen wel. Maar een grootschalig project verkopen om een Mega-city te voeden, dat is andere koek. De nieuwe stichting Dutch Greenhouse Delta werkt aan de positionering en branding van de Nederlandse glastuinbouwsector en aan precompetitieve samenwerking.

De internationale markt voor tuinbouwtechniek is de laatste jaren flink veranderd, vertelt Mike Vermeij, directeur van Bom Group. Zo zijn er steeds meer grote ondernemingen van buiten de tuinbouw die zich als projectontwikkelaar opwerpen en slim inkopen/verkopen. En vaak met opmerkelijk succes. [Lees verder]

Belangrijke data

13 september – Festival van de toekomst
13 september – Ranking the Grower
2 oktober – Opening Lentiz | MBO Oostland
4/5 oktober – Markt Match | Vernieuw de groente- en fruitsector!
5 oktober – Greenboard
5-16 oktober 2018 – Dutch Agri Food Week
5-8 november – Corridorweek 2018
7 december – Westland Event 2018
15 februari 2019 – Greenboard
24 mei 2019 – Greenboard
27 september 2019 – Greenboard
29 november 2019  – Greenboard

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze nieuwspagina voor het laatste nieuws.