Deze e-mail online lezen

 

Elke dag beter: een Gezond en Gelukkig Zuid-Holland

Zoals u waarschijnlijk weet: de Greenport werkt aan de toekomst van het regionale tuinbouwcluster. Dat doen we niet alleen. We werken samen met ondernemers, kennisinstellingen en overheden. De provincie Zuid-Holland is daarbij een belangrijke partner. Ik ben dan ook heel blij dat Zuid-Holland een nieuw College van Gedeputeerde Staten heeft.

Het duurde even voordat onze provincie ook een College had. Maar het resultaat mag er zijn. Zo zet het nieuwe college zich in voor een versnelde transitie naar een gezonde en groene economie van de provincie. En dat doen zij en de Greenport ‘Elke dag beter’. Die ambitie past precies bij waarvoor de Greenport staat. [Lees verder]

[Lees de blogs van Greenport West-Holland]

Puzzelen met de toekomst

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? En dat siert ons Nederlanders: we staan bekend om onze praktische, no-nonsense aanpak en directheid. Zet een Hollander achter een legpuzzel en zelfs de jongste kinderen hebben een gestructureerde aanpak: eerst de hoekjes, dan de rand, dan de herkenbare delen en tot slot alles in elkaar leggen. Opdelen, versimpelen en dan aan de slag, we zijn er koning in. [Lees verder]

Coördinator: Eric Poot (Wageningen University & Research)
Programmaregisseur Innovatiepact: Woody Maijers
Projectleider K&I Greenports Nederland
 Jan-willem Donkers (Hogeschool Inholland)

Hoogheemraadschap van Delfland ondertekent Innovatiepact van de Greenport

Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft het Innovatiepact van Greenport West-Holland ondertekend. Dat gebeurde tijdens de Greenport-partnervergadering bij het Hoogheemraadschap. Doel van het Innovatiepact is het bereiken van doorbraken binnen de tuinbouw. Inmiddels hebben vele tientallen overheden, ondernemers en kennisinstellingen het Pact ondertekend. [Lees verder]

Concrete vervolgstappen op gebied van water

Deze zomer was de bijeenkomst ‘Kringlooptuinbouw: de waarde van water’, een samenwerking tussen Greenport West-Holland en kennisprogramma ACCEZ. Deze bijeenkomst leidde tot een aantal projecten: deze worden dit najaar uitgewerkt in concrete stappen. Daarmee is ACCEZ een mooi voorbeeld van hoe door samenwerking echte innovatie tot stand komt. [Naar de website van ACCEZ]

Webpagina Human Capital Agenda Greenport live

Onlangs startte kwartiermaker Gerard van Oosten als kwartiermaker voor de Human Capital Agenda Greenport. Hij maakt een plan van aanpak voor het beter op elkaar aansluiten van vraag en aanbod van arbeid binnen het tuinbouwcluster (dus toelevering, teelt, afzet en handel en dienstverlening). Op de website van de Greenport is een aparte pagina over de Human Capital Agenda Greenport. Daarnaast is er een handige flyer over de Human Capital Agenda Greenport. Bezoek de website of download de flyer

'De energietransitie raakt ons allemaal'

Den Haag wil in 2030 een klimaatneutrale stad zijn. Om dat te bereiken is onder meer goed opgeleid personeel nodig. Daarom werd in 2018 het Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie (KPE) opgericht, dat de energietransitie een plek geeft binnen het onderwijs. Greenport West-Holland is een van de partners. Daarbij ziet practor Nico Persoon van ROC Mondriaan óók een plek voor de tuinbouw. [Lees verder]

Nieuwe tijden, nieuwe concepten: de business-driven campus

Gert Kant, kennisambassadeur van Greenport West-Holland, heeft donderdag 26 september het boek ‘Nieuwe tijden, nieuwe concepten: de Business-driven campus’ in ontvangst genomen. In deze publicatie staan de samenwerking en ontmoeting tussen ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheden centraal. ‘Die ontmoeting vraagt om sociale innovatie. De business-driven campus staat voor mij dan ook voor de vernieuwing van de mens!’ aldus Gert Kant. [Lees verder]

Prinsjesfestival toont innovatief Zuid-Holland

De dagen voorafgaand aan Prinsjesdag stond Den Haag in het teken van het Prinsjesfestival. De provincie Zuid-Holland organiseerde een serie bijeenkomsten met als thema ‘Innovatie uit Zuid-Holland’. Een groot aantal van die bijeenkomsten ging over Greenport-onderwerpen. Op het Haagse Plein was een heuse kas neergezet, waar presentaties en een gezonde lunch werden gegeven. [Lees verder]

Ted Duijvestijn eerste groene practor van Nederland

Op woensdag 2 oktober was de Meet & Greet van het project ‘hybride leren’. Tevens was  de kick-off van het practoraat MBO glastuinbouw, met als practor Ted Duijvestijn (bestuurslid van de Greenport). Hij is daarmee de eerste groene practor van het land. Peter Loef (Glastuinbouw Nederland) opende de bijeenkomst, die plaatsvond op de WUR (samen met Delphy).

Ook dit jaar: Directeur voor 1 Dag in de Food & Flower Industry

Ook dit jaar kunnen 3de en 4de jaars studenten 1 dag directeur van een bedrijf in de Food & Flower worden. Vorig jaar was er plek voor 10 studenten, dit jaar kunnen er 15 meedoen. Organisator HortiHeroes zoekt studenten en bedrijven. [Zie de flyer van Directeur voor 1 Dag in de Food & Flower Industry]

Coördinator: Frans Pijls (Gemeente Westland)
Projectleider Biobased: Willem Kemmers

5 tot en met 16 oktober: Dutch Food Week

Van 5 tot en met 16 oktober is de vijfde editie van de Dutch Food Week. Tijdens DFW laten we zien hoe in heel Nederland wordt gewerkt aan gezond, lekker en veilig voedsel voor iedereen. De Greenport is founding partner en organiseert/coördineert verschillende events in de regio tijdens Dutch Food Week, zoals De week van tuinbouwreststromen en insectenkweek (zie verderop in deze Update). Hieronder ziet u enkele van die events. [Bekijk het volledige Greenport-programma tijdens DFW]

‘Land- en tuinbouw weten zich keer op keer opnieuw uit te vinden. Dat is echt enorm knap’

Het is feest: dit jaar is de vijfde editie van Dutch Food Week, waarvan de Greenport founding partner is. Adri Bom-Lemstra, voorzitter van de Greenport en gedeputeerde van Zuid-Holland: "Wat de Zuid-Hollandse tuinbouw doet is internationaal aansprekend."

Waarom is het goed dat we tijdens Dutch Food Week van ons laten horen?

"Er is bij veel consumenten/inwoners te weinig kennis over voeding. En daarmee bedoel ik niet alleen kennis over wat gezond is, maar ook de kennis dat die gezonde producten dichtbij geproduceerd worden. We moeten daarom meer vertellen dat die producten in onze regio worden geproduceerd." [Lees verder]

2-5 oktober: All About Food Festival

Enkele dagen voor de officiële start van DFW begint in Den Haag het All About Food Festival. Tijdens dit festival gaat het onder meer over voedselverspilling. Programmaonderdelen zijn onder meer All About Food Kids, Taste of Waste en Change of Waste. [Ga naar de website van het All About Food Festival]

6 – 13 oktober: Eettafel Sint Jansbrug, Delft

De studenten van de Delftse Studentenvereniging Sint Jansbrug serveren dagelijks op vrijwillige basis een heerlijke maaltijd in de Eetzaal, die niet alleen genuttigd wordt door leden van de vereniging, maar ook door andere Delftenaren, en dan met name oudere inwoners. Van 6 tot en met 13 oktober is de Eettafel van Sint Jansbrug onderdeel van het programma van Dutch Food Week. [Bekijk het menu van de Eettafel]

11-13 oktober: World Food Festival

Rotterdam is drie dagen lang het centrum van het World Food Festival, met onder meer excursies naar tuinbouwbedrijven en ontmoetingen tussen onderwijs en praktijk. De Greenport is samen met ondernemers en onder meer de gemeenten Westland, Rotterdam en Glastuinbouw Nederland aanwezig in een kas tijdens het World Food Festival. [Bezoek de website van World Food Festival]

Projectleider Biobased: Willem Kemmers

‘Het is mogelijk: met tuinbouwafval een kas bouwen’

Het zou goed zijn als de tuinbouw werkt aan een voorbeeldproject van biobased bouwen. Dat stelden verschillende sprekers tijdens het mini-symposium ‘Tuinbouwreststromen en biobased bouwmaterialen’ in BlueCity in Rotterdam. Willem Böttger (Centre of Expertise Biobased Economy): “Zo is het technisch mogelijk om een kas te maken met biocomposieten in plaats van aluminium.” Het mini-symposium was georganiseerd door Biobased Greenport West-Holland in samenwerking met het programma BioBoost. [Lees verder]

Videoverslag mini-symposium ‘Tuinbouwreststromen en biobased bouwmaterialen’ 

7 t/m 16 oktober: De week van tuinbouwreststromen en insectenkweek

Biobased Greenport West-Holland organiseert de komende periode drie keer een themaweek over biobased toepassingen van tuinbouwreststromen. Van 7 tot en met 16 oktober is ‘De week van tuinbouwreststromen en insectenkweek’.

10 oktober: Seminar Greenport en ImpactCity over kansen ‘tuinbouwafval’ voor insectenkweek

Insecten zijn de voeding van de toekomst. Dat biedt mogelijkheden voor de tuinbouw. Immers, als groeimedium voor bijvoorbeeld krekels en vliegen zijn sommige tuinbouwreststromen prima geschikt. Daarover organiseren Biobased Greenport West-Holland en ImpactCity op 10 oktober een mini-symposium in Apollo 14 in Den Haag. Wethouder Saskia Bruines van Den Haag opent dit symposium. De kansen voor samenwerking tussen de stad en de Greenport worden hier dus duidelijk zichtbaar. [Lees verder]

16 oktober: Masterclass over insecten kweken én bereiden op Wereldvoedseldag

De wereld heeft een tekort aan gezonde voeding. Insecten zijn een mogelijke aanvulling en oplossing. De masterclass 'Insecten zijn om op te vreten' van Biobased Greenport West-Holland, BioBoost én Hogeschool Inholland gaat over de toekomstige rol van insecten in ons voedingspatroon. Aansluitend maken deelnemers zelf een insectenhapje. [Lees verder]

9 t/m 13 december: De week van tuinbouwreststromen en papier en textiel

Van 9 tot en met 13 december is ‘De week van tuinbouwreststromen en papier en textiel’. Tijdens deze week zijn er onder meer een excursie en mini-symposium over het gebruik van tuinbouwrestmaterialen voor verpakkingen en textiel. [Meer informatie via onze website]

‘In gesprek met een bouwmarkt over onze biobased spaanplaten’

Comgoed werkt aan spaanplaten waarin onder meer plantmateriaal uit de tuinbouw is verwerkt. De producent van onder meer compost, biomassa en champost heeft plannen voor een nieuwe fabriek in Oude-Tonge. Of en wanneer die doorgaat is afhankelijk van de landelijke discussie over stikstof, vertelt directeur Frank Franzen. "De markt voor spaanplaten is enorm." [Lees verder]

Coördinator Energie: Menno Laan (Provincie Zuid-Holland)
Programmaregisseur EnergieAkkoord: Nico van Ruiten
Projectcoördinator Water: Margreet Schoenmakers

Brief van minister Wiebes over warmtenet Zuid-Holland

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met daarin plannen om voor heel de provincie Zuid-Holland een warmtenet aan te leggen. De gezamenlijke lobby (van onder andere Glastuinbouw Nederland, provincie Zuid-Holland, Greenport EnergieAkkoord) versterkt het realiseren van dit soort regionale projecten. [Lees de brief op de website van de Greenport]

Programmamanager Greenport: Jolanda Heistek
EU Coördinator Greenport: Marga Vintges

China-missie in november

In de week van 18-22 november 2019 organiseert de Provincie Zuid-Holland een missie naar China onder leiding van Commissaris van de Koning Jaap Smit. Naast het bijwonen van de officiële bezoeken, is er voor Nederlandse bedrijven een uitgebreid en gevarieerd programma, met een focus op de thema’s duurzame ontwikkeling (water, bodem, milieu en stedelijke ontwikkeling) en moderne landbouw/tuinbouw. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra zal dit deel van de missie begeleiden. Verschillende Greenport-ondernemers en (branche)organisaties nemen deel aan deze missie. Aanmelden is nog mogelijk. [Lees verder]

Japans bezoek aan de Greenport

Onlangs bezocht een Japanse delegatie uit Shibayama de Greenport. De delegatie was vooral geïnteresseerd in hoe overheid, ondernemers en kennisinstellingen samenwerken. Programmamanager Jolanda Heistek van de Greenport verzorgde daarover een presentatie. Het bezoek was een initiatief van groenteveredelaar Rijk Zwaan.

Oostlanddag op bezoek bij Anthura en LG Flowers

Woensdag 9 oktober is de elfde editie van de Oostlanddag, het grootste ondernemersevent van de regio. Thema dit jaar is Future Fit. ’s Middags zijn er vijf bedrijfsbezoeken. Deelnemers kunnen daarbij kiezen uit een bezoek aan onder meer Anthura en LG Flowers. Het afsluitende diner en avondprogramma is bij Van der Valk in Nootdorp. Organisatoren van Oostlanddag 2019 zijn gemeente Lansingerland, gemeente Pijnacker-Nootdorp, Rabobank, NOOVA, Ondernemersvereniging Pijnacker-Nootdorp, Glastuinbouw Nederland, VNO-NCW Oostland en Ondernemend Lansingerland. [Meer informatie en aanmelden via de website van de Oostlanddag]

Belangrijke data

3 oktober opening Biotech Campus Delft
3 oktober – WaterEvent
3 oktober – Lanceringsbijeenkomst Plastic Act (P>Act)
4 oktober – Westland Event
5-16 oktober – Dutch Food Week
7 oktober – Red Carpet Dinner
7-16 oktober – De week van tuinbouwreststromen en insectenkweek
9 oktober – Oostlanddag
10 oktober – Mini-symposium ‘Tuinbouwreststromen en insectenkweek’
16 oktober – Masterclass ‘Insecten zijn om op te vreten’, Inholland, Delft

16 oktober Kennisevenement Digitale Connectiviteit
17-23 november – Chinamissie
21 november (ovb) – LET OP: gewijzigde datum: Tuinbouw ontmoet Biotech
29 november – Greenboard
9-13 december – De week van tuinbouwreststromen en papier en textiel
17 december - Meet & Greet Energie

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze website voor het laatste nieuws.