Deze e-mail online lezen

 

Formule 1

Eerlijk is eerlijk: ik ben geen Formule 1-liefhebber, in tegenstelling tot een deel van mijn gezin. Maar ook ik was trots en opgewonden door de winst van Max Verstappen tijdens de Abu Dhabi Grand Prix 2021. Een dubbelklapper: de laatste wedstrijd van het jaar op een miraculeuze wijze winnen, en daardoor wereldkampioen worden.

Alle spotlights waren daarna gericht op Max, en terecht. Hij is degene die aan het stuur draait en op het gaspedaal trapt (tenminste, ik heb begrepen dat in een Formule 1-auto het gaspedaal ook gewoon op de bodemplaat zit; correct me if I’m wrong). Hij is het wonderkind dat al als kleuter wist wat hij wilde: de beste van de wereld worden in een krankzinnige sport.
Maar - zo liet ik me vertellen - Formule 1 is eigenlijk een teamsport. Het beste is dat te zien bij de pitstop. Het team staat klaar, en weet in minder dan 3 seconden 4 banden te verwisselen. Ik heb al moeite mijn fietsventiel binnen 10 seconden los te draaien. [Lees verder]

[Lees de blogs van Greenport West-Holland]

Voor tuinders, door tuinders

Kent u deze nog? ‘Voor tuinders, door tuinders’. Het was jarenlang het motto van LTO Groeiservice, de vaktechnische organisatie. Die slogan zei veel, heel veel. Namelijk dat de tuinbouw een coöperatieve sector is. Een plek waar ondernemers elkaar niet eerst als concurrenten zien, maar als medestanders.

De slogan is oud (en LTO Groeiservice is opgegaan in het huidige Glastuinbouw Nederland), maar in wezen geldt hij nog steeds. Ook vandaag de dag pakken we samen de grote uitdagingen op. Dat doet ook onze organisatie, Greenport West-Holland. We zijn een triple helix, ofwel: een samenwerking tussen ondernemers, overheden en kennisinstellingen (onderzoek en onderwijs). Onze slogan zou kunnen zijn: ‘Voor het regionale tuinbouwcluster, door het regionale tuinbouwcluster’. [Lees verder]

De gevolgen van het regeerakkoord voor het tuinbouwcluster

Afgelopen week werd het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd. Op de website van Glastuinbouw Nederland staat een interview met voorzitter Adri Bom-Lemstra (voormalig voorzitter van Greenport West-Holland) over de gevolgen van het akkoord op de tuinbouw. [Lees het artikel op de website van Glastuinbouw Nederland]

Coördinator Energie: Menno Laan (Provincie Zuid-Holland)
Programmaregisseur EnergieAkkoord: Nico van Ruiten

‘Beschikbaarheid CO2 cruciaal voor verdere verduurzaming glastuinbouw’

Voor de verdere verduurzaming van de regionale glastuinbouw is CO2 een belangrijke voorwaarde. De kosten voor externe CO2-levering nemen toe als onrendabele toppen voor de afvang niet worden afgedekt én als het gebruik van CO2 (CCU) moet concurreren met de opslag (CCS). Het toepassen van een salderingssysteem voor biogene en fossiele CO2 is hierbij een deel van de oplossing. Dat was de belangrijkste conclusie van de achtste Meet & Greet Energie van Greenport West-Holland. Tijdens de online bijeenkomst vanuit het World Horti Center werden ook twee convenanten ondertekend over de mogelijke aansluiting van Westland en Oostland op WarmtelinQ. [Lees verder]

Bekijk de Meet & Greet Energie terug

Nieuwe stap in verduurzaming Zuid-Hollands glastuinbouwgebied

Glastuinbouwondernemers en huishoudens in Westland en Oostland kunnen rekenen op forse uitbreiding van duurzame warmtevoorziening met aardwarmte én restwarmte uit de Rotterdamse haven. Diverse partijen maken namelijk werk van verdere ontwikkeling van het WarmteSysteemWestland, een warmtenetwerk in Oostland én aansluiting daarvan op WarmtelinQ. Dat kan in de toekomst in totaal zorgen voor een besparing van aardgasgebruik vergelijkbaar met dat van 180.000 huishoudens. [Lees verder]

Haagse startup ontvangt Europese subsidie voor ontwikkeling CO2-neutrale kas

Een grote Europese subsidie van ruim 1,2 miljoen euro draagt op korte termijn bij aan de bouw van een klimaatneutrale kas, bij Koppert Cress, in het Westland. Haagse startup BBBLS ontwikkelde de technologie die eraan ten grondslag ligt. BBBLS maakt slim gebruik van zeepbellen tussen de dubbelwandige folielaag van de kas. De bellen dienen als dynamisch isolatiemateriaal met een baanbrekende energiebesparing tot gevolg. “Innovatie stopt niet bij de gemeentegrens. We hebben elkaar in de regio nodig om stappen te maken naar een duurzame economie”, vertelt wethouder Bruines. Dit project is een voorbeeld van samenwerking voor de stad  Den Haag - ImpactCity- en de regio - Greenport West-Holland. [Lees verder op de website van ImpactCity]

Coördinator: Eric Poot (Wageningen University & Research)
Programmaregisseur Innovatiepact: Woody Maijers
Projectleider K&I Greenports Nederland
 Jan-willem Donkers (Hogeschool Inholland)

De week van de Learning Community Greenport Horti Campus

De Learning Community Greenport Horti Campus brengt bedrijfsleven en onderwijs (mbo, hbo en wo) samen om innovatieve vragen snel op te pakken. Daarmee transformeren de beroepsgerichte onderwijsinstellingen naar regionale kenniscentra waarin leren, innoveren en onderzoeken met regionale partners hand in hand gaan. Afgelopen week was de week van de Learning Community Greenport Horti Campus Westland. Verschillende onderwijsinstellingen (Lentiz, Inholland, LDE) en studenten vertelden over hoe de Learning Community het tuinbouwcluster verder helpt. Dit project wordt uitgevoerd i.s.m. World Horti Center en Greenport West-Holland en wordt financieel ondersteund door Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Gemeente Westland. [Bekijk alle films op de website van de Greenport]

AgriTech stimuleert innovatie in de tuinbouw

Het innovatieprogramma AgriTech stelt voor de tweede keer vouchers (met een waarde tot € 100.000,- per projectconsortium) beschikbaar. Hiermee kunnen bedrijven de uren of materialen tijdens de laatste fase van een haalbaarheidsonderzoek of praktijktest bekostigen. Op deze manier stimuleren we het tuinbouwcluster om technologische toepassingen door te ontwikkelen tot toekomstbestendige verdienmodellen. 
[Lees verder]

Samenwerken aan digitale veiligheid in het tuinbouwcluster

“Together with our partners we think, dare and act”, schrijft directeur Joris den Bruinen van Security Delta (HSD) in het voorwoord van een online magazine. In dat magazine besteedt HSD aandacht aan de partners waarmee het samenwerkt, waaronder Greenport West-Holland. Den Bruinen: “We can jointly increase the social impact in the field of digitization and cybersecurity within the horticultural sector and also increase the resilience of this important sector.” [Meer op pagina 16 van HSD Partner Stories]

Programmaregisseur Human Capital Agenda: Gerard van Oosten
Expeditieleider Next Generation Entrepeneurs: Hanneke Bor 

‘Meer verhalen vertellen over werken in het tuinbouwcluster’

In de Greenport zijn tientallen bedrijven en organisaties actief op het gebied van human capital: het vinden, inspireren, opleiden en behouden van medewerkers. Hun initiatieven zijn verenigd in het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Een aantal daarvan werd onlangs gepresenteerd tijdens een online bijeenkomst voor deelnemers aan het Deelakkoord. Cees de Jong van Lentiz MBO Oostland: “Onze formule is de bedrijven uitnodigen en de vraag stellen: Wat is belangrijk voor uw bedrijf?” [Lees verder]

Waterkwaliteit raadplegen met een app

Hoe kunnen ondernemers, overheden en kennisinstellingen snel informatie krijgen over de waterkwaliteit? Dat was de challenge die Greenport West-Holland inbracht bij de Hackathon for Good, die onlangs werd georganiseerd. Het winnende team ontwikkelde daarvoor een app die GIS-data van waterschappen gebruikt. Die data zijn te raadplegen door in te zoomen op een interactieve kaart. Een grafiek laat zien hoe de kwaliteit van het water op een locatie zich verhoudt tot andere locaties. Op 22 december, 16.00 wordt de app online gepresenteerd. Wilt u die presentatie bijwonen, mail dan naar Eveline Stilma: biodiversiteit@greenportwestholland.nl. [Lees verder op de website van Hackathon for Good]

Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Financiering voor ‘BioMateriaal Fabriek’ van VanHier

VanHIer ontvangt een startbedrag van Citylab010 en Greenport West-Holland voor een pilot voor 'De BioMateriaal Fabriek' (BioM). Doel is reststromen uit het tuinbouwcluster te gebruiken voor het inrichten van ruimtes: hiervoor wordt thermisch vormbaar plaatmateriaal van reststromen gemaakt. VanHier werkt voor BioM samen met Noorderwind, BlueCity Lab, Penning Freesia B.V., Hout- en Meubileringscollege, Techniek College Rotterdam, Rotterdam University of Applied Sciences en Greenport West-Holland. [Bezoek de website van VanHier]

Online Innovatiecafé Circulariteit over reststromen

Greenport Aalsmeer organiseerde onlangs voor de tweede keer een Innovatiecafé Circulariteit over reststromen. De online bijeenkomst werd uitgezonden vanuit het Living Lab Dijkshoorn in Bleiswijk. Ontwerper Andy Cartier van Studio Cartier vertelde over het project om vliegtuigstoelen van mycelium te maken, en onderzoeker Anwen Pijper van SIGN gaf een presentatie over plafondpanelen van wol en paprikastengel. [Lees het verslag op de website van Greenport Aalsmeer]

‘Schaalbaarheid jam van reststromen puntpaprika is lastig’

Er zijn veel goede, inspirerende voorbeelden van biobased oplossingen. Die staan verzameld op de website Bioboost-platform.com. Eén daarvan is het onderzoek naar jam gemaakt van rest-puntpaprika’s. Onderzoeker Bart van Droogenbroeck van het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO): “Onder meer door de coronacrisis is er steeds meer vraag naar lokale producten.” [Lees verder]

Programmamanager Greenport: Jolanda Heistek
EU Coördinator Greenport: Marga Vintges

Greenport West-Holland aanwezig bij Wereld EXPO in Dubai

Tijdens de ‘Food, Agriculture and Livelihoods’ Thema week op de Wereld EXPO in Dubai organiseert Greenport West-Holland in samenwerking met Provincie Zuid-Holland, gemeente Westland, Dutch Greenhouse Delta en andere partners de tuinbouwdagen op 21 en 22 februari. In deze twee dagen laten we de wereld zien hoe de Nederlandse glastuinbouw via onze ecosysteem-aanpak een duurzame bijdrage levert aan het wereldwijde voedselzekerheidsvraagstuk. [Lees verder]

IMEC geeft Haagse ondernemers een vliegende start op de internationale markt

Ben jij die ambitieuze ondernemer uit de regio Den Haag die droomt van succes in het buitenland? Met de IMEC business bootcamp word je in negen maanden klaargestoomd voor zakelijk succes in een ander land. [Lees verder]

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze website voor het laatste nieuws.