Deze e-mail online lezen

 

Laatste loodjes richting de zomer

Nog steeds leven we op anderhalve meter afstand, maar er is gelukkig stap voor stap meer mogelijk. Dat zie je ook aan de bijeenkomsten die worden georganiseerd: die zijn in toenemende mate live of hybride.

Ondanks de coronacrisis is het werk afgelopen jaar doorgegaan. Daarbij zijn mooie resultaten geboekt, zowel bij de Greenport, bij ondernemers als in het netwerk. En er is steeds meer behoefte aan om elkaar écht te ontmoeten, zo hoor ik steeds meer om me heen.

Recent werd ik verwelkomd in een online meeting met de attente woorden ’Hoi Jolanda, jij bent iemand die ik al een jaar niet heb gezien’. Veel mensen kwam je voorheen geregeld tegen op de verschillende bijeenkomsten in het netwerk. Nu heb je met elkaar wel achter je eigen beeldscherm in dezelfde meeting ‘gezeten’, maar echt zien, nee dat niet. [Lees verder]

[Lees de blogs van Greenport West-Holland]

Tuinbouw-smurf zoekt werk (maar heeft geen groene vingers)

Ken je dat: in een week tijd hoor je een paar keer dezelfde uitdrukking. Bij mij was dat ‘twee kanten van dezelfde medaille’. Een overbekende uitdrukking. En actueel bovendien, met alle zomersporten die we nog voor de boeg hebben. En zoals we allemaal weten, is sport gezond. Maar ja, sporten betekent vaak ook een afstand van minder dan 1,5 meter... Inderdaad, twee kanten van dezelfde medaille. [Lees verder]

Programmamanager Greenport Jolanda Heistek

MRDH versterkt samenwerking met Greenport West-Holland

De MRDH en de Greenport West-Holland gaan hun samenwerking versterken en verder invullen. Zowel de 23 gemeenten als de Greenport vullen elkaar op ambities op het gebied van energietransitie, digitalisering en het investeren in medewerkers aan. Daarnaast levert de Greenport met een productie- en handelswaarde van circa 12 miljard euro per jaar een belangrijke bijdrage aan het economisch vestigingsklimaat. [Lees verder]

‘Het gaat om de toekomst, om impact’

“Het lijkt me mooi de start-up-mentaliteit over te brengen naar het onderwijs”, vertelt Fabian van der Horst, die onlangs startte als directeur van het Domein Agri, Food & Life Sciences bij Inholland en van de Delftse vestiging van de hogeschool. Daarvoor werkte hij lang bij de Rabobank, een van de andere partners van de Greenport. “Het onderwijs moet aansluiten bij belangrijke, maatschappelijke vraagstukken.” [Lees verder]

Coördinator Energie: Menno Laan (Provincie Zuid-Holland)
Programmaregisseur EnergieAkkoord: Nico van Ruiten
Projectcoördinator Water: Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland)

Innovatietour Zuid-Holland over tuinbouw & energie

Zuid-Holland organiseert dit jaar een reeks van inspirerende Innovatietours om de innovatiekracht van onze regio te versterken. Op 8 juli staat de tuinbouw in de spotlights, en dan met name innovaties op het gebied van energie. Tijdens het webinar schuiven onder meer Meindert Stolk (Gedeputeerde Economie & Innovatie en voorzitter Greenport West-Holland), Berend Potjer (Gedeputeerde Energie), Evelien van Brederode (Programmamanager Energietransitie Westland) en Stijn Schlatmann (Warmte Samenwerking Oostland) aan. Ook is er een mooie film over Ammerlaan The Green Innovator. Deelname is gratis. [Meld u aan via de website van Zuid-Holland]

Staten Zuid-Holland stemmen in met voorstel WarmtelinQ+

Een meerderheid in Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft ingestemd met het reserveren van middelen ten behoeve van de realisatie van de Warmteleiding WarmtelinQ+ (WLQ+). De WLQ+ vormt samen met de WarmtelinQ (WLQ) de ‘backbone’ van het toekomstige Warmtetransportnet Zuid-Holland en het levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in onze provincie. [Lees verder]

Coördinator: Eric Poot (Wageningen University & Research)
Programmaregisseur Innovatiepact: Woody Maijers
Projectleider K&I Greenports Nederland
 Jan-willem Donkers (Hogeschool Inholland)

Impuls digitalisering om sterker uit de crisis te komen

Het MKB en de tuinbouwsector kunnen met financiële steun van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een stap zetten in verdere digitalisering en cyberweerbaarheid. De Digiwerkplaats Haaglanden en de Haagse Hogeschool krijgen geld voor het opzetten van e-learnings voor MKB ondernemers. Het project is aangevraagd door gemeente Delft. Daarnaast kunnen tuinbouwbedrijven in een apart project hun kennis en vaardigheden op het gebied van digitalisering en cyberweerbaarheid vergroten. Hiervoor was aan de MRDH een bijdrage aangevraagd door de gemeente Westland en de Greenport West-Holland in samenwerking met InnovationQuarter. [Lees verder]

Engelstalige animatiefilm over Innovatiepact

Onlangs lanceerde Greenport West-Holland een korte animatiefilm over het Innovatiepact (bekijk op ons Youtube-kanaal). Daarin wordt verteld hoe het Innovatiepact werkt aan een innovatief ecosysteem. Van die film is een Engelse vertaling gemaakt. Deze is met veel enthousiasme bij met ons samenwerkende clusters in Europa (zoals PIUC Europa) ontvangen. De film zullen we verder internationaal verspreiden. En vanzelfsprekend mag u óók de film delen met uw netwerk.

Het ultieme doel van groene digitalisering: autonoom telen

De meeste teeltkennis (‘groene kennis’) zit in de hoofden van telers en ook bij adviseurs. Die kennis digitaliseren is een belangrijke stap naar autonoom telen. Kennisbedrijf Delphy doet dat momenteel bij vier gewassen: tomaat, komkommer, chrysant en aardbei. Een eerste proef met autonoom telen loopt boven verwachting. Aad van den Berg, managing director bij Delphy en lid van regiegroep Innovatiepact: “We willen groene kennis mens-onafhankelijker maken.” [Lees verder]

Consortium versnelt ontwikkeling en toepassing van robots in glastuinbouw

Een breed consortium van tuinbouworganisaties en onderzoeksinstellingen is gestart met een meerjarig programma voor de ontwikkeling van robotica in de glastuinbouw. Het consortium werkt daarvoor samen binnen het bestaande programma RoboCrops. Deelnemers zijn FME, AVAG, TU Delft, Glastuinbouw Nederland, InnovationQuarter, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Greenport West-Holland, Wageningen University & Research en World Horti Center. [Lees verder]

Veel aandacht voor vertical farming

De aandacht voor vertical farming (of: indoor farming) groeit. Zo verschenen afgelopen maand artikelen in zowel KAS Magazine als op de website Vertical Farm Daily over het Fieldlab Vertical Farming, waarbij onder meer het Innovatiepact van Greenport West-Holland nauw betrokken is. Bovendien gaf Gus van der Feltz, projectleider van het Fieldlab, een presentatie tijdens een een workshop van CityZen, een Interreg programma.

Eerste nieuwsbrief Innovatieprogramma Agritech verschenen

Het Zuid-Hollandse innovatieprogramma AgriTech (MRDH i.s.m. InnovationQuarter, TNO, Provincie Zuid-Holland en Greenport West-Holland) is bedoeld om onze koppositie in de tuinbouw te behouden en versterken. In totaal is er € 700.000,- beschikbaar voor meerdere innovatieprojecten. Onlangs verscheen de eerste digitale nieuwsbrief over Agritech. Niet ontvangen? Lees de nieuwsbrief online en meld u aan voor de volgende nieuwsbrieven.

17 projecten vragen AgriTech-voucher aan

Ondernemingen uit de tuinbouw konden samen met technologieleveranciers tot 21 juni subsidie aanvragen bij het Innovatieprogramma AgriTech voor een gezamenlijk innovatieproject. 17 projectconsortia werden gevormd, waarvan één zelfs met tien partners. Dat alleen al is een mooi resultaat van het programma.

Komende dagen zijn spannend. Dan wordt beoordeeld welke projecten het meest kansrijk zijn om toekomstbestendige verdienmodellen voor de tuinbouw door te ontwikkelen en innovatie op te schalen. Uiterlijk 19 juli wordt bekend welke consortia een voucher (tot € 100.000,-) krijgen om hun project te realiseren. [Lees verder op de website van InnovationQuarter]

Webinar ‘5G in de tuinbouw: de volgende stap naar de autonome kas?’

De uitrol van 5G mobiele verbindingen komt steeds dichterbij. In een (online) event op 6 juli gaan experts met elkaar in gesprek over de impact die dit zal gaan hebben op bedrijven in de tuinbouw. Over onder meer: datagedreven teelt, plukrobots, slimme track & trace en autonome drones. Dit event is een samenwerking van AgriTech, TomatoWorld, World Horti Center, Do Io T Fieldlab, InnovationQuarter, provincie Zuid-Holland en Greenport West-Holland. [Lees verder]

Het Innovatiepact te gast bij radioprogramma KAS Live

Het radioprogramma KAS Live op Paprika Tasty Radio stond onlangs volledig in het teken van het Innovatiepact van Greenport West-Holland. Programmaregisseur Woody Maijers was co-host van het programma, daarnaast waren er korte interviews met Eveline Stilma (over biodiversiteit), Gerard van Oosten (over het Human Capital Akkoord) en Wendy van Vliet (over voorkomen van voedselverspilling). [Beluister de podcast van de uitzending]

Onderzoek naar glastuinbouw in een circulaire economie

De Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen van Wageningen University & Research is gestart met een onderzoek naar de gevolgen van de circulaire economie voor glastuinbouwbedrijven. Er wordt onder meer gekeken naar hoe circulaire glastuinbouw eruitziet, en hoe ondernemers zich daarop kunnen voorbereiden. Het onderzoek - dat loopt tot eind 2022 - wordt gefinancierd door de Club van 100. Bij het onderzoek zijn onder meer negen ketenpartijen (zoals toeleveranciers en handel) en Greenport West-Holland betrokken. [Lees verder]

‘Circulaire Glastuinbouw kan zorgen voor innovatieve businessmodellen en nieuw ondernemerschap’

“Wat nu nog afval is, zal steeds vaker gebruikt worden als grondstof”. Dat vertellen Alexander Boedijn (Wageningen University & Research) en Else Boutkan (Greenport West-Holland). Samen werken ze aan het project Circulaire Glastuinbouw. In dat project wordt onderzocht welke gevolgen circulair werken heeft voor glastuinbouwondernemers. “Er liggen grote kansen. Heel Nederland is op weg naar een circulaire economie en de glastuinbouw heeft heel wat te bieden.” [Lees verder]

Goud zichtbaar maken: Het Innovatiepact

Hoe kunnen we de groeiende wereldbevolking blijven voeden, zonder dat de aarde uitgeput raakt? Daarover maakte Hogeschool Inholland, domein Agri, Food & Life Sciences de uitgave ‘Goud zichtbaar maken’. In een aantal video’s besteedt Greenport West-Holland aandacht aan die uitgave. In onderstaande video vertellen Woody Maijers en Amber Akerboom over het Innovatiepact. [Lees verder]

Informatiebijeenkomst over Circulair kunststof Challenges

Provincie Zuid-Holland organiseert in de serie P>ACT: Circulair kunststof Challenges een challenge op het gebied van herbruikbare verpakkingen. Greenport West-Holland verzorgt daarom woensdag 7 juli een online informatie- en inspiratiebijeenkomst ter voorbereiding op de challenge. Tijdens de bijeenkomst geeft de Provincie Zuid-Holland een toelichting op de regionale Transitieagenda Kunststoffen en op de P>ACT challenge. [Lees verder]

Nic van der Knaap over biodiversiteit

Biodiversiteit kan het antwoord zijn op veel uitdagingen van de tuinbouw. Daarom startte de Greenport met het project Functionele biodiversiteit. Voor dit project interviewde de Greenport enkele ondernemers over hoe zij omgaan met dit onderwerp. Eerder verscheen een video-interview met teler Frank de Koning. In onderstaande video vertelt oprichter Nic van der Knaap van Anthura hoe dat bedrijf omgaat met biodiversiteit. 

Challenges for Good Fest op 8 juli

In het najaar van 2021 vindt de vierde editie van de Hackathon for Good 2021 plaats, georganiseerd door The Haque Tech. Greenport West-Holland is een van de partners, en host een challenge rond het programma Circulaire Metropoolregio. Tijdens het online event Challenges for Good Fest op 8 juli worden alle challenges belicht. [Lees verder]

Coördinator: Frans Pijls (Gemeente Westland)
Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Word jij social media reporter voor Dutch Food Week?

De Greenport is ook dit jaar partner van de Dutch Food Week, van 9 tot en met 16 oktober. Ook voor én na oktober willen we de aandacht vestigen op de activiteiten, evenementen en ontwikkelingen van de agrifoodsector en onze #DFW2021-partners. Wil jij meewerken in ons social mediateam om als razende reporter van uiteenlopende evenementen in het land verslag te doen van juni tot en met december? Een oproep voor jong en oud!  [Meld je dan aan bij Dutch Food Week]

Paleis Soestdijk partner van Dutch Food Week

Paleis Soestdijk, het toekomstige podium voor innovatief en ondernemend Nederland, is partner van Dutch Food Week 2021. Dirk Duijzer, voorzitter Dutch Food Week, is blij met Paleis Soestdijk als plek waar inspiratie, kennis en beleving op het gebied van ons voedsel samenkomen tijdens #DFW2021: “Paleis Soestdijk is de perfecte plek om met partners, relaties, koks, consumenten én het onderwijs in gesprek te gaan over de vraag hoe de toekomst van onze voedselketens eruitziet en hoe we met elkaar innovatieve oplossingen kunnen bieden voor uitdagingen op het gebied van agri en food.” [Lees verder op de website van Dutch Food Week]

Programmamanager Greenport: Jolanda Heistek
EU Coördinator Greenport: Marga Vintges

Jaarlijkse PIC-bijeenkomst

Afgelopen week was de jaarlijkse bijeenkomst van Plant Inter Cluster (PIC). Op 30 juni stond de bijeenkomst in het teken van 'Bio-based products and processes for plant cultivation', 1 juli had als thema 'Hi-tech zero carbon footprint horticulture & fruitculture', en de afsluitende dag 2 juli ging over 'Horizon Europe and cluster opportunities'.  PIC 2021 is een digitale bijeenkomst, die wordt uitgezonden vanuit Italië. [Meer informatie via de website van PIC 2020] 

Coördinator Strategische Gebiedsontwikkeling: Anouk Schönau (provincie Zuid-Holland)
Regio Coördinator Oostland: Etwin Grootscholten (provincie Zuid-Holland)

Werken aan een Ruimtelijke Economische Strategie

De Greenboard van Greenport West-Holland besprak onlangs de feitelijke onderlegger voor de Ruimtelijke Economische Strategie voor de Greenport. Komend jaar wordt met de input van de Greenboard (partners Greenport) en andere stakeholders verder gewerkt. Een belangrijk onderdeel daarvoor is de uitwerking van de governance, vertelt Anouk Schönau, themacoördinator Toekomstgerichte Integrale gebiedsontwikkeling bij de Greenport. [Lees verder]

Onderzoek agrologistieke bedrijventerreinen geactualiseerd

Het onderzoek naar agrologistieke bedrijventerreinen in de Greenport (van 2017) is bijgewerkt met actuele gegevens. De nieuwe gegevens zijn gepresenteerd tijdens de Greenboard van eind mei. Het bijgewerkte onderzoek is input voor onder meer de provinciale Bedrijventerreinen Strategie, behoefteraming bedrijventerreinen van de MRDH en de Ruimtelijke Economische Strategie van de Greenport. [Lees verder]

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze website voor het laatste nieuws.