Deze e-mail online lezen

 

Gezond en Gelukkig werken, wonen en leven

En dan is het alweer eind januari. Het jaar is in volle gang van start gegaan. Er zijn nu al veel  verschillende thema’s langs mijn bureau gekomen en besproken op bestuurlijke tafels en met ondernemers. Bekende woorden en ook ‘nieuwe woorden’. 

Een voorbeeld daarvan is Brede Welvaart en Impact. Het Manifest Vestigingsklimaat vanuit VNO-NCW en ondertekend door burgemeesters stelt dat: "Een brede welvaart vraagt om een goed regionaal vestigingsklimaat". Daar mag ik in mijn rol als programmamanager elke dag aan werken samen met ondernemers, organisaties, kennisinstelling, gemeenten en provincie en inhoudelijke experts in de Greenport West-Holland. De kracht van regionale clusters wordt dus hoog op de agenda gezet maar wat betekent Brede welvaart dan in relatie tot de regionale agenda? En kun je impact meten? [Lees verder]

[Lees de blogs van Greenport West-Holland]

Brede welvaart?

Steeds vaker lees ik stellingen als ‘Ons land staat voor de uitdaging om een hogere brede welvaart te bereiken’. Zo schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving: ‘Brede welvaart gaat in essentie over het welzijn van mensen. Omdat het leven van mensen zich in belangrijke mate op regionaal niveau afspeelt, zijn de omstandigheden binnen de regio van grote invloed op hun welzijn’.

De SER hamert al jaren op het belang van brede welvaart, met als toelichting: ‘Welvaart gaat niet alleen over geld. Het gaat ook over sociale samenhang en een gezonde leefomgeving’. En onlangs ondertekende ik, namens Greenport West-Holland, het Manifest Vestigingsklimaat van VNO-NCW West. Daarin staat: ‘een brede welvaart vraagt om een goed regionaal vestigingsklimaat’. [Lees verder]

​​Het bestuur van Greenport West-Holland stelt zich voor: Johan in ‘t Veld

De komende maanden stellen de bestuursleden van Greenport West-Holland zich voor. Deze keer: Johan in ‘t Veld. Johan is bestuurslid van Dutch Fresh Port en zet zich binnen het bestuur van Greenport West-Holland in op thema’s als Slimme en efficiënte logistiek.

Coördinator: Eric Poot (Wageningen University & Research)
Programmaregisseur Innovatiepact: Woody Maijers
Projectleider K&I Greenports Nederland
 Jan-willem Donkers (Hogeschool Inholland)

DTC-subsidie voor Cyberweerbaarheidscentrum voor Regionaal Tuinbouwcluster

Het Digital Trust Centre (DTC), onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, heeft bekendgemaakt subsidie te verlenen aan het opzetten van het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland. Dit wordt hét regionale expertisecentrum en informatieknooppunt rond cybersecurity-vraagstukken binnen de gehele keten van het tuinbouwcluster (productie, handel, logistiek en techniek) in West-Holland. [Lees verder] 
Meer informatie: Bert Feskens

Greenport West-Holland versnelt digitale ontwikkelingen tuinbouwcluster

Greenport West-Holland stelt een ‘verkennersduo’ (Brenda van den Berg en Michiel Jak) aan voor het versnellen van de digitalisering in het regionale tuinbouwcluster. Daarmee wil de Greenport de digitalisering verder versnellen, onder meer door het slim verbinden van lopende initiatieven en ophalen wat nodig is om de initiatieven krachtiger te maken. De activiteiten van de verkenners vinden plaats in het kader van de Digitaliseringsvisie, die enkele maanden geleden werd gepresenteerd. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Provincie Zuid-Holland (PZH) hebben financiële ondersteuning toegezegd. Digitalisering van de economie is een belangrijk speerpunt van de MRDH en PZH en draagt bij aan een innovatief en economisch toekomstbestendig tuinbouwproductie- en handelscluster. [Lees verder]

Onderzoek naar digitale veiligheid bij bedrijven

Hoe kwetsbaar zijn uw medewerkers voor digitale manipulatie? Geven ze bijvoorbeeld gemakkelijk gevoelige informatie prijs? En hoe vatbaar zijn ze voor ‘social engineering’ (trucs om gedrag te beïnvloeden)? Studenten van de opleiding Information Security Management van de Haagse Hogeschool zoeken bedrijven in de regio waarbij ze deze vragen kunnen onderzoeken. De Haagse Hogeschool is een van de partners van het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland. Meer informatie over het onderzoek door de studenten via Michelle Ancher, docent-onderzoeker.

Robots en data maken tuinbouw slimmer en efficiënter

Arbeid is een van de grootste kostenposten voor een glastuinbouwondernemer: vaak gaat het om circa een vijfde van de totale omzet. Door de inzet van nieuwe technologie zijn die kosten te beheersen. Zo kunnen robots repeterende werkzaamheden overnemen, en geven slimme apparaten inzicht in de prestaties van medewerkers in de kas. Bovendien kunnen die apparaten zeer relevante data opleveren. 15 Maart 2022 is de deadline voor de 2e ronde van AgriTech. [Lees verder]

Inspirerende cross-sectorale bijeenkomsten over tuinbouwinnovaties

Het innovatieprogramma AgriTech wil ’grijze’ en ‘groene’ kennis samenbrengen, ofwel: technologische bedrijven én tuinbouwondernemingen samen laten werken aan nieuwe innovaties. Dat doet AgriTech onder meer door projectconsortia vouchers te geven. Uit de eerste voucherronde bleek behoefte aan extra ondersteuning bij het vormen van consortia. Daarom werd de afgelopen maanden Dare2Cross: Grow-Tech for Greens georganiseerd. Tijdens meerdere bijeenkomsten werkten ondernemers uit de tech en de tuinbouw aan innovaties op het gebied van onder meer robotica en data. Daarbij werd inspiratie gehaald uit andere sectoren. [Lees verder]

Coördinator Strategische Gebiedsontwikkeling: Anouk Schönau (provincie Zuid-Holland)

Greenport start met Ruimtelijk-Economische Strategie 

Hoe ziet het regionale tuinbouwcluster er in de toekomst uit? En hoe zorgen we ervoor dat de Greenport dan nog meer een samenhangend systeem is, waarbij de gezamenlijke kracht van het gehele gebied en cluster centraal staan? Om die vragen te beantwoorden en toekomstscenario’s te ontwikkelen is onlangs gestart met de ontwikkeling van een Ruimtelijk-Economische Strategie Greenport West-Holland. [Lees verder]

Greenport West-Holland als case-study tijdens World Expo summit Nexus Water, Food and Energy 

Hoe kan beleid op gebied van water, energie en productie/handel in Greenport West-Holland beter op elkaar aansluiten? Dat wordt onderzocht volgens de Nexus-aanpak en daarvoor is een kwantitatief dashboard ontwikkeld in opdracht van ministerie van Buitenlandse zaken en handel. Op 19 januari werd het dashboard in een online bijeenkomst toegelicht aan een internationaal publiek, door K. Smekens (TNO) en J. Heistek namens de Greenport. Dat gebeurde tijdens de Water Food Energy Nexus Summit, onderdeel van de World Expo in Dubai. [Lees verder]

Programmamanager Greenport Jolanda Heistek

Greenport West-Holland ondertekent Manifest Vestigingsklimaat VNO-NCW

Greenport West-Holland heeft het Manifest Vestigingsklimaat van werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland ondertekend. In het manifest wordt het kabinet gevraagd om - samen met werkgevers - op zes terreinen te werken aan verbeteringen die zorgen voor: een goede leefomgeving, een goed opgeleide beroepsbevolking, kennis en innovatie van wereldklasse, excellente verbindingen binnen Nederland en met het buitenland en een betrouwbare en voorspelbare Rijksoverheid. [Lees verder]

Coördinator Energie: Menno Laan (Provincie Zuid-Holland)
Programmaregisseur EnergieAkkoord: Nico van Ruiten
Programmaregisseur Circulaire Metropool en Plastics: Else Boutkan

Projectcoördinator Water: Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland)

Glastuinbouw slaat alarm!

De Nederlandse glastuinbouw slaat alarm! Door de aanhoudend hoge energieprijzen komen zelfs vooruitstrevende, in de basis gezonde glastuinbouwbedrijven in directe liquiditeitsproblemen. Vanwege de ernst van de situatie is deze week door Greenports Nederland namens het brede Nederlandse glastuinbouwketen een brandbrief gestuurd aan minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Jetten (Klimaat en Energie). De brandbrief is onder meer door Meindert Stolk, voorzitter van Greenport West-Holland (Gedeputeerde provincie Zuid-Holland), ondertekend en door verschillende wethouders van de Greenport West-Holland gemeenten. [Lees verder]

Beslisboom helpt ondernemers in sierteelt en AGF bij verduurzamen verpakkingen

Greenport West-Holland lanceert twee Beslisbomen Duurzaam Verpakken. Hiermee kunnen ondernemers in de sierteelt en de AGF kiezen hoe zij het verpakken van hun producten verder kunnen verduurzamen. De beide Beslisbomen zijn gratis te downloaden via www.duurzaamverpakkentuinbouw.nl. [Lees verder]
Meer informatie: Else Boutkan

Samenwerken aan meer biodiversiteit in de regio

Vier teeltbedrijven in tuinbouwgebied Oostland laten door natuuraannemer de Heem/Ranox 250 m2 biodiversiteit aanleggen op hun bedrijf. Doel is om de biodiversiteit in het gebied te vergroten. Het project is mede tot stand gekomen door het Center of Expertise Biodiversiteit van Greenport West-Holland, waaraan o.a. Glastuinbouw Nederland, de WUR, Koppert Biological Systems en een aantal telers deelnemen. De teeltbedrijven (Duijvestijn Tomaten in Pijnacker, Themato in Berkel en Rodenrijs, Stolk Brothers in Bergschenhoek en Ovata in Bleiswijk) zetten hiermee een eerste stap. [Lees verder]

Voorlopers gezocht voor opstart reststromenhub Dutch Fresh Port

Dutch Fresh Port krijgt een ‘matchingbureau’ voor reststromen. Doel is om vraag en aanbod van ondernemers te matchen om zo verspilling van groente en fruit tegen te gaan. De reststromenhub wordt georganiseerd door Wendy van Vliet, die zich ook voor Greenport West-Holland inzet voor het voorkomen van voedselverspilling. “Nu gaat het nog om voorlopers met de wil voor circulair ondernemen. Op termijn vormen reststromen een financieel aantrekkelijke businesscase.” Lees verder op de website van Dutch Fresh Port.
Meer informatie: Wendy van Vliet 

Projectleider Biobased: Willem Kemmers

De Week van de Circulaire Economie

Van 7 tot en met 12 februari is de Week van de Circulaire Economie. Het Versnellingshuis Nederland Circulair! organiseert deze week voor de zevende keer, met als doel professionals mee te nemen naar de circulaire economie. Door het hele land krijgen goede voorbeelden een podium, ontmoeten voorlopers elkaar en krijgen starters handvatten om zelf ook aan de slag te gaan. Greenport West-Holland publiceert gedurende deze week enkele inspirerende films over circulaire tuinbouw. Volg ons op Youtube, Twitter en Linkedin!

Op bezoek bij BlueCity

Tijdens de Innovatietour neemt Provincie Zuid-Holland een kijkje bij een bijzondere sector. Zo stond vorig jaar de Innovatietour in het teken van de Greenport, met onder meer een interview met Leon Ammerlaan van Ammerlaan TGI. Onlangs stonden de circulaire bedrijven in de regio centraal. Gedeputeerde Meindert Stolk, voorzitter van de Greenport, bracht een bezoek aan BlueCity in Rotterdam.

Symbiosis Festival verplaatst naar 13 mei

Het Symbiosis Festival in BlueCity (Rotterdam) is verplaatst naar 13 mei, 14.30-20.00 uur. Biobased Greenport West-Holland is een van de deelnemers aan dit event. Bezoekers aan de markt van dit festival kunnen in de stand van Biobased Greenport West-Holland kennismaken met reststromen uit de tuinbouw en enkele voorbeelden van producten die daaruit gemaakt kunnen worden. Doel is dat ‘bio-designers’ (ontwerpers die gebruikmaken van plantaardige materialen voor bijvoorbeeld meubels of gebruiksartikelen) leren welke grondstoffen de tuinbouw beschikbaar heeft. Het festival bestaat verder uit onder meer workshops en kunstinstallaties. [Bezoek de website van het Symbiosis Festival]

Online interview over voedselverspilling

Nieuw Voer zendt maandagmiddag 31 januari, 16.00 uur een interview uit met Coen Bakker van The Waste Transformers. Het gesprek gaat over voedselverspilling, en dan met name over natuurlijke oplossingen voor het verwerken van organisch afval. Hoe zien verdienmodellen eruit als afval geen probleem meer is en zelfs voor opbrengsten zorgt? En wanneer kies je voor vergisting en niet voor andere vormen van verwaarding? [U kunt zich vooraf aanmelden voor de Zoom-uitzending van het interview]

300.000 euro beschikbaar voor insecten als diervoeder

Bedrijven die werken aan insecten als diervoeding kunnen een voucher aanvragen bij ValuSect. Geïnteresseerde bedrijven kunnen een voucher aanvragen om diensten ter waarde van 10.000, 20.000 of 40.000 euro van de ValuSect-partners te ontvangen. In totaal is voor deze oproep een budget van 300.000 euro beschikbaar. Aanvragen moeten voor 21 februari 2022 binnen zijn. [Lees verder op de website van ValuSect]

Programmamanager Greenport: Jolanda Heistek
EU Coördinator Greenport: Marga Vintges

Een vliegende start in het buitenland

Het gratis International Market Entry Coaching (IMEC) programma biedt 25 mkb’ers uit de Haagse regio de kans om een vliegende start te maken in het buitenland. Het programma is voor mkb-ondernermingen uit iedere sector. Tientallen bedrijven hebben dit traject al succesvol doorlopen. Voorgangers zijn o.a. Physee, Public Sonar, Seepje, Cybersprint en Kompaan. [Lees verder]

Ander nieuws

Trias Westland springplank voor Warmtesysteem Westland

Twee projecten in Oostland ingediend bij Nationaal Groeifonds

Frank Boers treedt toe tot bestuur AVAG

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze website voor het laatste nieuws.