Deze e-mail online lezen

 

Energie in de lucht!

Heerlijk, het is lente. Vrolijke kleuren, heerlijke geuren. Alles ziet er een stuk vrolijker uit dan tijdens de grauwe herfstdagen. En de temperaturen zijn aangenamer dan in de wintermaanden. Kon het maar altijd lente zijn! Het seizoen van groeien en bloeien. Het seizoen van nieuwe energie.

Die nieuwe energie was op vrijdag 5 april - de dag voor Kom in de Kas - heel tastbaar. Op de campus van de TU Delft was er een kennisbijeenkomst over waterstof voor partners van het EnergieAkkoord, en die bijeenkomst werd voorafgegaan door een officieel moment. Maar liefst dertien partijen zetten hun handtekening onder het EnergieAkkoord van de Greenport. Dertien! Daarmee groeide het aantal partners van het EnergieAkkoord van 36 naar bijna vijftig. [Lees verder]

[Lees de blogs van Greenport West-Holland]

Wat de tuinbouw aan gezondheid doet

'Je bent wat je eet'. Een schitterend credo. En bovendien een spreuk waarbij de tuinbouw een grote rol kan - en moet - spelen. Want als we beseffen dat voeding zó belangrijk is voor de gezondheid en het geluk van onze eindklanten, dan betekent dat we alles in het werk moeten stellen om daarbij te helpen. Onder meer door duurzaam te produceren en duidelijk te maken waar voeding vandaan komt. Alleen zo kan een consument leven volgens het credo. [Lees verder]

Vijfde Jaarevent Greenport West-Holland

Op 17 mei is het vijfde Jaarevent van de Greenport. Net als voorgaande edities belooft het een event te worden dat u niet mag missen. Vanuit verschillende invalshoeken kijken we naar de uitdagingen voor ondernemers, kennisinstellingen en overheden in de Greenport. Hoe zorgen we samen voor een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster? Die vraag wordt beantwoord door sprekers van binnen en buiten de sector, zoals Prins Carlos de Bourbon de Parme, Irenke Meekma van Bakker Barendrecht en hoogleraar Open Innovation & Business Venturing Paul Iske. De locatie is het World Horti Center in Naaldwijk. U kunt zich online aanmelden voor het Jaarevent [Programma en aanmelden Jaarevent]

'Echte impact op het gebied van food & agri bereik je alleen samen'

maurice dame en remon blokMaurice Dame en Remon Blok (foto: @Verkijk)

De Rabobank is de grootste bankier in de Food&Agri sector. Met Bankieren 3.0 speelt de Rabobank in op de veranderde klantbehoefte. De bank wil haar zakelijke klanten een goede dienstverlening garanderen, passend bij de omvang en ambitie van het bedrijf. “Daarom investeren wij in het verhogen van de professionaliteit van medewerkers en het clusteren van de klantbediening op regionaal niveau.” [Lees verder]

Vier succesfactoren voor de Greenport

Bureau APPM, onder leiding van Miran Wiersema, ondersteunde de Greenport bij het formuleren van het programma 2019-2025 en de werkwijze. In het magazine van APPM verscheen een artikel over de vier succesfactoren van onze Greenport. [Lees online]

Peter Maes, Koppert Biological Systems: ‘Het Tuinbouwakkoord markeert een nieuwe fase in de Nederlandse tuinbouw’

Onlangs werd het Tuinbouwakkoord van Greenports Nederland ondertekend. Dat gebeurde bij Koppert Biological Systems, dat tevens een van de ondertekenaars was. Directeur Corporate Marketing Peter Maes is namens Koppert lid van de Greenboard van Greenports Nederland en van Greenport West-Holland. "Het Tuinbouwakkoord markeert een nieuwe fase in de Nederlandse tuinbouw." [Lees verder]

Transitietafels Tuinbouwakkoord van start

Binnenkort starten de transitietafels van het Tuinbouwakkoord. Sommige bestaande projecten en afstemmingsoverlegstructuren worden daarbij geïntegreerd, om dubbel werk te voorkomen. Het gaat daarbij om initiatieven als Kas als Energiebron, HOT en ondernemersoverleg Green meets Port. De opstartfase van de transitietafels wordt ondersteund door Rutger Lommerse van Greenports Nederland en Coen Hubers van LDE-Greenport Hub.

Coördinator Energie: Menno Laan (Provincie Zuid-Holland)
Programmaregisseur EnergieAkkoord: Nico van Ruiten
Projectcoördinator Water: Margreet Schoenmakers

Dertien nieuwe partners EnergieAkkoord

Het EnergieAkkoord van Greenport West-Holland heeft dertien nieuwe partners. Gasunie, Uniper, Havenbedrijf Rotterdam, Evides, Duurzaam Voorne/Hydreco GeoMEC en TU Delft (faculteit 3mE) en zeven warmtecoöperaties uit het Westland hebben het akkoord ondertekend. Daarmee komt het totaal aantal partners op bijna vijftig. Wilt u ook meewerken aan een klimaatneutrale tuinbouw binnen het EnergieAkkoord? Neem dan contact op met regisseur Nico van Ruiten van het Energieakkoord. [Lees verder]

Goed bezochte Kennissessie Waterstof

Op 5 april 2019 was er een goed bezochte kennissessie over de mogelijkheden van toepassing van Waterstof in de glastuinbouw. Deze kennissessie was georganiseerd voor de partners van het EnergieAkkoord van de Greenport op de TU Campus in Delft. Er waren circa 30 ondernemers en stakeholders aanwezig. [Lees verder]

Coördinator: Eric Poot (Wageningen University & Research)
Programmaregisseur Innovatiepact: Woody Maijers
Projectleider K&I Greenports Nederland
 Jan-willem Donkers (Hogeschool Inholland)

Ferrie Förster: ‘Gevolgen van technologische ontwikkelingen het aller-, allergrootst voor tuinbouw’

Eén op de vijf bedrijven in Zuid-Holland heeft moeite voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. En dan zorgen technologische ontwikkelingen - zoals robotisering - ervoor dat met name de tuinbouw op zoek moet naar medewerkers met andere competenties. Met de Human Capital Agenda wordt gewerkt aan oplossingen voor deze uitdagingen, vertelt projectleider Ferrie Förster. "We willen 3000 werkenden en 2000 flexwerkers in de tuinbouw scholing bieden, en 500 werklozen aan een baan in de sector helpen. De afgelopen twee jaar is het aantal vacatures in de tuinbouw gestegen met 33 procent tot 83 procent. Dus oplossingen zijn meer dan welkom." [Lees verder]

Kwartiermaker Human Capital Agenda Greenport West-Holland 

Er komt volgende maand een kwartiermaker voor de Human Capital Agenda in de Greenport. De kwartiermaker zal deals maken met betrokken partijen over onder meer scholingsfaciliteiten, contracteren en opleiden van medewerkers, ontwikkelen ondernemerschap bij bestaande en ‘next generation’-ondernemers, ontwikkelen van de flexibele schil en sociale verbinding. Aanleiding voor het aanstellen van de kwartiermaker is het hoge aantal vacatures binnen de tuinbouw. (Lees ook het interview met Ferrie Förster hierboven.)

Intentieverklaring Sterk Techniekonderwijs Oostland getekend

Gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijven uit Oostland en omliggende gemeenten hebben de Intentieverklaring Sterk Techniekonderwijs Oostland ondertekend. Doel is om meer medewerkers in de techniek op een werkplek te krijgen, namelijk door het vergroten van de belangstelling voor de technische sector in het basis- en voortgezet onderwijs, innovatie op de arbeidsmarkt, doorlopende leerlijnen voor techniekprofielen van vmbo naar mbo en professionalisering van techniekdocenten. De verbinding van techniek en tuinbouw wordt steeds belangrijker. Namens Greenport-partner Melanchthon Berkroden zette Cees de Jong zijn handtekening onder de verklaring. [Lees verder op de website van Melanchton]

GoGoGreenhouse verleidt jongeren

Zoals ook uit de Human Capital Agenda blijkt: de glastuinbouwsector zit te springen om jong talent. Daarom startte Glastuinbouw Nederland met een project om van jonge medewerkers ambassadeurs van de sector te maken. Van werkgevers wordt gevraagd jongeren in hun bedrijf te verleiden om de sector te zien als aantrekkelijke werkgever. Tijdens een bijeenkomst in het HortiVERSum in Zoetermeer is bekendgemaakt dat dit project GoGoGreenhouse zal heten. [Lees verder op de website Goedemorgen]

Openstelling Topsector T&U en Agri&Food voor onderzoeksprojecten

Dit jaar stellen de Topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen gezamenlijk een oproep open voor publiek-private samenwerkingsprojecten (PPS) die in 2020 kunnen starten binnen het thema Landbouw, Water en Voedsel. Deze oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarvoor bedrijven samen met erkende onderzoeksorganisaties een voorstel indienen. Het beschikbare publieke budget is ca. € 25 miljoen in 2020. In een PPS-project dragen private partijen in beginsel voor minimaal 50% bij. 

Wilt u vanuit regio Greenport West-Holland een aanvraag indienen dan helpen wij u graag waar mogelijk. Meld u dat dan bij regisseur Innovatiepact Woody Maijers. Voor meer algemene informatie kunt u terecht bij trekker Innovatie van Greenports Nederland, Jan-willem Donkers via e-mail of 06 15279603. [Lees verder]

EU Coördinator Greenport: Marga Vintges

Heeft u zich al aangemeld voor de PIC-meeting?

Van 11 tot en met 13 juni organiseert de Greenport de negende bijeenkomst van het Plant Inter Cluster Consortium (PIC). De (buitenlandse) deelnemers aan de bijeenkomst kunnen onder meer de GreenTech en de Flower Trials bezoeken en deelnemen aan een symposium over technologische ontwikkelingen in de Tuinbouw, waaronder het TRACK-project (het Europese project van de Greenport en vier Europese partners op het gebied van big data). Deelname aan de PIC-Meeting staat ook open voor partijen vanuit het Nederlandse tuinbouwcluster (bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid). [Meer informatie]

Coördinator: Frans Pijls (Gemeente Westland)
Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Biobased en Bioboost aanwezig tijdens Kom in de Kas

Biobased Greenport West-Holland en Bioboost waren aanwezig bij Kom in de Kas op 6 en 7 april  in Nootdorp. Een groot deel van de 22.000 bezoekers nam een kijkje in de gezamenlijke stand. De interesse voor de gepresenteerde projecten was groot.

Succesvol Healthy Food Congres

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft tijdens het Healthy Food Congres aangegeven dat hij samen met de tuinbouw wil optrekken in het Nationaal Actieplan Groente en Fruit. Dat vertelde hij tijdens het Healthy Food Congres, dat dit jaar tegelijk plaatsvond met het congres Arts en Leefstijl. Er waren presentaties van onder meer Peter Jens (Koppert Biological Systems) over inhoudsstoffen en van Natasja van der Lely (vers+) over groente als interventie voor een gezonde leefstijl. [Lees een verslag op de website van Groentennieuws]

Coördinator: Coen Meijeraan (Royal FloraHolland)

A12-corridor stijgt op de lijst met logistieke hotspots

De A12-corridor steeg in 2018 van plek 14 naar 7 op de lijst met logistieke hotspots. “Ik verwacht dat de A12-corridor nog verder opklimt”, zei wethouder Kathy Arends van Lansingerland tijdens de bijeenkomst ‘Oostland, logistieke regio van de toekomst!’. Tijdens die bijeenkomst van VNO NCW Oostland werd uitgebreid aandacht besteed aan de Holland Rail Terminal en de kansen voor Connected Transport. [Lees een verslag op de website van VNO NCW West Oostland]

Belangrijke data

14 mei - ESA Innovation Exchange Horticulture, World Horti Center
17 mei - Greenport Jaarevent
24 mei - Greenboard
11-13 juni - PIC Meeting (Nederland)
11-12-13 juni - GreenTech (Amsterdam)
24 juni - Jaarevent InnovationQuarter
27 juni - Stad of Land, een kwestie van perspectief!, Midden-Delfland
19-20 september - TRACK Data growing for agri-food, Romania
27 september - Greenboard
9 oktober - Oostlanddag
5-13 oktober - Dutch Agri Food Week
29 november - Greenboard

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze website voor het laatste nieuws.