Deze e-mail online lezen

 

Luisteren naar je gevoel

Vlak voor de zomer kwam VNO-NCW met een manifest over het vestigingsklimaat in Nederland. “Een grote groep van zo’n 50 gemeenten uit het hele land en regionale en landelijke ondernemersverenigingen maakt zich grote zorgen over de verslechtering van het Nederlands vestigingsklimaat”, schreef de werkgeversorganisatie. De kop van het bijhorende persbericht luidde: “Ondernemers en gemeenten slaan samen alarm over vestigingsklimaat.”

Het vestigingsklimaat is ook wat ons - Greenport West-Holland - dag in, dag uit bezig houdt, maar dan vanzelfsprekend op regionaal niveau. Zo werken we onder meer aan onderzoek, innovatie, human capital, duurzaamheid en bereikbaarheid. Dat doen we niet alleen, maar binnen de triple helix. Want alleen door samenwerking is het vestigingsklimaat te verbeteren.

Samenwerken vraagt vertrouwen, empathie en kwetsbaarheid. Zeker in netwerken als de Greenport. Mijn gevoel geeft mij vaak de juiste richting aan, alleen niet altijd kan ik volledig afgaan op mijn gevoel. Voor samenwerken in een netwerk moet je namelijk ook anderen mee krijgen in een beweging. Met daarbij niet direct een breed, maar een smal diep draagvlak. Maar wel met het juiste gezamenlijke gevoel: passie is daarvoor ook een basis. [Lees verder]

[Lees de blogs van Greenport West-Holland]

Snackbardichtheid

Iedereen heeft zijn zwakheden, ook als het gaat om gezond leven. Zo zet ik graag mijn tanden in een bitterbal, om die reden lagen die bij onze jaarlijkse events tijdens de borrel op tafel, uiteraard naast de snackgroenten. Ook u neemt waarschijnlijk wel eens een snack of frituurmaal. Niks mis mee, op zijn tijd. Want u en ik eten de rest van de maand zeer gezond. We worden immers in het glastuinbouwcluster omringd door gezonde producten. 

In Greenport West-Holland - waar ik woon - zijn duizenden bedrijven en organisaties actief op het gebied van gezonde voeding. Maar de regio biedt meer dan tuinbouw. Zo telt onze regio ook - ik noem maar een voorbeeld - snackbars. En dat zijn er stiekem best veel. [Lees verder]

Het bestuur van Greenport West-Holland stelt zich voor: Erik Persoon

De komende maanden stellen de bestuursleden van Greenport West-Holland zich voor. Deze keer: Erik Persoon. Erik is eigenaar van plantenkwekerij Forever Plants en zet zich  binnen het bestuur van Greenport West-Holland in op de thema’s Kennis & Innovatie, Energie en Circulaire Metropool.

‘Hoe krijgen partijen zichzelf én elkaar in beweging?’

“Er zit veel energie in de Greenport; de mensen hebben pit”. Dat vertelt Katinka Janssen (25). Zij startte onlangs als trainee bij Greenport West-Holland. Katinka gaat zich bezighouden met twee onderwerpen: Internationalisering en het transitieprogramma Circulaire Metropool. “Ik vind het interessant hoe partijen samenwerken, en vooral: wat beweegt ze in die samenwerking?” [Lees verder]

Coördinator: Eric Poot (Wageningen University & Research)
Programmaregisseur Innovatiepact: Woody Maijers
Projectleider K&I Greenports Nederland
 Jan-willem Donkers (Hogeschool Inholland)

Regionale tuinbouwcluster presenteert Digitaliseringsvisie Greenport

Door de digitale transformatie zullen nieuwe verdienmodellen ontstaan en kunnen ketenverhoudingen binnen het glastuinbouwcluster flink veranderen. Dat is de belangrijkste conclusie van de ‘Digitaliseringsvisie Glastuinbouw’, opgesteld door Greenport West-Holland en InnovationQuarter, en mede-gefinancierd door Provincie Zuid-Holland. De visie werd 8 september overhandigd door Jolanda Heistek (Greenport West-Holland) en Colinda de Beer (InnovationQuarter) aan Jaap Smit (voorzitter Economic Board Zuid-Holland (EBZ), CdK PZH) en Maarten Tossings (voorzitter Taskforce Digitalisering EBZ, Lid Raad van Bestuur/COO TNO). [Lees verder]

AgriTech zet Dare2Cross in voor cross-sectorale innovatie

Het Innovatieprogramma AgriTech stimuleert cross-sectorale innovatie. Maar hoe begin je daarmee? Wat is bijvoorbeeld een goede innovatievraag, en welke partners kunnen daarbij helpen? Dat het organiseren van cross-sectorale samenwerking knap lastig kan zijn, bleek uit de voucherronde van afgelopen zomer. Om bedrijven en consortia te helpen, zet het programma het beproefde instrument Dare2Cross in. [Lees verder]

Op de hoogte blijven van AgriTech?

Het Zuid-Hollandse innovatieprogramma AgriTech is een initiatief van Metropoolregio Rotterdam Den Haag, InnovationQuarter, Greenport West-Holland, provincie Zuid-Holland en TNO en is bedoeld om onze koppositie in de tuinbouw te behouden en versterken. Onlangs verscheen de digitale AgriTech-nieuwsbrief. Deze kunt u online lezen. Wilt u de nieuwsbrief voortaan zelf als eerste ontvangen? U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief

Data zijn waardevol. Maar van wie is al die informatie?

Data zijn het nieuwe goud, wordt gezegd. Alle reden dus om het goed te beschermen, en relevante informatie niet gratis af te staan aan bijvoorbeeld toeleveranciers. Hoewel? Zonder data geen innovatie. Daarom ontwikkelde Glas4.0 een dataprotocol: daarmee kunnen telers afspraken vastleggen over onder meer eigendom en uitwisseling van relevante informatie. Harrij Schmeitz van Glas4.0: “Zonder data geen innovatie.” [Lees verder]

Frugal Innovation: meer innoveren met minder

“Vernieuwingen hoeven niet ingewikkeld en duur te zijn”, vertelt Iris Nederpel van Gebroeders Nederpel, kweker van potchrysanten. Ze was afgelopen half jaar een van de deelnemers aan de training ‘Frugal Innovation’ van het Erasmus Centre for Entrepreneurship, speciaal voor tuinbouwondernemers. ‘Frugal Innovation’ is een innovatietechniek die gericht is op slimme, betaalbare en simpele oplossingen. Want meer is niet altijd beter. [Lees verder]

Challenge tijdens Hackathon for Good

Greenport West-Holland heeft tijdens de Hackathon for Good - van 26 tot en met 28 november - een eigen challenge. De uitdaging gaat over het thema biodiversiteit en gaat over het verkrijgen van data over de relatie tussen de kas en de natuurlijke omgeving. De vierde Hackathon for Good is een initiatief van de gemeente Den Haag en wordt georganiseerd door The Hague Tech. Aanmelden is vanaf heden mogelijk. [Lees verder]

Twee workshops over voorkomen schade door hackers bij tuinbouwbedrijven

Het digitaliseren van bedrijfsprocessen heeft een keerzijde: data en software kunnen gehackt worden. Daarom organiseren Greenport West-Holland, de gemeente Westland, IQ en MKB Cyber Advies Nederland twee workshops over het beveiligen van een bedrijf tegen hackers. De workshop ‘Digitaal veilig’ op 14 oktober is bedoeld voor ondernemers die de eerste stap willen zetten in het beveiligen van hun bedrijf, tijdens de workshop ‘Hack in de Kas’ op 13 oktober gaan een MT-lid en een IT-expert van een tuinbouwbedrijf zelf aan de slag met (ethisch) hacken. Dit initiatief wordt gefinancierd door MRDH en gemeente Westland en is verbonden aan het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland, ondersteund door Greenport West-Holland en het Nederlandse veiligheidscluster The Hague Security Delta. [Lees verder]

Goud zichtbaar maken: Vertical farming

Hoe kunnen we de groeiende wereldbevolking blijven voeden, zonder dat de aarde uitgeput raakt? Daarover maakte Hogeschool Inholland, domein Agri, Food & Life Sciences de uitgave ‘Goud zichtbaar maken’. In een aantal video’s besteedt Greenport West-Holland aandacht aan die uitgave. In deze video vertellen Jan-Willem Donkers en Bas du Mortier over Vertical Farming.

Coördinator: Frans Pijls (Gemeente Westland)
Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Van 9 tot en met 16 oktober: Dutch Food Week

Zaterdag 9 oktober wordt de jaarlijkse Dutch Food Week geopend in Almere. Tijdens die opening wordt onder meer de AgriFoodMonitor 2021 gelanceerd. De week erna zijn er verspreid over het land vele tientallen events over voeding. Zo is 12 oktober ‘Thank a Farmer Day’ en is het 14 oktober de Nationale Groente- en Fruitdag 2021. Op World Food Day op 16 oktober wordt Dutch Food Week afgesloten. [Bekijk het complete programma op de DFW-website]

Greenport West-Holland partner Dutch Food Week

Ook dit jaar is Greenport West-Holland partner van Dutch Food Week. Die samenwerking werd onlangs bekrachtigd door Albert Abee (wethouder Westland, bestuur Greenport West-Holland), Jolanda Heistek (directeur Greenport West-Holland) en Bert van Wanrooij (Dutch Food Week). Greenport West-Holland is een van de mede-oprichters van Dutch Food Week.

Geeft u uw medewerkers de Gezondste Lunch?

Tijdens de Dutch Food Week laat de agrarische sector zien wat voor gezonde, lekkere én duurzame producten we produceren. Een belangrijke boodschap: niet alleen richting consumenten, maar ook richting onszelf. Daarom roept Greenport West-Holland alle bedrijven en organisaties op: geef uw medewerkers op 14 oktober de Gezondste Lunch! Inmiddels hebben de eerste bedrijven in de Greenport zich aangemeld. [Lees verder]

Wat gebeurt er in de regio?

Ook in de Greenport zijn we tijdens Dutch Food Week events voor studenten, consumenten en professionals. Zo organiseert Tomatoworld rondleidingen door de Data Gedreven Demonstratie-kas, geeft Feike van der Leij zijn lectorale rede ‘De kracht van smaak!’ en is er in Westland Theater De Naald (Naaldwijk) een combinatie tussen theater en een proeverij door Hidde de Brabander. En natuurlijk niet te vergeten: de Gezondste Lunch op 14 oktober. [Bekijk alle events in de Greenport]

14 oktober: KAS Live over Dutch Food Week

Donderdag 14 oktober, 12.00 - 13.00 uur staat het radioprogramma KAS Live op Paprika Tasty Radio in het teken van Dutch Food Week en de Gezondste Lunch. Er zijn onder meer interviews met bestuurslid Albert Abee van Greenport West-Holland en met deelnemers aan de Gezondste Lunch. KAS Live maakt het programma op verzoek van Greenport West-Holland. [Beluister Paprika Tasty Radio online]

Kick-off programma Voorkomen Voedselverspilling

Het SIA-project Voorkomen Voedselverspilling is gestart. Dat gebeurde tijdens een kick-off in Veghel. Greenport West-Holland is een van de partners van dit project. Regieorgaan SIA is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Meer informatie: Woody Maijers (Innovatiepact) en Wendy van Vliet (CoP Voorkomen voedselverspilling) [Lees verder]

Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Onderzoek naar verwaarding reststromen: ‘Planten en bloemen zijn meer dan alleen mooi’

Met reststromen van planten en bloemen zijn waardevolle producten te maken, zoals Bloempapier of kleurstoffen. Dat blijkt uit het rapport ‘Nuttig gebruik van ‘Corona’-overschot sierteelt- en tuinbouwproducten’, dat vrijdag 17 september werd overhandigd aan Meindert Stolk (gedeputeerde Zuid-Holland, voorzitter Greenport West-Holland), Albert Abee (wethouder Westland), Adri Bom (voorzitter SIGN) en Jolanda Heistek (directeur Greenport West-Holland). De resultaten en mogelijke toepassingen staan ook vermeld op het Bioboost-platform: https://www.bioboost-platform.com/nl. [Lees verder]

Bekijk de video van de overhandiging

Living Lab Dijkshoorn voor reststromen geopend

Het Living Lab Dijkshoorn voor reststromen is geopend. In het Living Lab op het terrein van Dijkshoorn Recycling in Bleiswijk worden, op initiatief van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN), bewerkingen en experimenten met biomassa gedaan. Het lab werd donderdag 23 september officieel geopend door Adri Bom-Lemstra (voorzitter SIGN) en Matthijs Dijkshoorn (commercieel directeur Dijkshoorn Recycling). SIGN en Greenport West-Holland trokken samen op in de realisatie van het Living Lab. Bom-Lemstra: “Waar verschillende sectoren bij elkaar komen, ontstaan de mooiste innovaties.” [Lees verder]

Greenport verlengt partnerschap met Nieuw Voer

Greenport West-Holland heeft het partnerschap met Nieuw Voer verlengd. Nieuw Voer is een online platform met gesprekken over de landbouwtransitie. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer kringlooplandbouw, voedseltransitie, eiwittransitie en biobased grondstoffen. [Ga naar Nieuw Voer]

Coördinator Energie: Menno Laan (Provincie Zuid-Holland)
Programmaregisseur EnergieAkkoord: Nico van Ruiten
Projectcoördinator Water: Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland)

‘Werken aan het circulaire verhaal van de glastuinbouw’

Hoe kunnen tuinbouwondernemingen circulair worden? Het antwoord op die vraag verschilt van bedrijf tot bedrijf, zo blijkt uit een inventarisatie voor het onderzoek Circulaire Glastuinbouw, vertelt projectleider Alexander Boedijn van de Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen van Wageningen University & Research (WUR). De inventarisatie wordt onder meer gebruikt voor het maken van ‘het circulaire verhaal van de glastuinbouw’. Boedijn: “Dat verhaal heb je nodig om antwoord te geven op vragen uit de maatschappij en de sector zelf.” [Lees verder]

‘Circulair produceren gaat om toegevoegde waarde op de langere termijn’

De Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen van Wageningen University & Research onderzoekt de komende jaren wat circulaire glastuinbouw betekent voor tuinbouwondernemingen. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Club van 100; een aantal van de leden van dat initiatief zit ook in de begeleidingscommissie (BCO) van het onderzoek. Sander van Golberdinge, public affairs bij Grodan: “Duurzaam produceren is een voorwaarde om commercieel succesvol te kunnen zijn.” [Lees verder]

 

Online Innovatiecafé Circulaire Tuinbouw

Op 5 oktober organiseert Greenport Aalsmeer een Innovatiecafé Circulaire Tuinbouw. Een van de sprekers is Else Boutkan, programmaleider Programma Plastics bij Greenport West-Holland, gespreksleider is Jan-Willem Donkers. De bijeenkomst zal onder meer gaan over plastics en verpakkingen. Greenport Aalsmeer en Greenport West-Holland trekken samen op in dat thema. [U kunt zich online aanmelden voor het Innovatiecafé Circulaire Tuinbouw]

Programmamanager Greenport: Jolanda Heistek
EU Coördinator Greenport: Marga Vintges

Hoe InnovationQuarter de Nederlandse land- en tuinbouw helpt met internationaliseren

Na de Verenigde Staten is Nederland de grootste exporteur van versproducten ter wereld. ‘Dat komt doordat we internationaal vooroplopen op het gebied van tuinbouwtechnologie’, zegt Rolf Karst, Projectmanager Internationalisering Horticulture bij InnovationQuarter. ‘En die technologie is wereldwijd enorm gewild.’ Hij vertelt welke kansen en uitdagingen het buitenland biedt voor de Nederlandse land- en tuinbouw en hoe InnovationQuarter -partner van Greenport West-Holland en betrokken bij het realiseren van de internationale ambitie- helpt die kansen optimaal te benutten. [Lees verder]

Enquete over internationalisering

Is uw organisatie klaar voor de stap naar het buitenland? InnovationQuarter en The Hague Business Agency helpen hier graag bij. Hiervoor is het belangrijk om inzicht te krijgen in uw behoeften op het gebied van internationalisering. Doe daarom mee aan het online onderzoek over internationalisering. Het beantwoorden van de vragen duurt slechts 3 minuten. [Ga naar de enquete]

Nederlandse adviesraad: "Maak groenten en fruit goedkoper"

Voer heffingen in op toegevoegde suiker en zout en op rood vlees, maar maak groenten en fruit goedkoper. Dat is één van de aanbevelingen in een deze week verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV). [Lees verder]

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze website voor het laatste nieuws.