Deze e-mail online lezen

 

In één woord: geweldig

De Update van de Greenport heet niet voor niets Update: we blikken in deze digitale nieuwsbrief terug op de voorbije periode. (En vooruit, we kijken ook vooruit). Als ik deze maand terugblik, dan zie ik één groot woord: JAAREVENT!

Op 17 mei was in het World Horti Center het Jaarevent van de Greenport. Het vijfde Jaarevent alweer, want het is vijf jaar geleden dat de Greenport in de huidige vorm werd opgericht. Een mooie aanleiding dus voor een feestje. Bovendien hebben we voldoende te vieren. Want in die vijf jaar hebben we veel bereikt, heel veel.

In die vijf jaar - die voorbij vlogen - is ons netwerk meer dan verdubbeld en onze impact verveelvoudigd. In de beginperiode moesten we onszelf uitnodigen (of eigenlijk: opdringen) bij bepaalde overlegtafels, nu wórden we uitgenodigd en om advies gevraagd. In de brede regio is inmiddels bekend welke rol de Greenport-bedrijven spelen in de regionale economie, en dat de Greenport staat voor samenwerken en verbinden.

Sommigen van u zullen denken: jaja, dat zou ik ook zeggen als programmamanager. Maar steeds vaker hoor ik dezelfde geluiden van andere bronnen. Ook van buiten de Greenport. Een mooi voorbeeld: Prins Carlos de Bourbon de Parme, een van de sprekers tijdens het Jaarevent. [Lees verder]

[Lees de blogs van Greenport West-Holland]

Meer Gezondheid & Geluk in het ziekenhuis!

Het programmateam van de Greenport bestaat uit een aantal leden, elk verantwoordelijk voor een van onze ambities. Eén van programmateamleden weet vaak al bij zijn introductie hele gezelschappen voor zich te winnen. "Ik ben de coördinator van het thema Gezondheid & Geluk", zegt hij dan trots. Jaloerse blikken zijn dan zijn deel. Want wie wil niet iets doen met gezondheid en geluk? Maar het is niet voor niets dat de Greenport West-Holland een toonaangevende regio en 'Leidend in Gezondheid & Geluk' wil zijn. De tuinbouw heeft namelijk op beide thema's goud in handen. Gemakshalve worden sierteeltproducten daarbij altijd onder 'geluk' geschaard. Want een bosje bloemen of een mooie plant, daarvan maakt je hart toch een sprongetje? Puur geluk dus. [Lees verder]

Prins Carlos de Bourbon de Parme: ‘Niet-duurzaam ondernemen levert een risico op’

Een duurzame samenleving is alleen mogelijk als ondernemers, kennisinstellingen en overheden samenwerken. Dat stelde Prins Carlos de Bourbon de Parme tijdens het vijfde Jaarevent van Greenport West-Holland. Volgens de directeur van stichting Compazz is de triple helix-samenwerking binnen de Greenport het bewijs van zijn stelling. “U bent een rolmodel voor de industrie.” [Lees verder]

Videoverslag van het Jaarevent


Bekijk het videoverslag van het Jaarevent

Gelukkig hebben we de foto’s nog!


Bekijk het fotoalbum van het Jaarevent

Dank aan Han Weber

Helaas heeft Han Weber enkele weken geleden besloten ontslag te nemen als gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Aanleiding was een gebrek in informatievoorziening binnen zijn portefeuille. Daarover schrijft hij: “Hoewel mijn periode als gedeputeerde binnenkort ten einde zou lopen zie ik mij toch genoodzaakt dit voor mij pijnlijke besluit nu te moeten nemen: het tijdig en volledig informeren van de Staten is voor mij als provinciebestuurder het hoogste gebod.” We danken Han voor zijn enorme inzet voor de Greenport, en met name voor het mogelijk maken van de uitvoering van het EnergieAkkoord Greenport West-Holland en zijn rol daarin als voorzitter. 

Alstublieft, de bloemen!

“Bedankt voor de bloemen” is een gevleugelde uitspraak. Maar weet u wie ervoor zorgt dat het Vaticaan en Sint-Pietersplein jaarlijks worden voorzien van al die fleurige vrolijkheid? Sinds jaar en dag zorgt Lievaart Expeditie uit De Lier het transport van de bloemen vanuit de Greenport naar Vaticaanstad. Weer iets om trots op te zijn!

Coordinator Strategische gebiedsontwikkeling: Peter Verbon 
Projectleider Verkenning Oostland: Etwin Grootscholten

Geslaagde meet-up toekomst glastuinbouw Oostland

Circa 100 ondernemers en geïnteresseerden uit het Oostland bezochten de meet-up van ‘Verkenning Glastuinbouw Oostland’. Samen met de gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland mevrouw Adri Bom-Lemstra en de gemeenten Lansingerland, Waddinxveen, Pijnacker-Nootdorp en Zuidplas werd meegedacht over de toekomst van het glastuinbouwcluster. De ‘Verkenning Glastuinbouw Oostland’ is een van de bouwstenen van de ambitie Toekomstgerichte Integrale Gebiedsontwikkeling van de Greenport, samen met het ‘Werkboek Westland’, de Gebiedsvisie Dutch Fresh Port en de Roadmap Voorne Putten. [Lees verder]

Coördinator Energie: Menno Laan (Provincie Zuid-Holland)
Programmaregisseur EnergieAkkoord: Nico van Ruiten
Projectcoördinator Water: Margreet Schoenmakers

Goed bezochte Fieldlab Circulaire Verpakkingen

In het provinciehuis van Zuid-Holland was onlangs een goed bezochte bijeenkomst ‘Fieldlab Circulaire Verpakkingen’, georganiseerd door Sustainable Food Initiative (SFI), de provincie Zuid-Holland en InnovationQuarter- met sprekers als Bart Verschoor (Transitiemanager Kunststoffen provincie Zuid-Holland) en Rob Hamer (Unilever, projectleider SustainabIe Food Initiative Fieldlab). Vanuit de sierteelt en groentesector waren ondernemers aanwezig om zich te laten informeren over mogelijke pilotprojecten. Het Fieldlab Circulaire Verpakkingen sluit aan bij de circulaire ambitie van de Greenport.

Bijeenkomst ‘De groeiende waarde van water’

Tijdens de bijeenkomst ‘De groeiende waarde van water’ op donderdagmiddag 6 juni kijken (internationale) sprekers vooruit naar de toekomst van het water in West-Nederland. Ze gaan in op onder meer klimaatontwikkeling, bevolkingsgroei, de opgave van de energietransitie en circulaire economie, de digitalisering en de komst van nieuwe spelers door de globalisering. Sprekers zijn onder meer Filippo Veglio (managing director World Business Council), Peter Glas (deltacommissaris) en Wim Drossaert (directeur Dunea). De bijeenkomst in Oegstgeest wordt georganiseerd door Dunea (partner van de Greenport) en het hoogheemraadschap van Rijnland. U kunt zich online aanmelden.

Programmamanager Greenport: Jolanda Heistek
EU Coördinator Greenport: Marga Vintges

Internationale PIC-meeting in Nederland

Van 11 tot en met 13 juni organiseert de Greenport de negende bijeenkomst van het Plant Inter Cluster Consortium (PIC). Deelname aan de PIC Meeting staat ook open voor deelname vanuit de Nederlandse tuinbouw (bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid). Dat betekent dat u tijdens de PIC-meeting uw Europese  netwerk en bekendheid kunt uitbreiden. PIC is een samenwerkingsverband van de Franse regio-cluster-organisaties AgriSud Ouest Innovation, Céréales Vallée, Terralia and VEGEPOLYS. Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Zuid-Holland, Rabobank, Anthura, Gemeente Westland, InnovationQuarter, en alle bedrijven die deelnemen aan de ‘site visits’.  Bekijk de folder over de meeting of meld u aan via de webpagina over PIC

TRACK genomineerd voor Computable Awards 2019

TRACK is door Computable uitgeroepen tot een van de top ICT-projecten binnen het MKB. TRACK is het project van Greenport West-Holland en vier andere Europese clusterorganisaties. Doel van het project is de toepassing van big data binnen de agrarische sector te bevorderen. [Lees verder]

Missie van Zuid-Holland naar China

In de week van 23-27 september 2019 organiseert de Provincie Zuid-Holland een missie naar China onder leiding van de Commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit. Naast het bijwonen van de officiële bezoeken, is er voor Nederlandse bedrijven een uitgebreid en gevarieerd programma, met een focus op de thema’s duurzame ontwikkeling (water, bodem, milieu en stedelijke ontwikkeling) en moderne landbouw/tuinbouw - Feeding & Greening the Mega-Cities. Tevens vindt in deze periode de World Horti Expo plaats in Beijing. Ondernemers kunnen zich aanmelden voor deze missie. [Lees verder]

Coördinator: Frans Pijls (Gemeente Westland)
Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Ondernemersplatform bezoekt Dutch Tulip Vodka

Tijdens het Jaarevent gaf Joris Putman van Dutch Tulip Vodka een presentatie over het verwaarden van reststromen. Het ondernemersplatform Biobased Greenport West-Holland in samenwerking met Greenport Aalsmeer bracht onlangs een bezoek aan het bedrijf Dutch Tulip Vodka. Daarbij werd gesproken over nieuwe verdienmodellen en nieuwe producten. Zo zijn er plannen voor het toevoegen van cressen en tomaten aan de wodka.

Coördinator: Eric Poot (Wageningen University & Research)
Programmaregisseur Innovatiepact: Woody Maijers
Projectleider K&I Greenports Nederland
 Jan-willem Donkers (Hogeschool Inholland)

Gerard van Oosten Kwartiermaker Human Capital Agenda Greenport West-Holland

Gerard van Oosten is gestart als kwartiermaker voor de Human Capital Agenda voor Greenport West-Holland, onderdeel van het Innovatiepact. Als kwartiermaker zal hij voor de tuinbouw een aanpak ontwikkelen om de aansluiting tussen de arbeidsmarktbehoefte en het aanbod te verbeteren. Van Oosten is voormalig directeur Agri, Food & Life Sciences van Hogeschool Inholland. [Lees verder]

'Human Capital Agenda wordt een ondernemersgedreven plan van aanpak'

Hoe kunnen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt binnen de Greenport beter op elkaar aansluiten? Daarvoor maakt Gerard van Oosten, kwartiermaker Human Capital Agenda (HCA), de komende periode een projectplan en deelakkoord. "De Greenport is één van de vier kavels die uit bijna honderd voorstellen is geselecteerd. Daarmee is Greenport een koploper binnen de de HCA van de Economic Board Zuid-Holland." [Lees verder]

Drukke startbijeenkomst  Food Innovation Academy

De Food Innovation Academy (FIA) is een van de nieuwe campussen in de regio. In het FIA zijn bedrijfsleven, onderwijs en overheid vertegenwoordigd. Doelen van FIA zijn is het triggeren van jongeren om te kiezen voor een beroep in de voedingsmiddelensector, innovatie en onderzoek en imago bevordering van de foodbranche. Waarbij er een verbinding is met de Greenport Horti Campus-strategie op het gebied van tuinbouwproducten. Onlangs was een goed bezochte partnerbijeenkomst in het in aanbouw zijnde FIA-pand in Vlaardingen. Weer een ‘clubhuis’ in de Greenport West-Holland-regio. 

Ondernemers maken kennis met Robohouse

35 ondernemers uit de Greenport bezochten onlangs het Fieldlab Robohouse in Delft. Doel van deze bijeenkomst die georganiseerd werd door InnovationQuarter en het netwerk Smart Horticulture (Berenschot) was het inspireren, verbinden en delen van kennis op het gebied van robotisering. [Lees verder]

MeetUp4 Talentenprogramma ‘Verzilver je talent’

Studenten uit verschillende disciplines komen vaak tot onverwachte innovaties en dat is interessant voor bedrijven. Het talentenprogramma ‘Verzilver je talent’ van het Ministerie van EZK verbindt talentenprogramma’s waarin studenten, docenten en bedrijfsleven samen werken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Op dinsdagmiddag 4 juni is in het World Horti Center de MeetUp4 van ‘Verzilver je talent’. De bijeenkomst sluit aan op het Innovatiepact van de Greenport, waarbij vertical farming en onderwijs speerpunten zijn. [Lees verder]

Innovatiebijeenkomst voor participanten WHC

Op woensdag 19 juni is in het World Horti Center een innovatie-event voor participanten: Verbinding in innovatie. Doel van deze besloten bijeenkomst is het verbinden van onderwijs, expositie en onderzoek. Zo wordt een overzicht gegeven van het innovatie-ecosysteem in de tuinbouw. Ook de Greenport is aanwezig bij het event. De bijeenkomst sluit aan op het Innovatiepact van de Greenport. Participanten kunnen zich hier aanmelden.

Bijeenkomst ‘Internet of Horticulture’  op 19 juni

Welke mogelijkheden bieden onder meer Internet of Things, app’s, platforms, cloud-oplossingen, Big Data en blockchain voor de tuinbouw? Daarover gaat de bijeenkomst ‘Internet of Horticulture’ op 19 juni bij Dekker in Zoetermeer, georganiseerd door de Tuinbouw Digitaal community. Binnenkort wordt het programma bekendgemaakt en is aanmelden mogelijk.

Programmamanager Greenport: Jolanda Heistek

Greenport-bijeenkomst voor Tweede Kamerleden

Onlangs was voor de tweede maal een Greenport-bijeenkomst met een aantal leden van de Tweede Kamer. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder meer de Impulsagenda Greenport 3.0 en de daarbijbehorende motie en het Tuinbouwakkoord.  Namens Greenport West-Holland waren aanwezig voorzitter Adri Bom-Lemstra en ondernemers Coen Meijeraan (Royal FloraHolland, Lid Dagelijks Bestuur) en Hans Koolhaas (LKP Plants, EnergieAkkoord). [Lees verder]

Belangrijke data

4 juni – Verzilverjetalent (WHC, Naaldwijk)
6 juni – Symposium De Groeiende Waarde van Water (Dunea)
11-13 juni – PIC Meeting (Nederland)
11-12-13 juni – GreenTech (Amsterdam)
19 juni 2019 – De Tuinbouw Digitaal community bijeenkomst “INTERNET OF HORTICULTURE”, Zoetermeer
24 juni – Jaarevent InnovationQuarter
26 juni – Verkenning Duurzame Warmte Oostland (Lansingerland)
27 juni – Stad of Land, een kwestie van perspectief!, Midden-Delfland
19-20 september – TRACK Data growing for agri-food, Romania
23-27 september – Chinamissie
27 september – Greenboard
9 oktober – Oostlanddag
5-16 oktober – Dutch Agri Food Week
29 november – Greenboard

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze website voor het laatste nieuws.