Deze e-mail online lezen

 

Jack Ma

Jack Ma - oprichter van Alibaba - was recent in Nederland. Hij maakte kennis met een aantal innovatieve bedrijven in het glastuinbouwcluster in Zuid-Holland. Ma wilde met eigen ogen zien hoe het glastuinbouwcluster zich inzet voor ‘Feeding and Greening the Mega-cities’. 

Wat mij fascineert is wat zo’n bezoek van één man tot effect heeft. Er wordt veel gesproken over het Nederlandse glastuinbouw cluster ‘op de kaart zetten’, zowel nationaal als internationaal. We vinden allemaal dat het cluster het verdient meer aandacht te krijgen. Maar hoe veel activiteiten we ook organiseren, en hoe mooi de resultaten die we boeken ook zijn, het wordt helaas zelden opgepikt door de (landelijke) media.

Hoewel, dat is natuurlijk niet helemaal waar. [Lees verder]

[Lees de blogs van Greenport West-Holland]

Geef hackers geen kans

Afgelopen week werd een kas gehackt. U leest het goed: een hacker wist binnen te dringen in het besturingssysteem van een tuinbouwbedrijf. Dat is even schrikken, niet? 

Eén geruststelling: de kas was een schaalmodel. En het hacken gebeurde tijdens een workshop van Greenport West-Holland, InnovationQuarter, Security Delta, LBVD Consultancy en MKB Cyberadvies door ethische hackers. De workshop had als doel directeuren en hun IT-experts te leren hoe hackers denken en werken. [Lees verder]

Het bestuur van Greenport West-Holland stelt zich voor: Jan-Willem van den Beukel

De komende maanden stellen de bestuursleden van Greenport West-Holland zich voor. Deze keer: Jan-Willem van den Beukel. Jan-Willem is wethouder bij gemeente Lansingerland.

‘Water wordt een minstens zo grote opgave als energie’

Theo Ammerlaan heeft onlangs afscheid genomen van het bestuur van Greenport West-Holland. Reden daarvoor is dat hij ook is gestopt als voorzitter van Glastuinbouw Nederland regio Oostland en eindelijk ‘deels’ gaat genieten van een welverdiend pensioen. Ilone Ammerlaan is zijn opvolger. Theo Ammerlaan: “Water is een minstens zo grote uitdaging voor de tuinbouw als energie.” [Lees verder]

Greenboard weer fysiek bijeen

Onlangs werd in Bleiswijk de vijftiende verjaardag gevierd van het Horti Science Park. De grote tent die WUR, Delphy en gemeente Lansingerland daarvoor plaatsten mocht gebruikt worden voor een bijeenkomst van de Greenboard van Greenport West-Holland. Een mooie locatie, en een historische bijeenkomst. De vergadering was namelijk de eerste fysieke bijeenkomst van de Greenboard sinds 14 februari 2020. En dat was op zijn beurt ook een historische bijeenkomst: toen werd het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland ondertekend.

ImpactFest over onder meer voeding

Op 4 november is in de Fokker Terminal in Den Haag het ImpactFest. Dit jaar is voeding een van de centrale thema’s: dit programmaonderdeel wordt georganiseerd met onder meer HortiHeroes en World Horti Center. Andere thema’s zijn energie, water, humanitaire innovatie, impact investing en klimaat. [Bekijk het programma op de website van ImpactFest]

Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Eerste vouchers toegekend in Living Lab Dijkshoorn

Onlangs werd het Living Lab Dijkshoorn geopend in Bleiswijk. Dit is de plek voor het opschalen en experimenteren met biomassa. Inmiddels hebben twee toepassingen een voucher toegekend gekregen: perssap van chrysant ter verhoging van de weerbaarheid van de teelt (Onderzoekslab Vertify) en een onderzoek naar verschillende toepassingen van perssap (door een consortium van bedrijven en onderzoeksinstellingen). Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) en Greenport West-Holland trokken samen op in de realisatie van het Living Lab. Bekijk hieronder de video van de opening.

Bio-designers maken kennis met reststromen uit tuinbouw

BioBased Greenport West-Holland is een van de deelnemers aan het Symbiosis Festival, op 19 november in BlueCity in Rotterdam. Bezoekers aan de markt van dit festival kunnen in de stand van BioBased Greenport West-Holland kennismaken met reststromen uit de tuinbouw en enkele voorbeelden van producten die daaruit gemaakt kunnen worden. Doel is dat ‘bio-designers’ (ontwerpers die gebruikmaken van plantaardige materialen voor bijvoorbeeld meubels of gebruiksartikelen) leren welke grondstoffen de tuinbouw beschikbaar heeft. Het festival bestaat verder uit onder meer workshops en kunstinstallaties. [Lees verder]

Strategische verkenning om verscluster goed en toekomstbestendig bereikbaar te houden

De samenwerkende partijen in MoVe en Greenport West-Holland (GPWH) hebben een strategische verkenning van de logistieke relatie tussen de haven van Rotterdam en Greenport West-Holland gepubliceerd. Doel van de strategische verkenning is om een gezamenlijk perspectief te ontwikkelen voor efficiëntere, slimmere en schonere logistiek tussen de haven en Greenport. De achterliggende gedachte is dat het verscluster goed bereikbaar en dus toekomstbestendig bereikbaar blijft. [Lees verder]

Coördinator: Eric Poot (Wageningen University & Research)
Programmaregisseur Innovatiepact: Woody Maijers
Projectleider K&I Greenports Nederland
 Jan-willem Donkers (Hogeschool Inholland)

Een kas hacken?

Greenport West-Holland en het Security Delta (HSD) hebben het initiatief genomen voor  het CyberWeerbaarheidsCentrum Greenport West-Holland. Daarin werken ze samen met een aantal ketenregisseur - ondernemers(organisaties). Doel daarvan is het verhogen van de digitale veiligheid in de keten, onder meer door het verhogen van het bewustzijn. Daarom vonden pas in het World Horti Center twee workshops plaats over digitale veiligheid. Tijdens ‘Hack in de kas’ probeerden duo’s van tuinbouwondernemingen in te breken bij een model-kas. En tijdens ‘Digitaal veilig’ leerden ondernemers op welke manier ze de digitale veiligheid van hun bedrijf kunnen verbeteren. Binnenkort worden nieuwe sessies georganiseerd. Deze workshops zijn onderdeel van het project ‘Werken aan digitale toekomst glastuinbouw’ dat uitgevoerd wordt door InnovationQuarter en MKB Cyberadvies en gefinancierd door de MRDH, Greenport West-Holland en gemeente Westland. 

TV West op bezoek bij workshop ‘Digitaal veilig’

Regionale omroep TV West was aanwezig bij de workshop ‘Digitaal veilig’, en interviewde onder meer een van de deelnemende ondernemers en directeur Jolanda Heistek van Greenport West-Holland. Bekijk het verslag

Samen strijden tegen cybercriminaliteit

De dreiging van online-aanvallen neemt schrikbarend toe. Cybercriminelen hebben ook het Nederlandse tuinbouwcluster in het vizier. André van der Linden, CIO Royal FloraHolland: “Als het om cybersecurity gaat, is samenwerking de enige sluitende weg. Immers, de hele keten staat met elkaar in verbinding.” [Lees het artikel dat KAS Magazine schreef over het CyberWeerbaarheidscentrum Greenport West-Holland]

Dare2Cross: Grow-Tech for Greens op 2 december


Op 2 december is Dare2Cross: Grow-Tech for Greens! Het event waar bedrijven van binnen en buiten de tuinbouwketen met technologieleveranciers op zoek gaan naar oplossingen en samenwerkingen voor actuele vragen uit de tuinbouw. Dare2Cross is een beproefd instrument dat we inzetten om vaste patronen te doorbreken en ruimte te creëren voor nieuwe oplossingen en verrassende samenwerkingen. In de ochtend maken we plenair kennis met elkaar, met Dare2Cross, AgriTech en de challenges. Na de lunch gaan we in kleinere groepen aan de slag met het uitwerken en verdiepen van de challenges. Onder professionele leiding van Ramon Vullings ontdekken we waar kansen liggen om samen te werken én wie welke bijdrage zou kunnen leveren. [Lees verder op de website van Dare2Cross]

RoboCrops-event: wat brengt robotica in de tuinbouw: vandaag en morgen?

Op 24 en 25 november organiseren InnovationQuarter, FME en World Horti Center het jaarlijks terugkerende evenement RoboCrops. De eerste dag focust op ontwikkelingen in de glastuinbouw die (bijna) commercieel beschikbaar zijn, de tweede dag ligt de nadruk op oplossingen die meer tijd vergen om te ontwikkelen (zoals het samenbrengen van alle verschillende databronnen en technologieën binnen een tuinbouwbedrijf).  Als onderdeel van RoboCrops, vindt naast het programma in het World Horti Center gelijktijdig een hackathon plaats in Tomatoworld. Voorregistreren is mogelijk tot 8 november. De Greenport West-Holland is een van de partners van het RoboCrops-programma. [Lees verder op de website van InnovationQuarter]

Onderzoek naar verminderen verspilling in aardbei

Een consortium van het TU Delft AgTech Institute, Delphy, Improvement Center en Birds.ai met steun van Hagelunie, Achmea Agro, LTO Glastuinbouw, Hunsballe Grønt, Fruitmasters, Octinion, Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en Greenport West-Holland onderzoekt hoe verspilling in de zachtfruit-keten kan worden verminderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Daarvoor kijken de onderzoekers naar een betere ‘supply chain’ voor aardbeien, zoals het beter kunnen voorspellen van de optimale oogstdatum. Reden voor de samenwerking is dat met name in zachtfruit de voedselverspilling hoog is, doordat de producten kwetsbaar zijn en een korte houdbaarheid hebben. [Lees verder]

Opening Fieldlab Vertical Farming in Bleiswijk

Op 1 oktober is het Fieldlab Vertical Farming van  Wageningen University & Reseach (WUR) en Delphy Improvement Centre geopend. In het Fieldlab helpen onderzoekers de mogelijkheden van vertical farming in het toekomstige mondiale voedselsysteem beter in kaart te brengen. Greenport West-Holland vroeg voor deze faciliteiten met de partners met succes een EFRO-subsidie aan.

‘Vertical Farming draagt bij aan voedselvoorziening steden’

“Omdat steeds meer mensen in steden wonen, wordt een stabiele, voldoende en gezonde voedselvoorziening steeds belangrijker. Vertical Farming kan daaraan een duurzame bijdrage leveren.” Dat stelt Meindert Stolk, gedeputeerde Economie en Innovatie, Land- en Tuinbouw voor de provincie Zuid-Holland en voorzitter van Greenport West-Holland. Volgens Stolk is Vertical Farming de volgende stap in de ontwikkeling van het telen van groenten, bloemen en planten – na telen in de vollegrond en in kassen. [Lees verder]

Inzicht in de arbeidsmarkt van Greenport West-Holland

Benieuwd naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van Greenport West-Holland? Provincie Zuid-Holland heeft het nieuwe arbeidsmarktdashboard van Greenport West-Holland gepubliceerd. Hiermee krijgt u op intuïtieve manier inzicht in de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen en uitdagingen. [Ga naar het dashboard]

Goud zichtbaar maken: Bedrijfsopvolging

Hoe kunnen we de groeiende wereldbevolking blijven voeden, zonder dat de aarde uitgeput raakt? Daarover maakte Hogeschool Inholland, domein Agri, Food & Life Sciences de uitgave ‘Goud zichtbaar maken’. In een aantal video’s besteedt Greenport West-Holland aandacht aan die uitgave. In deze video vertellen Nico van Vuuren (Porta Nova), Bas van Dijk (student Inholland) en Gerry Kouwenhoven (Inholland) hun verhaal.

Programmamanager Greenport: Jolanda Heistek
EU Coördinator Greenport: Marga Vintges

Hulp nodig bij internationaal ondernemen?

Is uw organisatie klaar voor de stap naar het buitenland? Dan helpt The Hague Business Agency hier graag bij. Hiervoor is het belangrijk om inzicht te krijgen in uw behoeften op het gebied van internationalisering. Hierdoor kan The Hague Business Agency u beter van dienst zijn. Deelname aan de enquête duurt maximaal 3 minuten. De Greenport West-Holland werkt samen met andere regionale partners - waaronder InnovationQuarter - binnen de MKB Regiodeal. [Ga naar de enquête]

Coördinator: Frans Pijls (Gemeente Westland)
Projectleider Biobased: Willem Kemmers

‘Jongeren van 12 tot en met 20 hebben we nodig voor een gezonde maatschappij’

Hoe kunnen we jongeren meer groente- en fruitproducten laten eten? Door ze zelf aan de slag te zetten. Dat is het idee van de Food Boost Challenge , een initiatief van Medical Delta Living Lab VIT for Life, HortiHeroes en Foodvalley NL waarbij De Haagse Hogeschool een belangrijke bijdrage levert als onderzoekspartner. Regisseur Wendy Scholtes van het Living Lab: “Er zijn nu al meer dan 1.000 scholieren en bijna 200 studenten betrokken.” [Lees verder]

Succesvolle Dutch Food Week 2021

Van 9 tot en met 16 oktober was de Dutch Food Week. Verspreid over het land waren talloze evenementen, zoals de Gezondste Lunch van Greenport West-Holland. Op het Youtube-kanaal van Dutch Food Week staan video’s van enkele events

Enthousiaste deelnemers aan de Gezondste Lunch

Vele tientallen medewerkers van bedrijven uit het Greenport-cluster hebben tijdens de Nationale Groente- en Fruitdag genoten van de Gezondste Lunch. Aanleiding was een oproep van Greenport West-Holland om op 14 oktober extra aandacht te besteden aan gezondheid. “Het viel super goed in de smaak en heeft onze collega’s dus echt verrast in hoe lekker groenten kunnen zijn voor lunch”, vertelde Astrid Groenewegen van Vilosa. [Lees verder]

KAS Live in teken van Dutch Food Week en #GezondsteLunch

14 oktober was de Nationale Groente- en Fruitdag, onderdeel van de Dutch Food Week. Greenport West-Holland nam voor deze dag het initiatief voor de #GezondsteLunch en vroeg radioprogramma KAS Live aandacht hieraan te besteden. Tijdens het programma waren er interviews met achtereenvolgens Jolanda Heistek (Greenport West-Holland), Jessica Zuidgeest (Valto), Meindert Stolk (provincie Zuid-Holland/Greenport West-Holland), Bert van Wanrooij (Dutch Food Week) en Albert Abee (gemeente Westland/Greenport West-Holland). [KAS Live terug luisteren]

Nationale Groente- en Fruitdag 2021

14 oktober was tevens de Nationale Groente- en Fruitdag 2021. Dit jaar stond de dag in het teken van de 'Ga voor Kleur Break'. Om 16.00 uur werd er aandacht gevraagd voor deze break door middel van een social-mediacampagne. Daarnaast hebben partners door het hele land acties georganiseerd waarbij groente- en fruitsnacks zijn uitgedeeld. Hieronder de aftermovie.

Coördinator Energie: Menno Laan (Provincie Zuid-Holland)
Programmaregisseur EnergieAkkoord: Nico van Ruite

Plastic is geen afval, maar een grondstof!

Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn. Dat betekent ook dat de tuinbouw een flinke opgave heeft. Tijdens het online innovatiecafé 'Circulariteit in de tuinbouw' zette Greenport Aalsmeer een aantal partijen in het zonnetje die al een tijd met deze circulaire processen in de tuinbouw bezig zijn. Sprekers waren onder meer Else Boutkan, programmaleider van het Programma Plastics bij Greenport West-Holland. [Lees het verslag op de website van Greenport Aalsmeer]

Rapport Toekomstvisie Gietwatervoorziening Westland beschikbaar

Onder coördinatie van Greenport West-Holland is het afgelopen jaar samengewerkt om de mogelijkheden te verkennen om tot een duurzame gietwatervoorziening te komen in de regio Westland. Op dit moment is het rapport beschikbaar. Tevens hebben de betrokken partners (Glastuinbouw Nederland, Hoogheemraadschap van Delfland, gemeente Westland en provincie Zuid-Holland) in een notitie aangegeven hoe ze hieraan een verder vervolg willen geven. [Lees verder]

Programmamanager Greenport Jolanda Heistek

Greenports Nederland zoekt vrijdenkers om tuinbouw een extra boost te geven

(Foto: Rolf van Koppen Fotografie)
Hoe circulair is de tuinbouw? Gaat het de sector lukken om de hele keten van productie, handel tot aan de consument toe ingrijpend te verduurzamen en heeft de coronacrisis dit een extra impuls gegeven? Dat was het thema van het Nationaal Tuinbouwcongres in Baarn. [Lees verder]

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze website voor het laatste nieuws.