Deze e-mail online lezen

 

Samenwerken, een werkwoord

Weet u nog, het begin van 2020? How little did we know. Ik heb maar eens terug gebladerd naar mijn voorwoord van de Update van begin dit jaar. Toen schreef ik: 

2020! Jaren was het een bijna mythisch getal. Een jaar dat je gebruikte in presentaties en Powerpoints. 2020 was de toekomst samengevat in vier cijfers. En nu is het dan eindelijk zo ver. En gek genoeg: nu 2020 een paar dagen onderweg is, lijkt het bijna een jaar als alle andere…

2020 nam ons aardig te grazen. Niks geen jaar als alle andere, maar een jaar waarin alles op zijn kop werd gezet. Hoewel, alles? [lees verder]

[Lees de blogs van Greenport West-Holland]

Het Nieuwe Denken

Na 10 jaar heeft Olaf van Kooten afscheid genomen als lector ‘Duurzame verbindingen in de Greenport’. Daarvoor was Olaf hoogleraar Tuinbouwproductieketens aan de Wageningen Universiteit en in die periode, 20 jaar geleden, waren we collega’s.

Mijn eerste externe presentatie over modellen en teeltvoorspelling mocht ik geven op een event bij Rijnplant waar Prof. Dr. Olaf van Kooten keynote speaker was. Naast iemand anders zou je je klein kunnen voelen, maar niet naast Olaf. De rust die hij uitstraalde, de taal van de tuinder die hij sprak, het respect dat hij voor ieders gedachte had, een echte verbinder. Die al heel lang geleden een nieuwe visie had op wat nu autonome telen heet: data van sensoren in combinatie met modellen geeft de mogelijkheid om te telen op afstand met inzet van zo min mogelijk middelen en zo hoog mogelijke kwaliteit en inhoudstoffen. De mensen die mij en Olaf kennen snappen dat hiermee een wederzijdse lange respectvolle samenwerking startte. [Lees verder]

Afscheidsrede Olaf van Kooten

Olaf van Kooten nam onlangs afscheid als lector Duurzame verbindingen in de Greenport. In zijn online afscheidsrede ging hij in op de ontwikkelingen die de komende decennia nodig zijn in de tuinbouw voor een duurzame gezonde toekomst van mens, dier en planeet. [Bekijk of beluister de afscheidsrede op de website van Inholland]

Terugblik op 2020 bij Paprika Tasty Radio

Programmamanager Jolanda Heistek was onlangs co-host van de 25e uitzending van KAS Live op Paprika Tasty Radio. Ze keek tijdens het programma terug op het afgelopen jaar. Tijdens de uitzending waren daarnaast interviews met voorzitter Adri Bom-Lemstra, Woody Maijers (Innovatiepact) en ambassadeur Erik Persoon. [Beluister de podcast van de uitzending]

Coördinator Energie: Menno Laan (Provincie Zuid-Holland)
Programmaregisseur EnergieAkkoord: Nico van Ruiten
Projectcoördinator Water: Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland)

Nieuw EnergieAkkoord getekend

Meer dan 50 bedrijven en organisaties hebben het nieuwe EnergieAkkoord van Greenport West-Holland ondertekend. Dit akkoord heeft betrekking op de periode 2021-2025 en heeft als doel onder meer een forse beperking van de CO2-emissie. Belangrijk instrument daarbij is de planvorming en realisatie van warmtenetten in de glastuinbouwgebieden. [Lees verder]

EnergieAkkoord-partners aan het woord

Succesvolle zevende Meet & Greet Energie

De glastuinbouw en de stad kunnen elkaar versterken in de energietransitie. Dat was de belangrijkste conclusie van de zevende Meet & Greet Energie van Greenport West-Holland. Geothermie – bijvoorbeeld uit de tuinbouw – speelt daarbij een belangrijke rol, vertelde onder meer keynote speaker wethouder Liesbeth van Tongeren van gemeente Den Haag. “Geothermie is de volgende en betere stap in onze energievoorziening.” [Lees het verslag van de Meet & Greet Energie]

Bekijk de Meet & Greet Energie

De zevende editie van de Meet & Greet Energie was een digitale bijeenkomst. U kunt de bijeenkomst terugkijken: 
Bekijk de volledige Meet & Greet Energie:
Bekijk de samenvatting van de Meet & Greet Energie:

Ammerlaan TGI genomineerd voor EZK Energy Award 

Met trots feliciteren wij Leon en Menno Ammerlaan (Ammerlaan The Green Innovator), ook partner van het EnergieAkkoord Greenport West-Holland, met de nominatie voor de Ministerie van Economische Zaken & Klimaat - EZK Energy Award! Ammerlaan The Green Innovator is 1 van de 3 genomineerden die na een kritische selectie door een vakjury gekozen is. Het ministerie wil met deze prijs meer bekendheid geven aan het belang en de mogelijkheden voor verduurzaming van de energiehuishouding van ondernemingen. Vanuit de Greenport zijn we blij dat een glastuinbouwbedrijf op nationaal niveau, en terecht, deze aandacht krijgt. [Lees meer op de website van RVO]

Succesvolle kick-off van community voor klimaatneutrale glastuinbouw

Op woensdagochtend 25 november was de succesvolle kick-off van de community Gebiedsvisies Glastuinbouw tijdens een gelijknamig webinar. Er waren ruim 50 vertegenwoordigers van de glastuinbouwgemeenten, regionale Greenports en Provincies aanwezig. Deze Gebiedsvisies zijn ontwikkeld vanuit de werkgroep Gebiedaanpak van TransitieCollege Kas als Energiebron i.s.m. Greenports Nederland en Glastuinbouw Nederland. [Lees verder]

Voorbeeld van samenwerking in de Greenport West-Holland: Warmtecoöperatie Polanen. 

Coördinator: Eric Poot (Wageningen University & Research)
Programmaregisseur Innovatiepact: Woody Maijers
Projectleider K&I Greenports Nederland
 Jan-willem Donkers (Hogeschool Inholland)
Programmaregisseur Human Capital Agenda: Gerard van Oosten

Eerste conferentie Community of Practice Biodiversiteit

Leden van de Community of Practice Biodiversiteit willen meer inzicht in de biodiversiteit in de regio. Daarom organiseerde projectleider Eveline Stilma een online conferentie. Er waren presentaties van onder meer tuinbouwondernemers, wetenschappers en overheden. [Lees verder]

Regio geeft nieuwe impuls aan innovatie tuinbouw met Innovatieprogramma AgriTech

De tuinbouwsector in Zuid-Holland loopt wereldwijd voorop. Een koppositie om trots op te zijn. Nieuwe technologieën kunnen helpen om die positie te behouden en verder te versterken. Om die reden zetten de 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den-Haag (MRDH) samen met InnovationQuarter, provincie Zuid-Holland, TNO,en Greenport West-Holland het Innovatieprogramma AgriTech op. Dit programma heeft een directe verbinding met het InnovatiePact [Lees verder]

Vertical Farming-cellen variëren in teeltresultaten

Bij Vertical Farming blijken verschillende cellen voor verschillende teeltresultaten te zorgen, zo bleek tijdens een sessie van het Fieldlab Vertical Farming. Daarom is in de klimaatcellen van WUR en Delphy een vergelijkend experiment opgezet met een basilicumteelt in potten. [Lees verder]

Human Capital Akkoord: Den Haag en Westland benutten werkkansen

De gemeenten Den Haag en Westland bundelen de krachten om de werkkansen van mensen in een uitkeringssituatie te verbeteren. De samenwerking start met het ondertekenen van de sectordeal Tuinbouw en Agro-Logistiek Westland. Samen met Glastuinbouw Westland, Greenport West Holland, werkgeversorganisaties en opleidingsinstituten wordt ingezet op het beter koppelen van langdurig werkzoekenden en bedrijven in het Westland binnen de tuinbouwcluster en de agro-logistieke sector. 

Deze samenwerking is via de Greenport West-Holland verbonden aan het Human Capital Akkoord EBZ/PZH. Martin van Gogh (EBZ): “Een op de vijf bedrijven in Zuid-Holland kan nog steeds moeilijk goed personeel vinden. Daardoor loopt de economie van de provincie jaarlijks miljarden euro’s mis. Tegelijk zijn er duizenden mensen in Zuid-Holland die een baan zoeken, of die met bijscholing of hulp kunnen doorgroeien naar een baan binnen of buiten het eigen bedrijf of sector. De groene HCA heeft de handschoen opgepakt en maakt mooie stappen….dringend en noodzakelijk wat mij betreft” [Lees verder]

Coördinator Strategische Gebiedsontwikkeling: Anouk Schönau (provincie Zuid-Holland)
Regio Coördinator Oostland: Etwin Grootscholten (provincie Zuid-Holland)

Groeiagenda Zuid-Holland

Als Zuid-Holland bloeit, plukt heel Nederland er de vruchten van. Dat is het idee achter de provinciale Groeiagenda van de provincie. Zuid-Holland wil met bedrijven, kennisinstellingen en overheden op basis van een gezamenlijke Groeiagenda de grote uitdagingen oppakken, bijvoorbeeld op het gebied van leven lang leren en in een nieuwe infrastructuur voor duurzame energiebronnen. [Bekijk de Groeiagenda-filmpjes over deze uitdagingen]


Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Een achtbaan van 400 meter algen

De website Nieuw Voer (ondersteund door Greenport West-Holland, Priva, Rechtstreex, gemeente Rotterdam) heeft een maandelijks gesprek met een innovatieve ondernemer over de landbouwtransitie. Afgelopen maand sprak Nieuw Voer met Sander Hazewinkel. Hij vond een manier om algen te kweken, die efficiënt en ook nog eens duurzaam is. Naast eigen kweek helpt hij met zijn innovatieve buizensysteem wereldwijd bedrijven om algen op de kaart te krijgen en het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. 

Onderzoek naar vierkantsverwaarding van paprika-, tomaten- en chrysantenstengels

Organische reststromen bevatten naast veel water ook vezels en nutriënten. De huidige meest voorkomende verwerking is composteren, waarbij echter vezels verloren gaan en de vrijkomende warmte en CO2 niet worden benut. Daarom zoeken verschillende organisaties waaronder Greenport West-Holland en SIGN naar alternatieve routes om die reststromen in te zetten: vierkantsverwaarding van paprika-, tomaten- en chrysantenstengels. Het innovatieve sierteeltbedrijf Beyond Chrysant in Hoek van Holland experimenteerde samen met SIGN met verschillende toepassingen op het eigen bedrijf, van luxe papier tot akoestische bouwmaterialen. Biobased Greenport West-Holland is wegens het gezamenlijke doel nauw betrokken bij dit project en andere projecten van SIGN. [Lees verder in het SIGNaal]

Coördinator: Frans Pijls (Gemeente Westland)
Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Verenigde Naties zetten 2021 in het teken van groenten en fruit

Deze week is de aftrap van het 'International Year of Fruits and Vegetables' van de Verenigde Naties, met als uitvoerend orgaan de Food and Agriculture Organization (FAO). De FAO heeft alle lidstaten opgeroepen om invulling aan dit jaar te geven. Greenport West-Holland geeft komend jaar invulling aan deze oproep van FAO: in de eerste helft van 2021 wordt het ambitie-document Gezondheid & Geluk opgesteld.

Decemberkalender zorgt voor aandacht voor groenten en fruit

Steeds opnieuw blijkt dat gezond eten het verschil kan maken en de roep om een gezonde leefstijl wordt urgenter. Meer groenten en fruit eten iedere dag en op ieder moment draagt bij aan onze gezondheid. Daarom introduceren we de Decemberkalender Groenten & Fruit met dagelijks een verwijzing naar Veggipedia.nl. "In december zetten we elke dag een product centraal via Social Media en vragen leden en belanghebbenden hierop in te haken om zo consumenten te inspireren meer groenten en fruit te eten, ook in december, juist nu", zegt GroentenFruit Huis. [Lees verder op de website agf.nl]

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze website voor het laatste nieuws.