Deze e-mail online lezen

 

Mijn stemadvies: stem!

Staat er al een rode of groene cirkel in uw agenda om woensdag 20 maart? Dan zijn namelijk de verkiezingen voor de Provinciale Staten. En voor kiesgerechtigde inwoners van Zuid-Holland: u mag die datum óók stemmen voor de waterschapsverkiezingen.
Veel Nederlanders liggen - helaas - niet wakker van de provinciale verkiezingen. Dat geldt hopelijk niet voor u, achterban en netwerk van de Greenport. Want de provincie is belangrijk voor de Greenport. Niet alleen als partner, maar ook als bestuur. Ik maak u graag duidelijk waarom.
 [Lees verder]

[Lees de blogs van Greenport West-Holland]

We kunnen niet zonder clubhuizen en Toekomstmakers

Internet heeft ons veel mooie beloften gedaan. Zo leek het er lange tijd op dat we elkaar niet meer fysiek hoefden te ontmoeten: via Skype, chats, fora en hologrammen zouden we net zo goed kunnen communiceren. Dat zou kostbare tijd en kilometers schelen. Maar juist in deze tijd van digitale communicatie zijn echte ontmoetingsplaatsen zo belangrijk.

Daarom pleit ik op deze plek voor nog meer echte gesprekken en voor nog meer clubhuizen. Dat daar behoefte aan is, weet iedereen die op een doordeweekse dag stopt bij de Ikea, Van der Valk of benzinepomp. Daar wordt afgesproken – volledig live met koffie, koekjes en ik hoop met tomaatjes. [Lees verder]

Programma Greenport 2019-2025

Het nieuwe programma van de Greenport voor de komende jaren is gereed. Op onze website vindt u de ambities voor de jaren 2019-2025. De Greenport werkt met inhoudelijke ambities en randvoorwaardelijke ambities en de daarbij behorende doelen en opgaven. Waar elke partij uit de triple helix (ondernemers, overheden en onderwijs- en onderzoekinstellingen) op zijn/haar eigen manier de hoofdrol speelt in coalities en netwerken. Zodat we samen snel, slim en efficiënt resultaten boeken. Het programma is inmiddels goedgekeurd door de Greenboard, het hoogste orgaan van de Greenport. Vanaf nu ziet ook de nieuwe iconen bij onze ambities in de Update. [Bekijk het programma]

Jaaroverzicht 2018 van de Greenport

2018 was weer een actief jaar voor de Greenport, als organisatie en als netwerk, met als een van de hoogtepunten de ondertekening van het Innovatiepact. Op de website van de Greenport vindt u een terugblik op 2018, met onder meer video’s en relevante publicaties. [Lees verder]

Volg ons op Youtube

Volgt u de Greenport al op Youtube? Even doen! Zo ziet u nog duidelijker wat er gebeurt in de Greenport en u helpt ons aan een eigen kanaalnaam. Ja, ik wil de Greenport volgen op Youtube

Gemeente Den Haag sluit zich aan bij Greenport West-Holland

Het netwerk van de Greenport blijft groeien. De gemeente Den Haag gaat een samenwerking aan met Greenport West-Holland. ‘Dankzij de samenwerking in de Greenport zijn we beter in staat kennis en innovatie van de stad te verbinden met het regionale tuinbouwcluster.’ zegt wethouder Bruines. Binnen dit partnership werkt de gemeente de komende jaren nauw samen met de 14 omliggende gemeenten op het gebied van kennis en innovatie, voedselkwaliteit en voedselveiligheid. [Lees verder]

Nationaal Tuinbouwcongres met minister Carola Schouten

Op donderdag 14 maart is het Nationaal Tuinbouwcongres met minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Tijdens dit congres staat de ondertekening van het eerste Tuinbouwakkoord centraal. Via dit akkoord werkt het gehele tuinbouwcluster aan een gemeenschappelijk doel: een vitale en toonaangevende Nederlandse tuinbouwcluster die is voorbereid op de toekomst. Het Nationaal Tuinbouwcongres wordt georganiseerd door Greenports Nederland, de landelijke samenwerking van de regionale Greenports. Koppert Biological Systems (partner van Greenport West-Holland en lid van de board van Greenports Nederland) in Berkel en Rodenrijs is gastheer voor dit congres. U kunt zich online aanmelden voor het Nationaal Tuinbouwcongres.

Strategische samenwerking Delphy en AgroEnergy in autonoom teeltmanagement

Greenport West-Holland-partners Delphy en AgroEnergy gaan strategisch samenwerken op het gebied van autonoom teeltmanagement. Deze stap volgt na de deelname van beide bedrijven aan de Autonomous Greenhouse Challenge. Delphy en AgroEnergy hebben besloten het data-gedreven systeem samen verder te ontwikkelen en in te zetten in de praktijk. In eerste instantie ligt de focus op komkommer- en tomatenteelt. [Lees verder op de website van AgroEnergy].

Coördinator Energie: Menno Laan (Provincie Zuid-Holland)
Programmaregisseur Energieakkoord: Nico van Ruiten
Projectcoördinator Water: Margreet Schoenmakers

Symposium over Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie

Op 16 april is het symposium ‘Aan de slag met KPE’ in Den Haag. De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie. Vragen die aan bod komen zijn onder meer: Gelijkspanning, een hype of een dingetje? Wat zijn de do’s and dont’s bij werkplekleren? En op welke manier kan duurzame energie worden opgeslagen? Binnenkort wordt het programma bekendgemaakt en kunt u zich aanmelden.

Meer informatie: Nico Persoon (de Haagse Hogeschool)

‘Er komen nog duizenden zonnepanelen bij op ABC Westland’

De daken van bedrijventerrein ABC Westland in Poeldijk meten zo'n 120.000 vierkante meter. Voldoende ruimte dus voor duizenden zonnepanelen. Inmiddels liggen er 18.500. Maar de verduurzaming van het bedrijventerrein gaat verder dan alleen met zonne-energie, vertelt directeur Herwi Rijsdijk. [Lees verder]

'Ik wil met mijn bedrijf in de samenleving staan'

Jan Varekamp van Vers Van Voorne in Tinte koos voor 'all electric' voor de verwarming van zijn groenteteelt. Zo is er een elektrische ketel geplaatst, als aanvulling op een aardwarmtenet met collega-telers. Bovendien komen op het dak van de caravanopslag duizenden zonnepanelen. "Verduurzamen is eenvoudiger met elektriciteit dan met gas." [Lees verder]

Coördinator: Eric Poot (Wageningen University & Research)
Programmaregisseur Innovatiepact: Woody Maijers
Projectleider K&I Greenports Nederland
 Jan-willem Donkers (Hogeschool Inholland)

‘Een baan in de tuinbouw is een enorm kansrijk beroep’

"De tuinbouw is al een sector met een hoge mate aan technologie. Maar er kunnen zeker nog stappen gezet worden in de toepassing van nog meer technologie, waaronder drones en robotica", vertelt Bas Vollebregt, wethouder Economie in Delft.

Bas Vollebregt is sinds 2018 - namens de partij STIP (Studenten Techniek In Politiek) - wethouder Economie, Cultuur, Grondzaken en vastgoed. En daarmee was hij ook automatisch lid van de Greenboard van de Greenport. Inmiddels is hij binnen de Greenport trekker voor het thema Kennis & Innovatie. [Lees verder]

Symposium HiTech Tuinbouw 2030 op 14 maart

Op 14 maart organiseren 4e-jaarsstudenten van de opleiding Tuinbouw & Agribusiness van Hogeschool Inholland Delft het symposium HiTech Tuinbouw 2030.  Tijdens het symposium staan robots, drones en e-business centraal. Inloop is om 17.00 uur, de presentaties van gastsprekers starten om 18.00 uur. Het programma wordt binnenkort bekendgemaakt. [U kunt zich online aanmelden voor dit symposium]

Bezoek Rabobank aan Food Innovation Academy

Onlangs bracht een delegatie van de Rabobank een bezoek aan de nieuwbouw van de Food Innovation Academy (FIA) in Vlaardingen. Alfred Bruin, directeur van Royal Steensma (een van de bedrijven achter de FIA) toonde de kracht van de verbinding tussen processed food (partners FIA) en tuinbouwproducten, zowel tussen bedrijven als onderwijs- en onderzoek. Door kennis te delen versterk je de concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven. Namens de Greenport hebben Gert Kant (vz RvB Lentiz) en Jolanda Heistek inzicht gegeven in de campusontwikkeling en verbindingen in de regio op het gebied van Food (FIA), Tuinbouw (Greenport Horti Campus; locaties Westland (World Horti Center), Oostland (Horti Science Park) en toekomst Barendrecht. De ontwikkeling van deze campussen brengt onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar en versterkt de regionale kenniseconomie, zowel op mbo-, hbo als wo-niveau. 

Jubileumbijeenkomst MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Onlangs bestond de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) van Zuid-Holland vijf jaar. Daarom was er een feestelijke bijeenkomst. Greenport-voorzitter en gedeputeerde Adri Bom-Lemstra ging tijdens deze bijeenkomst in gesprek met staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) en MKB-vertegenwoordiger Topsectoren Jan van Rijsingen over de resultaten en kansen van de MIT-subsidieregeling. [Meer informatie over de MIT regeling vind u hier]

Inholland maakt Kennis- en Innovatieagenda 'Feeding & Greening Megacities'

Studenten, docenten en onderzoekers van Hogeschool Inholland (domein Agri, Food & Life Sciences) hebben tijdens een hackathon een Kennis- en Innovatieagenda opgesteld. Deze Kennis- en Innovatieagenda - met de naam 'Feeding & Greening Megacities als Nederlands verdienmodel' - is onlangs gepubliceerd. In de uitgave wordt ingegaan op onder meer 'De gezonde stad is een groene stad', 'Bodem, water en energie in een veranderend klimaat' en 'Enabling technology'. Daarnaast staan er essays van internationale studenten in het boekje. [Download 'Feeding & Greening Megacities als Nederlands verdienmodel']

Van Gelder en PlantLab telen verticaal

AGF-leverancier Van Gelder groente & fruit en verticale teeltspecialist PlantLab zijn een samenwerking aangegaan om verse groenten te produceren in PlantLab's gecontroleerde Plant Productie Units (PPU's). In het Experience Center van het nieuwe bedrijfspand gaat Van Gelder exclusieve groenten produceren in twee door PlantLab ontwikkelde Experience PPU's. Daarnaast zal PlantLab op haar eigen productielocatie op grote schaal groenten produceren. [Lees verder op de website van De Schakel]

Geslaagd symposium Meer rendement door Biodiversiteit

Ruim 70 geïnteresseerden bezochten het symposium ‘Meer rendement door Biodiversiteit’ in de Westlandse Druif in Monster. De bijeenkomst was georganiseerd door Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en InnoPlant en werd mede mogelijk gemaakt door Greenport West-Holland en haar partners Glastuinbouw Nederland, Provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap Delfland. [Op de website van Milieufederatie Zuid-Holland staan de presentaties en een verslag]

EU Coördinator Greenport: Marga Vintges

Save the date: negende PIC Meeting in Nederland van 11-13 juni

Van 11 tot en met 13 juni organiseert de Greenport de negende bijeenkomst van het Plant Inter Cluster Consortium (PIC). PIC is een samenwerkingsverband van de 4 Franse regio-cluster-organisaties AgriSud Ouest Innovation, Céréales Vallée, Terralia and VEGEPOLYS. Ieder jaar organiseren zij hun meeting bij een ander cluster en dit jaar is gekozen voor Greenport West-Holland. De (buitenlandse) deelnemers aan de bijeenkomst kunnen onder meer de Greentech en de Flower Trials bezoeken. [Lees verder]

Greenport benoemd tot Digital Innovation Hub

De Greenport West-Holland (formeel de Greenport Horti Campus als gezamenlijke fysieke campussen behorend bij het Innovatiepact van de Greenport West-Holland) is benoemd tot Digital Innovation Hub binnen het EU-project Smart Agri Hubs (SAH). Aanleiding hiervoor is dat de Greenport betrokken is bij het Smart Specialisation Platform Agrifood - Traceability en Big Data (de Europese samenwerking voor bevordering van het gebruik van onder meer Big Data in Agrifood). Het SAH is een netwerk van vele Digital Innovation Hubs in alle 28 EU landen. Zie ook de website www.smartagrihubs.eu/.

Speciale Brexit-buddy sessie voor het mkb in het Westland

Nu de Brexit-datum met rasse schreden nadert, organiseren gemeente Westland, MKB-Nederland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op woensdag 13 maart een praktische Brexit-buddy sessie waar mkb-bedrijven met vragen terecht kunnen. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat zal de bijeenkomst openen. [Lees verder]

Coördinator: Frans Pijls (Gemeente Westland)
Projectleider Biobased: Willem Kemmers

Dutch Agri Food Week dit jaar van 5 - 13 oktober

Dit jaar is van 5 tot en met 13 oktober de vijfde editie van Dutch Agri Food Week (DAFW). De Greenport is founding partner van DAFW en is dit jaar wederom nauw betrokken bij de organisatie van dit landelijke event. Bedrijven en organisaties in de regio die gedurende Dutch Agri Food Week een event willen organiseren, wordt verzocht contact op te nemen met de Greenport. [Lees verder]

Receptenboek 'Heerlijk uit onze streek' gepresenteerd

Op het bedrijf van Duijvestijn Tomaten in Pijnacker is onlangs het receptenboek 'Heerlijk uit onze streek' gepresenteerd. Het boek is gemaakt door kok/restauranthouder Wouter Steeneveld van De Vang eten & drinken in Nootdorp. Alle recepten in 'Heerlijk uit onze streek' zijn gebaseerd op lokale producten. Daarnaast staan interviews met lokale ondernemers in het boek.

Belangrijke data

5, 6, 7 maart - Sustainable Collegetour, Hogeschool Inholland
8 maart - Slim bereikbaar Westland
13 maart - Opening educatieve schooltuin
13 maart - Brexit-buddy sessie voor mkb, Westland
14 maart - HiTech Tuinbouw 2030
14 maart - Nationaal Tuinbouwcongres
18 maart - EBZ Verkiezingsdebat Provinciale Staten
27 maart – Trias Westland Congres
27/29 maart - ERIAFF, Florence (IT)
11 april - HeroFestival, World Horti Center, Naaldwijk
16 april - Symposium Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie
14 mei - ESA Innovation Exchange Horticulture, World Horti Center
24 mei - Greenboard
11-13 juni - PIC Meeting (Nederland)
11-12-13 juni - GreenTech (Amsterdam)
19-20 september – TRACK Data growing for agri-food, Romania
27 september - Greenboard
9 oktober - Oostlanddag
5-13 oktober - Dutch Agri Food Week
29 november - Greenboard

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze website voor het laatste nieuws.