Deze e-mail online lezen

 

Van Werk naar Werk

Met het weer van de afgelopen week denk ik - en velen met mij - aan vakantie. Genieten van de warmte, waden door een laagje water, een goed boek lezen en vooral niet te veel doen. Maar afgelopen week stond voor de Greenport juist in het teken van werk. En dan met name het werk van de toekomst.

Op maandag 24 juni stonden we namelijk met een grote, diverse groep regionale partijen stil bij werk. Want weer of geen weer: Zuid-Holland staat stil als er niet gewerkt wordt. Dat klinkt als een open deur. Maar er is een mismatch tussen vraag en aanbod. Daarom ondertekenden 66 partijen tijdens het Jaarevent van InnovationQuarter het Human Capital Akkoord (HCA) van de Economic Board Zuid-Holland (EBZ). [Lees verder]

[Lees de blogs van Greenport West-Holland]

Briljante mislukkingen

Onlangs was de vijfde editie van het Jaarevent van de Greenport. Een bijeenkomst met een grote reeks hoogtepunten, zoals de enorme opkomst (280 bezoekers), het hoge percentage ondernemers (tweederde), de positieve sfeer én de goede sprekers. Zo had de laatste spreker, Paul Iske, de lachers, en ook de denkers, met enige regelmaat op zijn hand.

Paul Iske is Professor Open Innovation bij Maastricht University. Maar tijdens het Jaarevent sprak hij namens zijn andere functie: Chief Failure Officer (CFO) bij Instituut voor Briljante Mislukkingen. [Lees verder]

Nieuwe uitdaging na werk bij Greenport West-Holland

Onlangs heeft het team van Greenport West-Holland afscheid genomen van Suzanne van der Vliet. Suzanne was actief op een aantal projecten en ondersteunde het secretariaat. Ze is voortaan actief voor startup Bazoeki. [Lees verder]

Trainee Marte Nooijen: ‘Ik wil graag ergens werken waar 'het gebeurt'’

Onlangs startte de 23-jarige Marte Nooijen als trainee bij de Greenport, vanuit de provincie Zuid-Holland. Ze zal zich vooral bezighouden met de Human Capital Agenda, met internationalisering en met de randvoorwaardelijke ambitie 'Robuust Ecosysteem'. [Lees verder]

Coördinator: Eric Poot (Wageningen University & Research)
Programmaregisseur Innovatiepact: Woody Maijers
Projectleider K&I Greenports Nederland
 Jan-willem Donkers (Hogeschool Inholland)

Bedrijfsleven, onderwijs en overheid sluiten akkoord voor verbeteren arbeidsmarkt Zuid-Holland

(Foto: Daniel Verkijk)

Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Op 24 juni tekenden 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid, waaronder de Greenport West-Holland), daarom het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. Samen committeren deze partijen zich aan harde doelstellingen omtrent (om)scholing van personeel, het aan het werk helpen van niet-werkenden en het aantrekken van internationaal talent. Met het Human Capital Akkoord wil Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut. De Greenport West-Holland is een van de vier projecten (deelakkoorden). [Lees verder]

Het Human Capital Akkoord in beeld

[Bekijk de video]

Greenport ondertekent deelakkoord Human Capital Akkoord EBZ

Tijdens het Jaarevent van InnovationQuarter is het deelakkoord van het Human Capital Akkoord voor de Greenport ondertekend. Daarmee is de Greenport een van de koplopers in de provincie. Het deelakkoord ‘Van Werk naar Werk’ bevat afspraken over een betere afstemming tussen vraag aanbod op de arbeidsmarkt voor het gehele tuinbouwcluster en alle opleidingsniveaus. Gerard van Oosten van de Greenport is onlangs gestart als kwartiermaker voor dit deelakkoord. [Lees verder]

‘De Greenport als internationale vraagbaak over vertical farming’

Een consortium van onderwijs, onderzoeksinstellingen en ondernemers gaat de komende jaren aan de slag met een fieldlab vertical farming. Uitgaande van een positief besluit van het Europese EFRO-fonds (dat naar verwachting voor de zomer definitief wordt). Het consortium ontstond op initiatief van het Innovatiepact van de Greenport en InnovationQuarter. Eric Poot van Wageningen University & Research (WUR): "Doel is dat deze regio een internationale vraagbaak op het gebied van vertical farming wordt." [Lees verder]

Innovatie-event voor participanten World Horti Center

InnovationQuarter organiseerde onlangs een innovatie-event voor participanten van World Horti Center. Doel van de bijeenkomst was het versterken van de innovatie binnen de tuinbouw. Programmamanager Jolanda Heistek van de Greenport gaf een presentatie over het Innovatiepact van de Greenport als een van de ecosystemen.

MeetUp4 Verzilver je talent: ‘Meer leren van én met elkaar'

Op dinsdag 4 juni vond de vierde ‘MeetUp’ plaats in het kader van ‘Verzilver je talent’. Dit initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verbindt verschillende talentenprogramma’s in Nederland waarin studenten, docenten en bedrijfsleven samenwerken aan innovatieve oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. De deelnemers werden dit keer ontvangen in het World Horti Center (WHC) in Naaldwijk. Dagvoorzitter van MeetUp4 was Woody Maijers, lector aan de Hogeschool InHolland Delft en programmamanager van het innovatiepact van Greenport West-Holland. [Lees verder]

Bekijk de video

Programmamanager Greenport: Jolanda Heistek
EU Coördinator Greenport: Marga Vintges

Greenport West-Holland en Végépolys sluiten samenwerkingsovereenkomst

De tuinbouwclusters Greenport West-Holland en Végépolys gaan intensief samenwerken. Daarover hebben de Greenport en het Franse tuinbouwcluster een zogenoemde Memorandum of Understanding (MoU) getekend. Greenport West-Holland en Végépolys werken al op een aantal onderwerpen samen, onder meer binnen het Europese project TRACK, dat gericht is op de toepassing van big data binnen de agrofood. [Lees verder]

Europese experts tevreden over internationale PIC-meeting in Greenport West-Holland

De negende Plant Inter Cluster (PIC)-meeting, georganiseerd door Greenport West-Holland, is zeer goed verlopen. Experts uit een groot aantal Europese landen namen deel aan presentaties, workshops en discussies over internationale samenwerking binnen de agrarische sector. Daarnaast bezochten ze onder meer de GreenTech, de FlowerTrials en enkele aansprekende bedrijven in de Greenport, zoals Anthura, Bunnik Plants, Demokwekerij Westland en Delphy. [Lees verder]

De PIC-meeting in beeld


Bekijk de video van het event
 

Ministers Indiase deelstaat bezoeken de Greenport

Fotocredit: Rene Zoetemelk (in opdracht van Provincie Zuid-Holland) 

Ministers Jai Ram Thakur en Bikram Singh van de Indiase deelstaat Himachal Pradesh hebben onlangs een bezoek gebracht aan Nederland. Zij ontmoetten onder meer minister Carola Schouten en Commissaris van de Koning Jaap Smit in gezelschap van de Indiase ambassadeur. Vanwege zijn interesse in tuinbouw gaf programmamanager Jolanda Heistek een presentatie over de Greenport. [Lees verder]

Coördinator: Coen Meijeraan (Royal FloraHolland)

"Niet meer asfalt, maar meer data"

Vrachtwagens kunnen in de toekomst sneller hun bestemming bereiken via de (snel)wegen van Westland en Oostland naar Aalsmeer, en binnen  de Greenport West-Holland tot het noorden van Limburg en de grens met Duitsland. Dat lukt dankzij een slimme combinatie van IT en data, en door een samenwerking tussen overheden en ondernemers, vertelt Eric de Winter, directeur van De Winter Logistics. "Dit hebben we echt met elkaar opgezet.” [Lees verder]

Connected Transport in beeld


Bekijk de video

Programmamanager Greenport: Jolanda Heistek

Economic Board Zeeland bezoekt Economic Board Zuid-Holland

De Economic Board Zeeland heeft onlangs een bezoek gebracht aan de Economic Board Zuid-Holland. Tijdens deze bijeenkomst was ook de Greenport aanwezig. Programmamanager Jolanda Heistek heeft de gedeelde strategie ‘Feeding & Greening the Mega-cities’ van Greenport, InnovationQuarter en Economic Board Zuid-Holland gepresenteerd en van daaruit de triple-helix samenwerking met de partners in de regio toegelicht aan de hand van concrete gezamenlijke activiteiten. Doel van de bijeenkomst was het uitwisselen van ervaringen, onder meer op het gebied van netwerkvorming, energietransitie en Human Capital Agenda.

Economische Motor Zuid-Holland gepresenteerd

De economie in Zuid-Holland groeide het afgelopen jaar harder dan het landelijke gemiddelde. Dat blijkt uit de jaarlijkse Economische Monitor die deze week door de Economic Board Zuid-Holland is gepresenteerd. Ondanks de positieve groeicijfers is er nog veel werk aan de winkel voor de regio. Zuid-Holland heeft een economische achterstand op andere stedelijke regio’s in Europa. Een grote uitdaging is de beperkte beschikbaarheid van mensen. Hierdoor wordt de banengroei en de transitie van de economie in Zuid-Holland geremd. [Lees verder]

Download de Economische Monitor 2019

Coordinator Strategische gebiedsontwikkeling: Peter Verbon 
Projectleider Verkenning Oostland: Etwin Grootscholten

Greenport West-Holland en Ontwikkelingsbedrijf HOT starten samenwerking

Greenport West-Holland en Ontwikkelingsbedrijf  HOT hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Doel van de overeenkomst is het versnellen van de herstructurering van tuinbouwgebieden in de Greenport. Hiervoor zal Greenport West-Holland onder meer haar netwerk - bestaand uit overheden, ondernemingen en kennisinstellingen - activeren. [Lees verder]

Tweede Klankbordgroep Verkenning Oostland: kritisch, dus  geslaagd

Op maandagavond  17 juni 2019 vond de tweede Klankbordgroep Verkenning Oostland plaats. De Verkenning Oostland is een verkenning naar de toekomst van de glastuinbouw in het gebied, gezamenlijk uitgevoerd door de gemeenten met de provincie, en in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. [Lees verder]

Ontwerp Nationale Omgevingsvisie gelanceerd

Minister Kajsa Ollongren bij de lancering van de Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (foto: NOVI).

Het Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is gelanceerd. De NOVI is de basis voor een maatschappelijk debat over de ruimtelijke inrichting en de kwaliteit van de leefomgeving in Nederland. Hierbij worden onder meer provincies, gemeenten, waterschappen, kennisinstellingen en bewoners gehoord en betrokken. In augustus start een informatieronde langs alle provincies, eind van dit jaar wordt de NOVI vastgesteld. De Greenport West-Holland, samen met de collega-Greenports, gaan de NOVI bespreken om tot een gezamenlijk advies te komen vanuit Greenports Nederland voor de definitieve vaststelling. [Lees meer op de website van de NOVI]

Coördinator Energie: Menno Laan (Provincie Zuid-Holland)
Programmaregisseur EnergieAkkoord: Nico van Ruiten
Projectcoördinator Water: Margreet Schoenmakers

Energietransitie op weg in Oostland

De glastuinbouw en gebouwde omgeving in Oostland zijn grotendeels CO2-emissievrij te maken met warmte uit lokale bronnen en restwarmte uit de haven. De Warmte Samenwerking Oostland heeft een verkenning uitgevoerd naar een gebiedsdekkende duurzame warmte-infrastructuur in Oostland. Op 26 juni zijn de resultaten van de verkenning gepresenteerd. De belangstelling op deze bijeenkomst in het gemeentehuis van Lansingerland was groot met veel ondernemers en alle vier wethouders uit Oostland. [Lees verder]

Belangrijke data

4 juli – Opening All Climate Kas
11 juli – Partnerbijeenkomst DAFW (Hedel)
16 juli – Waarde van Water | ACCEZ ism GPWH
19-20 september – TRACK Data growing for agri-food, Romania
23-27 september – Chinamissie
27 september – Greenboard
4 oktober - Westland Event
9 oktober – Oostlanddag
5-16 oktober – Dutch Agri Food Week
29 november – Greenboard

Het laatste nieuws op onze website

Bezoek onze website voor het laatste nieuws.